Piratene: sosialismens råtne frukter

Sverige bærer nå fruktene av over 50 år med indoktrinering av sosialistiske ideer om at individet er intet og fellesskapet er alt. Det har skapt en hel generasjon med pirater – mennesker som synes det er helt ok å stjele andre folks arbeid, under dekke av ”fellesskapet” og ”kultur.” Det svenske piratpartiet har nå blitt det fjerde største partiet i kjølvannet av Pirate Bay-dommen.

 

Jada, jada, lovverket for intellektuell eiendom er ikke bra nok, og jada, mediaindustrien er gammel og gubbete og følger ikke med i tiden, noe som med rette gjør mange forbrukere irriterte. Men piratbevegelsen som har vokst frem i de senere årene er ikke ideologisk motivert av at det skal være billigere og enklere å skaffe seg musikk og film, de mener at musikk og film skal være gratis, at kunstnere bare har å akseptere at de er felleseiendom til felles nytelse.

 

Det er altså sosialisme som er motoren bak piratvirksomheten, mangel på respekt for andre menneskers arbeid. Jeg stiller meg gjerne bak de som ønsker lovreformer for intellektuell eiendom og en kraftig modernisering av mediaindustrien, men jeg stiller meg også først i køen blant de som går til angrep på piratene på moralsk grunnlag.

 

Piratvirksomhet er fundamentalt umoralsk og det er bare rett og rimelig at folk som åpenlyst legger til rette for piratkopiering blir straffet slik som i Pirate Bay-saken. Det skulle bare mangle. Hvis ikke staten reagerer på dette er det i realiteten å innrømme at intellektuell eiendom kun eksisterer på papiret.

 

La meg nå for ordens skyld kort ta for meg hva som er de teknologiske og juridiske årsakene til at piratene har fått et slikt ballegrep. Oppsummert i en frase: mangel på en god betalingsmodell for informasjon. ”Information wants to be free” heter det, og alle snakker om internett som informasjonsrevolusjonen. Alt dette er sant, men foreløpig har internett bare gjort det enkelt å håndtere informasjon. Det som mangler er et internett for penger.

 

Delvis skyldes dette dårlig lovgivning og delvis skyldes det at bransjene som burde ha gått i bresjen for dette i stor grad er inkompetente idioter. Folk liker ikke mye lover og regler og byråkrati. Det gir dem en følelse av ufrihet. Vi liker å ha ting enkelt og fritt i så stor grad som mulig. Dette gjelder både statens lover og private kontrakter.

 

Mediabransjen har ikke tatt dette inn over seg og har forsøkt å lage drakonske kopisperrer og beskyttelser som rammer og straffer alle. Faktisk rammer de hovedsaklig de som ønsker å være lovlydige fordi de som piratkopierer faktisk slipper alle problemene som kopibeskyttelsen innebærer.

 

Digital informasjon har også en slik natur at når man først har klart å lage én piratkopi av den er det enkelt å lage 100 millioner piratkopier. Med andre ord, med mindre kryptering klarer å forhindre en hver form for piratkopiering er den i stor grad nytteløs. Dette burde mediaverden ta inn over seg og heller satse på å basere seg på noe som er ekstremt viktig i resten av samfunnet og som er glidemiddelet i et hvert fritt samfunn: tillit.

 

Dersom mediaindustrien hadde laget internettportaler hvor det er enkelt å få tak i all mulig slags informasjon med et museklikk til en rimelig penge ville det store flertallet – godt over 70% – valgt å benytte seg av slike tjenester.

 

Det er ikke vanskelig å få folk til å betale for informasjon, bare formatet er riktig. Bare se på ringelyder til mobilen. Det er den enkleste saken i verden å piratkopiere en ringelyd, og de er utrolig dyre målt i kostnad per sekund. Likevel gjør nesten ingen dette. De fleste laster dem ned helt lovlig og betaler en nokså stiv pris for det. Hvorfor? Fordi på mobiltelefon har man allerede en etablert betalingsteknologi. Ved å eie en mobiltelefon er man på mange måter ”innenfor” et betalingssystem og man kan med et par tastetrykk betale for informasjon. Det er dette som mangler for internett forøvrig.

 

Problemet ligger ikke i teknologien. Å lage dette er enkelt. Problemet ligger i hodene på ledelsen i mediebransjen. De er så livredde for svinn at de ender opp med å straffe sine lovlydige kunder i stedet for piratene. Det er denne hardnakkete idiotien som har gjort at mange ellers lovlydige mennesker har sympati med piratene.

 

Kanskje må denne idiotien bare fortsette en stund til helt til mediabransjen har lært seg å oppføre seg som forretningsfolk og ikke som Don Quijote? Ikke vet jeg, men i mellomtiden serverer de en gylden anledning for pirater å fremstå som moralsk legitime, og det er meget trist.

 

Share this:
This entry was posted in filosofi, økonomi, politikk. Bookmark the permalink.

41 Responses to Piratene: sosialismens råtne frukter

 1. Roger Moen says:

  Hva syns du om argumentet mange bruker, nemlig at den samme informasjonen er å finne på Google, så om TPB straffes, må også Google straffes?

  Svar: det er et helt horribelt argument. Sett nå at det finnes en egen side på internett som heter innbruddsportalen.no. Den har masse informasjon om hvem som er på ferie, hvem som har alarm, samt tips og triks om hvordan man kan bryte seg inn i et hus så raskt som overhodet mulig. Er det noen som helst tvil om at de som står bak en slik tjeneste må regnes som medansvarlige i kriminelle handlinger og bør straffes? Ja, det er mulig å få mye av den samme informasjonen gjennom Gule Sider og andre informasjonskanaler, men det er en vesensforskjell mellom å bli utnyttet av kriminelle og å tilrettelegge for og leve av kriminelle.

 2. Grublert says:

  Dette var et bra innlegg.

  Piratbevegelsen bruker en masse vikarierende argumenter. Fakta er at de vil ha gratis musikk.

  Jeg bruker Spotify, som er reklamefinansiert. Det er en god ordning. Da hører jeg noen låter, og får litt reklame innimellom. Hvis jeg vil, så kan jeg betale for å slippe reklamen. På den måten får jeg tilgang på masse musikk. Jeg kan sile ut det som er bra, og betale og fylle opp mp3-spilleren med det jeg liker. Jeg tror det er mulig å tjene penger på musikk med løsninger som denne. Men det forutsetter at de som laster ned ulovlig løper en reell risiko for straff.

  Jeg er enig med deg at systemet må baseres på tillit. Det må være mulig å gjøre lovbrudd. Men et lovbrudd blir kun forstått som et lovbrudd, når folk flest forstår og godtar at de kan straffes dersom en bryter loven. Derfor trenger vi gode, tillitsbaserte ordninger, kombinert med en reell og rimelig håndhevelse av loven.

  Svar: dette oppsummerer mitt standpunkt perfekt!

 3. Roger Moen says:

  Da tror jeg vi i bunn og grunn er enige. Det handler med andre ord om det skjer med overlegg eller ikke.

 4. Olve says:

  Men hvordan stiller du deg til intellektuell eindom generelt?

  Personlig er jeg svært skeptisk til at det skal gå an å eie en idé. Jeg er svært skeptisk til patentsystemet og dagens utvikling, spesielt at man kan få patent på noe som eksisterer naturlig i naturen. Hva mener du?

  Svar: i utgangspunktet er jeg svært positiv til intellektuell eiendom, og mener faktisk at den skal utvides på flere områder. (Jeg kommer til å skrive en bok om dette) Men jeg er *meget* skeptisk til mange av de patentene som går i gjennom i dag, ikke minst patenter på DNA-sekvenser. (Jeg mener at det burde vært en form for eiendomsrett på oppdagelser som er annerledes enn patent. I dag misbrukes dessverre patenter til dette.)

  I utgangspunktet kan man ikke eie en idé fullt ut, for da må man altså drive tankepoliti og det er åpenbart en krenkelse. Derimot er intellektuell eiendomsrett som regel knyttet opp til *kommersiell utnyttelse* av en idé. Og det er ikke mulig å ta patent på generelle idéer. Patenter skal alltid være en abstraksjon av en *konkret* implementasjon. Med andre ord, patenter skal i utgangspunktet kunne brukes som oppskrift til å å lage noe fornuftig i virkeligheten. Hvis ikke har man ikke noe som er patenterbart.

 5. Olve, hvor går skillelinjen mellom det som eksisterer naturlig, og det som er skapt? Såvidt jeg forstår det kan man ikke ta patent på gråstein, men man kan ta patent på en metode å bruke denne på eller en måte å designe denne på. Det er ikke mulig å ta patent på et dyr, men man kan ta patent på en prosess på å avle frem disse dyrene(genmanipulasjon f.eks).

  Når ideen ikke hadde eksistert før en tok copyright, patent, trademark osv på den har man pr. definisjon “blandet sitt arbeid” med den, og den kan da eiendomsbeskyttes. Det samme gjelder eiendom forøvrig. Ting eksisterer naturlig, men det er først når en har jobbet med eller for den at det blir eiendom, og skal beskyttes som sådan.

 6. Eivind H says:

  “Det har skapt en hel generasjon med pirater – mennesker som synes det er helt ok å stjele andre folks arbeid…”

  Hvorfor kalle det stjeling når det kun er snakk om kopiering?

  Svar: la oss benytte oss av noen ekstreme eksempler som tydeliggjør det hele. Sett nå at du har arbeidet lenge med en vitenskaplig studie, og rett før du skal publisere det finner en kollega av deg arbeidet ditt, kopierer det og gir det ut som sitt eget verk og tar æren i fra deg. Vil du kalle dette for tyveri? De fleste ville ikke nøle med å kalle dette tyveri.

  Et annet eksempel er som følger: sett nå at en kompis av deg låner PCen din mens han er på besøk. Der finner han særdeles intime bilder av deg i full vigør med din bedre halvdel. Kompisen kopierer så dine private bilder og sprer dem på internett. De fleste ville ikke nøle med å si at denne karen stjal bildene.

  Hvorfor? Hva er det som er grunnen til at folk umiddelbart og uten tvetydighet gjenkjenner disse handlingene som tyveri når de “bare” er kopiering uten tillatelse? Tenk litt på det. Det får være hjemmeleksa di. Når du har svart på det tilfredsstillende for deg selv kan du bruke dette svaret ditt på litt mindre opplagte eksempler slik som piratkopiering av musikk.

  “Hvis ikke staten reagerer på dette er det i realiteten å innrømme at intellektuell eiendom kun eksisterer på papiret.”

  Intellektuell eiendom eksisterer kun på et papir, et papir backet opp av statens voldsmonopol.

  I en naturtilstand mener jeg det ville vært hinsides all fornuft å skulle ha lov til å bruke vold mot mennesker hvis eneste handling bestod i å oppdage og ta i bruk en idé som andre- eller tredjemann.
  Selv om oppdagelsen kun gikk ut på å imitere hva andre gjorde, altså kopiering.

  Det er upresist av deg å kalle kopiering umoralsk. Det umoralske består i å bryte den avtalen som er gjort mellom kjøper og selger, og som sier at produktet ikke skal distribueres videre til andre.

  De som står bak thepiratebay har på ingen måte medvirket til noe slikt avtalebrudd, det er hvertfall ikke det de dømmes for.

  Hele greia minner sterkt hva som skjer på denne siden av grensa hver gang fredelige mennesker havner i fengsel, ikke fordi de har gjort noe galt, men kun fordi de har gjort noe “flertallet” ikke liker.

  • Christoffer says:

   Første eksemplet ditt er svindel. Det er svindel å publisere et arbeid som ditt eget. I dette tilfellet publisere en annen forskers arbeid som ditt eget arbeid.

   Det andre eksempler ditt er ulovlig ferdsel på andres eiendom (“trespassing”). Du har ikke adgang til noens eiendom (i dette tilfellet hjemmelaget pornografi) uten deres tillatelse.

   Ingen av dem vil gå under tyveri, men begge vil bli straffet uten IP.

 7. Vegard says:

  Det faktum at man ikke kan håndheve loven uten uakseptable inngrep i folks privatliv er nok til at jeg mener piratkopiering bør være lovlig. Når det er sagt så er jeg av dem som mener at man bør betale for seg når man nyter godt av andres arbeid, og dette tror jeg er meget utbredt.

  Svar: man kan ikke la noe være lovlig og legitimt bare fordi det er vanskelig å håndheve et forbud! Tenk om terrorisme var nesten umulig å bekjempe uten uakseptable inngrep i folks privatliv (dette er faktisk nesten tilfelle). Bør da terrorisme være lovlig!?

  Tungvindte betalingsordninger, håpløse kopisperrer og lignende idioti er en av grunnene til at jeg nesten ikke bruker tid på musikk, film eller spill(blogglesing har i stor grad tatt over).

  Så lurer jeg på hva som er din forklaring på at denne idiotien fortsetter og får fortsette i et fritt marked? Vanligvis skulle et fritt marked eliminere slik idioti rimelig kvikt, kan det være noe med at intellektuell eiendom ikke har noe med frihet å gjøre?

  Svar: det er mange forklaringer på dette. 1) vi lever ikke i et fullstendig fritt samfunn. I 70 år har Vesten hatt en tung velferdsstat som både har passivisert folk og samlet kapital på færre hender og dermed forhindret innovasjon. 2) vi har blitt bortskjemt med at utviklingen skal gå så fordømt fort, men faktum er at internett i sin moderne kommersielle form ikke er mer enn 10 år gammelt. 10 år er egentlig ikke så mye tid å gjøre så store og fundamentale endringer som det her er snakk om. 3) det frie markedet er det beste systemet som finnes men det er ingen “magic bullet.” Det er ikke overnaturlig. Av og til er selv de beste aktørene i markedet noen inkompetente sølliker. Mediabransjen er preget av gamle gubber som ikke følger med i tiden, og 10 år er for kort tid for konkurrenter til å hente inn forspranget på dem. Husk at disse gamle selskapene sitter på intellektuell eiendom tilsvarende mange tiår med musikk og film. De eksisterende distribusjonskanalene (radio, kino etc.) er vanskelig å komme inn på og det tar tid å skape alternative distribusjonskanaler. 4) den sosialistiske ideologien som har preget samfunnet har utvilsomt bidratt til å bremse utviklingen. Alle er liksom blitt så vante til at internett skal være så fordømt gratis, og de teknologiske motorene bak internett har bygget inn alle mulige slags protokoller for sikker, robust og rask transport av INFORMASJON men ikke av PENGER. De har bygget et informasjonsnettverk når det man egentlig kunne ha trengt var en egen pengeprotokoll, altså i tillegg til HTTP kunne man hatt MTP — Money Transfer Protocol — samt egne pengeservere. Men kapitalismen står svakt og dermed har fokuset vært informasjon, ikke penger.

  Til slutt så må jeg si at jeg ikke finner noen god filosofisk begrunnelse for intellektuell eiendom. Fra aksiomet om at man eier sitt eget liv så ser jeg hvordan retten til å ikke bli fratatt produktet av sitt arbeid må følge. Men jeg ser ikke hvordan retten til å bestemme at andre IKKE skal nyte godt av ditt arbeid følger. Og jeg mener det er her forskjellen ligger. Kopiering er IKKE tyveri, man tar ikke fra noen produktet av deres arbeid. Kopiering er å nyte godt av andres arbeid uten å ta noe fra dem.

  Har du eller Ayn Rand eller noen andre liberalister en begrunnelse for at man har rett til å hindre andre i å nyte godt av ens arbeid? Helst basert kun på at man eier sitt eget liv.

  Svar: det er langt bedre å generalisere dette spørsmålet til følgende: har et individ A i noen tilfeller rett til å kontrollere bruken av informasjon til et individ B? Svaret er utvilsomt ja. La oss begynne med ekstreme eksempler (de er de mest instruktive). Sett nå at B kommer opp til en person A med pistolen sin og sier “penga eller livet.” Er dette da kun en informasjonsytring (dvs. bruk av ytringsfriheten)? Eller er det en trussel som kan forbys ved lov? Hvis du er liberalist vil du erkjenne at slike ytringer skal forbys på grunn av informasjonen de formidler — en trussel om bruk av fysisk vold.

  Neste eksempel (som jeg har brukt tidligere i denne tråden): en kompis av deg låner PCen din og finner intime bilder av deg og din bedre halvdel. Han kopierer bildene og sprer dem på internett. Bør dette være straffbart? Har denne sensitive informasjonen noen som helst form for beskyttelse under personvern? Som liberalist vil du erkjenne at dette er en grunnleggende rettighet.

  Begge disse er eksempler på tilfeller hvor det bør være rimelig åpenbart at en person A har rett til å bestemme over informasjonsbruken til en person B. Forstår du og erkjenner dette har du i realiteten forstått at informasjon faktisk er en metafysisk størrelse for oss mennesker. Informasjon er *viktig* for oss. Det *eksisterer* og kan forstås og påvirke vår bevissthet, og derfor er det også et legitimt område for loven å regulere. Straks du erkjenner dette er veien til intellektuell eiendom meget kort, for det er bare en bestemt type regulering av informasjon.

 8. Vegard says:

  Takk for svar. Jeg blir dog ikke så lett overbevist av ekstreme eksempler og appell til følelser, delvis fordi jeg har fulgt denne bloggen en stund 😛

  Svar: dersom du har lest bloggen min en stund burde du forstå at jeg bruker ekstreme eksempler som forstørrelsesglass for å synliggjøre de underliggende prinsippene for mindre ekstreme tilfeller. Først må man lære seg å skilne mellom svart og hvitt, dernest kan man forsøke å skilne mellom gråtoner. Det er altså en rasjonell epistemologisk metode jeg benytter meg av, ikke “apell til følelser.” Jeg er faktisk litt forbauset over at du ikke har forstått dette etter å ha vært så lenge på bloggen min.

  “man kan ikke la noe være lovlig og legitimt bare fordi det er vanskelig å håndheve et forbud!”

  Jeg kan ikke annet enn å konstatere at jeg skrev den litt for fort.

  “det er langt bedre å generalisere dette spørsmålet til følgende: har et individ A i noen tilfeller rett til å kontrollere bruken av informasjon til et individ B?”

  Ja, men å generalisere på den måten er en tankefeil.

  Svar: hvorfor er det å generalisere en tankefeil? Å generalisere betyr å se ting i en større kontekst, se ting i fugleperspektiv. Det er ofte svært lærerikt å gjøre dette.

  Prøv å bytte ut “bruk av informasjon” med “handlinger” så kan du nok forsvare det også(overfall, tyveri og hærverk er handlinger).

  Svar: du kan gjerne si at bruk av informasjon er en bestemt type handling og i så måte kan man generalisere ytterligere ved å si: kan person A kreve å bestemme over visse handlinger i Bs liv? Og svaret er igjen ja. B får ikke lov til å bruke pistolen sin til å rane A for eksempel.

  Det er piratkopiering det er snakk om nå, ikke all informasjonsflyt.

  Svar: jeg nekter å snevre inn tenkningen til et bittelite område dersom det er instruktivt å utvide perspektivet. Det er det i dette tilfellet. Når man skal lage en abstraksjon er det viktig å ha mange forskjellige konkreter å abstrahere fra. Det er dette jeg gjør når jeg generaliserer.

  “Han kopierer bildene og sprer dem på internett. Bør dette være straffbart?”

  Jeg *føler* at det ligger nært opp til et overgrep, og det er fristende å forby det. Men jeg har ingen god begrunnelse. Vi anerkjenner ikke følelsene til sosialister som lovgivende, og burde heller ikke gjøre det med egne følelser.

  Svar: jeg forsøkte å svare til deg slik jeg ville ha svart til en rasjonell meddebattant, altså til en tenkende person som er interessert i å samarbeide om å forstå virkeligheten. Ut i fra responsen din ser jeg at jeg kanskje overvurderte deg. Du er mer interessert i å krangle? Blir jeg nødt til å mate deg med teskje?

  “Informasjon er *viktig* for oss. Det *eksisterer* og kan forstås og påvirke vår bevissthet, og derfor er det også et legitimt område for loven å regulere.”

  Dette høres ut som et forsvar for et hvilket som helst sosialistisk tiltak. “Forkjeller er *viktige* for oss, de *ekstisterer* og påvirker vår bevissthet og lykke”.

  Svar: Mennesket skiller seg vesentlig fra andre dyr på grunn av vår særegne bevissthet. Vi er det rasjonelle dyr. Rasjonalitet er en definerende egenskap ved oss. Vår spesielle type bevissthet innebærer at vi har en annen måte å leve på enn andre dyr. Fysiske ting er viktige for oss, men vår abstraksjonsevne gjør at begreper er enda viktigere: vi er i stand til å utføre *mentalt* arbeid, dvs. blande vårt mentale arbeid med naturtilstanden og produsere *begreper* og *informasjon*. Informasjon og abstraksjon er like viktig for våre liv som det å puste. Uten tenkning dør vi. For oss mennesker er altså informasjon like virkelig som fysiske objekter, og følgelig er det naturlig at det går an å *eie* informasjon og utøve *krenkelser* mot andre mennesker med informasjon (psykisk vold).

  “Straks du erkjenner dette er veien til intellektuell eiendom meget kort, for det er bare en bestemt type regulering av informasjon.”

  Min motstand mot intellektuell eiendom kommer ikke av et prinsippiellt standpunkt om at informasjon for enhver pris skal flyte fritt. Den kommer av at staten ikke skal kaste noen i fengsel med mindre den kan bevise at de har begått overgrep. Foreløpig har jeg ikke sett noe bevis på at piratkopiering er et overgrep(jeg bare har en følelse av at det er det).

  Min tiltrekning til liberalismen er til en hvis grad basert på at den er så konsistent. Den er logisk. Nesten alt kan forklares ut fra retten til eget liv. Men foreløpig har jeg to uløste saker jeg kommer på i farta; abort og intellektuell eiendom.

 9. Olve says:

  “Olve, hvor går skillelinjen mellom det som eksisterer naturlig, og det som er skapt? Såvidt jeg forstår det kan man ikke ta patent på gråstein, men man kan ta patent på en metode å bruke denne på eller en måte å designe denne på. Det er ikke mulig å ta patent på et dyr, men man kan ta patent på en prosess på å avle frem disse dyrene(genmanipulasjon f.eks).”

  Synes du definerer skillelinjen ganske fint her;)

 10. Olve says:

  Åm, på den ene siden forsvarer du et marked hvis eneste begrensning er muligheten til å bruke vold. På den annen side mener du staten aktivt skal gå inn og gi noen effektivt monopol på bruken av en idé. Ser du ikke motsetningen her?

  Svar: liberalismen er tilhenger av at alle skal ha monopol på sitt eget liv. Det er faktisk det liberalisme er. Så lenge man kan kan blande sitt arbeid med naturtilstanden og skape ny informasjon som er SIN er intellektuell eiendom helt naturlig og logisk.

 11. Enonym says:

  En kommentar til dine eksempler Åm, kompisen som stjeler bilder spesifikt:

  I dette tilfellet er det snakk om en person som henter ut noe av din pc som du ikke har gitt tillatelse til. Ved nedlasting så er produktet i ytterste ledd kjøpt, deretter gjort tilgjengelig for andre. Med intensjon. Jeg er enig i at dette er ulovlig, ettersom videredistribusjon av produktet er ulovlig. Jeg vil si at en bedre analogi er at du selger bilder av deg selv til en kompis, og at denne går med på å ikke dele disse, men gjør det likevel.

  Egentlig så synes jeg ikke dette er så veldig forskjellig fra f.eks. debatten om hva man kan gjøre på egen eiendom. Man kjøper et produkt/eiendom under visse betingelser. Man kan ikke deretter påberope seg at man kan gjøre hva man vil med egen eiendom i kraft av at den er ens egen. Bygging i strandsonen er et klart eksempel.

 12. Eivind H says:

  ”Svar: la oss benytte oss av noen ekstreme eksempler som tydeliggjør det hele. Sett nå at du har arbeidet lenge med en vitenskaplig studie, og rett før du skal publisere det finner en kollega av deg arbeidet ditt, kopierer det og gir det ut som sitt eget verk og tar æren i fra deg. Vil du kalle dette for tyveri? De fleste ville ikke nøle med å kalle dette tyveri.”

  Hvorvidt det handler om tyveri forandres ikke av at ”De fleste ville ikke nøle med å kalle dette tyveri.”

  Svar: for så vidt riktig. So what? Hva har det med om eksempelet mitt er godt eller ikke?

  Til dels så har du jo rett i at det i dette tilfelle er snakk om tyveri. Handlingen ”å kopiere” er ikke tyveri. Men for å få til å kopiere arbeidet må kollegaen først ta det i bruk som eget. Dette er tyveri.

  Svar: hvorfor? Hvis informasjon ikke kan eies, hvordan kan man da stjele noen andres informasjon?

  Kan sammenlignes med å miste et diamantkjede. Man slutter ikke automatisk å eie kjedet selv om det mistes/gjenglemmes. Hvis noen finner det og tar det i bruk som eget en kveld, for så å legge det tilbake igjen der de fant det eller levere det inn til politiet så har jo faktisk diamantkjedet vært stjålet.

  Svar: jeg er helt enig i denne logikken. Og fra dette kan man konkludere at … informasjon kan EIES (og derfor stjeles). Herifra burde det være enkelt å resonnere seg frem til basisen for intellektuell eiendom.

  ”Et annet eksempel er som følger: sett nå at en kompis av deg låner PCen din mens han er på besøk. Der finner han særdeles intime bilder av deg i full vigør med din bedre halvdel. Kompisen kopierer så dine private bilder og sprer dem på internett. De fleste ville ikke nøle med å si at denne karen stjal bildene.”

  Hva de fleste velger å kalle dette er ikke interessant. Det eneste interessante er å identifisere handlingen for hva den er, *kopiering* av informasjon.

  Svar: du velger tydeligvis her å ignorere eksempelet mitt og fokusere analt på den siste setningen. Det får bli ditt problem. Hvis du vil gjøre deg vrang kan jeg ikke hjelpe deg. Kommunikasjon krever faktisk litt godvilje. Det er verdens enkleste sak i verden å sabotere kommunikasjon. Det er bare å slå seg vrang, det.

  Selvfølgelig vil dette kjennes galt og urettferdig, og man vil føle at kompisen fortjener grisebank. Hvorfor? Jo, man forventer at mennesker faktisk behandler en på en god måte, og dersom man kommer over mennesker som ikke gjør det blir man såret og/eller sint.

  Men man har ingen moralsk rett til å bli behandlet på en snill og skånsom måte.
  Dersom jeg roper til en fremmed fyr på gaten, ”Hei din stygge drittsekk, mora di er mann” så rettferdiggjør ikke det at han bruker vold mot meg.

  Den eneste måten å dømme hvorvidt kompisens handling er rett eller gal er ut fra en eventuell avtale som ble gjort på forhånd. Ble det ikke gjort noen avtale på hva kompisen kunne/ikke kunne gjøre med pcen så har man heller ingen rett til å bruke vold mot ham.

  Svar: det betyr at en person kan gå bort til en annen på gata og drepe han, og i følge din logikk har han ikke gjort noe galt fordi det ikke ble inngått noen avtale på forhånd hvor offeret sa eksplisitt i fra at han ikke ville bli drept. Jeg håper du skjønner feilen i din egen logikk uten at jeg må mate den med teskje.

  ”Hvorfor? Hva er det som er grunnen til at folk umiddelbart og uten tvetydighet gjenkjenner disse handlingene som tyveri når de “bare” er kopiering uten tillatelse?”

  Jeg vet ikke. Mest sannsynlig fordi folk tenker assosiativt og ikke klarer å skille mellom tyveri og kopiering uten tillatelse.

  Svar: det å hjelpe deg på vei til egen selvstendig tenkning er tydeligvis ingen god idé. Jeg kan liksom ikke peke i den generelle retningen uten at du henger deg opp i uvesentligheter og trekker helt ville konklusjoner.

  Kopiering uten tillatelse er like galt som tyveri, men det faller i en annen klasse, nemlig avtalebrudd.
  En avtale kan bare gjelde mellom de personer som inngår den. F.eks en kjøper og en selger av informasjon. En tredje-person som aldri har sagt seg enig i en slik avtale kan ikke rammes med vold for brudd på denne avtale.

  Svar: det betyr at du kan drepe en vilkårlig person på gata fordi han ikke har eksplisitt sagt i fra til deg om at han ikke vil bli drept.

  Derav min konklusjon som jeg ikke gjentar her, men som du finner igjen i mitt første svar.

 13. Vegard says:

  “dersom du har lest bloggen min en stund burde du forstå at jeg bruker ekstreme eksempler som forstørrelsesglass for å synliggjøre de underliggende prinsippene for mindre ekstreme tilfeller.”

  Jeg er fullt klar over det. Men ekstremtilfellene er kun interessante dersom man kan bruke konkrete argumenter for å konkludere i ekstremtilfellene for så å finne en gyldig måte å overføre konklusjonen til de mindre ekstreme tilfellene. Her mangler begge deler, derfor sier jeg at du prøver å appellere til følelsene mine for at jeg skal kunne konkludere i ekstremtilfellet.

  Svar: det å unnlate å mate med teskje ved å oppgi alle konkreter er en tillitserklæring om at du klarer å tenke deg ut svaret og fylle inn detaljene på egenhånd. Tydeligvis var det en kraftig overvurdering fra min side. Beklager. Det skal ikke gjenta seg.

  Jeg vil så skjelden som overhodet mulig bare hevde at noe er *opplagt*(jeg gjør et unntak for retten til eget liv).

  ” hvorfor er det å generalisere en tankefeil? Å generalisere betyr å se ting i en større kontekst, se ting i fugleperspektiv. Det er ofte svært lærerikt å gjøre dette.”

  Det er ikke generelt en tankefeil å generalisere. Men det er en tankefeil å generalisere for så å konkludere med egenskaper hos enkeltelementene.

  Svar: oi oi oi. Dette er en tankefeil du må se og få rettet opp i UMIDDELBART. Jeg skal gi deg et eksempel på hvor man går fra en generell abstraksjon til å konkludere noe om egenskapene til enkeltelementene: begrepet eksistens. Fra observasjoner av mange konkreter i virkeligheten abstraherer vi så ut en generell egenskap ved alt som eksisterer: de har IDENTITET. De er hva de er. De har en natur, en bestemt væremåte. Identitet er INDUSERT fra virkeligheten. Det betyr at jeg nå vet med sikkerhet at alle objekter som finnes i virkeligheten, inkludert de jeg aldri har sett før og aldri kommer til å se, har en identitet.

  Det skulle ikke forundre meg om hele problemet ditt med å forstå intellektuell eiendom skyldes at du ikke forstår induksjon fullt ut. Dette er en ganske vanlig filosofisk feil og stammer fra Hume. Hvis du ikke aksepterer at generelle sannheter kan abstraheres fra konkreter og at disse generelle sannhetene gjelder konkreter du aldri har sett eller hørt, da vil du være stuck på et perseptuelt nivå og kan aldri forstå abstraksjoner.

  Generaliseringen må være basert på egenskaper ved enkeltelementene, ikke motsatt.

  Svar: Jada, men jeg brukte altså ANDRE konkreter til å abstrahere ut et enda mer generelt begrep enn intellektuell eiendom. Dette begrepet kan så appliseres til mer spesialiserte begreper og er like sant for disse.

  Ja det er legitimt å lovregulere noe informasjonsflyt på samme måte som det er legitimt å lovregulere enkelte handlinger, men det kan ikke overføres videre(de meste av informasjonsflyt bør være lovlig akkurat som det er med handlinger).

  Svar: jo, det er akkurat det det kan. Dersom sannheten man har abstrahert er mer generell enn det konkrete temaet du undersøker kan du applisere den generelle sannheten til det konkrete temaet.

  “jeg forsøkte å svare til deg slik jeg ville ha svart til en rasjonell meddebattant, altså til en tenkende person som er interessert i å samarbeide om å forstå virkeligheten.”

  Jo, takk. Jeg passer den beskrivelsen og derfor nøler jeg heller ikke med å si ifra når jeg mener du er på villspor.

  “Ut i fra responsen din ser jeg at jeg kanskje overvurderte deg. Du er mer interessert i å krangle?”

  Jeg er på ingen måte interessert i å krangle, bare se hvor lett jeg godtok at jeg gjorde en feil når det gjaldt om noe bør være lovlig hvis det er umulig å håndheve et forbud.

  Svar: det hadde vært flaut hvis du IKKE godtok at du gjorde feil. Det er bra at du erkjente feil, men likevel trakk du ingen lærdom av det. Hvis du klarte å gjøre en såpass elementær feil i debatt med meg (fordi du ikke tenkte generelt nok), kan det da tenkes at du bør være litt mindre bastant på andre områder i debatt med meg? Slik ville JEG ha tenkt.

  Men jeg er ute etter et argument basert på retten til eget liv. Men med mindre du tryller frem et nå så får jeg prøve å finne et på egenhånd. Inntil jeg finner det så kan jeg ikke gi min støtte til et forbud mot piratkopiering.

  Svar: problemet slik jeg ser det er langt mer omfattende og generelt enn bare eiendomsrett. Det virker som om du ikke fullt ut forstår abstraksjonsprosessen og induksjon, og siden informasjon ligger midt i smørøyet av vår induksjonsevne så er det ikke rart at det er her tenkningen svikter. Jeg vil altså anbefale deg å lære deg å mestre induksjon. Dernest vil intellektuell eiendom falle på plass. Les feks. “Introduction to Objectivist Epistemology” av Ayn Rand, dernest “Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand” av Leonard Peikoff.

  Jeg begynnte litt med å tenke at problemet ville vært løst dersom jeg finner et argument som tilsier at man har rett til å hindre andre i å nyte godt av ens arbeid.

  Svar: det er en god start, men du misser poenget. Arbeidet ditt = en del av DEG. Siden du eier ditt liv har du rett til å bestemme over arbeidet ditt. Men siden produktet av arbeidet ditt i dette tilfellet er informasjon krever det at du aksepterer at informasjon ER noe, og det igjen krever at du aksepterer og forstår induksjon.

 14. Enonym says:

  En kommentar til dette med å generalisere;

  Jeg vil si meg enig i at det er en tankefeil å bruke en generalisering til å konkludere om en egenskap hos et enkeltelement. Du forsøker å motvise dette ved å komme med et konkret eksempel (identitet), men i ditt eksempel så ser du på kun én egenskap ved et enkelt element, og sier så at dette er det generelle. Det er det samme som å si at gjennomsnittet av en måling er målingen selv. Hvilket er innlysende. Et kontraeksempel: Plott summen av en sinusfunksjon og en eksponensialfunksjon. Generelt kan vi si at den resulterende kurven stiger og er oscillerende. Denne generelle egenskapen er ikke riktig for hvert av elementene isolert. De enten stiger eller oscillerer.

  Svar: dette var ingen gyldig induksjon. Induksjon impliserer at noe ALLTID er sant. Ordet “generelt” betyr ikke “hovedsaklig.” Det betyr at man fjerner bort visse detaljer og plasserer noe i en mer abstrakt (og dermed større) kategori. Den logiske tankerekken bak dette argumentet er som følger:

  1. Alle A har egenskap X
  2. B er en type A

  Derfor: B har egenskap X

  Legg her merke til at A er mer generell enn B. Vi bruker så denne generelle sannheten til å konkludere noe om B. Dette er ingen tankefeil, det er grunnleggende logikk.

 15. Eivind H says:

  ”Svar: jeg er helt enig i denne logikken. Og fra dette kan man konkludere at … informasjon kan EIES (og derfor stjeles). Herifra burde det være enkelt å resonnere seg frem til basisen for intellektuell eiendom.”

  Ja, informasjon kan eies og derfor stjeles. Dette er jeg ikke uenig i.

  Svar: bra!

  Den informasjon man er personlig i besittelse av er ens egen. Men her skiller du og jeg vei. Du mener at informasjon kan eies, selv når den er spredt for alle vinder.

  Svar: jeg antar at siden du er enig i at informasjon kan *eies* så kan den også *selges* via kontrakter og at de som kjøper informasjonen forplikter seg til å ikke spre informasjonen videre dersom dette er en del av kontrakten? I såfall er vi kommet et godt stykke videre.

  Jeg mener man oppgir retten til å kalle noe sitt når man velger å dele det med andre.

  Svar: jeg antar her at du skiller mellom avtaler hvor hemmelighold av informasjon inngår i kontrakten og åpen tilgjengeliggjøring av informasjonen slik som via radio og TV.

  Ditt første eksempel viser at informasjon kan stjeles, men det viser ikke at kopieringen av informasjonen representerer tyveriet. Hva om kollegaen finner arbeidet, men i stedet for å kopiere det og gir det ut som sitt eget så tar han det med seg hjem. Fra dette er det lettere å se at det ikke er kopiering som representerer tyveriet. Det er tyveri fordi en person tar noe som tilhører en annen og behandler det som eget.

  Svar: jupp, helt riktig. Og det gjelder *også* informasjon som er blitt gjort fritt tilgjengelig, men som det knytter seg kopirett til. Et perfekt eksempel er følgende: en forfatter gir ut en bok. Forfatteren eier rettigheten til å trykke opp og selge romanen. Etter at boken er gitt ut og er åpent tilgjengelig, scanner en kar inn boka og trykker en piratversjon av boka og selger den gjennom SITT forlag, uten at forfatteren får noe av inntekten. Tyveri? Ikke i følge deg. Boka er jo blitt “delt med andre.” Den er i det offentlige rom.

  ”Svar: det betyr at en person kan gå bort til en annen på gata og drepe han, og i følge din logikk har han ikke gjort noe galt fordi det ikke ble inngått noen avtale på forhånd hvor offeret sa eksplisitt i fra at han ikke ville bli drept. Jeg håper du skjønner feilen i din egen logikk uten at jeg må mate den med teskje.”

  Når jeg snakker om å låne bort så snakker du om drap?

  Svar: ja, jeg bruker ekstreme eksempler for å belyse de underliggende premissene. Du ville i et slikt ekstremt tilfelle sagt at det er helt urimelig å kreve av en person at han må samle inn en eksplisitt avtale fra alle mennesker i verden om at de ikke skal drepe dem og først DA kan han gå trygt på gata uten å være redd for å bli myrdet av en person som ikke har inngått avtale med han og dermed ikke kan straffes. I et slikt tilfelle lager man i stedet heller en DEKLARATORISK LOV, altså en standardkontrakt som automatisk gjelder alle i samfunnet. Hvis ikke noe annet er avtalt gjelder denne avtalen. Er du enig at dette er en fornuftig måte å løse problemet med uønskede drap og et voldsomt arbeid med å skaffe avtaler fra alle mulige mennesker om å ikke drepe? I såfall, kanskje du erkjenner at dette ikke bare er en god måte å løse bare problemet med uønskete drap, men nær sagt ALLE former for sosiale uønskede relasjoner? Tyveri, svindel, voldtekt, overfall, ran, kidnapping og trusler. Alt dette kan defineres som allment uønsket i deklaratoriske lover. Enig? I såfall er vi nesten i mål. Intellektuell eiendom (dvs. patenter, kopirett etc.) bygger på en deklaratorisk lov, en standardkontrakt som sier at eiendomsbeskyttet informasjon ikke skal distribueres. Voila!

  Ditt eksempel gikk ut på at jeg låner bort pcen min til en kompis. Når man låner bort noe lar man andre disponere hva man eier for en viss tid. Det eneste som kreves av den som låner er at han leverer tilbake det lånte i samme mengde og stand, hvis ikke annet er avtalt. I ditt eksempel fant jeg ingen ting som tydet på at jeg og min kompis hadde avtalt hva han kunne/ikke kunne gjøre med min pc, og derfor konkluderte jeg med at det ville være galt å straffe ham med vold.

  Svar: i et liberalistisk samfunn ville det eksistert deklaratoriske lover som beskyttet informasjonen på PCen din. Standardkontrakten er at privat/sensitiv informasjon automatisk ikke skal spres eller kopieres. Brudd på denne standardkontrakten medfører straff.

  ”det å hjelpe deg på vei til egen selvstendig tenkning er tydeligvis ingen god idé. Jeg kan liksom ikke peke i den generelle retningen uten at du henger deg opp i uvesentligheter og trekker helt ville konklusjoner.”

  Hvordan er det en uvesentlighet å påpeke at tyveri og kopiering uten tillatelse ikke er det samme?

  ”Svar: det betyr at du kan drepe en vilkårlig person på gata fordi han ikke har eksplisitt sagt i fra til deg om at han ikke vil bli drept.”

  Nei, det betyr ikke det. Vold kan kun brukes *rettmessig* i to tilfeller. I selvforsvar, og for å håndheve en avtale som er inngått mellom mennesker.

  Svar: selvfølgelig, men når ER noe vold? Det krever at en part ikke deltar i noe frivillig. Hvordan vet du at han ikke ville bli skutt på gata helt frivillig? Han har jo ikke sagt at han IKKE ville det. Hvis ingen kontrakter er inngått bør det derfor i følge din logikk antas at det er helt ok å drepe folk på gata.

  Vold kan ikke brukes mot mennesker som har handlet i strid med en vilkårlig avtale de ikke selv har sagt seg enig i.

 16. Arild Holta says:

  Dommen mot “piratbay-gutta” illustrerer at man har lover som betyr en bestemt sak. Når maktpakket og pengesekkene har snakket sammen, betyr pluttselig lovene noe annet.

  Staten bedra mennesker.

  Det er også å forkaste flertallsdiktaturet, som har bestemt hva lovene gjelder. Det er makteliten som setter flertallet til side.

  Dette er farligere enn flertallsdiktatur.

  Som et minimum må man kunne forvente at som loven er fortolket, slik er også gjeldende juridisk praksis.

  Saken går i objektivistenes favør, mens midlene går i objektivistenes og rettsstatens disfavør.

 17. Enonym says:

  Jeg er fremdeles uenig med deg i din bruk av generaliteter, men ditt siste eksempel viser at dette bunner i bruken av ordet generelt. Jeg bruker ordet på følgende måte:
  (http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=generally). Kortversjonen er at generelt betyr vanligvis, og da er mitt argument gyldig.

  Dette har forøvrig ingenting med ip å gjøre. Der er jeg helt enig med deg. En har faktisk i ytterste ledd kjøpt et produkt under forutsetningen om copy right.

 18. Anton says:

  Hejsan!

  Intressanta uppgifter du kommer med här om att piratpartiet och piratrörelsen beror på att en socialdemokratisk regering styrt Sverige under många år. Dessvärre är du fullständigt fel ute. Ca 80% av de ledande personerna (inklusive partiledaren själv) i piratpartiet kommer från en borgerlig (höger) eller liberal politisk bakgrund. De har varit aktiva politiker i högerpartier innan de gick med i piratpartiet.

  Svar: Hei Anton! Du gjør her den store feilen å tro at høyrepartiene i Sverige ikke er sosialdemokratiske. Det er ikke tilfellet. Sosialdemokratiet har blitt indoktrinert ALLE svensker via barnehage, skoler, universiteter og media at nesten alle svensker i større eller mindre grad har blitt sosialdemokrater. Dette inkluderer også de fleste av de som befinner seg på høyresiden.

  Denna fråga handlar inte om huruvida det skall vara gratis att lada ner film och musik från Internet. Utan om något mycket större. Illegal fildelning är inte en ekonomisk hållbar metod för att sprida musik, självsagt inte. Men för att kunna stoppa denna illegala fildelning privatpersoner emellan krävs extrema åtgärder som att övervaka privatpersoners privata kommunikation och privata angelägenheter och se IFALL de begår brott. Ett fullständigt oacceptabelt pris att betala för att jaga 15 åriga pojkar som sitter vid datorn. Människors privatliv och integritet är 100 ggr viktigare än enskildas rätt till ersättning av ett visst verk.

  Svar: et samfunn kan ikke sitte stille og se på at generasjon etter generasjon blir lært opp til å bli kriminelle uten at staten reagerer og beskytter deres ofre.

  Därmed inte sagt att situationen som den är idag är hållbar. Kanske är den stora mellanhandens, skivbolagens, roll för musikdistributionen påväg att försvinna bort. Kanske kommer artisterna i framtiden själva kunna nå ut till sin publik genom Internet. På det sättet skulle den egentliga upphovsrättsmannen bakom musiken, artisten, vara den som tjänade pengarna. Inte det stora skivbolagen, som idag tar det mesta av inkomsterna. Exempel på detta finns redan, Lily Allen upptäcktes till exempel och fick en publik via Internet långt innan skivbolagen hört talas om henne.

  För filmindustrin är detta mer problematiskt. Men också lättare att åtgärda. Genom satsningar på nya format, premiärer i alla länder samtidigt, 3-D bio mm kan man minska risken att material läker ut innan det nått biograferna.

  Ansvaret att hitta bra lösningar för detta måste ligga på bolagen själva, inte på lagstiftarna. Att lagstifta bort fildelning är omöjligt, det leder bara till ett övervakningssamhälle där andra, viktigare medborgerliga rättigheter försummas i jakten på pengar.

  Att du sedan jämför fildelning med brott som stöld och inbrott visar bara på din egen okunskap inför lagen.
  Brott mot upphovsrätten och brott som exempelvis stöld av en bil är två kraftigt åtskillda saker.

  Det är det piratrörelsen handlar om, allas rättigheter. Inte rätten att fildela, utan rätten till ett privatliv, rätten till integritet, rätten till yttrandefrihet, brevhemligheten mm.

  Anton

  Svar: retten til privatliv innebærer ikke retten til å være kriminell.

 19. Lars Ihler says:

  Fantastisk flott innlegg Onar.. Vil si du virkelig klarte å gjennomføre dette innlegget etter MASSE grundig journalistikk her ja..

  For piratpartiet er jo ett parti som følger sosialismens grunntanker der alt skal være gratis.. gratis helse, gratis skole og gratis alt.

  Eller kanskje ikke..?

  Om du heller hadde brukt 5 minutter av tiden din til å lese kjerneprogrammet så ville du også funnet veldig lite sosialistisk.

  La meg ta ett avsnitt fra kjerneprogrammet slik at du i det minste kan få med deg litt av det:

  “Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære, utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen.”
  æsj for noe sosialistiske drittgreier er vel det første du tenker nå.. nei? ikke?

  Kanskje denne klarer å endre det inntrykket da:
  “Vi mener at individet skal ha kontroll over sin egen informasjon og kommunikasjon. Vi mener at enkeltaktører har for sterk forhandlingsposisjon til at individet har reell påvirkning, og at det må regulering til for å kollektivt etablere et minimumskrav til disse avtalene. Vi mener også at infrastrukturene skal være distribuerte, nøytrale og allment tilgjengelig.”
  Deeeer ja.. nei venta faen det var heller ikke sosialistisk. ASJ! for mye individsvada ikke sant? 😉

  Utover dette vil jeg også presisere godeste Onar, at “intellektuell eiendom” er like selvmotsigende som DLFs utenrikspolitikk, hvor partiet, med VM i spissen roper på utslettelse av moralsk underlegne individer siden de tross alt velger å bo blant angivelige terrorister (tidligere kjent som frihetsforkjempere, men det er bare en bagatell, på samme måte som hva den faktiske kjernepolitikken til piratpartiet er, eller hva?).

  Tanken på at du skal kunne få ett kunstig monopol på en tanke er farlige greier, da dette er ofte tanker som dukker opp samtidig på forskjellige steder i verden og vil være umulig å ha kontroll over. Men så fort en tanke blir virkelighet er det heller ikke lenger en intellektuell eiendom, men snarere noe fysisk som kan.

  Kanskje jeg skal ta søke om å få monopol på nettopp denne tanken før dere gjør det og eventuelt misbruker det på samme måte som musikk og filmbransjen misbruker sine kunstige monopol..?

  For det handler ikke om gratis i det hele tatt. Det handler om tilgjengelighet.
  Poenget er nettopp at folk ønsker å støtte opp økonomisk de sakene de liker.. Men ikke til en hver pris. Jeg har i mange tider lastet ned både musikk filmer og serier som jeg liker da jeg ikke har hatt tilgang til noen av de nettopp pga min geografiske begrensning. Da bruker jeg alternative midler enkelt og greit.

  Nå derimot sitter jeg med spotify, steam, reddit, og netflix og har omtrent sluttet med nedlasting totalt. Rett og slett fordi jeg får en bedre tjeneste for noen få ekstra kroner.

  Det er ikke rakettforskning Onar, og det burde du av alle forstå..!

  • Lars Ihler says:

   Shit for en bortkasta tid når innlegget er flere år gammelt 😛 oh well!

   Svar: jeg står for det jeg har skrevet. Anti-IP-ideologien som piratene og betydelige deler av libertarianerne står for er informasjonssosialisme. Det er lett å vise dette, jfr. min debatt med Stephen Kinsella.

  • @ Lars Ihler

   “Utover dette vil jeg også presisere godeste Onar, at “intellektuell eiendom” er like selvmotsigende som DLFs utenrikspolitikk”

   Fred går aldri av moten på bloggen til Onar, så innsigelser på gamle innlegg kan også være interessante å besvare. MEN du kan kanskje lese litt mer av tanker rundt IP. Jeg har funnet fram noen innlegg til deg, der det prinsipielle gjennomgåes og spennende eksempler illustrerer. Ta tak i det kjipeste eksemplet(det du sliter mest med å imøtegå) først, så får du mest respekt:) Jeg liker feks å høre folk argumentere for å kopiere andre folks pengesedler og obligasjoner.

   Alt kom i oktober 2012: http://onarki.no/blogg/2012/10/

   Start nederst med: “An argument for IP”, fortsett med “Response to Kinsella” 1 og 2, “Inflation versus PIRACY:)” og “Avtalerett og IP”

   Mvh Sindre

   • Jeg utfordret Lars Ihler direkte via mail 04.04 på å svare for fundamentet for hele ideen hans og dermed begrunnelsen for alle piratpartiene i Europa som dukker opp. Han kom tross alt ikke med ideologisk funderte begrunnelser mot Onars avvisning av moderne piratvirksomhet som kriminelt. Hører vi ikke noe fra ham kan vi jo trygt anta at han bare føler, som sosialdemokrater, at tyveri er bra, men ikke helt kan forklare hvorfor. Sånn som vanlige kriminelle gjør – de som ikke kaller seg politikere.

  • Lars Ihler skrev:

   «Utover dette vil jeg også presisere godeste Onar, at “intellektuell eiendom” er like selvmotsigende som DLFs utenrikspolitikk, hvor partiet, med VM i spissen roper på utslettelse av moralsk underlegne individer siden de tross alt velger å bo blant angivelige terrorister»

   Jeg har gjort rede for liberalistisk utenrikspolitikk overfor Ihler tidligere, men han har ikke forklart hvorfor den eventuelt er selvmotsigende.

   • fredsdefinisjon says:

    Skal jeg gjette så vil jeg tippe på forkjøpsangrep som det selvmotsigende.

 20. Vegard Pettersen says:

  Hvis retten til privatliv ikke innebærer retten til å være kriminell, mener du da at absolutt alle lovbrudd må avdekkes og straffes, på bekostning av personvernet
  ?

 21. Geir Aaslid says:

  Her er det mange misforståelser vedrørende Piratpartiet og vår politikk.

  Piratpartiet står for en kulturpolitikk der forbruket av kultur skal opp, vi skal ha lettere tilgang til digital kultur priset riktig og lastet ned hjemme i stua med praktiske betalingsløsninger. Og kulturskaperne skal ha bedre betalt for det de skaper.

  Piratbevegelsen er en tverrpolitisk reformbevegelse basert på en moderne digital politikk, styrket personvern og frihet fra sensur. Rundt vårt kjerneprogram har vi de beste elementene av rød, grønn og blå politikk basert på dagens behov. Der de andre krangler om katten skal være rød eller blå vil Piratpartiet at katten skal fange mus.

  Når det gjelder fildeling minner jeg om Jon Bings berømte uttalelse: «Å forby fildeling er som å forby eller regulere å snakke høyt»

  Re: Det er ikke ytringsfrihet å rope “bombe!” i et fullpakket lokale, eller si “hit med penga eller så dreper jeg deg!” eller å oppfordre folk til å drepe jøder. Alt dette er overgrep og krenkelser som bør være straffbart. Det å spionere på folk og publisere hemmelige data om deres liv, det å forfalske fakta om personer og implisere dem i kriminelle handlinger er også på tilsvarende vis overgrep. Det å forfalske pengesedler og prøve å “ytre” seg med dem i en butikk er akkurat like mye overgrep som å forfalske filmer og sanger og spre disse digitalt.

  Jon Bings uttalelse minner oss om at fildeling også er ytringsfrihet og at vi står ovenfor en konflikt som har kommet gradvis med digitaliseringen av kulturen, og hvor de gamle partiene vil at opphavsrettimperialisme skal erstatte ytringsfrihet. Med en åpning for heksejakt på fildelere blir det de svakeste som vil lide, barna og barnebarna som ikke er så bevandret i bruken av internettet. Vil man egentlig ha det slik i Norge at politiet kommer på besøk og stjeler datautstyret til barnebarna våre?
  http://www.aftenposten.no/digital/9-aring-fikk-Ole-Brumm-PC-beslaglagt-7055823.html

  Piratpartiet mener at ytringsfriheten selvsagt må trumfe opphavsretten, ellers forvitrer demokratiet.
  I forhold til ovenstående, så er det et ikke-problem at barn og tenåringer kan få med seg litt for mange filer hjem fra internettet vårt. Fildeling fungerer uansett som gratis markedsføring og økt salg i følge seriøs forskning, så ingen har uansett lidd nok tap her, snarere tvertimot.

  • ariel says:

   Noen skrev:

   I forhold til ovenstående, så er det et ikke-problem at barn og tenåringer kan få med seg litt for mange filer hjem fra internettet vårt.

   Vil man egentlig ha det slik i Norge at politiet kommer på besøk og stjeler datautstyret til barnebarna våre?
   ————–

   Nei…. når barn stjeler “får de bare med seg litt”. Når politiet beslaglegger utstyr som blir brukt til tyveri, ja “så stjeler de”. Her måtte jeg jammen tenke på alt Onar har skrevet om sosialister synes det er greit å stjele fra andre bare ingen stjeler fra dem selv. Og at de synes det er spesiellt greit å stjele hvis det bare kan berike dem selv.

   • Det er jo essensen i sosialdemokratiet: Grådighet. Egoisme/rasjonell langsiktig egeninteresse betyr at du arbeider for ditt eget liv. Grådighet betyr at du anser ditt eget arbeid(hvis du gidder å gjøre noe produktivt) for ikke å være nok, du må stjele fra andre i tillegg. Men du må jo hindre andre i å stjele fra deg ellers utliknes det. Essensen i sosialdemokratiet blir dermed at du må stjele mer fra de andre enn de stjeler fra deg – et kappløp mot bunnen. Dette ekle, grådighetsspillet er for 99,9% av den norske befolkningen det høyeste menneskesynet de kan forestille seg. Det aller beste mennesket kan oppnå. Snakk om å være frosker i en brønn, der liberalister svever over verden som ørner:)

 22. Kan ikke Geir Aaslid eller Lars Ihler fra Piratpartiet kommentere på om de synes det er ok å kopiere penger og forsøke å handle med dem. Jeg slipper dere ikke før dere har kommentert.

  “Piratpartiet mener at ytringsfriheten selvsagt må trumfe opphavsretten, ellers forvitrer demokratiet.”

  Dette har dere ikke sannsynliggjort på noen som helst måte.

  “Når det gjelder fildeling minner jeg om Jon Bings berømte uttalelse: «Å forby fildeling er som å forby eller regulere å snakke høyt»”

  Sikkert berømt i fildelingskretser, men det er ingen sammenheng mellom å stjele og distribuere andres intellektuelle eiendom og å snakke høyt.

  Godt Piratpartiet innser at dere er godt innenfor flertallstyranniet, der dere holder på tradisjoner og får slaver til å legge kabler, så “alle får internett hjem i stua”.

  Mvh Sindre

 23. Da har Vegard Pettersen i Piratpartiet innrømmet at de er for å forfalske penger, med den noe kryptiske begrensningen: “..der det ikke skader.”

  “Vi er for kopiering av penger der det ikke skader. Vi har bare ikke lyst til å innrømme det fordi det blir et stort sidespor som blir vanskelig å forklare.”

  De har ikke lyst å måtte forklare hvorfor de ønsker å tillate tyveri av ALLE folks penger, ikke bare tyveri, unnskyld piratkopiering av TV, film, musikk og bøker.

  http://forum.piratpartiet.no/viewtopic.php?f=15&t=329&p=2015#p2011

 24. Ikke for å mase, men bare sånn at alle liberalister er klar over det:

  “Liberalisme er en vrangforestilling som de fleste vokser av seg.”

  “http://forum.piratpartiet.no/viewtopic.php?f=15&t=329#p2016

  Da vet man hvor DE gutta ligger politisk sett. Sånn midt mellom kommunistene og nazistene – gode sosialdemokrater:)

  Takk til Onar som kjenner lusa på gangen og finner måter å avsløre dem på!

  • Lars Ihler says:

   Fantastisk lavmål dette her!

   Hva om du drar nesa di ut av ræva til Onar og heller lufter på duften av våren som kommer? Våren for prinsippiell individuell frihet. Noe DLF mangler..

   Vegard Pettersen er ÉN person i partiet og sist jeg sjekket var ikke en enkeltpersons mening på ett partiforum nødvendigvis noe som gjenspeilet partiet som helhet.

   Men det er vel noe nytt for indoktrinerte medlemmer av DLF da dere ikke får lov til/mulighet til å ha personlige meninger og samtidig fortsette å være med i partiet.. Dette gjenspeiler seg også i det faktum at jeg ble kastet ut av en facebook-gruppe som DLF stod bak, nettopp fordi jeg fremmet meninger som ikke var 100% slik partiet likte det (mindre aggressiv krigføring og moderne republikaner-tilhørlighet er blant tingene jeg vil vektlegge her).

   Videre har jeg ikke fått med meg at du har svart, men ser også at du har laget en egen tråd på pir-forumet (http://forum.piratpartiet.no/viewtopic.php?f=15&t=329) der du har pekt ut meg som en du ønsker svar fra. Og det skal du få..

   /Lars

   • Carlo says:

    “Dette gjenspeiler seg også i det faktum at jeg ble kastet ut av en facebook-gruppe som DLF stod bak”

    Dette er ikke riktig. Vedkommende som laget gruppen er nok medlem i DLF, men gruppen var aldri laget av DLF eller for DLF.

    Gruppen endret navn før du ble invitert inn i den, et navn som indikerer en fredelig og avslappet holdning. Dine konfrontasjoner var ikke velkommen der fordi de gikk diametralt mot gruppens intensjoner. Dette ble du gjort oppmerksom på flere ganger, og oppfordret til å ta diskusjonen der den hører hjemme; på DLF sitt forum eller på DLF sin facebook-side.
    Når du viste gjentatte ganger at du ikke ville ta dette til deg ble du til slutt kastet ut.

    Dette kan sammenlignes med å invitere folk til fest.
    Hvis en gjest oppfører seg ille kan du, som vert, kaste han ut.

    Når det er sagt så er det slik at DLF har objektivisme som grunnlag for sine verdier, hvilket betyr at folk som er virkelighetsorienterte vil før eller siden komme til samme konklusjon som DLF, *eller* kunne påvise at DLF tar feil -noe som fører til at DLF vil endre standpunkt.

  • “Fantastisk lavmål dette her!”

   Det er bra det kommer innom folk som Lars Ihler fra Piratpartiet og løfter oss opp retorisk:

   “Hva om du drar nesa di ut av ræva til Onar”

   og tenkningsmessig:

   “…og heller lufter på duften av våren som kommer? Våren for prinsippiell individuell frihet. Noe DLF mangler..”

   Piratpartiet – med sine drømmer om pengeforfalskning, tyveri av intellektuell eiendom, vold mot fredelige og undertrykking av sorte, kvinner og alle andre – er de som skal føre Norge til en ny vår med prinsipiell, individuell frihet. Jepp, her har vi gutta som vet hva ekte sosialdemokratisk “frihet” er:)

   Kanskje Lars Ihler snart kan si hva han mener om kopiering av penger spesielt og prinsippene bak tenkningen for all kopiering av andres intellektuelle eiendom(hvis han har tenkt på dette da og ikke bare liker å laste ned gratis:)

 25. Vegard Pettersen says:

  Jeg brukte feil ord i farten, jeg mente “libertarianisme”, ikke “liberalisme”.

 26. ariel says:

  Tenkte å skrive noe om piratpartiet, men innså at partiet er helt useriøst. I den grad noen stemmer på dette er det et utrykk for intelletuelt forfall i samfunnet. I hvert fall så lenge ikke bortskjemte fortisser har stemmerett.

  Partiets navn er jo det som skal beskrive ideologien. Pirater levde av å stjele andres eiendom. De har til alle tider vært de mest forhatte terroristene av alle. På sine plyndringstokter myrdet de alle eller gjorde uskyldige mennesker til slaver.

  At ordet “pirater” i det hele tatt kan brukes er litt betenkelig i seg selv. Sjørøveri har blitt romatisert. En paralell til dette tror jeg kan illustreres med folks holdninger til “Gestapo” og “KGB”. To ganske like organisasjoner. Men pga sosialistisk prpaganda hadde folk et langt mer possitivt inntrykk av KGB enn Gestapo i sovjettiden.

  Det å profilere sterkt negative ting som possitivt er ofte utrykk for et psykiatrisk fenomen. Underbevisst prøver enkelte å gjøre dette for å pynte på sine egne onde tilbøyligheter.

  • Politisk sett ligger de antagelig nærmest Det Politiske Parti, der alle står helt fritt til å ha egne følelser om de ulike saker – det de kaller prinsipper. Det eneste det kan virke som de er enige om er en definisjon de har laget seg rundt fildeling. Den holder selvsagt ikke vann, har ikke engang indre logikk der det skilles mellom å ødelegge for opphaveren for å tjene penger eller bare for å dele filer og annet. Ingen av “tenkerne” i partiet er i nærheten av å kunne beskrive nooen grunnleggende tanker for hvorfor detaljer i politikken blir som de blir. En guttegjeng som har kommet sammen, fordi de ikke liker å betale for andres arbeid – god gammel piratvirksomhet! Så spennende var de.

 27. Anonym123 says:

  Men om hensikten ikke er å stjele, men å bruke produktet på det mediet man selv øsnker i det formatet man ønsker, eller rett og slett ønsker tilgang på det så fort det utgis, og man dermed er nødt til å be noen som har kjøpt produktet om de kan oversende deg filene slik at du får sett de på f.eks et nettbrett. Hva er den egentlige begrunnelsen f.eks filmselskaper bruker for å IKKE gjøre den ene filmen enkelt tilgjengelig for deg på ditt nettbrett mot betaling?

  Jeg har null problem med å betale for de produktene eller tjenestene jeg vil ha i utgangspunktet, men jeg har jo et stort problem når de som selger produktene eller tjenestene ikke vil ta betalt for det. Hva er min måte å si ifra om dette på?

  Jeg anser meg som en fullt ut tilhenger av minarki og liberalisme, men jeg forstår meg ikke på akkurat dette temaet. Her mener jeg begge parter i saken har sitt å endre på.

  Når man nekter å følge den naturlige utviklingen i.h.t teknologien vi har, og tviholder på det gamle, så har man bare seg selv å takke om man taper inntekter. Ta f.eks at TONO ønsker at de som driver utleie av biler skal installere radioer hvor man må betale for å høre, eller hvor utleieselskapene må betale lisens til TONO? Er det rettferdig? Hvis en radiokanal finansieres av reklameinntekter hvor de betaler TONO lisenser opp og ned. Det er som om utleiere av boliger måtte betalt lisens til Warner Bros eller en samlet organisasjon fordi en reklamefinansiert TV-kanal viste en av deres serier i utleierens hus. Jeg har utelatt en forskjell og det er at TVen kanskje ble satt inn, selv om tvkabelen fra før var lagt opp, men der står vi likt i forhold til radiosignalene ute eller bilens antenne. Så da er det vel greit da, om de som leier en bil tar med sin egen radio?

  Men fortsatt, du ser hvor dumt dette blir? Og så lurer jeg på hvilken bransje som kan si så mye idiotisk og fortsatt kan eksistere under noe vi alle anser som en milliardindustri. Nettopp, de er vant til total kontroll over markedet, og de ønsker fortsatt total kontroll over markedet, slik at de kan servere den middelmådige, bedritne søpla si og alikevel sope inn haugevis av milliarder kroner. Dessuten er dette en bransje som går hånd i hånd med politikk. Det er mange interesser og egenskaper/funksjoner som skal ivaretas her.

  Christer Falck, det er bildet jeg får opp når jeg tenker “norges mediabransje”. Han er en som kunne sagt at Hans Rotmo egentlig solgte for 4 milliarder årlig hvis det ikke hadde vært for fildeling. Men Justin Bieber, da? Trenger mediabransjen å si at hadde det ikke vært for fildeling, så hadde han solgt for uendeligoner? Nei, for han er bra, han har det tenåringer vil ha, derfor er han en braksuksess. Man trenger ikke være bekymret for inntektene her. Disse tenåringsjentene kjøper jo alt bare det står Justin Bieber på det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *