Terrormassakren kunne vært unngått

Støvet fra de forferdelige hendelsene den fredag 22.07.2011 har nå så smått begynt å legge seg og vi har fått oversikt over hva som har skjedd, hvem som har gjort det og hvorfor han gjorde det. Allerede nå kan vi si med stor grad av sikkerhet at terrormassakren helt eller delvis kunne vært unngått.

 

Politiberedskap

La oss begynne med det rent fysiske, nemlig politiberedskapen. Vi kjenner nå tidslinjen for angrepet og dette forteller oss at politiet brukte 58 minutter fra de fikk meldingen til de gikk i land på Utøya. 2 minutter etter dette hadde Breivik gitt opp. Det er opplagt at dersom de hadde kommet tidligere kunne mange mord blitt forhindret.

Hvorfor brukte politiet en hel time på å komme seg dit? De kjørte bil! I tillegg tapte de 10 verdifulle minutter på vei over til Utøya fordi båten fikk motorstopp.

Hvorfor brukte de ikke helikopter? Det første svaret fra politiet var at “helikopteret egner seg ikke til transport, kun til observasjon.” Dette er svært besynderlig da man om stridshelikopter på Wikipedia kan lese at:

“The most common use of military helicopters is transport of troops, but transport helicopters can be modified or converted to perform other missions such as combat search and rescue, medical evacuation (MEDEVAC), airborne command post, or even armed with weapons for attacking ground targets.”

Helikoptere har stor lasteevne

 

Helikoptere flyr svært raskt (250 km/h som konservativt anslag) og de kan transportere store mengder materiell og mennesker. De er så stabile i luften at de kan brukes som skyteposter for snikskyttere.

Helikoptere kan raskt sette av mannskap på utilgjengelige steder

Utøya ligger faktisk bare 25 km i luftlinje fra Oslo sentrum. Dersom Oslo politi hadde hatt ordentlig helikopterberedskap med skyttere kunne politiet vært på Utøya på under 15 minutter: 5 minutter for å få folk inn og ut av helikopteret og under 10 minutter på å komme seg dit (25 km i 250 km/t kan reises på 6 minutter).

Helikoptre er så stabile at de kan brukes som base for skyttere

Sannheten er at politiet måtte reise med bil fordi en ordentlig beredskap aldri har vært politisk prioritert. Politiet har knapt observasjonshelikopter. Det helikopteret de hadde stod på bakken fordi det hadde 4 ukers sommerferie. Det er helt vanlig at norske politihelikoptere tar ferie på grunn av ressursmangel.

Vi vet altså med 100% sikkerhet at dersom Norge hadde hatt ordentlig politiberedskap ville terroristen hatt tre kvarter mindre tid på sin udåd på Utøya. Men Breivik visste at det stod dårlig til med norsk politiberedskap fordi dette har vært en bevisst politikk fra Arbeiderpartiet til alle tider. Da Arbeiderpartiet kom til makten i 1927 kuttet de bevilgningene til forsvaret og la Norge åpent for Tysklands invasjon. Alt dette er Breivik fullstendig klar over og han utnyttet dette trolig helt bevisst til sin fordel for å skaffe seg mest mulig tid til å begå sine ugjerninger. Hensikten hans var å ramme Arbeiderpartiet på alle mulige måter, inkludert ved å la de få føle konsekvensene av sin egen politikk på kroppen.

 

Demokratisk utestengning av politiske minoriteter

Selv om dette spesifikke terroranslaget ikke kunne forutsies er det fullt mulig å forutsi at demokratisk utestengning av politiske minoriteter fører til en frustrasjon blant disse minoritetene som fører til en radikalisering og i visse ekstreme tilfeller til terror. Hvordan vet jeg at dette er forutsigbart? Hør hva jeg skrev for to år siden i min bloggpost “Stopp Nazismens fremmarsj!“:

“Nazismen er sosialdemokratiets onde tvilling, velferdsstatens reaksjonære bakside. Rasisme er en reaksjon på venstresidens destruktive kulturrelativisme. Ultranasjonalisme er en reaksjon på vestlig selvhat og hets av egen kultur. Krav om en sterkere stat er en reaksjon på snillistisk kriminalpolitikk som tar lett på ekte kriminelle. Krav om innvandringsstopp er et resultat av en uansvarlig velferdspolitikk som belønner snyltere og kriminelle og straffer ærlige produktive mennesker.

I Europa har det blitt ført en uansvarlig og destruktiv politikk så lenge at folk blir sinte og hatske. De føler seg maktesløse overfor elitens maktarroganse, de er skuffet over at velferdsstaten ikke leverer det politikerne har lovet og de ser med enorm bekymring på den økende islamiseringen av samfunnet. Resultatet er at de legger skylda for problemene på hendige syndebukker. Jødene og innvandrere får skylden for alle problemene.

Alt ligger til rette for at pendelen svinger i reaksjonær retning i Europa. Det kan i verste fall bety borgerkrig og folkemord slik vi så på Balkan på 90-tallet. Sannsynligheten for dette er foreløpig liten heldigvis, men finanskriser, kronisk høy arbeidsledighet og velferdsstatens kollaps under eldrebølgen vil øke konfliktnivået betraktelig.”

Og i min artikkel “Nazismen er på fremmarsj i Norge” skrev jeg for to år siden:

“Hva gjør så sosialdemokrater sinte? Paradoksalt nok misliker de sterkt konsekvensene av sosialdemokrati. De misliker at velferdsstaten skaper offentlig elendighet i form av dårlige skoler, dårlige sykehus og dårlige veier. De misliker at velferdsstaten skaper en hel haug med utenlandske snyltere og en rekke Mullaher over hele Europa som preker radikal islam og hat mot Vesten mens de går på sosialen betalt av vestlige skattebetalere. De misliker sterkt at norske og europeiske verdier tråkkes på i multikulturalismens navn. Alt dette fostrer nazisme.”

Jeg skal ikke ta æren for å ha forutsett denne terroraksjonen spesifikt, selv om jeg bare minutter etter bomben i Oslo advarte mot å trekke forhastede konklusjoner om at dette kunne være Al-Qaida fordi den ikke passet i profil eller timing. (Al-Qaida ville sprengt trikker, T-baner, busser og muligens shoppingsentre for å ramme mest mulig sivile. Al-Qaida ligger også nede med brukket rygg og slikker sine sår etter at bin Laden ble drept.) Mine mistanker gikk raskt til ultranasjonalister.

Da jeg skrev mine advarsler for to år siden forventet jeg først og fremst opptøyer, ikke terroraksjoner, men denne terroraksjonen er motivert av nøayktig det sinnet og den frustrasjonen jeg beskrev i disse bloggene.

Breivik skriver eksplisitt i sitt manifest at det var den politiske utestengelsen fra demokratiet gjennom hetsing, mobbing og sverting av islamkritiske røster som gjorde at han bestemte seg for å ty til vold. Hva slags hetsing og mobbing er det snakk om? La meg gi et eksempel. Arnulf Øverland regnes i dag som en stor og flott dikter (han var sosialist). Han skrev blant annet essayet “Kristendommen, den tiende landeplage” som gjorde at han ble tiltalt (og senere frikjent) for blasfemi i 1933. Hør hva Øverland skriver om kristendommen i sitt essay:

“For det er ikke oss, som fører kontroll med prestene, det er prestene, som fører kontroll med oss og våre barn. Og hvis en ateist har respekt for sin forstand, kan han ikke gå med på, at staten oprettholder en embedsklasse, hvis eneste embedsplikt er å belyve folk – bare av frykt for at lægpredikantene skal lyve enda verre.

Ennu mindre kan en arbeider gå med å å utlevere sine barn til den kristelige folkeskole, hvis eneste begripelige hensikt er å gjøre dem til åndelige gjellinger og duknakkede slaver av det kapitalistiske system.

Den niende landeplage, som Gud sendte menneskene, var et tykt mørke. Det lå over Egypten i tre dager.Den tiende landeplage var et mørke, som bredte sig over hele Europa og Amerika, og det har varet i 1900 år.

Og det kan være nok.”

For dette har Øverland blitt opphøyet til landsdikter og han kalles “progressiv” og “opplyst” av sosialistene. Dersom Arnulf Øverland levd i dag og skrevet en lignende kritikk i en lignende stil bare rettet mot islam ville han blitt kalt for “rasist,” “intolerant,” “høyreekstrem” og en som “sprer hatpropaganda.” Han ville blitt marginalisert og stengt ute fra den politiske debatten og aldri sluppet til i en eneste større norsk avis eller på TV eller radio.

Det er fremdeles lov til å si hva man vil om kristendommen uten at noen synes at dette er “intolerant.” Se bare for eksempel på “Piss Christ” fra 1987, som er et krusifiks lagt i urin. Dette er “kunst” og ikke “hatpropaganda.”

Piss Christ

 

En tegner har tatt denne åpenbare selvmotsigelsen på kornet:

Mobbing, hetsing og demokratisk utestengelse av kritiske røster kan aldri unnskylde drap av uskyldige mennesker, hverken med bomber eller med kuler. Det juridiske ansvaret for disse mordene må Breivik bære helt og holdent på sin egen kappe. Derimot kan vi si at Arbeiderpartiet og multikulturalistene bærer en del av det politiske ansvaret for at noen følte seg så utestengt og marginalisert at de til slutt så på massemord som den eneste måten å få media-oppmerksomhet rundt de politiske spørsmålene de står for. Hetsingen, mobbingen og utestengelsen var høyst reell, og det var på et tema som mange i Norge er genuint opptatt av og bekymret for.

Mange politiske grupper føler seg utestengt i Norge, deriblant kommunister, nasjonalister og den gruppen jeg selv tilhører, liberalister. Liberalister vil aldri finne på å begå slike handlinger av den enkle grunn at de er individualister, og terroranslag utføres utelukkende av kollektivister, folk som tror på noe større enn sitt ego. Breivik identifiserte noe som er større enn seg selv (norsk/europeisk kultur) med sitt ego, og han følte derfor multikulturalismen som et personlig angrep på seg selv. Dette er ikke ulikt muslimer som føler seg personlig krenket av at noen tegner en karikatur av Muhammed. Individualister derimot er mye mindre i hodet enn kollektivistene. De identifiserer sitt ego kun med seg selv, hverken mer eller mindre. En liberalist som blir frustrert nok vil derfor flytte ut av landet til steder hvor han kan leve et lykkeligere liv. Det er kun kollektivister som blir igjen i landet for å bli morderisk korsfarer for sin ideologi.

Kommunister slik som Tjen Folket er en av gruppene som er i faresonen for den type frustrasjon som kan resultere i terrorisme. Heldigvis er Tjen Folket per dags dato svært klar på at de ikke ser det som formålstjenlig å drepe uskyldige mennesker. Med andre ord, de tror ikke de oppnår noe politisk med terror, og derfor dreper de ikke uskyldige mennesker:

“Terrorisme som strategi for frigjøring er et blindspor. Terrorisme skyver folk vekk fra målene til terroristene og gir herskerne friere tøyler til økt undertrykking.”

Uheldigvis trakk nasjonalisten og kollektivisten Anders Behring Breivik en annen konklusjon. Han mente at undertrykkingen av nasjonalister var av en så alvorlig grad at den eneste måten å få media-oppmerksomhet om de politiske spørsmålene var å begå massemord. I tillegg til mediaoppmerksomhet var hans hensikt også trolig å bedrive voksenopplæring for multikulturalistene og Arbeiderpartiet: sparker du noen som ligger nede lenge nok sparker de til slutt tilbake.

Behring Breiviks nøye planlagte terrormassakre involverte meget symbolsk bruk av en politiuniform. Dette var trolig en beskjed til Arbeiderpartiet: disse barna stolte på en representant for staten (en politimann) og det ble deres bane. Han lokket dem med at de var trygge, men de ble forrådt. Behring Breivik har trolig lykkes med å brennemerke en uhyrlig beskjed i sinnet på alle de overlevende fra Utøya: hver gang de ser en politimann på gata vil de instinktivt og ufrivillig reagere med redsel og mistanke. Han har frarøvet dem tilliten til statsmakten, akkurat som han selv føler at han og alle nasjonalister har blitt frarøvet denne tilliten av Arbeiderpartiet og multikulturalistene.

Slik forebygger man terrorisme

Oppskriften for å forebygge terrorisme er forbausende enkel. I tillegg til å slå knallhardt ned på de som faktisk utøver terror bør man sørge for at det finnes demokratiske sikkerhetsventiler som gjør at politiske minoriteter ikke føler seg så utestengt og marginalisert at de ser på vold som den eneste løsningen.

I Peru bedrev den maoistiske gruppen Den Lysende Sti forferdelig terror mot sivile med en rekke bilbomber på 80-tallet. Det var liberalisten og økonomen Hernando de Soto som til syvende og sist klarte å få slutt på terroren ved å identifisere dens årsak og å få myndighetene i landet til å korrigere problemet.

Den Lysende Sti rekrutterte fattige bønder som var frustrerte, ikke fordi de var fattige men fordi de var utestengt fra loven og det kapitalistiske system. De følte at de ikke hadde en sjanse til å skaffe seg papirer på eiendom og bedrifter. Loven var rett og slett fattigfiendtlig og sperret dem ute fra deltakelse i den formelle økonomien. Ved å reformere byråkratiet og lovene for eiendomsrett slik at det skulle være mye lettere og billigere å skaffe seg eiendomsrett og starte bedrift gikk lufta ut av Den Lysende Sti. De fattige var fremdeles fattige, men nå var de inkluderte. De fikk delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Loven var med ett blitt mer rettferdig.

I Norge har vi lover som er svært diskriminerende mot politiske minoriteter. Vi har en sperregrense på 4% og de store partiene subsidieres med statlige midler. Alle eksisterende aviser i Norge mottar i dag direkte eller indirekte statsstøtte og dette er med på å sedimentere den eksisterende pressen. Samtidig fratas alle mennesker i dag det meste av pengene sine i skatt og har derfor ikke penger eller overskudd til å organisere seg og stifte alternative aviser. Dette kombinert med at et massivt flertall av journalister er sosialister med et nokså totalitært verdensbilde gjør at det er bortimot umulig å komme til orde i den offentlige debatten. NRK, som er en skattefinansiert statskanal, bedriver rå diskriminering og slipper kun politisk korrekte meninger til.

Krydre så det hele med beskyldninger om “rasisme,” “intoleranse,” “høyreekstremisme” og “hatpropaganda” og du har en nokså god oppskrift for å avle frem nasjonalistiske terrorister.

Det er enkelt å eliminere faren for nasjonalistisk terror ved å sørge for at politiske minoriteter har de samme politiske rettighetene som de store partiene. Det vil si å fjerne sperregrensen og fjerne statssubsidiene til partiene basert på medlemstall. Det vil si at den totalitære venstresiden, inkludert pressen, må ta et oppgjør med sin hang til å mobbe og tie politiske ideologier i hjel i stedet for å møte dem med fakta og argumenter. Gjør man dette og inviterer alle ideologier inn i varmen og lar dem få komme til orde, har man eliminert én av de viktigste premissene for terror, nemlig utestengelse.

En spådom om hva som kommer

Jeg tør begi meg ut på en spådom om hva som kommer til å skje som følge av denne terroraksjonen. Som jeg har skrevet om tidligere er sosialister fullstendig blottet for empati. Arbeiderpartiet og venstresiden kommer derfor ikke til å lære noenting. De kommer til å snakke om at dette var en “gal manns verk” og ikke på noen som hest måte noe som kunne vært forutsett og forebygget. De kommer til å si at han var “høyreekstrem” og “rasist” og at han “hatet muslimer.” Ikke på noe som helst tidspunkt kommer de til å spørre seg selv om det var noe de selv kunne gjort annerledes. Kort sagt, de kommer til å fortsette akkurat som før.

Ja, jeg vil ikke bli forundret om at vi som reaksjon på dette vil se enda mer utestengelse og enda mer “holdningsskapende arbeid.” Når ting normaliserer seg igjen vil vi trolig høre Arbeiderpartiet og venstresiden snakke om at det nå er “viktigere enn noen gang å bekjempe rasisme, intoleranse og høyreekstremisme.” Vi ser allerede klare tegn til dette. Den sosialistiske pressen har allerede forsøkt å slå politisk gevinst på denne uhyrlige tragedien ved å knytte Behring Breivik opp mot Frp, og han omtales i media som “muslimhater” og “høyreekstrem,” helt i henhold til formelen.

Min spådom er derfor at dette ikke er det siste terrorangrepet utført av nasjonalister i Norge. Det vil komme flere, og det vil fortsette helt til nasjonalister blir tatt inn i den politiske varmen og får lov til å bli møtt med argumenter i stedet for hets og fortielse.

(For ordens skyld vil jeg legge til, dersom det fremdeles skulle være noen som lurer på det, er jeg ikke nasjonalist, men liberalist. Jeg står for fri innvandring og mener at velferdsstaten ødelegger samfunnet innenfra.)

Share this:

This entry was posted in filosofi, politikk. Bookmark the permalink.

133 Responses to Terrormassakren kunne vært unngått

 1. Ida says:

  Kjempebra skrevet!
  Etter mitt hode tegner du det faktiske bildet tydelig og klart.
  Føler kanskje det mangler ett viktig poeng, som er den vestlige propagandaen og politikken, med NATO i spissen som har matet antiislamistiske miljøer siden 11.9. Er ikke vårt samfunn anti med våre bomber?
  Det er i alle fall min synsvinkel.

  Takk! 🙂

 2. Pingback: Angrepet på nasjonens sjel

 3. Faustina says:

  Jeg tenkte noe i den duren:

  Hvorfor tok han nettopp uskyldige mennesker? Hvorfor gikk han ikke mot statministeren eller noe? Jo; hadde han tatt statministeren, hadde statministeren blitt martyr. Han tok uskyldige fordi de ansvarlige ikke skulle få martyrstempel, og for å ansvarliggjøre nettopp statministeren og AP .

  Men …et lite spørsmål: hva er egentlig forskjellen på patrioisme og nasjonalisme? For i manifestet omtaler Breivik seg som patriot. Jeg visste feks ikke at en patriot også kunne være terrorist ?…og man kan vel også være nasjonalist uten å være patriotisk? Jeg er forvirret….

  Svar: igjen en god observasjon. Det er fullt mulig at du har rett i dette. Et slikt motiv er det naturlig at han ikke ville sagt høyt i manifestet men overlate til begivenhetene å la det utspille seg. Forøvrig er det mange som bruker patriotisme og nasjonalisme om hverandre. Det er en feil. Her er en god analyse:

  “There’s a difference between nationalism and patriotism. Nationalism is the collectivist notion that ones nation of birth has intrinsic value. Patriotism is the objective recognition of one’s country as a value. A lot of times, they are united into a package-deal, and called “patriotism,” but there’s a HUGE difference between the two.”

  Så for eksempel er jeg USA-patriot fordi jeg erkjenner verdien av USA som nasjon og de verdiene den nasjonen er tuftet på. Åpenbart er jeg da ikke nasjonalist siden jeg faktisk ikke bor i USA og siden min patriotisme avhenger av at USA forblir et fritt land. Håper det hjelper.

 4. Terje says:

  Dette er gjort av en mentalt forstyrret psykotpat, legimitert av høyre-ekstreme som er full av frykt og propaganda, og som spyr dette ut i forskjellige forum på internett. Før en beskylder andre for anti-demokrati (de har jo fått lufte sine meninger), så bør man kanskje gjøre rent i sitt eget hus (unngå nedlatende, arrogante og frykt-baserte holdninger). Man kan ikke gi AP og alle andre enn seg selv skylda for alt mulig, da går det slik som dette.

  • Ultima_Thule says:

   Høyre-ekstreme? Mener du nasjonalister? I så fall kan jeg fortelle deg at nasjonalismen er kollektivistisk, og hører dermed i sentrum eller på venstresiden i det politiske landskapet sammen med andre kollektivistiske bevegelser som kommunismen, nasjonalSOSIALISMEN/fascismen/nazismen og sosialismen.

   • Pettek says:

    Det er nok ikke mulig å plassere massemorderen Behring Breivik (i den grad man skal bry seg om en massemorders ”ideologiske” fundament og la ham få propagandere det) i sentrum eller på venstresiden. På mange områder er det vanskelig å distansere ham tydelig fra holdninger som er utbredt i DLF og tilknyttede miljøer. Det er selvfølgelig milevid forskjell mellom det han har skrevet og handlingene han har begått, og jeg mener ikke dermed å prøve å koble Behring Breivik til DLF eller implisere noen skyld. Men legg merke til at i “manifestet” hans skriver han bl.a. (om sosiologiens skadelige innflytelse på samfunnet):

    “Instead of destroying the discipline of sociology by removing it, an alternative approach
    is to completely reform it; replacing the Marxist ideological view with a conservative/anti-
    Marxist by instead using ideological fundaments from the following works/authors;
    The Bible
    Machiavelli
    George Orwell
    Thomas Hobbes
    John Stuart Mill
    JOHN LOCKE
    ADAM SMITH
    Edmund Burke
    AYN RAND
    William James”
    [uthevingene er mine]

    Som en slags definisjon av ”fienden”, som i hans øyne er ”multikulturalistene” og ”kulturmarxistene”, skriver han (eller siterer fra ett eller annet sted, det er litt uklart hva som er hva):

    “When we speak of cultural Marxists in this article we have in mind mainly individuals who support multiculturalism; socialists, collectivists, “politically correct” types, feminists, gay and disability activists, animal rights activists, environmentalists etc.”

    og

    “The leftist is anti-individualistic, procollectivist. He wants society to solve everyone’s needs for them, take care of them.”

    Så vidt jeg kan se av Behring Breiviks klipp-og-lim-kompendium anser han seg selv som en kristen, verdkonservativ antisosialistisk nasjonalist/eurosentrist. Han uttrykker tydelig at han er motstander av kollektivisme og ideologier som kommunisme/marxisme/sosialisme og nazisme/fascisme.

    Jeg tror vi skal erkjenne at alle ideologier og livssyn, OGSÅ ideologier og livssyn som legger vekt på frihet, demokrati, individualisme eller nestekjærlighet, KAN misbrukes og være med på å underbygge intoleranse og hat mot annerledes tenkende – i ytterste konsekvens vold og terrorisme. Jeg tror alle i Norge bør gå i seg selv og tenke over dette akkurat nå, i stedet for å prøve å slå politisk mynt på denne tragedien.

    • Ultima_Thule says:

     Kollektivisme (nasjonalisme, sosialisme, etc.) vs individualisme (klassisk liberalisme).

  • Ultima_Thule says:

   Er du nasjonalist?

   Hvem skal eie oljen og gassen utenfor kysten vår?
   Hvem skal eie grunnen i Norge som IKKE er i private hender i dag?
   Er det riktig at staten er involvert i næringslivet?
   Er du for fri innvandring?

  • En Ekte Nordmann says:

   Terje: jeg skal pinadø kjøpe en øl til din ære i kveld. Er helt enig med deg.

   Onarkis blogg : forvirret, konspiratorisk, arrogant og løgnaktig. Og fryktelig kjedelig. Tror Pulitzern sitter langt inne gitt.

 5. Finn says:

  Denne terroren kune ikke vært unngått..

  1. media må påta seg skyld i dette.

  2. Det er forkastelig at noen prøver å rettferdigjøre handlingen.
  Dette er nettop definisjonen av terrorisme, det han utførte.

  Svar: jeg forstår ikke hvordan du kan tolke meg dithen at jeg rettferdiggjør denne handlingen. Jeg snakker om å forsøke å forhindre slike handlinger.

  Å si sånn og sånn.. det kunne vært ungått, feil. Så lenge du har propaganda apparater som forer sånne firkanta nordmenn som ikke klarer å komme seg ut av en illusjon av en boks, kan det aldri bli ungått.
  NORGE er kåret til verdens beste land å bo i, til og med etter 50 år med innvandring i landet.

  Svar: hurra. Jeg anbefaler deg å følge med på ektenyheter.no en stund. Gå gjennom arkivene og les om alle de horrible sakene fra velferdsstaten og se om du synes Norge er “verdens beste land” etterpå.

  Så de problemene han snakker om er bare en paranoid redd liten drittunge som ble hjernevasket av media. Og det finnes mange mange hundretusener i Norge med denne “SYKDOMMEN” “PESTEN” kall det hva du vil..

  Svar: er du seriøs? Han er jo kritisk til at media IKKE sier noe om det han er opptatt av.

  Dette er en sykdomm, akkurrat som ekstremisme i andre land, må kureres. Eneste måte er å slå hardt ned på alle kjente ekstremistiske grupper som engang tenker på å utføre handlinger, hyller dem eller har potensiale til å utføre slike handlinger.

  Må det være Vigrid, eller Alqaida i Norge.. eller noen annen neonazi gruppe, høyreekstremister.. må slåes hardt ned på allerede. Før de engang tenker på å gjøre sånnt igjen eller er inspirert av denne sinnsyke mannen.

  • Bent A says:

   @Finn: ”2. Det er forkastelig at noen prøver å rettferdigjøre handlingen.
   Dette er nettop definisjonen av terrorisme, det han utførte.”

   Dessverre er det jo ikke slik at kun fornuftige mennesker griper pennen. Inne iblant opplever man at folk som ikke kan tenke også gjør det, selv om de gjennom sitt eget dumme liv burde ha erfart sin sølle begrensning.

   Finn er tydeligvis en person som ikke evner å se forskjellen på unnskyldning og forklaring. Heller ikke klarer han å se forskjellen på å forsvare visse ideer, angripe ”motstående ideer” og å forsvare handlingene til en bestialsk person. Finn lever tydeligvis i en verden der alt er meget enkelt – omtrent slik, ser det ut til:

   Dersom person A gjør følgende:
   P1: Forsvarer et sett ideer A’ (sammenhengende eller ikke) og er motstander av et sett ideer B’
   P2: Er terrorist (også)
   Så kan vi med sikkerhet trekke følgende konklusjoner:
   K1: Alle som forsvarer en hvilken som helst ide i settet av ideer A’, forsvarer terrorisme.
   K2: Alle som angriper en hvilken som helst ide i settet av ideer B’, forsvarer terrorisme.

   Sannsynligvis vil vel Finn også videre konkludere:
   K3: Alle som angriper en hvilken som helst ide i settet av ideer A’, er motstander av terrorisme.
   K4: Alle som forsvarer en hvilken som helst ide i settet av ideer B’, er motstander av terrorisme.

   Prikken over i’en kommer med Finns påstand om at forsvar av en terrorhandling ”nettopp er definisjonen på terrorisme”. Det er altså ikke selve udåden som er terrorisme, men at andres forsvar av udåden. Du verden for et klokt menneske Finn er, hva? Han burde jo vært statsminister!

   Finns godtroenhet nærmer seg også det ubegrensede når han uten skepsis og diskusjon kan godta at hvis Norge av en eller annen organisasjon er kåret til verdens beste land å bo i, ja så må det stemme. Det faller ikke Finn inn at forskjellige mennesker og/eller organisasjoner (der kan stå bak slike undersøkelser) kan sette opp forskjellige kriterier for hva som skal telle med som positivt og negativt i en slik undersøkelse, og heller ikke gradsvurderingen av hver enkelt parameter. Men jeg burde vel ikke bruke et fremmedord som parameter hvis Finn skal klare å forstå dette innlegget.

 6. Jan Erik says:

  Du sier pressen tilhører den totalitære venstresida. De fem viktigste, NRK, TV2, VG, Aftenposten og Dagbladet, er del av den totalitære venstresida altså?

  Svar: 70% av journalister oppgir at de stemmer på Arbeiderpartiet, SV eller Rødt.

  http://www.journalisten.no/story/57684

  Det eneste partiet som har ytret seg kritisk til multikulturalisme, Frp, får ingen — INGEN — oppslutning fra journalistene.

  I TV2 (Gerhard Helskog), VG (Olav Versto og Hanne Skartveit) og Aftenposten (Halvor Tjønn) fantes det/fins det klare islamkritiske røster. Muslimsk innvandring er det mest, eller et av de mest, debatterte temaene i offentligheten.

  Siden du er for fri innvandring og samtidig mener muslimer er mye dummere enn oss (IQ-messig), er da din tanke at massiv styrking av politiet vil løse dette tilsynelatende store problemet?

  Svar: hvor har jeg sagt at muslimer er mye dummere enn “oss” IQ-messig? Noen muslimer er dumme, andre er smarte. De er individer som alle andre. Videre trenger man ikke ha høy IQ for å være fredelig og blomstre i et fredelig, liberalt samfunn.

  • Arne says:

   Mht. journalister og slagside mot venstre, å er kanskje spørsmålet du bør stille “Hvorfor vil så få som stemmer borgerlig eller FRP, bli journalister?”

   (for ordens skyld, så stemmer jeg borgerlig)

   Svar: det er flere årsaker til dette. 1) Marxistiske akademikere inntok tidlig journalisthøyskolen (som de inntok alle andre deler av akademia), og alle som går på journalisthøyskolen utsettes derfor for et marxistisk verdensbilde. 2) dagens *intellektuelle* (dvs. de *skriveføre*) er i ekstrem grad sosialister. Journalister er skriveføre og derfor vil man finne en stor overrepresentasjon av (semi-)intellektuelle og dermed sosialister der. Kort sagt, stort sett alle sammen som går på humanistiske/skrivefag på universitetet ender opp som sosialister. Psykologer, sosiologer, filosofer, forfattere og journalister er derfor alle sammen sterkt overrepresentert av sosialister.

   • Lisa says:

    Men det er vel ikke deres skyld? Politisk overbevisning er ikke noe opptakskrav her i landet. Om en nasjonalist eller liberalist vil bli jounalist er det jo fritt fram. Jeg skjønner at det ikke er lett å være i et slags meningsmindretall, men derfra til å slylde det på sosialdemokratene.. De kjemper jo bare for det de tror på, de og. Som du forsåvidt gjør gjennom bloggen din.

    • Carlo says:

     Hei, Lisa.
     Jada, de kjemper for det de tror på.
     Forskjellen er at liberalisme tillater sosialisme, under forutsettning at alt foregår på frivillig grunnlag.
     Sosialisme tillater ikke liberalisme.

     Derfor er sosialisme en langt mer destruktivt, eller imperialistisk ideologi -om du vil, enn hva liberalisme noen gang kan bli.

     Hvis du ser på politiske kart over demografien i Norge så ser du raskt hva som stemmes på, og følgelig skjønner du nok at dette er noe nordmenn flest får inn med morsmelka. -På samme måte som barn som blir født i religiøse familier, de har ikke noe reelt valg. I alle fall ikke før de er myndig, og da er det nok ofte for sent å våkne opp fra kollektivismen og tvangstanker som politisk korrekthet og alt annet den ideologien innebærer.

     Jeg vil heller ha mer ansvar for min egen person enn å bli umyndiggjort av velferdsstaten. Jeg vil ha frie valg til å drive på med fredelige og frivillige aktiviteter, uten innblanding av en formynder som vet mitt eget beste, og som i tillegg tar betalt for dette -mot min vilje.

     • Lisa says:

      Om du mener en arbeiderpartipolitiker er sosialist og også mener “tillater ikke” helt bokstavelig, så faller vel dette på sin egen urimlighet, i om med at det er fullstendig tillatt å være liberalist i Norge i dag.

      Svar: vil du si at det er tillatt å være homofil i et land der hvor det å praktisere homofili er forbudt med lov? Liberalisme er forbudt å praktisere i Norge i dag.

      Jeg er dog helt enig med deg i at politisk overbevisning “går i arv” på samme måte som religiøs overbevisning, utdanningsvalg og masse annet. Beviser bare at menneskehjernen er lett påvirkelig de første åra, hverken mer eller mindre. Dog er det nok av eksempler på at barn bryter med sine foreldres “tro” til at vi kan si at de ikke har reelle valg.

    • Bent A says:

     Nei politisk overbevisning er ikke noe opptakskriterium. Men det kollektive press fra både lærere og elever (sandwich effekt) virker meget sterkt på folk flest, særlig ungdommer flest, og det er jo ofte ungdommer uten en allerede sterkt forankret politisk overbevisning der søker seg inn i utdanningsinstitusjoner som Norges Journalisthøyskole.

     Dessuten vet jo venstresiden selv hvilket hegemoni de sitter på, og hvilken kontroll de har med journalistundervisningen. Derfor vil de oppfordre sine egne til å søke seg inn på Journalist høyskolen, ved bl.a. å fortelle de at de gjennom sin røde politiske overbevisning er sikret jobb, men de “blå” nok er klar over at det vil bli mye vanskeligere for dem å få jobb.

     Og så har vi mobbingen! Hvordan vil en politisk aktiv på høyresiden bli behandlet på en slik høyskole? Vedkommende vil jo bli sett på som et uønsket fremmedelement man gjerne skulle sett ville forsvinne derifra!

     • Lisa says:

      Sikkert flest venstreorientert der, ja, men det blir litt for konspirasjonsteoretisk for meg hvis du mener at dette er fordi du (av hvem?) får beskjed om at de er sikret jobb, mens de blå ikke vil få. Jeg tror på det gode i menneskene og tror de aller fleste godtar meninger i et ganske stort spekter så lenge de framsettes saklig. Og selv om de vil argumentere for sine meninger til krampa tar dem. Og det gjelder liberalister like mye som sosialister. Voksne mennesker med et klart synspunkt er vanskelige å vende.

  • IQ says:

   “Videre trenger man ikke ha høy IQ for å være fredelig og blomstre i et fredelig, liberalt samfunn.”
   Ja, på enkeltindividnivå er jeg enig.

   Men når det gjelder grupper, flertallet, er jeg uenig. Når IQen faller under et visst nivå, mister vi den viktigste bærebjelken i demokratiet, og alt står i fare for å kollapse. I regioner hvor gjennomsnittsIQen er på 75-80 (uavhengig av årsaker til lav IQ) tror jeg det vil være meget vanskelig, om ikke umulig, å få opp et /velfungerende/ demokrati.

   Svar: jeg tror et liberalistisk samfunn kan fungere aldeles utmerket også når et land kun har en gjennomsnitts-IQ på 75-80. Hvorfor sier jeg det? Fordi vi allerede har flere eksempler på dette i verden. Barbados har en nasjonal IQ på 78, og er et fredelig og demokratisk land i Karibien med et velstandsnivå rundt Hellas eller Portugal.

   • Pettek says:

    Hvor mener du det finnes regioner med gjennomsnitts-IQ på under 80?

    • IQ says:

     Dersom noen folkegrupper i årtusener har vært nødt til å leve av dyrket jord, i himmelstrøk hvor det fryser over om vinteren, så vil evolusjonen gjøre sitt.

     Dersom noen folkegrupper i årtusener kan leve av nedfallsfrukt og å springe etter dyr på savannen, vil også evolusjonen gjøre sitt.

     Menneskehjernen er ikke på magisk og mystisk vis unntatt fra evolusjonen – selv om flere, undertegnede inkludert – skulle ønske det var slik.

     I varme ressursfattige strøk, er det andre egenskaper som blir favorisert. F.eks. i Nord-Afrika (sahara mm) har høyt aggresjonsnivå vært en nøkkelegenskap for overlevelsen igjennom årtusener (lite mat, og de må vise dominans og vilje til vold for å hindre at noen tar fra de sitt). Akkurat de samme egenskapene, altså aggresjon, har blitt favorisert i Vest-Mexico (også ørken). I alle varme ørkenstrøk verden over har de enormt aggresjonsnivå sammenlignet med andre steder.

     Jeg ØNSKER ikke at det skal være slik, men jeg beskriver virkeligheten. Hvis du ikke forsøker å gå i vranglås forstår du hva jeg skriver. Hvis du ikke forstår det, og går i vranglås, så gidder jeg ikke forklare mer. Ferdig forklart. Enten forstår du det, eller ikke.

     • Pettek says:

      Jeg vil gjerne høre mer om hvordan temperatur, årstider og nedfallsfrukt, og det å springe etter dyr på savannen versus på tundraen påvirker intelligensen. Jeg vil også høre mer om hvorfor folk i spredt bosatte ørkenstrøk ev. skulle bli mer aggressive enn i fruktbare og derfor mer tettbygde strøk. Hvis du f.eks. insinuerer at afrikanere er mindre intelligente er det på grunn av for mye nedfallsfrukt eller for lite mat?

      Svar: dette er en interessant debatt, men kan vi ta den en annen gang og ikke når fokuset er på denne terroristen og hva man kunne gjort for å stoppe han? Hvis du vil ha noe å se/lese i mellomtiden anbefaler jeg deg å kikke på “Hjernevask” av Harald Eia som er meget bra. Videre kan du også kikke på følgende bok:

      http://en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_Global_Inequality

      og du bør også ta en kikk på denne for å få en vitenskaplig basis for intelligens som et biologisk fenomen:

      http://www.amazon.com/Clocking-Mind-Chronometry-Individual-Differences/dp/0080449395

     • IQ says:

      “ette er en interessant debatt, men kan vi ta den en annen gang og ikke når fokuset er på denne terroristen og hva man kunne gjort for å stoppe han?” Jeg mener at vi burde møtt han med argumenter og ikke knebling. Jeg tror det kunne forhindret grusomhetene. Jeg tror han følte seg malt i et hjørne: Ingen mulighet til å få formidle at vi går en sikker gang mot innvandrerflertall, og han har gitt opp demokratiet. Og gjorde noe forferdelig.

      Litt interessant at noe (forsåvidt) tilsvarende skjedde i Malmø. Et land hvor også de som synes det er galt å gå mot innvandrerflertall knebles. Men det har ikke skjedd noe slikt i Danmark. Et land hvor de møter argument med argument…

 7. CBronson says:

  Jeg visste at eventuelle logiske forklaringer på terroraksjonen ville resultere i beskyldninger om at man rettferdigjør terrorhandlingen. Charles Bronson har derfor på forhånd skrevet et innlegg om dette:

  http://charlesbronsonfamilyfreedomandfirearms.wordpress.com/2011/07/25/forklaring-vs-unnskyldning/

 8. Jan Erik says:

  I den siste målinga av journalisters stemmegivning fikk de rødgrønne 53prosent, de borgerlige 41prosent. Blant nettjournalistene får de borgerlige flertall. I debattspaltene på nettavisene har mange menn funnet et medium der de kan raljere om innvandringspolitikk, sosialisme og feminisme.

  Når det gjelder IQ nevner du bl.a. Eias Hjernevask-program i en tidligere bloggpost. Eia var svært opptatt av at noen grupper har høyere IQ (med ashkenazy-jødene på toppen) og andre har lav IQ. Det er ironisk at du sier at muslimer er enkeltmennesker som alle andre, mens Eia og de amerikanske evolusjonspsykologene han intervjua var svært opptatt av å dele menneskene i grupper. Men hvis vi er enige i at muslimer er enkeltmennesker som avhengig av kjønn, klasse og hjemland er svært forskjellige, er det gledelig.

  Hvorfor svarte du ikke på mitt spørsmål om dine påstander om at pressen er del av den totalitære venstresida (og da særlig de fem viktigste medieinstitusjonene)? Det indikerer at du nok egentlig skjønner at dette er en helt vill påstand.

  • Veldig fint med statistikker Jan Erik, men av prinsipp tar jeg alltid slik med en klype salt når det ikke er kildehenvisninger. Det er et relativt kjent fenomen at mediene i Norge i det store og hele er sosialdemokratiske, noe som forsåvidt omfavner de aller fleste partier i Norge i dag. At mange av disse sympatiserer med venstresiden er derfor ikke så underlig.

   Problemet med mediene er ikke at de lenes den ene eller andre veien, journalister må få lov å ha sine meninger de også. Problemet kommer først når minoriteter marginaliseres og stenges ute fra den offentlige debatten fordi det blir sett på som politisk ukorrekt. Hvis argumentene virkelig er ekstreme skal det tross alt ikke så mye til for å argumentere rasjonelt imot dem, og det er derfor ingen trussel å la dem komme frem.

   Sist jeg sjekket var ikke Islam et genetisk trekk, så det blir ikke naturlig å trekke en slik generalisering som du henviser til. Jødedommen er i stor grad genetisk begrenset, men også her finnes det unntak. I alle tilfeller er det store individuelle forskjeller, noe som tilsier at det vil være smartere og dummere individer innad i genetiske grupperinger. Det genetikken sier noe om er ikke på individuell basis, men på et statistisk grunnlag som viser trender innenfor genetiske grupperinger. Det er da ingen her som betviler at vi som individer er forskjellig utrystet er det det? Hva handler ikke liberalismen om, om ikke at folk er forskjellige?

   • Jan Erik says:

    Det første avsnittet ditt her er uforståelig. Altså: Det er et kjent fenomen at mediene i Norge er sosialdemokratiske. Dette omfatter de fleste partier (Hva er de fleste partier? Alle unntatt Frp? Alle unntatt Frp og H?). Mange av disse sympatiserer med venstresiden. Betyr dette at du mener de fleste partier i Norge tilhører venstresida da?

    Linken til Onar Åm lenger oppe i debatten, fra 2009, viser for øvrig at presselosjen i 2009 hadde konservativt flertall. H slår Ap. Og V slå SV. Trur presselosjens journalisters stemmegivning er litt viktigere enn hva sportsjournalister og kulturjournalister i ymse aviser mener. Er VG og TV2 del av den totalitære venstresida? De politisk korrekte? (Politisk korrekt og politisk ukorrekt er egentlig meningsløse begreper. I de fleste nettdebatter jeg deltar i, er politisk korrekt et skjellsord. Ergo er det vel de politisk korrekte som er de politisk ukorrekte…)

    Talla jeg brukte er henta fra en kommentar av Andreas Wiese i Dagbladet i år.

    • Venstre/Høyre aksen i Norsk politikk er ganske så rød ja. Nå har jeg ikke full oversikt over alle de politiske partienes standpunkt (ettersom jeg ikke har saumfart alle mindre partier) men alle partiene på stortinget i dag (også Frp og Høyre) faller inn under sosialdemokratiske partier. Selvfølgelig er det større og mindre grad av sosialisme involvert i disse, men alle partiene er tilhenger av en sterk velferdsstat.
     Forskjellene ligger i hvor mye makt staten skal ha til å legge føringer utover skatten som må til for å finansiere denne velferdsstaten, og hvor stor grad av privat konkurranse staten skal møte på sine tjenester.

     De eneste partiene jeg har satt meg godt nok inn i til å si med sikkerhet ikke er sosialdemokratiske er Rødt og DLF. Rødt fordi det er rendyrket totalitært, og DLF fordi det er rendyrket liberalistisk.

     En mer brukbar akse innen politikken tror jeg sannelig vi kan låne fra Ronald Reagan. Opp i retning frihet, eller ned i retning tyrrani. Det blir en mer reell akse å bedømme partier på, heller enn den klassiske sosialisme/konservatisme aksen (spesielt nå som vi har kommet så langt at konservatisme igrunn også er sosialisme)

  • Bent A says:

   Denne målingen tror jeg ikke noe på. Kildehenvisning takk!

 9. Jan Erik says:

  Videre er det meningsløst å si at AP er del av den totalitære venstresida. Jonas Gahr Støre er f.eks. tidligere styreleder i ECON. Ap og H er stort sett enige om alle viktige spørsmål (EU, pensjonsreform, krigføring).

  Det er også ei feilslutning å gå fra journalisters stemmegivning til hvordan medieinstitusjonene opptrer. En institusjons oppgave legger tunge føringer på hva individer kan foreta seg. Få steder er dette klarere enn blant store selskaper i næringslivet. De er strengt hierarkisk oppbygd. Informasjon kommer fra toppen og bringes videre nedover i systemet. Varslere blir fryst ut. Ofte er det umulig å få vite noe om hvordan bedriften opererer. Mangelen på gjennomsiktighet er ofte altomfattende (skatteunndragelser i milliardklassen pga. regnskapstriksing). I motsetning til staten, som det av og til er mulig å holde ansvarlig for overgrep pga. våre representative demokratier, er dette ofte helt umulig når det gjelder gigantselskaper. Gigantselskaper holdes ikke ansvarlig overfor andre enn aksjonærene.

  Dette betyr ikke at de som jobber for disse selskapene er slemme og totalitære. Men selskapene fungerer like fullt totalitært. Ekte konservative på slutten av 1800-tallet mente for øvrig det var horribelt at selskaper fikk juridiske rettigheter på linje med personer.

  • AP er et sosialdemokratisk parti, og totalitært i så måte at det ønsker at Staten skal være sterk og sørge for at alle har det bra og sørge for sosial utjevning. Jeg regner med at du har fått med deg Onars videreutvikling av APs slagord “Alle skal med”. Et parti defineres ikke av enkeltsaker eller enkeltpersoner, men av deres filosofiske utgangspunkt.

  • IQ says:

   Ap er del av det meningstotalitære venstre. AP-sympatisører dominerer mediene, frivillige organisasjoner mm.

   Om meningssensur:
   “The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum.”
   — Noam Chomsky

   Over 50% i Norge ønsker å bremse ned masseinnvandringen, men allikevel blir de som fremmer slike ønsker offentlig sjikanert og hetset. Det eneste akseptable er å ønske å videreføre denne politikken:

   http://www.ssb.no/innvandring/fig1-utvikling.gif

   Som på litt sikt vil føre til at vi anskaffer oss muslimflertall og Norge (ikke Oslo, men Norge) blir et flerkulturelt land.

   KrF støtter like høy eller høyere masseinnvandring.
   SV ønsker høyere masseinnvandring.
   AP ønsker dagens masseinnvandring.
   SP er i regjering og viderefører dagens masseinnvandring.
   Venstre ønsker enda krafigere masseinnvandring.
   Høyre skriver på sine nettsider at de ønsker å videreføre AP sin politikk (masseinnvandring).
   Den eneste som er noenlunde moderat er Siv, som ønsker å begrense masseinnvandringen noe. Men støtter man henne, er man et monster (takket være rødpressen).

 10. Torval says:

  Jeg blir mer og mer overbevist om at DLF har et forvirret syn på samfunnet.
  Onar, du hevder at dersom det hadde stått et militært helikopter med motorene i gang og bevæpnet personell klar til utrykning 24 timer i døgnet i Oslos sentrum, ja så ville det ikke tatt mer en noen få minutter før denne desperadoen hadde blitt skutt.

  Svar: motorene i gang? Tar det SÅ lang tid å få et helikopter i gang da!? De klarer nå tydeligvis å få motorene i gang raskt på legehelikopter, og de får dem tydeligvis raskt nok i gang under diverse kriger.

  Hvor mange slike helikoptre med mannskap vil du plassere i Norge?

  Svar: vi kan jo begynne med ETT i Oslo og så tar vi det derfra.

  Og siden ingen skal betale skatt går jeg ut fra at disse skulle være operert av et privat selskap, regningen skulle sikkert være betalt av dem som overlevde, vil jeg tro.

  Svar: nei, staten finansieres med frivillige donasjoner og/eller rettsgebyrer. Hvis du kun skal ha politi, rettsvesen og militær er kostnaden max 5% av BNP.

  Du burde kanskje hørt etter hva politiet forklarte om dette, men man kan jo ikke stole på dem…? Du mener at et multikulturelt samfunn ikke kan overleve, men at du ønsker muslimene velkommen til Norge, forstår jeg deg derfor dit hen at du ser for deg at muslimene skal overta landet vårt?

  Svar: nei, jeg tror ikke at muslimer eller noen andre er noen fare for landet dersom vi avskaffer velferdsstaten og har en sterk rettsstat. Det er ikke tilfeldig at diverse ekstreme Mullaher går på trygd og i praksis er statsfinansierte propagandister. Dersom man avskaffer velferdsstaten vil vi bare lokke til oss de menneskene som er genuint interessert i å leve et produktivt og redelig liv.

  Og at vi flytter til det forjettede landet USA eller kanskje Israel. Der har de slike helikoptre klar til bruk, skjønner ikke at det kan finnes frustrerte mennesker i et land der individets frihet minner om DLFs ønsker.
  Jeg hadde tenkt å gå gjennom hele innlegget ditt, men jeg anser det så destruktivt at jeg orker det ikke, en trøst er det at de fleste som svarer på sidene dine er kritiske til tankene dine, merkelig dette.
  Ser denne gangen frem til en god forklaring, IKKE noe absurd nonsens .

  Torval.

  Svar: jeg ser ingen grunn til at du skal kunne “kreve” svar fra meg når du har den tonen der.

  • Hei Torval,

   nå skal jeg ikke gå inn på hva DLF mener ettersom jeg ikke er medlem av partiet, men jeg kan gå inn på det du lurer på fra et liberalistisk ståsted.

   1. I et rent liberalt samfunn er det fremdeles en stat, og denne bør i ytterste konsekvens drives gjennom private donasjoner. Det fremstår kanskje som litt utopisk, så la oss i utgangspunktet si at vi beholder moms på alle slutt-transaksjoner som eneste inntekt for staten. Staten har kun én hensikt, og det er å beskytte individuell frihet innad i staten. Dette innebærer drift av rettsstat(politi og rettsvesen) mot indre aggresjon samt forsvar av statens grenser mot ytre aggresjon. Private selskaper er en viktig brikke innen liberal tankegang, men en rettsstat drives ved at staten har voldsmonopol. Målet er minst mulig vold. (direkte (eksempelvis overfall) såvel som indirekte (eksempelvis skatt))

   2. Et liberalt samfunn tuftes på toleranse og frihet, og da er fri innvandring en selvfølgelighet. Ettersom det ikke eksisterer en velfedsstat i et liberalt samfunn forsvinner selvfølgelig “misbruket” og “utnyttelsen” av denne.

   Multikulturalisme er et relativt vidt begrep, så jeg skulle gjerne visst hva du legger i begrepet, men i et liberalt samfunn ville ikke trusselbildet vært det samme med tanke på et muslimsk flertall. Så lenge en gruppe ikke lenger kan bestemme over resten er det ikke lenger et problem. Så kan det diskuteres om Islam er forenelig med liberalistiske verdier, men ethvert individ innen en rettsstat må forholde seg til de lover som er satt ned uansett kulturelt ståsted og utgangspunkt. Loven må være lik for alle, ellers har loven ingen hensikt.

   Jeg håper det oppklarer en del av spørsmålene dine

  • Torval says:

   så ble det svada denne gangen også…..
   er det derfor ikke så greit å svareerlig på det jeg spør om?
   Du beskylte meg for å bruke en “hersketeknikk” hva kalles din teknikk, særlig saklig er det i allefall ikke..
   Torval

   Svar: hva var det jeg ikke svarte på?

   • og var det noe JEG unnlot å svare på?

    • bongojan says:

     Denne Bjerklund’s håpløse dans rundt grøten er forsåvidt som alle andre elitistiske bedrevitere rundt på nettet.. men har du vurdert hva den liberale tanke angående kommersialisme gjør med samfunnet? Ifølge Habermas og resten av frankfurtergjengen er dette pur hjernevask.. puss brillene og tenk på den..

     • Ultima_Thule says:

      Jeg vet at den liberale tankegangen gjør samfunnet friere, fredeligere og rikere (økt levestandard). Eller tillegger du kommersialisme en annen betydning?

      Den marxistiske tenketanken Frankfurterskolen utviklet noe de kalte “kritisk teori”. Dette går i all hovedsak ut på å kritisere absolutt alle aspekter av den forholdsvis frie Vesten – og bare Vesten. Denne kritikken behøver nødvendigvis ikke å være konstruktiv, men man kritiserer bare for kritikkens egen skyld for å “dekonstruere” vesten.

  • Emil says:

   Her ser du hvor kjapt en blackhawk kommer i gang. I mens kan folk hoppe om bord. Hvis du ser hele videoen så kan du se hvor lang tid 3-4 minutter føles. Jeg synes dette stemmer rimelig bra med Onars 5minuttersvindu.

   http://www.youtube.com/watch?v=__N7-O6CbBc&feature=player_detailpage#t=60s

  • Ultima_Thule says:

   Tidligere politileder Finn Abrahamsen til Dagbladet:
   “… politi må få penger til å bedre helikopterberedskapen.
   Oslo bør ha to politihelikoptre …”

   Bil: 32 minutter – helikopter: 8

 11. CBronson says:

  Jeg lurer på hvordan en kristen intellektuell ville blitt karakterisert idag dersom han skrev følgende:

  “For det er ikke oss, som fører kontroll med imamene, det er imamene, som fører kontroll med oss og våre barn. Og hvis en kristen har respekt for sin forstand, kan han ikke gå med på, at staten oprettholder en mullah-klasse, hvis eneste embedsplikt er å belyve folk – bare av frykt for at prestene skal lyve enda verre.

  Ennu mindre kan en kristen gå med å å utlevere sine barn til den islamske folkeskole, hvis eneste begripelige hensikt er å gjøre dem til åndelige gjellinger og duknakkede slaver av det islamske system.

  Den niende landeplage, som Gud sendte menneskene, var et tykt mørke. Det lå over Egypten i tre dager. Den ellevte landeplage kom fra Satan, det som startet i Arabia, bredte sig gradvis over hele Europa og Amerika, og det har varet i 1400 år, der alle de førstefødte ble tvangsomskjært.

  Og det kan være nok.”

  Da ville det nok blitt stort ståhei kan jeg tenke meg. Jeg må nesten le når jeg tenker på reaksjonene fra venstreintelligensiaen.

  Svar: det kan se ut som om du fanget opp mitt ikke så subtile poeng. 🙂

 12. rch says:

  “Dette kombinert med at et massivt flertall av journalister er sosialister med et nokså totalitært verdensbilde gjør at det er bortimot umulig å komme til orde i den offentlige debatten”

  Javel? Ironisk nok er den eneste grunnen til at jeg nå har kastet bort 10 minutter av mitt liv, at du fritt frem fikk reklamert for dette blogginnlegget i en av landets største nettaviser. Føler du deg veldig kneblet og at du kanskje “må gjøre noe” for å bli hørt?

 13. kode says:

  Du skal ha takk for at du har baller nok til å holde bloggen din i gang til tross for at Sosialistene har bestemt at det ikke passer seg. I dag er det tydeligvis bare dem som har rett til å uttale seg og den retten benytter de til å komme med motbydelige beskyldninger mot de som ikke er 100%enige med dem.

  Liberalistene, AGW-motstanderne og islam kritikerne har møtt på akkurat den samme sosialistiske ondskapen idet de påpeker galskapen i politikken som føres. Taktikken fra sosialistene har vært systematisk mobbing og trakassering i både papiraviser og nettaviser, utvilsomt styrt og regissert av en ansiktsløs elite.

  Vi ser nå at Europas nasjoner holder på å gå konkurs med ufattelige lidelser blant folk flest som resultat. Dette har liberalistene advart mot i flere år nå. Er dette liberalistene skyld?

  AGW-motstanderne har advart mot den uholdbare vitenskapen til IPCC i mange år nå. Norge har sløst bort et utall milliarder skattepenger på noe som ser ut til å være historiens verste overdrivelse eller kanskje også svindel. Hvor mye lidelse har denne galskapen skapt. Er dette AGW-motstandernes skyld?

  Islamkritikerne var i utgangspunktet fornøyd med det mono kulturelle samfunnet vi hadde, og har advart mot å innføre et multikulturelt samfunn på grunn av de spenningene som vanligvis oppstår i slike samfunn. Om man kommer i kryssild og blir skutt, er det vel ganske uinteressant om kula kommer fra høyre eller venstre. Er det islamkritikernes/folk flest sin skyld at de kommer i kryssild, eller er det dem som har innført det multikulturelle samfunnet?

  Fra meg som er så gammel at jeg nesten driter idet….. VELKOMMEN TIL DET NYE NORGE.

  Til slutt takk for at du ikke moderer vekk venstreekstremistene, det minner oss hele tiden at det ikke bare er Anders B Breivik som er en voldsromantikker. Det er ikke det minste rart et PST fulgte med dem på 60-70 tallet, men det var før steklov og gjengen kom i regjering.

 14. kode says:

  Dette er en lynsje mobb og det syns VG og sosialistene er tøft http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10080765
  Men ellers, når det rammer andre, er det ikke så nøye med straff/hevn, da er det mest synd på forbryteren. (han skal jo tilbake i samfunnet stakkar)
  Vanlig prosedyre når det gjelder terrorister, er vel å sende Støre på et dialogmøte med sikte på forsoning og tilbud om plass i regjeringen. Funker jo supert ellers i verden så hvorfor ikke her?

 15. kode says:

  Slik reagerer NRKs vitenskapelige og helt nøytrale valgforsker gjennom mange år. http://www.dagbladet.no/2011/07/25/nyheter/utenriks/usa/innenriks/politikk/17453053/

  • Flammekaster says:

   Du mener, slik reagerer en av USAs mest profilerte høyre-lenende kommentatorer, med å si seg enig i en av Breiviks motivasjoner for å begå massedrapet (Breivik omtalte selv de diverse ungdomsorganisasjonene som støttes av AP for “Stoltenberg jugend”).

   • kode says:

    Du sliter med å lese ser jeg, men stråmenn kan du bygge.
    Så du har lest en del av Breivik sine skriverier…..da må jo du ifølge massemedias logikk være en slags fan av han.

  • Enonym says:

   Ja du snakker… Hvem i all verden er idioten her? Beck eller Aarebrot?

   • Blå-Knut says:

    At Aarebrot kaller Beck en fascist… Hva skal man si? Frank er tydeligvis veldig vant til å ha definisjonsmakten i norsk media. Men hvem av dem bekjenner seg mest til en totalitær ideologi?

    • Dersom man innser at Nazistene hatet jødene fordi de var kapitalister og går igjennom den praktiske politikken til Ap og NSDAP er det svært små forskjeller.

     • Her har vi Hitler i en tale i 30 January 1939,

      “One thing I should like to say on this day which may be memorable for others as well for us Germans: In the course of my life I have very often been a prophet, and I have usually been ridiculed for it. During the time of my struggle for power it was in the first instance the Jewish race which only received my prophecies with laughter when I said I would one day take over the leadership of the State, and that of the whole nation, and that I would then among many other things settle the Jewish problem. Their laughter was uproarious, but I think that for some time now they have been laughing on the other side of the face. Today I will be once more the prophet. If the international Jewish financiers outside Europe should succeed in plunging the nations once more into a world war, then the result will not be the bolshevisation of the earth, and thus the victory of Jewry, but the annihilation of the Jewish race in Europe!”[142]

      Historiker og sosialist Richar Evans anfører at det var denne talen og denne ideen som lå bak Holocaust. Og merk hva Hitler sa:

      “JEWISH FINANCIERS” Jødene ble myrdet av de vesntreorienterte nazistene fordi de var kapitalister.

      De er en løgn at Nazistene var høyreorientere. Jødehatet gjorde dem heller ikke høyreorienterte. Det var venstresidens hat av kapitalismen.

      Holocaust startet med Pearl Harbor 6 desember 1941. Krigen var blitt en verdenskrig og Hitler tok frem sin profeti. Kort tid etter møttes fremtrendene Nazister i Wannese konferansen for å planlegge utryddelsen av Jødene.

      http://en.wikipedia.org/wiki/Wannsee_Conference
      http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler

    • Martin R. says:

     Et slikt fremstøt i media får meg til å oppfatte Frank Aarebrot som en narsissistisk testosteronbombe med sosiopatiske tendenser. En alfa-hann med ekstrem vilje til makt, som dominerer sine medmennesker ved manipulasjon, mobbing og det som verre er. Jeg vil understreke at det er slik jeg oppfatter mannen. Jeg vil ikke hevde at det er slik han er.

     Her er et eksempel på hva Aarebrot burde sagt:

     Den uttalelsen gjør meg til dels opprørt. Jeg vil tro Beck forestiller seg at det i USA er uvanlig med organisert, politisk indoktrinering av barn. Den forestillingen mangler rot i virkeligheten. Videre kjenner han åpenbart ikke den norske politikken godt, og vet derfor ikke at alle landets politiske organisasjoner indoktrinerer barn på omtrent samme måte som kirken gjør det. Det er derfor ikke spesielt ensrettet eller ekstremt. Enhver som har lest krigshistorie vil se at politiske ungdomsarrangementer i Norge står i skarp kontrast til Hitlers Jugend. Hele uttalelsen fremstår derfor som kraftløs.

     Istedenfor å si noe a la ovenstående, slår han (sannsynligvis ikke bokstavelig) knyttneven i bordet og skriker fascist og svin, som en typisk narsissistisk sosiopat. På toppen av det hitler han debatten ved å referere til Goebbels, som Beck åpenbart ikke kan sammenlignes med.

     Jeg vil si Beck og Aarebrot er idioter begge to.

 16. Ultima_Thule says:

  “- Vi finner ikke hans navn noe annet sted. Han har levd et svært lovlydig liv – et dobbeltliv der han ikke har vært ekstrem utad eller kommet med voldelige uttalelser til andre. Hvis han skulle vært registrert hos oss måtte nesten hele Norge vært det, sier PST-sjef Janne Kristiansen.”
  Dagbladet: – Selv ikke Stasi-Tyskland kunne ha stoppet denne mannen

  Da er det vel bare å begynne å registrere alle i Norge … DLD er jo vedtatt, så det skulle by på problemer.

 17. Ultima_Thule says:

  c

 18. Ultima_Thule says:

  “English Defence League er en høyreekstremistisk protestbevegelse i England som ofte forbindes med vold og anti-sosial oppførsel.”
  – Høyreekstremistisk? Alle kollektivistiske bevegelser hører til sentrum og venstresiden. Forresten, EDL blir forbundet med vold og “anti-sosial” oppførsel fordi markeringene deres blir angrepet av voldelige muslimer og “anti-rasister”.

  “Han forteller at mange EDL-medlemmer ble veldig interessert i ham. – Det er som Hitler. Folk sa han var hypnotisk.”
  – Det forteller altså en anonym kilde.

  Dagbladet: – Breivik hadde massiv kontakt med britiske ekstremister

  • l.m. says:

   Om du søker opp MDL (Muslim Defence League) på Facebook kan du se hvor aktive de er i massevoldsomhetene i England for tiden.

 19. Per says:

  Bra skrevet! Er glad vi har slike som deg!! Sperregrensen på 4%, lite åpen debatt og sensur av sterke meninger er viktige poeng å få frem nå. Når det gjelder fremtiden tror jeg du har riktig i at ting kommer til å gå sin gang som før. Angående muligheten for terror i Norge, den tror jeg er mindre enn hva du beskriver. Det skal en gal manns hode til, kombinert med det du beskriver, noe som forsåvidt er en sjelden kombinasjon.

 20. Jeg lurer på når Jonas Gahr Støre kommer på banen og oppfordrer til dialog med monokulturistene? Han er jo en konsekvent forkjemper for dialog med alle slags voldelige terror bevegelser.

  • Pettek says:

   Hva er en monokulturist?
   Er det en person som mener at det bare finnes én akseptabel måte å innrette samfunnet på, som ønsker å ensrette kulturen ut fra egne oppfatninger om levemåte, livssyn og politisk overbevisning, som mener at det finnes fasitsvar på alle moralske spørsmål?

   Onar Åm uttrykker i denne og den forrige bloggposten at terrorangrepet skyldes utestengelse av ekstremister fra demokratiet, og at vi lytter for lite til marginaliserte grupper. Hva mener du om dette?

   • Jeg kun lest Manifestet til Breivik, men jeg ser for meg han visjon om som “folk på landet som går i kirken og går på ski og ser på dagsrevyen.”

    Sosialdemokratene har en visjon om Norge som “En stor famile”

    Både sosialdemokratene og monokulturistene ønsker “politisk makt” ( i.e. voldsmakt ) for å prakke på folket sin visjon.

    Ideen om å gjennomføre “store visjoner” med vold er inngrodd hos så mange at folk må forstå risikoen for at enkelte skrullinger fanger opp ideen til “sin” visjon.

    ->Jeg synes sosialdemokratene bør gå i seg selv om dette.

    Jeg ser også at frustasjonen i å stå på feil side av loven når det gjelder forhold ( bad,pensjoner) man soleklart burde bestemt som individ. Når slikt skjer massivt øker risikoen for at enkeltmennesker eksploderer.

    Innblandingen i alt øker konfliknivået i samfunnet også her bør sosialdemokratene gå i seg selv.

    ->Selv arbeider jeg for rettstaten og finner det absurd at man skal måtte arbeide for å “bli hørt” om forhold som man soleklart burde avgjort som individ ( bad, pensjon, skolegang egne barn).

    Og når man så oppi denne absurditeten heller ikke blir hørt blir man dobbelt frustrert.

    En metafor er kanskje minelegging. Dersom man legger ut mange nok miner så vil før eller siden en mine gå av?

    • Pettek says:

     Det er etter det Breivik har skrevet og sitert tydelig at han har et hat mot marxister, sosialdemokrater, miljøvernere og det han kaller ”kollektivister” og ”multikulturalister”. Hvis han har noen visjon om at alle burde gå på ski eller se på Dagsrevyen, kan jeg ikke se at det går fram av noe han har uttrykt.

     Tidligere har lillabloggere skrevet en del om objektivisme (f.eks. objektiv moral) i motsetning til ”kulturrelativisme”. Kan du forklare litt om dette?

     Jeg kan ikke se at Breiviks terrorisme har så mye å gjøre med ”bad, pensjon, skolegang og egne barn” (!)
     Det er ikke så enkelt å forstå hva du prøver å si.

     Svar: på en del områder overlapper Breiviks syn med liberalisters, men det er IKKE riktig at han er individualist og er anti-kollektivist. Med “kollektivist” mener han trolig dette overflatisk i betydningen materiell kollektivist. Men han selv er per definisjon KULTUR-kollektivist. Du kan ikke kalle deg nasjonalist uten å være det! Han identifiserer sitt ego med det norske/europeiske og dette er basisen for hans krig.

     Når det gjelder kulturrelativisme er det viktig å forstå at nøyaktig de samme menneskene som Harald Eia avslørte som komplett og totalt virkelighetsfjerne i Hjernevask mener at alle kulturer er like bra. Et helt folk ble sjokkert over hvor lite kontakt med virkeligheten diverse sosiologer hadde når du kunne finne på å si at kjønn og seksualitet er 100% tillærte sosialiserte roller som overhode ikke har noe med biologi å gjøre. De samme “forskerne” hevder at IQ er en myte, at raser ikke finnes … og at ingen kulturer er bedre eller dårligere enn andre. Det er de samme menneskene som kan finne på å si at det å kjønnslemleste unge jenter ikke kan fordømmes fordi de tilhører en annen kultur hvor dette kanskje oppleves som riktig.

     Kort sagt, disse hevder helt panisk at alle mennesker på hele planeten er helt like og at alle kulturer er like bra fordi de er livredde for forskjeller. De tror at hvis det finnes forskjeller mellom mennesker og kulturer er rasisme, imperialisme og holocaust eneste løsning.

    • Pettek says:

     Dersom du eller Onar Åm mener at vi kan forhindre terrorisme ved å lytte mer til dem/dere som deler Breiviks meninger om islam, sosialdemokratiet og “multikulturalismen”, betyr det at du mener at det også er andre marginaliserte, ekstreme eller voldsforherligende grupper vi burde lytte mer til, f.eks. ekstreme islamister?

     Svar: absolutt. Jeg har mange ganger diskutert med temmelig radikale muslimer og det har vært svært givende. Jeg har gitt dem mye å tenke på. Husk at vi ikke sier at vi bør “lytte” til dem i betydningen “være enige med dem” men å møte dem med fakta og rasjonelle argumenter.

     • Blå-Knut says:

      Sistnevnte tar vel Jens og Jonas seg godt nok av i dag.

     • Ultima_Thule says:

      Blå-Knut, jeg tviler på at de to møter dem med fakta og rasjonelle argumenter, men heller stryker dem medhårs (dialog).

 21. Blå-Knut says:

  Eller hva med Jørgen Lorentzen? I et innlegg i Aftenposten mandag 25. juli skriver han avslutningsvis:
  “Jeg håper heretter at ingen legitime politiske partier bruker anti-islamsk og anti-innvandrer-retorikk i sin kamp for stemmer”

  Galskap. Mannen er jo tvers igjennom totalitær… sier rett ut at viktige debatter skal møtes med stillhet av et samlet Storting? Det er jo akkurat dette som har gitt grobunn for volden vi nå har opplevd.

  Hele det grufulle innlegget kan leses her:
  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article4183676.ece

  • Alle skjønner hva Breivik mener når han snakker om “kulturmarxistene” og politisk korrekthet. Jeg frykter at kulturmarxistene nå vil stramme grepet ytterligere.

   Det kan bli umulig å diskutere innvanding og islam som temaer, men det kan også bli umulig å ha avvikende meninger da de tenker slik:

   snakke om tvangsekteskap -> monokulturist -> massemorder
   oppheve pengemonopolet -> ekstremist -> massemorder

   Dette øker sannsynligheten for mer vold.
   Frustasjon -> Vold

   Det eneste sunne er selvfølgelig at alle “meninger” blir fritt diskutert i det offentlige rom. Dermed blir de ukorrekte ideologiene plukket fra hverandre mens de korrekte blir stående igjen.

   Dette er lite annet enn den vitenskaplige metode anvendt på politikk.

  • Stine Karlsen says:

   Det som Lørentzen sannsynligvis mente var at man skal unngå å generalisere en gruppe mennesker når en terrorist/kriminell eller flere har tilhørt denne eller tilhørt samme religion, hatt samme hudfarge, politiske standpunkter, ideologier, osv.
   Men for all del, vær uenig, da sier du at det er greit at folk skylder på høyre-ekstremister, anti-jihadister, Frp, EDL, Knight Templars, serbere m.fl. for massakren og terroren 22.juli.
   Jeg derimot mener at vi skal kreve at de individene som begår ugjerninger skal stilles til ansvar og ikke en hel gruppe vedkommende har tilhørt, basert på ditten eller datten, som kun har ytret seg. Noen ganger er det godt å få det ut, høre seg selv, lese det en har skrevet og responsen på det. De fleste av oss kan styre seg selv. La oss ikke glemme at skylden for tragedien ligger først og fremst på Breivik. Akkurat som skylden for andre terrorhandlinger ligger på de individene som har utført dem. Vi befinner oss nå i muslimenes sko – vi kan se hvordan de har det, eller kan vi det? Hvordan ville det føles nå om verden så på Norge som ondskapens akse? Som terrornasjonen? Og kristendommen som den krigerske, voldelige religionen som ønsker å ta over verden?
   Debatten bør holdes på et anstendig nivå. Det er helt greit å uttrykke sin frykt for at norsk kultur og norske tradisjoner vil gå tapt, men man må da ha gode argumenter, seriøs forskning og fakta som viser at denne frykten ikke kommer av paranoide tanker og ideologier, evt. fra synske personer.

   • Blå-Knut says:

    Lorentzen er så ofte i media, og jeg velger å se på ham som en såpass oppegående person at jeg ikke må legge “godviljen” til for å tolke ordene hans. Jeg utleder konsekvensene av standpunktene hans, du ser på ham som en litt klønete retoriker som ikke klarer å verbalt fremstille meningene sine. Tviler på at Lorentzen ønsker å bli behandlet som et barn, slik du åpenbart gjør.

 22. Leif Knutsen says:

  Jeg tror det er riktig å si at politiet gjorde det beste de kunne under forutsetningene de er gitt. Når det er sagt, er det andre løsninger som kunne kuttet ned tidsrommet.

  Svar: jeg kom ikke med noen kritikk av politiet her. De opererte trolig temmelig optimalt innenfor sine ressursrammer.

  Forsvaret kunne sendt ut fly for å ta bilder av situasjonen. Forestiller meg også at ABB ville blitt distrahert av to F-16 fly som stadig fløy 50 meter over ham. Forsvaret kunne også ha hentet beredskapstroppen underveis hvis de hadde fått en anmodning til riktig tid. Og så har vi jo faktisk militære styrker som er trent til akkurat dette å nøytralisere terrorister.

  Forøvrig ser jeg at politiske opportunister allerede har satt i gang med å forsøke å kneble og marginalisere meningsmotstandere ved å sette dem i samme “ideverden” som ABB. Dessverre er jeg ikke overrasket.

  Svar: det er dessverre bare en kontinuitet, en videreføring av et tidligere mønster som har pågått i mange år.

 23. Ebenezer Zump says:

  Til forfatter Onar Åm
  I en sådan stund gjør det meg bare vondt og hjertebristende at du, som forfatter – utenforstående, så langt jeg vet – skal sitte å gi ramsalt kritikk til Arbeiderpartiet, i tillegg til at du skal sitte på hevd på lønsingene for bekjempelsen av terror.
  Vi er et land i sorg, vi gråter for de flotte ungdommene vi har mistet og vi trenger å stå sammen i denne stund; det verste nasjonen Norge har opplevd i fredstid.
  Jeg ønsker ikke på noen måte å kommentere din kritikk og dine løsninger, så lavt ønsker jeg faktisk ikke å synke. Derfor hever jeg meg over det.
  Egentlig burde jeg latt være å skrive, da ignoranse som regel er den beste medisin.

  Vær så snill og ikke start debatt og splid, akkurat når vi mennekser – nasjonen Norge – har vist verden til de grader hvordan vi kan stå sammen.
  Selv om du trekker deg selv ned i gjørma, skal du ikke klare å dra oss med deg.

  Når det gjelder dine synspunkter om Arbeiderpartiet og invasjonen i 1940 – og din sammenstilling i så måte – så forteller jo dette om noe om din uvitenhet.

  I respekt for ytringsfriheten må du gjerne få mene, men dette er neppe tidspunktet for akkurat det.

  med hilsen
  Ebenezer Zump

  Svar: for NOEN er ikke dette tidspunktet. De er så oppslukt i sorg og følelser at de ikke klarer å tenke på noe annet, og det respekterer jeg. Men det er mange som ikke sitter midt oppi det på samme måten men som likevel er lamslåtte og ønsker svar på hvordan dette kunne skjedd og hvordan det kunne vært unngått.

  • TechNic says:

   Uvitenhet? Ikke prøv å tåkelegge sanheten, det er du som er uvitende.
   Kan anbefale deg boken “Kongens nei” av Alf R. Jacobsen.
   Her får du en god fremstilling, og sanheten om hvordan den styrende regjeringen, nemlig AP handlet under krigen og før og rundt krigens utbrudd.

  • Rick says:

   Ebenezer Zump: “da ignoranse som regel er den beste medisin”

   Ja vi ser jo hvor det har ført oss…

 24. rev says:

  Da var vi i gang:

  http://www.aftenposten.no/kul_und/article4184153.ece

  “Aksjonsgruppen har kristenkonservative holdninger i likhet med Anders Behring Breivik. Biskopen synes det er ufattelig at de, etter terroren i Oslo og på Utøya, i hele tatt «kan våge å uttale noe i retning av slike ideologiske synspunkter».”

  Altså selve definisjonen på “guilt by association”. Det vil i fremtiden bli nærmest umulig for kritikere av islam og multikulturalisme å komme med uttalelser uten å bli stemplet som terrorist-sympatisører og barnemordere.

  • Blå-Knut says:

   Akkurat som forventet.

  • Carlo says:

   Bedre kjent som “hitling”.
   Jeg har prøvd å advare venner på facebook om at dette kan forekomme.
   Syllogisme på det mest absurde.

   Svar: tror nok vi har fått et nytt begrep her: “breiviking.”

 25. Geir says:

  Det er trist å lese slike blogger. Når du skriver “som jeg har skrevet om tidligere er sosialister fullstendig blottet for empati” skjønner jeg at du ikke har noe å komme med. Å dra alle sosialister, eller alle andre grupper for den saks skyld, over en kam er bare trist. Denne bloggen er useriøs og spekulativ.
  Jeg forsvarer din rett til å skrive, men det er også alt.

 26. Oliver says:

  30-45 minutter er normal responstid for SWAT i en av de få amerikanske storbyene (f.eks. LA) som har fast beredskap. Det er lite realistisk å forvente mer av beredskapstroppen.

  • Emil says:

   Det er et annet scenarie. I dette scenariet passer det med helikopter. LA er en diger by med masse trafikk. SWAT team kommer gjerne til et hus midt i byen med sin van.

 27. Enonym says:

  Jeg registrerer at du febrilsk forsøker å henge merkelapper på Breivik som gjør at han faller inn under “kollektivist”-begrepet ditt. Finner du det da ikke det minste merkelig at han rammer nettopp den gruppen du prøver å assosierer ham med?

  Svar: du, mener at det er merkelig at A-gjengen rammer B-gjengen? Katolikker rammer protestanter i Nord-Irland? Sunni vs Shia i Midt-Østen?

  Ser du ikke selv at dette virker rimelig desperat? Spesielt ettersom det har fremkommet at han tidligere var med i Frp, under L-F-fløyen, men fant at de var for moderate. Hvis en tar den tidligere L-F-fløyen i Frp og ekstrapolerer den inn i nåtiden, vil jeg tippe at en finner mange sympatisører/medlemmer i DLF.

  Svar: om sin tidligere liberale holdning skriver han at dette var da han var “ung og radikal.” Han sier at han ikke lenger er tilhenger av LF. Han sier at han er motstander av globalisering.

  • Blå-Knut says:

   Genialt!

   Så din akse for å skille politisk tilhørighet ser altså slik ut?

   sosialdemokrat – laissez-faire – nasjonalist/terrorist

   Meget nyttig analyse for å bekrefte at den eneste gode sannhet er den sosialdemokrater besitter.

   • Enonym says:

    Blå-Knut:

    Akkurat den der tankerekken der får stå for din egen regning. Jeg antar at du som Thomas kun har anvendt den vitenskapelige metode….

    For min egen del forsøkte jeg kun å påpeke at Onar febrilsk forsøker å plassere Breivik i sosialistbåsen. Hvilket faller på sin egen urimelighet, jfr Petteks innlegg.

    Svar: han er åpenbart ikke sosialist, men han ER kollektivist.

    • Blå-Knut says:

     Stadig fler innser at en velferdsstat ikke lar seg kombinere med innvandring. En kollektivist som er tilhenger av velferdsstaten vil derfor søke å stenge grensene i frustrasjon over stadig stigenende kostnader i en velferdsstat. De fleste jeg møter innser faktisk ikke at velferdsstaten er en politisk konstruksjon, og dermed ikke at det går an å bekjempe de negative konsekvensene uten å stenge grenser eller hate innvandrere. Hver eneste gang jeg treffer mennesker med kollektivistiske og gryende nasjonalistiske holdninger forsøker jeg å få dem til å innse at det er velferdsstaten som er problemet, ikke innvandring. Husk at liberalister avfeier velferdsstaten av moralske grunner (tvang). Slik agerer de fleste liberalister jeg kjenner (dvs ca tre stykker:-), og på den måten er jeg 100 % overbevist at vi bidrar langt mer til en bedre fremtid i den frie verden, enn alle kollektivistiske politikere som alle kjemper for at nettopp deres drømmesamfunn er den rette sti. Kun liberalister tolererer at andre mennesker foretar andre valg enn oss selv, vi vil ikke stemme på noe parti som vil tvinge andre til å gjøre samme valg som oss.

     Fatter ikke at dette er så jævla vanskelig…

  • Pettek says:

   Breivik skriver:

   “[…] we,the cultural conservatives must ensure that we continue to have a sustainable economy based on many free market mechanics. Although globalist capitalism is a destructive concept does not mean that localised capitalism mechanics are. There must always be potent incentives for individuals who create work places. A socialist or even a planned economy must be avoided at all costs.
   Laissez-faire is often used to refer to various economic philosophies and political philosophies (liberalism) which seek to minimise or eliminate government intervention in most or all aspects of society. Pure Laissez-faire capitalism is a globalist concept (no government intervention) and has several drawbacks. Many economical protective measures must be in place securing the economical sustainability of our cultural conservative economic zone (European Federation).”

   Han er altså for kapitalisme / laissez faire med en liten grad av proteksjonisme for å beskytte europeisk kultur.
   Det er selvfølgelig ikke dette som gjør ham til en monster, men jeg tror det er nødvendig at vi forstår at det har utviklet seg strømninger, ikke minst på nettet, som kombinerer økonomisk liberalisme og verdikonservatisme med en eurosentrisk “korstogsideologi”. Mange vrangforestillinger og fordommer har blitt forsterket innenfor snevre nett- og bloggmiljøer hvor det ikke lenger finnes motforestillinger som sørger for bakkekontakt og realitetsorientering. En lettpåvirkelig sjel kan mer og mer miste kontakt med virkeligheten og havne i en boble av vrangforestillinger. Vi har fått vestlige “hellige krigere” mot muslimske hellige krigere. “Jihad” mot “jihad”. Det ville vært veldig greit om vi kunne si at terroraksjoner bare er noe muslimer og skrullinger i Midt-Østen holder på med, men det kan vi dessverre ikke. Terroristen kan være en kristen, norsk, blåøyd, blond, ressurssterk og belest økonomisk liberalist. Breivik er ikke det spøtt bedre enn Osama bin Laden var.

   Noe av det verste på lang sikt er at han kommer til å bli en person vi nordmenn vil bli assosiert med.

   Akkurat som vi rister på hodet og sier: “Se hva muslimer kan gjøre!” når en muslim sprenger ei bombe i Irak eller Afghanistan, rister nå folk over hele verden på hodet og sier: “Se hva nordmenn gjør! Hva er det med kulturen deres?” Først Quisling og satanistene som brente ned kirker, og nå dette!”.

   Tragisk, tragisk, tragisk.

   • Anders Taftø says:

    “Han er altså for kapitalisme / laissez faire med en liten grad av proteksjonisme for å beskytte europeisk kultur.”

    Dette er feil! Hvis man vil regulere kulturen og økonomien så er man per definisjon ikke tilhenger av kapitalisme. At han enkelte steder sier at han vil ha en fri økonomi må ses i lys av at han tror at USA er “super-kapitalistisk” (se kommentarene hans på document.no).

    Det beste svaret på hvor han står økonomisk fant jeg da jeg leste intervjuet med han i manifestet.

    “Q: Do you still consider yourself a capitalist?

    A: Yes and no. I oppose globalist capitalism as globalist firms have too much political influence but I support entrepreneurship/capitalistic principles on a local, regional and national level. It is essential to ensure that entrepreneurs are awarded with incentives. I was quite bombastic about the issue when I was younger, very pro laissez-fair capitalism, but not anymore. There are so many flaws with the capitalistic system and it has to be regulated to a certain degree. Globalist corporations should be disallowed to lobby for free flow of human capital (removal of borders, mass immigration etc). I believe in a free market limited to a European economic bloc that will be geographically limited to Europe (with Russia), Northern America and Australia. The Muslim world has to be completely isolated while Christian Africa and Hindu/Buddhist Asia will still continue to be our trading partners. China should be excluded from WTO as we obviously are unable to compete with them demographically. We can’t compete with a country that has 1,4 billion citizens. Free market is always a good thing to a certain degree. And yes, I am aware of the fact that with these policies – goods will be more expensive, but at least we keep the capital within our own countries and avoid trade deficits to non-European blocks. The reason why the European economic model will never function in the US is because the lack of national cohesion is so prevalent there. Ironically, seeing the Islamic colonisation of Europe the last few decades this is about to happen to Europe as well. People lose faith in the system and will eventually refuse to allow their government to excessively taxate them. As long as Europe is ruled by the current cultural Marxist criminal network, Europeans should do what they can to avoid excessive taxation by using tax havens where possible. Every European should try to avoid funding the current tyrannical multiculturalist system.”

    Han vil altså ha en “fri” og regulert økonomi innad i Europa, men store murer mot de som har “feil” kultur.

   • Blå-Knut says:

    Hvor dumme tror du leserne av denne bloggen er???

    Du siterer dette fra Breiviks manifest: “Many economical protective measures must be in place securing the economical sustainability of our cultural conservative economic zone” og oversetter/konkluderer selv “Han er altså for kapitalisme / laissez faire med en liten grad av proteksjonisme for å beskytte europeisk kultur.”

    “many” blir til “liten grad” ?

    Tilhengere av laissez-faire vil ALDRI åpne for noen grad av proteksjonisme, ikke økonomisk, ikke kulturell, ikke demografisk.

  • Enonym says:

   Jeg ville syntes det var rart om A-gjengen rammet A-gjengen, og om katolikker rammet katolikker. Hvilket var det jeg prøvde å si, de fleste sikkert skjønte, men som du forvrengte med billig retorikk.

   Svar: “kollektivist” er ikke navn på en gjeng. Det er et begrep, en abstraksjon som innbefatter mange mennesker med visse essensielle likheter. Det er ikke noe billig poeng å påpeke at mannen er kollektivist. Han var også nordmann. Mener du at det er et billig poeng å omtale han som “nordmannen”?

   • Kulturmarxist says:

    Men du er jo induvidualist – og dermed ikke nordmann? Da er det godt å ha sitt utopia ( http://freestateinitiative.org/about-us ).

    Du virker som en mann med gode organisatoriske evner og temmelig skrudde idéer om det meste…

    Svar: synes du det hadde vært bedre om jeg IKKE var individualist og at jeg i stedet for å jobbe for et pusterom hvor jeg kan være meg selv hadde gjort som Anders Behring Breivik og planlagt terror i stedet? I tillegg til å være temmelig respektløst overfor andre menneskers liv og livssyn synes jeg det vitner om total mangel på empati og evne til å lære.

    • Kulturmarxist says:

     Er det enten eller da Onar? Dessuten må du nesten utdype hva du mener er “temmelig respektløst overfor andre menneskers liv og livssyn synes jeg det vitner om total mangel på empati og evne til å lære.”? Du er virklig ikke så lett å forstå…

     Svar: her har en person som tilhører en politisk minoritet følt seg så mobbet, tråkket på og ekskludert av det totalitære flertallet som du tilhører at han valgte å ty til noe så ekstremt som massemord, og hva gjør du i respons til dette? Jo, du fortsetter å mobbe og tråkke på politiske minoriteter. Ja, faktisk gjør du direkte NARR av meg fordi jeg ønsker å finne en fredelig måte å få leve ut mitt livssyn uten å bli undertrykket av slike som deg. Har du virkelig ikke lært noenting!?!? Med oss liberalister er du for så vidt trygg. Vi kommer ikke til å massemyrde noen fordi det ikke er en handling som gagner oss selv eller noen andre. Men det faktum at du fortsetter å hetse og mobbe folk som ligger nede på den måten der viser at du har lært NULL OG NIKS av den tragiske hendelsen 22.07.2011. Dersom du hetser rett person kan han faktisk finne på gå i Behring Breiviks fotspor.

     Alt du skriver tyder på at du har null evne til å sette deg inn i hvordan det oppleves å være i mindretall i et flertallsdiktatur og bli undertrykket over lang tid. Dette vitner om at du ikke har et snev av empati.

     • Kulturmarxist says:

      Håper PST titter innom sida di…

     • Kulturmarxist says:

      Tenkte egentlig å slutte nå, mens leken ennå er god(?), men kan ikke la være og kommentere dine forsøk på hersketeknikk: “her har en person som tilhører en politisk minoritet følt seg så mobbet, tråkket på og ekskludert av det totalitære flertallet som du tilhører at han valgte å ty til noe så ekstremt som massemord, og hva gjør du i respons til dette? Jo, du fortsetter å mobbe og tråkke på politiske minoriteter. Ja, faktisk gjør du direkte NARR av meg fordi jeg ønsker å finne en fredelig måte å få leve ut mitt livssyn uten å bli undertrykket av slike som deg.”

      Ingenting av det jeg har skrevet her har vært i respons på ABB sine gjerninger. Det har vært en respons til dine ytringer. Så ikke prøv deg på den.

      Svar: jeg vet det. Jeg bare poengterer at du så langt ikke har vist antydning til å ha lært noenting som helst fra det terrorangrepet.

      Om du opplever det som mobbing å bli motsagt, burde du kanskje stenge bloggen din for andre enn dine meningsfeller. Føler definitivt ikke at jeg sparker på noen som ligger nede.

      Svar: å bli motsagt har jeg ingen problemer med, men husk at det er DU som sammen med flertallet sitter med pistolene i samfunnet. Jeg må adlyde DEG og flertallet. Du sitter i en totalitær posisjon i forhold til meg, men det er tydelig at du ikke tar denne maktposisjonen din særlig på alvor. Jeg er i din vold, og måten du forvalter den makten din over meg er å hetse meg. Det vitner som sagt ikke om særlig empati.

      At jeg finner dine idéer og oppfatninger som skrudde, står jeg helt inne for. På lik linje med idéene og tankegodset til folk som Adolf Hitler, Benito Mussolini, Francisco Franco og Anders Behring Breivik.

      Svar: jeg ønsker et 100% fredelig samfunn, fullstendig fritt for vold, hvor alle sammen skal ha muligheten til å leve i fred. Dette ser du på som “skrudd” og på lik linje med tankegodset til folk som Adolf Hitler. Det sier i grunnen SVÆRT mye om deg.

      Og jeg syns ordentlig synd på deg som er slikt et offer for (kulturmarxistenes?) flertallsdiktatur…

      Svar: beklager hvis jeg ikke tror deg. Din sarkasme stinker for hardt til det.

    • Pettek says:

     Du får det nesten til å høres ut til at budskapet i de to tidligere artiklene du refererer til, og denne, egentlig er en trussel til “multikulturalistene” – om at hvis ikke du og dine likesinnede får det som dere vil, så vil noen klikke (igjen)?

     Svar: jeg vil ikke kalle det en trussel (JEG eller noen andre liberalister er for glad i våre egne liv til å klikke og ty til terror) men en advarsel.

     Hvor individualistisk er det egentlig å dyrke en objektivistisk monokultur?

     Svar: Objektivisme er jo bare en ideologi som dyrker å være virkelighetsorientert, slik som at man skal se seg for når man går over veien. Synes du det strider med individualismen at jeg mener at alle bør se seg over veien før de krysser den? Er dette en “veikryssingsmonokultur”?

  • Enonym says:

   Onar:

   Dersom en person:
   -er mot globalisering
   -ivrer for større markedskrefter lokalt
   -mener man må unngå sosialisme for enhver pris

   er han da fremdeles sosialist?

   Svar: nei, han er nasjonalist. Er du enig i at nasjonalisme er en form for kollektivisme?

 28. krs says:

  Enonym:
  “Finner du det da ikke det minste merkelig at han rammer nettopp den gruppen du prøver å assosierer ham med?”

  Nei. Størst splid finner man oftest der forskjellene ikke er størst. ”se f.eks. til ytterste venstre etter krigen og forholdet dem imellom. Tore Tvedt/Vigrid sier han er godt fornøyd med SVs politikk, bare ikke på innvandringsområdet, samtidig er det nettopp denne gruppen SV’ere liker minst.
  Så nei, dette er ikke rart.

 29. Kent says:

  Fantastisk artikkel Onar. Hadde lyst å linke den på facebook, men lot være fordi jeg faktisk var redd for å bli retaliert av sosialister som ikke forstår innholdet i artikkelen. Dette er synd, og er bare ennå en definisjon av hva du beskriver.

  Svar: her synes jeg du skal lytte til Stoltenberg. Ingen bør la seg skremme for å delta i den offentlige debatten. Han oppfordret til mer demokrati og mer åpenhet og det er synd hvis du lar sosialister skal bringe deg til stillhet.

  • Redd says:

   Ja, enig. Slik som dette utvikler seg nå er det bare å vente på en ny krystallnatt der venstresiden, likt som de har gjort en gang tidligere, skal bli kvitt “ekstremistene”. Jeg slutter å bruke navn i debatter nå der jeg kan havne på en slik liste. De tre siste innleggene til Onar har fått en god del kommentarer som en tydelig kan lese både direkte og indirekte som håp om at myndighetene må “besøke” Onar. Og dette kommer folk til å stemme frem / rendyrke. Sosialistene hater virkelig avvikere dypt og inderlig, bare synd de ikke greier å se verden fra annet perspektiv enn sitt eget. De tror de har så rett at de ikke er villig til å bruke så mye som en halv kalori på å kikke litt skrått på virkeligheten. Kondolerer på forhånd til alle de friheter vi kommer til å miste de neste månedene og årene.

   • Anonymous says:

    Jeg skal ikke kalle meg selv sosialist, selv om jeg mer enn noe annet har stemt inn partier fra det røde segmentet.

    Det jeg synes er creepy as shit med blogger som denne og også andre blogger med et blått og tidvis brunt fargepreg, og meningsfellene til forfatteren som ytrer seg i kommentarfeltet her, er hvordan dere (i likhet med ABB forøvrig) hele tiden prater om “sosialister” og “kulturmarxister” og alle andre merkelapper dere finner opp.

    Jeg synes det er like creepy som når man prater om “jødene”, som om de skulle være en slags bande som legger planer i skjul for resten av oss. Det er rett og slett ikke en væremåte eller talemåte jeg kjenner igjen fra folk som er enige med meg politisk. Det virker ekstremistisk, og det er vel derfor fornuftige røster ytrer at de synes myndighetene bør være obs på de som deltar i yttergående diskusjonsfora og blogger.

    • Carlo says:

     Hei, du, fra det Røde Segmentet.
     Vi synes det er rart at dere også bruker merkelapper som fargene “Blå” og “Brune” på oss.
     Noe jeg ser er at de fleste “Lilla” (faktisk!) klarer, er å identifisere de fra det Røde Segmentet, og fra det “Blå” og det “Brune” også, med gode og tydelige beskrivende “merkelapper”, nesten som å kalle en spade for en spade.

     Noe jeg ikke har klart å finne i denne bloggen her er noen som beskriver jøder som skumle eller konspiratoriske.
     Men jeg er enig i at det er faktisk litt creepy når folk snakker slik om jøder. Se på for eks. Alex Jones, en kjent kar på youtube. Han er utrolig sær. En alarmist ville jeg brukt som merkelapp på ham. En passende beskrivelse.

    • Ultima_Thule says:

     Jeg syns at det er creepy as shit med den røde, rødbrune og tidvis brune gammelmedia samt de andre meningsfellene dine som gjentar mantraet overalt – bl.a. i utdanningsinstitusjonene og i det offentlige rom – om “ytre høyre”, “høyreekstreme”, “høyreradikale” og alle andre “høyre”-merkelapper dere har funnet opp tåler ikke det minste avvik (i likhet med ABB forøvrig).
     Ekstrem-begrepet bruker eliten alt det det er verdt for å undertrykke meninger de er uenige i og ikke liker, samt for å demonisere de som ytrer dem.
     Man får stålsette seg nå for mindre åpenhet, demokrati, ytringsfrihet og religions- og livssysnfrihet, for Stoltenbergs ord er ingenting annet en nytale.

     Hitler Was A Socialist!!!!!!!

 30. Huffda says:

  Dette er vel kanskje ikke det rette tidspunktet å kaste rundt seg med “I told you so!”.

  Alle har rett til å ha sin egen mening om og sette spørsmålstegn ved det som har skjedd. Politiet brukte den tiden de brukte, uansett hva vi synes og mener så var de der så fort omstendighetene tillot det akkurat denne dagen. Å spekulere i om de kunne ha vært der fortere vil ikke endre på noe.

  Det er fullt forståelig at politiske minoriteter kan bli provoserte over at de ikke blir hørt og kanskje bør flere med meninger som er utenfor det “normale” få komme til, men uansett hva vi tror på eller hvilket ståsted vi har er det viktig at vi tolerer at det alltid vil finnes en motpart som ikke mener det samme.
  Og det er problemet med ekstremister, uansett retning: De kan ofte være så oppslukt i det de tror på at de tar det som et svik eller personlig angrep når noen ikke mener det samme. Det er først når vi glemmer å respektere de som ikke mener det samme som oss at det kan bli stygt, slik det ble i dette tilfellet. Gjerningsmannen var så desperat etter å skape et samfunn basert på sine egne fantasier at han gjorde det til sin rett å ta liv for å få det som han ville.

  Vi skal ikke være en gjeng med nikkedukker som finner oss i alt, vi må stå for det vi mener er rett og diskutere med de som ikke er enige, men vi må ikke glemme å diskutere med respekt.
  For med en gang vi hever oss over de vi ser på som motstanderen, med en gang vi skal ha rett for en hver pris, med en gang vi snakker uten å lytte, da vinner gjerningsmannen enda en av sine kriger.

  • VascoDaLama says:

   “(..) Å spekulere i om de kunne ha vært der fortere vil ikke endre på noe.”
   Å legge frem en løsning på hvordan responstiden kan reduseres (dvs. ha klart et transporthelikopter) vil endre noe dersom løsningen blir implementert.

 31. knutstut says:

  Du sier dette kunne vært ungått pga manglende resurser til politiet og at ABB visste dette godt.
  Tror du ikke da, at hvis polititet hadde hatt nok ressurser til å gripe inn raskt nok i denne situasjonen, at kanskje ABB hadde visst det da også? Og videre at ABB da ville ha klekket ut en annen plan, hvor det ville vært like vanskelig for politiet å rykke ut/komme fram i tide? Mener du at hvert eneneste tettbebygde utkantstrøk i Norge skal ha helikoptre og terrorsquaden til politiet tilgjengelig hver gang det er en større samling av mennesker? Det er lett å være etterpåklok, Onar.

  Svar: klart det er enkelt å være etterpåklok, men det er like fullt et faktum at Norge har en meget lite utviklet politiberedskap og at dette er en helt bevisst prioritering fra politikernes (især venstresidens) side.

  • Eivind says:

   Dette var litt av manifest. Selv om du er en ordonanist er det vanskelig å ta deg alvorlig. Er du mormoner eller medlem av jehovas vitner?

 32. Bent A says:

  Onar: Da jeg skrev mine advarsler for to år siden forventet jeg først og fremst opptøyer, ikke terroraksjoner.
  For hva jeg antar er et sted mellom to og tre år siden advarte jeg mot det samme, gjentatte ganger, skjønt jeg kan ikke bevise det fordi jeg ikke har min egen blogg. Over tid har jeg advart mot fire scenarier jeg har satt opp, her samlet:
  1) Det er bare et tidsspørsmål før islamister gjennomfører en større terrorhandling i Norge.
  2) Det er bare et tidsspørsmål før sint og totalitært “tenkende” muslimsk ungdom skaper Malmö-lignende tilstander i Oslo.
  3) Det er bare et tidsspørsmål før noen blant de mest frustrerte (og psykisk ustabile) motstandere av muslimsk innvandring til Norge reagerer med terrorhandlinger mot muslimer, som f.eks. å sprenge en Moské.
  4) Det kan vise seg å være bare et tidsspørsmål før noen litt reagerer med terror mot norske politiske myndigheter, fordi de ser at muslimsk masseinnvandring skyldes den norske sosialistiske innvandringspolitikken.

  Disse siste vil også ha opplevd hvordan det er å være offer for norsk politisk kultur. Norsk politisk kultur er dominerende og totalitært tenkende selvgod sterkt marxistpåvirket venstreelite der driver politisk undertrykkelse, utestenging og stigmatisering av annerledestenkende, og den verbale demagogien som brukes er i særlig grad hentet fra kulturmarxismen (kulturell relativisme, det er kun moralsk forsvarlig å kritisere Vesten, etc).

  Flere ganger har jeg stilt spørsmålet: Hvilke av disse scenarier vil vi oppleve først? Jeg er derfor ikke akkurat veldig overrasket over at siste scenario inntraff først, i en eller annen variant. Men jeg må innrømme at et angrep på barn og ungdom på en AUF sommerleir, noe så vanvittig hadde jeg ikke forestilt meg.

  Oanr: Mange politiske grupper føler seg utestengt i Norge, deriblant kommunister, nasjonalister og den gruppen jeg selv tilhører, liberalister. Liberalister vil aldri finne på å begå slike handlinger av den enkle grunn at de er individualister. … Breivik identifiserte noe som er større enn seg selv (norsk/europeisk kultur) med sitt ego, og han følte derfor multikulturalismen som et personlig angrep på seg selv. … En liberalist som blir frustrert nok vil derfor flytte ut av landet til steder hvor han kan leve et lykkeligere liv.

  Dette er helt riktig, og jeg er i så måte et eksempel selv. Jeg er nemlig en temmelig rendyrket liberalist (i ordets opprinnelige betydning, i dag burde jeg kanskje kalle meg ”moderate rightwing libertarian”) og mitt liv i Norge har jeg opplevd som ”sosialistiske drittilstander” med marginalisering, stigmatisering, politisk undertrykking og økonomisk skatteundertrykking i flere tiår. Så de siste årene er massiv muslimsk innvandring kommet i tillegg. Og ingen bedring er på vei. Jeg har derfor tatt konsekvensen og snudd Norge ryggen. Jeg kommer aldri tilbake til Norge.

  Onar: Ja, jeg vil ikke bli forundret om at vi som reaksjon på dette vil se enda mer utestengelse og enda mer “holdningsskapende arbeid.” Når ting normaliserer seg igjen vil vi trolig høre Arbeiderpartiet og venstresiden snakke om at det nå er “viktigere enn noen gang å bekjempe rasisme, intoleranse og høyreekstremisme.”

  Jeg er helt enig i dette. Det i den grad at jeg gjerne inngår et veddemål. Dette er nokså alminnelige tilstander innen politikken, der ære og makt betyr nesten alt. Men i tillegg kommer den spesielle psykologien vi finner hos marxistpåvirkede mennesker, der pga av sin teori finner det utenkelig at andre enn de selv skal ha oppfattet verden riktig. Og dagens Ap er faktisk veldig marxistpåvirket.

 33. Stine Karlsen says:

  At Ap er politisk ansvarlig for at stakkars lille morder ikke ble hørt, skjønner jeg ikke. En narsissist ville aldri vært fornøyd, han får aldri nok av oppmerksomhet. Han ville ikke gitt seg til han hadde rensket Norge slik han mente det burde se ut som. Vi har unngått å få en ny Hitler ved å ikke la ham stå på en talestol og forkynne sin ideologi. En saklig debatt med et psykisk forstyrret menneske er umulig. Psykisk syke har ingenting å gjøre i politisk debatt så lenge de er syke. Tankene til dette mennesket som han bruker til å unnskylde gjerningene sine med baserer seg utelukkende på noe som _kan_ skje i framtiden. Han har latt frykten overta hans tanker. Han burde ha tatt ansvar for sin psykiske helse og søkt hjelp. Om det blir flere muslimer enn kristne i vesten er det ingen som vet. Fakta er at i industrialiserte land, der livet er mye lettere og bedre, forplanter vi oss mindre enn andre steder – fordi vi ikke er i stor fare for å miste vårt avkom. Muslimer er også mennesker og all forskning og logikk tyder på at i industrialiserte land vil også denne gruppen gå ned i forplantningstallene. Alle burde være kritisk til påstandene som kommer uten kilder. Det er bemerkelsesverdig hvor ukritisk Breivik sine meningsfeller er til den ideologien og fremtidsteorien de står for og forkynner. Dette er deres egen jobb, ikke andres. Bevis at det er stor sjanse for at det dere forkynner skal skje med de standarder vi setter til forskning, så kan vi ta en diskusjon. Vi har et åpent samfunn, men nå kommer det til å bli mer åpent fordi folk vil gidde å ta en diskusjon istedet for å tie fordi de mener det er bortkastet tid å vise oppmerksomhet til psykisk forstyrrede mennesker. Etter min mening burde vi kjempe for å fjerne tabustempelet fra psykisk helse, gjøre det mer åpent hva som kjennetegner psyisk sykdom og hvor stor rolle syke tanker spiller i dette. Jeg snakker av egen erfaring da jeg har kjempet mot postraumatisk stressyndrom og jobber med det fortsatt hver dag. Jeg vet hvilken ødeleggende kraft tanker har. Jeg mener derfor at alle hadde hatt stor nytte av å vite dette, og ikke minst at de som sliter i hverdagen burde gå i samtaleterapi og erfare hvor mye god behandling kan hjelpe. Fremtiden blir slik som vi skaper den. Muslimer er også mennesker, vi må ikke glemme dette. De tror på akkurat samme Gud som kristne, så de som mener kristne er fienden som bør slaktes, er de som ikke forstår at kristne og muslimer, og ikke minst jøder, faktisk har den samme Gud og derfor ikke kan kalle hverandre for ikke-troende. Vi buddhister derimot, vi burde kunne kalles for fienden, men vi er ikke for vold og krig, så vi kommer ikke til å motsette oss en evt. slakt fra dere troende. Ha en fin dag.

  • Eivind Nag says:

   Jeg tror ikke ABB er syk på sinnet på en slik måte du beskriver, og det er 180 grader feil å avskrive personer som psykisk forstyrret fordi personen har meninger som er langt vekk fra dine egne. Grunnen til jeg ikke tror han er “gal” i ordets rette mening er statisikk: å gå hen å drepe en haug med mennesker for å spre et budskap du selv mener eg godt og viktig er veldig irrasjonellt i utgangspunktet. Hadde vi sett ekte “galne” og irrasjonelle mennesker gjøre dette skulle vi ikke kunne sett noen sammenheng / likhetstrekk mellom offrene. F.eks ville en klikket kun på folk med bart, en mot folk med dårlig ånde, en mot leger, en mot lærere etc. Men det var da voldsomt så mange som har klikket og begått slike handlinger som graviter rundt innvandring og islam. Dette får meg til å tro at det faktisk er mange mennesker der ute som genuint er redde for dette temaet. Disse menneske har vist seg å ha stor handlingskraft.
   Vi må ta inn over oss at denne konflikten er dyptgående, med kraftig involverte men mennesker på begge sider.

   Jeg er sikker på at tidlig i ABB’s karriære som ekstemist begynnte med å skrive kronikker / leserinnlegg til aviser i Norge (Dagbladet, vg, Aftenposten etc) der han prøver å belyse det han ser på som problematisk. Disse kom aldri på trykk, men havnet rett på loonybin dynga til avisene. Det er nettopp her at samfunnet hadde muligheten til å avvæpne ham, hadde kun noe av dette kommet på trykk så hadde autoriteter, eksperter, kanskje til og med en han respekterte argument mot ham på en måte han kunne godta. Han hadde kanskje fått presentert argumenter som ikke motbeviste hans påstander men i minste fall reduserte trusselen betraktelig (som f.eks at andregenerasjons muslimer ikke får flere barn en andre). Men når et menneskes tanker får fullt spillerom i sitt eget hode uten at noen argumenterer mot og utfordrer ditt verdenssyn så går det ofte galt, folk får det vi kaller vrangforestillinger.

   Jeg er liberalist så jeg vet nøyaktig hvordan det føles når jeg sier den mest uskyldige tingen har får 100 mann peke å hånle av meg med påfølgende: psykopat, galskap, virkelighetsfjern kommentarer som haggler rundt meg. Ikke en gang blir det møtt med rasjonale, kun følelsesmessig oppgulp. Det er vanskeligere når en skal svare seriøst på noe i ett avis innlegg.

   Likt som Onar tror jeg det er veldig lite sannsynlig at individualister klikker på denne måten, men kan alikevel se for meg en ny type terror som kan vokse frem i vesten, ren terror mot velferdsstatens institusjoner. Jeg kan lett se for meg mennesker som har fått livene sine så grovt ødelagt av velferdsstaten at de vil utøve hevn på institusjonen som har ødelagt dem. Tenk deg f.eks en familiefar som mister sine barn i en feilbehandlings sak som er litt over kanten. Han selv kreft og blir feilbehandlet. For meg er det ikke umulig at slike ting kan få folk til å klikke. Dette ville være nært umulig under et privat helsevesen fordi det første du gjør når det skjer noe så alvorlig er å hente informasjon fra flere eksperter samtidig, det er helt umulig i sovjetvesenet her i Norge.

   • Stine Karlsen says:

    Mennesker er faktisk irrasjonelle – det er en sunnhetstegn, ikke tegn på galskap. Jeg har ikke sagt at han er “gal”, men psykisk forstyrret. Jeg er ingen ekspert, men leser at eksperter uttrykker at terroristen er en sosiopat. Vi kan drøfte hvorvidt han er gal her, du og jeg, men jeg ser ingen vits i det. Hvis du leser om personlighetsforstyrrelser, vil du oppdage at en sosiopat og narsissist hadde aldri søkt hjelp – han mener han er frisk og mer intelligent enn de fleste andre (ifølge ham selv) og skjønner derfor ting som andre ikke skjønner. Derfor nytter det ikke å diskutere med et menneske med denne typen trekk. Nå skal jeg ikke gå videre inn i analysen av en sosiopat, anbefaler at du leser deg opp til det på egenhånd. God lesing.

    • Carlo says:

     Jeg er veldig nysgjerrig på hva som ligger til grunn for denne uttalelsen:
     “Mennesker er faktisk irrasjonelle – det er en sunnhetstegn, ikke tegn på galskap.”

     Er det for eks. sunt å tro på at jorda ble skapt for ca 10 000 år siden, på 6 dager?
     Dette kan klassifiseres som en irrasjonell overbevisning. Grunnen til en slik klassifisering er at vi vet med sikkerhet at dette ikke kan være tilfelle.

     Alikevel…eksempelet mitt er nok ikke helt det du mente. Så en forklaring på hva som er sunt med irrasjonalitet hadde jo vært opplysende.

 34. Pingback: The Danger of Exclusion and the Evil of Collectivism: Why Individualism is the Remedy Against Terrorism « What I Think Tank

 35. Kåre Hansen says:

  Men herregud da. Politiet avviser vel neppe at helikopter kunne vært brukt i situasjonen. Politiet avviser at helikopterET, altså det ene de har, om de hadde hatt piloter, uansett ikke kunne vært brukt til å frakte taktisk personell. I alle fall ikke om de skal gå inn med overlegen kampstyrke i en usikker situasjon der det er uklart om hvor mange gjerningsmenn det er.

  Svar: hurra. Jeg anbefaler deg å følge med på ektenyheter.no en stund. Gå gjennom arkivene og les om alle de horrible sakene fra velferdsstaten og se om du synes Norge er “verdens beste land” etterpå.

  At noe er best betyr ikke nødvendigvis at noe er perfekt.

  Svar: man må være totalt virkelighetsfjern og hjernevasket for å tro at Sovjet-løsninger gir best resultat. 20% av elever går i dag ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Dette skyldes at skolen er organisert etter samme prinsipp som i Sovjetunionen. Det samme gjelder de fleste andre sider ved velferdsstaten.

  Jeg ser på ektenyheter at f.eks motorstopp regnes som systemsvikt. Jeg antar at det ikke var offentlige båter men private båter politiet rekvirerte pga situasjonen. Er det en systemsvikt at det på hver eneste innsjø ikke er en eller flere båtet som kan frakte beredskapstroppen?

  Svar: det er teknisk sett ressursmangel.

  • Kåre Hansen says:

   Øh, jeg kan ikke se at ‘At noe er best betyr ikke nødvendigvis at noe er
   perfekt’ kunne frembringe motsvar som virkelighetsfjern og hjernevasket.
   Jeg bare påpekte den logiske bristen med å svare på påstanden ‘verdens
   beste land å bo i’ med å peke på at det f.eks er sykehuskø eller andre
   svik i velferdsstaten er latterlig.

   Svar: det er bare latterlig dersom du ikke er interessert i virkeligheten.

   På ingen måte er påstanden ‘verdens
   beste land å bo i’ en påstand om at Norge er et perfekt land og alt er
   fryd og gammen. Men av de rundt 200 landene i på jorda, så må jo
   nødvendigvis ett av disse landene kunne rangeres som å være best å bo i
   ut i fra diverse objektive målinger. Selv om det er subjektivt om hvilke
   målinger som er viktigst.

   Svar: det finnes mange faktorer som gjør at Norge rangeres så høyt. Vi har en forholdsvis høy økonomisk frihet, og vi har tilfeldigvis veldig mye olje. Sverige, nabolandet vårt havner lengre ned på lista. Videre, det er mange ting FNs mål ikke fanger inn slik som funksjonell analfabetisme (i Norge er den 20%), helsekøer etc. Med andre ord, den delen av samfunnet som er underlagt samme type organisering som Sovjetunionen blir ikke regnet med i målet for levestandard.

   Om du løper 100 meter sprint og kommer først i mål vil
   du jo være best i den sprinten selv om du ikke slo verdensrekorden.

   Hva mener du er verdens beste land å bo i? Hvorfor?

   Svar: det er vanskelig å svare på dette eksakt, men Singapore kommer temmelig høyt opp på listen over land som er gode å bo i. Dette er dog litt vanskelig fordi Singapore for bare 50 år siden var et uland mens Norge feks. på dette tidspunktet var et iland. Norge har levd i fred i 50 år og badet i olje, mens Singapore har hatt fiender på alle kanter og har ingen naturressurser.

   –>

   Så hvordan skal det offentlige dekke over denne ressursmangelen.

   Svar: det offentlige ER årsaken til ressursmangelen. Staten gjør ting så ineffektivt og så umenneskelig at det blir køer og elendighet nesten uansett hvor rikt et land er.

   Kjøpe
   inn en stor helikopterflåte som alltid er klar, spredt over hele landet
   med beredskapstropper. Plassert slik at ingen steder i Norge er
   15/30/45/60 minutter når alarmen går?

   Høres dyrt ut.

   Svar: langt billigere enn du tror.

   Det hevdes at prisen for å leve i et fritt og åpent samfunn (selv om du
   sikkert er uenig i at vi er et fritt og åpent samfunn) er at slike ting
   kan skje. Personlig synes jeg det er skremmende at sjefen for PST
   faktisk må minne media om at vi egentlig ikke vil ha et totalitært
   overvåkningssamfunn.

   Svar: vel, det sier jo litt da?

 36. T.O.Glas says:

  Et meget bra innlegg fra Onar Åm.
  Kunne noe ha vært ennu bedre på forhånd? Store deler av det norske folk har våpenaversjon (“våpen dreper” og det kan de jo). Debatten om væpning av politiet i spesielle situasjoner har nesten lagt seg; politimesteren skal gi sin tillatelse osv,osv.. Tiden løper.
  Hva om ett par vakter på Ytøya med skikkelig utstyr og trening hadde vært bevæpnet?
  Da hadde det sansynligvis vært langt færre ofre. Et av offrene hadde vært ABB, men i den påfølgende rettssak hadde vel vaktene blitt tiltalt?

  • Ultima_Thule says:

   Jeg savnet også dette momentet. Dette er langt viktigere enn alle de andre punktene Onar har tatt opp, spesielt i et voldelig (politisk) samfunn der politiet skal håndheve politikernes subjektive mening, og ikke forebygge og etterforske kriminalitet.

   Jeg er for fri omsetning av skytevåpen uten registreringsplikt ettersom stor utbredelse av skytevåpen blant befolkningen fører til færre drap og mindre kriminalitet.
   Amerikanske forskere bruker faktisk Norge som eksempel for førstnevnte.
   I Kennesaw i den amerikanske delstaten Georgia ble det påbudt å eie skytevåpen i 1982, og kriminaliteten har stupt.
   Det eneste man oppnår med strenge våpenlover, er at de kriminelle er bevæpnet, mens de lovlydige borgerne er ubevæpnet.
   Utdanningsinstitusjonene i USA er offentlig erklært som våpenfrie soner, og det er bare lovlydige borgere som overholder dette. De ble da forsvarsløse ofre for gale drapsmenn (skolemassakerne). Gjerningsmennene som begikk liknende massakre i Europa, kunne også anta med stor sannsynlighet at de utvalgte ofrene var ubevæpnet pga. de strenge våpenlovene.

   I Norge var det bare ett drap i 1953 selv om landet flommet over av våpen etter annen verdenskrig. Da var det knapt våpenreguleringer. Pumphagler ble f.eks. omsatt lisensfritt over disken helt frem til 1977 og sideliggere frem til 1990.

   Blant de mest liberale våpenlovene i verden, finner man i Sveits. Lovene er langt mer liberale enn i de aller, aller fleste delstatene i USA, og skytevåpenrelatert kriminalitet er nesten fraværende, men Sveits har dessverre også opplevd en massaker, og den var rettet mot politikere.
   I 2007 var det 88,8 skytevåpen per 100 innbygger i USA, mens i Sveits var tallet 45,7 per 100 innbygger. Disse tallene har man kommet frem til ved å dividere antall private skytevåpen med antall innbyggere og forteller ingenting om prosentandelen av befolkningen som har skytevåpen. I USA er det mange som har store “arsenaler” med våpen, mens andre har ingen. Tallene tar heller ikke hensyn til heimevernsoldatene i Sveits har minst et automatvåpen hjemme. Likevel er det få skytevåpen-relaterte drap i Sveits, og færre enn i f.eks. nabolandet Italia.
   Først i 1999 måtte våpenkjøpere ha kjøpetillatelse, og det ble påbudt å registrere våpen, men dette gjelder bare fabrikknye halvautomatiske våpen, ikke f.eks. boltrifler eller hagler. Hvis man selger brukte våpen videre, er det ingen krav om å registrere dette, men selgeren plikter å se til at kjøperen faktisk er sveitsisk statsborger. Her kan man få kjøpt uregistrerte våpen uten kjøpetillatelse i Sveits: http://www.waffen-ingold.ch/Waffen_pist.htm
   Jeg får også nevne at jakt ikke er særlig utbredt i Sveits, men likevel er det helt vanlig og akseptert at heimevernssoldater og privatpersoner går rundt med synlige våpen ute i det offentlige rom.

   Storbritannia har de strengeste våpenlovene i vesten, bare totalitære stater som Nord-Korea og Kina har strengere lover. Storbritannia er også blant de mest overvåkede samfunnene i verden, men likevel er landet blant de mest kriminelt og voldelige belastede landene i Europa.

   Resten av begrunnelsen min med flere lenker finner du her.

 37. poetrixx says:

  Å stå for FRI innvandring er sosialt og kulturelt selvmord!

  Svar: du tar feil. Innvandring i seg selv er ikke skadelig. Det som er skadelig (og kulturelt selvmord) er velferdsstaten. Fri innvandring til en velferdsstat fremskynder forfallet og ødelegger landet raskere enn det ellers ville ha skjedd, men det samme forfallet får du selv om du stenger grensene fullstendig. Grunnen er at velferdsstaten ikke er bærekraftig. Den er en gjøkunge som suger ut alle ressursene fra samfunnet, og den trener opp generasjon etter generasjon til å bli uansvarlige barn som er avhengige av en landsmoder/fader til å ta vare på dem. Samfunnet ødelegges innenfra og alt som heter kultur råtner vekk. Hvis du virkelig er opptatt av å forhindre et sosialt og kulturelt selvmord bør du arbeide intenst for å avskaffe velferdsstaten. Kun ett parti står for avskaffelsen av velferdsstaten i Norge og det er Det Liberale Folkepartiet.

  Da vil Norge overrennes av titalls millioner lutfattige muslimske immigranter bare dager etter at en slik lov ble innført…og DA er det bare å vinke farvel både til liberalismen og demokratiet…

  Svar: fri innvandring må innføres gradvis, og det må skje i takt med at velferdsstaten avskaffes. Dersom velferdsstaten avskaffes og vi styrker kriminalbekjempelsen vil vi ikke tiltrekke oss snyltere og kriminelle.

  • Eivind Nag says:

   Hvorfor skulle dette skje? Singapore har hatt en tilnærmet fri innvandringspolitikk helt til nå (det er fullt der nå og de har innført litt høyere list) og har ikke sett noe til problemene du har fantasert opp. Tvert om så har det resultert i et uhyggelig velfungerende multikulturellt samfunn som er en skikkelig smeltedigel av raser / kulturer og religioner som alle jobber beinhardt sammen for å gjøre Singapore til et av verdens rikeste land med veldig høy levestandard. Skulle en dømme Singapore etter hva norske medier skriver om innvandring skulle det ikke vært mulig å gå 10 meter i Singapore uten å bli gruppevoldtatt av gale nord afrikanere, nedrendt narkoselgere som har rømt fra asylmottaket og nedringt svart arbeidskraft som gjør elendig håndtverk.
   Men merkelig nok er Singapore ca den tryggeste plassen du kan oppholde deg, langt, laaangt tryggere en Oslo. Null narkoselgere eller brukere som forsøppler bybildet og byggningene der er av ypperste klasse selv om de er bygget av innvandrere.
   Det er velferdsstaten som er problemet, det er derfor vi hadde blitt nedrennt her. Ingen som drar til Singapore forventer å få noe gratis og dette tiltrekker seg kun ærlige og hardtarbeidende mennesker. I motsettning til Norge som i stor grad tiltrekker seg det stikk motsatte.
   For det er ikke slik at den norske holdningen til innvandrere bare tilfeldigvis ble sånn, det er årevis med observasjon av det norske folk som ligger bak, at pressen kan skrive slik den gjør om innvandrere uten at det blir ramaskrik betyr at det norske folk samtykker. Velferdsstaten har gjort en stor del av det norske folk dypt rasistiske, og vi som land har gått glipp av en hel haug med flinke mennesker.

   • Carlo says:

    Jeg tror jeg begynner å forstå skillet mellom en sosialist/fascist/kollektivist og en individualist litt bedre.

    Påstand:
    En kollektivist prøver å skrive naturlover, mens en individualist forstår at den bare kan observeres.
    /

    Ta for eksempel evolusjonsteorien.
    Religiøse, som er kollektivister, avfeier denne teorien med at “det er bare en teori, den har ikke blitt bevist.”
    Med tanke på at jorda har litt mer år på seg enn bibelsk regning så er det lett å se at en gradvis utvikling kan forekomme, men går vi inn på naturlige ulykker -som for eks. et steinras som dreper en forhistorisk bjørnefamilie så blir det med en gang mye mer uforutsigbart og umulig å gjengi med vitenskapelig metode.

    På samme måte avfeier sosialister Lasseiz Faire som en teori, at den ikke kan bevises.
    Strengt tatt ville Lasseiz Faire fulgt samme uforutsigbare bane som evolusjonen, og kan dermed bare observeres.

    Nå har jeg ikke peiling på økonomisk teori, men Lasseiz Faire har vel aldri virkelig fått vise hva den er god for?

    Går det ann å si at Lasseiz Faire er vitenskapelig bevist, eller i det minste prøvd?

   • Carlo says:

    Jeg glemte å legge til at både religiøse og sosialister har sine “motargumenter”, i form av en bibel og Kaynes teorier -og begge faller under virkelighetens urimelige tilstedeværelse.

 38. Lisa says:

  Svar: vil du si at det er tillatt å være homofil i et land der hvor det å praktisere homofili er forbudt med lov? Liberalisme er forbudt å praktisere i Norge i dag.

  Det må du forklare for meg.. For meg er liberalisme en ideologi.

  Svar: er det noen forskjell på en ideologi og et livssyn? Ville du sagt at feks. kristendommen var lovlig i Sovjetunionen? Man fikk ikke lov til å misjonere om kristendommen, inkludert til sine egne barn, og man fikk ikke lov til å gå i kirken eller samle seg i forsamlinger. Derimot fikk du lov til å være så kristen du bare ville inne i hodet ditt. Var det da religionsfrihet? Individualisme er et livssyn på lik linje med ateisme og kristendom. (Se friborgerforbundet.no) I Norge har du lov til å leve ut ditt livssyn dersom du er ateist, kristen eller muslim, men ikke hvis du er individualist. Individualister får i likhet med de kristne i Sovjetunionen bare lov til å leve ut sitt livssyn inne i hodet sitt.

  • Lisa says:

   Bare fortell meg hvilken lov som sier at det ikke er lov å “misjonere” sitt liberalismesyn til sine barn, siden du nå trakk denne sammenligningen med Sovjetunionen.

   Svar: ok, DETTE er faktisk lov i Norge, men det aller meste av det andre som liberalisme innebærer er forbudt. Jeg kan ikke beholde mine egne penger, jeg kan ikke spare til egen pensjon, spare til egen skole, egen helse, egne trygder. Jeg kan ikke starte bedrifter som jeg vil etc. Kort sagt, jeg kan ikke leve ut min overbevisning, selv om det ikke skader noen andre.

   At det av mange oppfattes som politisk ukorrekt eller at man føler seg hetset er ikke det samme som at det er forbudt.

   • Eivind Nag says:

    Vel, staten kommer å tar barna dine fra deg hvis du ikke overleverer dem til 8 timers daglig hjernevask fra de er 6 til 16. Selvfølgelig er det også forbudt for en gruppe foreldre å lage sin egen skole med mindre den er lik statens. Kjekt å vite at absolutt hele landet går rundt med samme vannlære, skulle en krise oppstå så er vi alle lemen med akuratt de samme feilantagelser som vi har fått innprentet gjennom et langt liv. Evolusjon har lært oss at de artene som kan tilpasse seg raskest og mest fleksibelt er vinnerene, rart at staten skal påtvinge oss en monokultur og tro at dette kan vinne mot mer åpne samfunn over tid.

   • Lisa says:

    Derfra til å hevde at det er forbudt i Norge i dag å være liberalist blir for meg ren propaganda. At det er lover og regler i landet “går ut over” (og gavner) alle, ikke bare liberalistene.
    Det er de som er valgt av flertallet som bestemmer. Og vinner de liberale et valg en gang, ja så er det de som bestemmer. Hadde liberalisme vært forbudt, hadde de ikke hatt anledning til å stille til valg.

 39. Hei, jeg vil bare si at jeg syntes du uttrykte så bra det jeg også mente i forhold til det du beskriver innledningsvis, frem til headingen “Demokratisk utestengning av politiske minoriteter” (derfra har jeg ikke hatt tid og lese).

  Jeg siterte deg derfor på Nye Meninger, i innlegget:

  “Hvor er kommandosoldatene? Det skulle jo vært helikopter her for lenge siden” publisert 29 juli 2011.

  http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread164395/#post_164395

 40. Sasha says:

  Kjempebra skrevet!
  Takk!!!!

 41. l.m. says:

  Etter å ha sett denne tv-reportasjen er det store spørsmål hvor mange som kunne ha unngått å bli skadet/drept dersom stålfergen til Utøya ikke ble kuppet av AUF/AP ledelsen, kjørt langt vekk og fortøyd.

  De fjernet ungdommenes livlinje og forhindret politiet i å bruke stålbåten. Det de burde ha gjort var å fylle opp fergen og frakte ungdommen til nærmeste fastland og sirkulere tett rundt Utøya samtidig med at de sendte SMS til alle de kjente om at fergen ville kjøre rundt øya og plukke opp AUF-ungdommen.

  Trist og unødvendig at debatten rundt dette punkt undertrykkes, fordi om en avdelingsledelsen på et hotell hadde reddet seg selv fra en brann og samtidig fjernet brannstigene da ville det bli ramaskrik og krav om straff.

  Svar: jeg vil ikke kritisere folk for å handle slik i en situasjon som står om liv og død, selv om vi kan være enig om at handlingene ikke akkurat var direkte heltemodige. Det er en stor forskjell mellom de som var om bord på denne ferja og de turistene som plukket opp barn som svømte vekk fra øya. De som tok ferja vekk fra båten hadde akkurat blitt traumatiserte og opplevd at deres liv var truet. Båtturistene derimot opplevde situasjonen kaldere fra utsiden. De opplevde seg ikke truet på samme måten og kunne tenke klarere og handle modigere. Dog understreker handlingen til disse AUF-lederne at deres snakk om “fellesskap” og “alle skal med” er temmelig tomme ord. Dette er de samme menneskene som freser over at liberalister er “egoister” som bare ønsker å være “sin egen lykkes smed.” De er ikke intellektuelt ærlige, for når de hadde sjansen til å vise sin ideologi i praksis oppførte de seg nærmere opp til sin egen karikatur av liberalismen enn “alle skal med.”

 42. l.m. says:

  Fra NRK i dag: “– Beredskapstroppen fikk beskjed om at det ikke fantes båter i Utvika

  Klokka er cirka 18.06 fredag kveld 22. juli, og beredskapstroppen fra Oslo har akkurat kommet til Utvika camping.

  Om lag 600 meter ut i fjorden dreper Anders Behring Breivik ungdommer på Utøya.

  Tre biler med tungt bevæpna politifolk, spesialtrent til å takle skyteepisoder, stopper lokalt politi, ruller ned vinduet og spør om det er båter der.

  Etter det NRK erfarer er svaret de får «nei”

  Det er jo fordi AUF/Ap ledelsen har tatt stålfergen og fraktet den flere mil vekk og fortøyd båten der.

  600 m til land, Utøya-fergen kunne ha vært et nyttig redskap for ungdommen og politiet, om bare ikke AUF/Ap lederne hadde tatt båten og fjernet den. I mellomtiden ble AUF ungdom drept i haugevis.

  Hadde lærerne på en skole reddet seg selv fra en brann og tatt brannstigen med seg slik at ungene ble igjen og ble skadd/drept, da ville lærerne fått kjempeproblemer og blitt tiltalt, uansett hvor redde de var.

  Men med AUF/AP blir det bare dysset ned, den 27 år gamle lederen i AUF blir frontfiguren i sorgen og pengeinnsamlingen.

  Man blir kvalm av dobbeltmoralen, alle skal med, kammeratskap, egoister

 43. Pingback: Terrormassakren kunne vært unngått | Ekte nyheter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *