Svar til en ”liberal”

Aksel Steinsvåg, som hevder han er liberal, har funnet det for godt å omtale meg som ”nynazist,” uten noen nærmere begrunnelse. La oss sammenligne meg med Nazismen. Nazismen stod for altruisme, nasjonalisme, rasisme, sosialisme, anti-tenkning, anti-fornuft, anti-kunnskap, anti-kapitalisme, anti-individualisme, anti-liberalisme og voldsromantikk. Jeg står for egoisme, tenkning, fornuft, kunnskap, kapitalisme, individualisme, og er sterk motstander av rasisme, nasjonalisme og vold mot fredelige mennesker.

 

Ærlige mennesker ville konkludert med at jeg er det stikk motsatte av en Nazist, men Aksel Steinsvåg klarer altså å få en anti-Nazist til å bli en Nazist. Ut i fra dette er det gode grunner til å tro at når Steinsvåg sier at han er ”liberal” så mener han at han egentlig at han er tilhenger av diktatur.

 

En god indikasjon på dette får en ved å lese hans artikkel ”Er mindre stat mer liberalt?” Her skriver han at ”[ø]konomisk liberalisme […] har ikke noe med en liberal politikk å gjøre.” Neivel? Det å kunne bestemme over sitt eget liv og sine egne penger har ikke noe med en liberal politikk å gjøre? Videre skriver han at ”liberalisme er ikke en frihetsideologi slik Fremskrittspartiet hevder, men den sikreste vei mot et samfunn preget av sosial elendighet. Det skjedde på 18-hundretallet, og nyliberalismen som styrer verdensøkonomien i dag er det sikreste bevis for at min påstand stemmer. Verdens ressurser har aldri før vært skjevere fordelt. De rike blir rikere, og de fattige fattigere. Og dette skjer i en verden som har mer enn nok til alle.” 

 

Europa var et forpestet, fattig og elendig sted å bo før den industrielle revolusjon som begynte ca rundt 1750. Fra og med da vek sosial elendighet gradvis unna for velstand. Så sterk var velstandsveksten på 1800-tallet at i løpet av 100 år økte befolkningen dramatisk og samtidig mer enn doblet levealderen seg i fra under 30 år til over 60. Dette økonomiske mirakelet som en gang for alle løftet alle i Vesten ut av sult og elendighet kaller altså Steinsvåg for ”den sikreste vei mot et samfunn preget av sosial elendighet.” Han har altså snudd historien helt på hodet.

 

I dag lever ca 2/3 av verdens befolkning i samme type føydalsamfunn som vi i Europa levde i under den mørkeste middelalderen. Dette anti-liberalistiske middelalderske helveteshullet kaller altså Steinsvåg for ”det sikreste bevis for at min påstand stemmer.” Hvis dette er standarden for hans bevis tør jeg ikke tenke på hva hans mindre sikre bevis innebærer. Voodoo? Astrologi? Kaste på stikka?

 

Steinsvåg ignorerer totalt at der hvor en har stor grad av liberalisme, der er folk rike, mens der hvor en har liten grad av liberalisme (slik Steinsvåg er tilhenger av) der er man fattige.

 

Vi ser altså at Aksel Steinsvåg har en speilvendt forståelse av virkeligheten. Alt som er sant er usant, opp er ned, høyre er venstre, diktatur er liberalt, liberalisme er nazisme, Ayn Rand er Nietzscheaner.

 

Så er spørsmålet: vil Steinsvåg ta disse opplysningene til seg og velge å kurere sin komplette historiske og økonomiske analfabetisme og gjøre noe så frekt og innovativt som å faktisk åpne en historie- eller økonomibok og lese? Jeg kan på det sterkeste anbefale Andrew Bernsteins ”The Capitalist Manifesto.” Den er lettlest og er spekket full av historie og liberal filosofi.

 

Analfabetisme er et enormt stort problem i samfunnet, og det er et enda større problem når politisk aktive mennesker velger å ikke lære seg helt elementær kunnskap om samfunnet vi lever i. Jeg håper derfor på det sterkeste at Aksel Steinsvåg og andre ”liberale” velger å utdanne seg.

       

Share this:

This entry was posted in filosofi, politikk. Bookmark the permalink.

3 Responses to Svar til en ”liberal”

  1. kungfuz says:

    Nå synes jeg det er på tide at vanlige flokkdyr som vi alle er begynner å snakke norsk.

  2. Godt svart. Må si hans påstand om at Rand var påvirket av Marx var rar. Det mange kan ha problemer med å forstå ser jeg, er at nazismen hadde sosialistiske og anti-kapitalistiske trekk. Ser dem delvis selv, men skjønner at å trekke noen sammenligning i det hele tatt mellom nazisme og objektivisme/liberalisme er helt på jordet. Heeelt helt på jordet.

  3. annonym says:

    Aksel Steinsvåg betegnelse av deg er ikke bare ærekrenkende, og tankeløst men direkte skadelig for samfunnet, ved en slik ”ulv ulv” tilnærmelse skaden han den seriøse debatten og uthuller begrepet ”nynazist.”

    Han tråkker dermed på alle ofrene for nazismens ugjerninger, ved å gjøre begerpet “nynazist” meningsløst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *