Samholdskraft

Det skal handle om mat. Nei, jeg snakker ikke om smørkrisen og det kalde gufs fra Sovjetunionen, men om salat, nærmere bestemt å tråkke i den. Karl Ove Knausgård klarte å provosere nokså mange med et utsagn i sin siste bok om at han etter 22. juli og den nasjonale samlingen han så i gatene endelig gjorde at han følte seg som et del av et større vi, og forstod hvordan tyskerne på 1930-tallet må ha følt det da de flokket seg rundt deres karismatiske leder Adolf Hitler.

I et forsøk på å svare på denne uttalelsen og distansere samholdet etter 22. juli fra Nazi-Tyskland skrev Jonas Gahr Støre i en kronikk i Aftenposten: “Å gjenkjenne og ville tilhøre et “vi” er avgjørende for det jeg vil kalle samfunnets samholdskraft.” Det var bare ett problem med dette, nemlig at nyordet “samholdskraft” slett ikke var nytt. Lederen av Nasjonal Samling, Vidkun Quisling, brukte dette ordet i sin nyttårstale i 1941.

Ooops.

Vidkun Quisling og Jonas Gahr Støre har samholdskraft

 

Men dette var da vel bare en uheldig glipp? Det kan vel umulig være slik at Arbeiderpartiet har noenting som helst til felles med Nasjonal Samling og Nazistene? Vel, faktisk er ikke dette første gang at det norske arbeiderpartiet og det tyske nasjonalsosialistiske arbeiderparti (NSDAP) har kommet frem til nærmest identiske formuleringer. Første gang dette skjedde var i 1933 da Arbeiderpartiet hadde som sitt slagord “By og land hand i hand.” Nazistene hadde samme år slagordet “Stadt und land hand in hand” som direkte oversatt til norsk betyr “by og land hand i hand.”

Det norske sosialdemokratiske arbeiderpartis valgplakat fra 1933

Det tyske nasjonalsosialistiske arbeiderpartis valgplakat fra 1933

Ooops.

Vel, det må jo bare være en tilfeldighet, eller hur? For å sitere Severin Suveren: “uflaks.” Men man jo innrømme at det var fryktelig mye samholdskraft i disse plakatene da. “By og land hand i hand” er jo egentlig bare en annen måte å si nasjonal samling på. Så kanskje det er noen likheter som stikker dypere enn bare ordlikhet? Kanskje det er ideologiske og politiske likheter? La oss sjekke.

Jonas Gahr Støre sier “å gjenkjenne og ville tilhøre et “vi” er avgjørende for det jeg vil kalle samfunnets samholdskraft.” Joseph Goebbels forklarte kjernen i nasjonalsosialismen som følger: “Å være en sosialist er å underkaste sitt “jeg” til et “vi;” sosialisme er ofring av individet til helheten.”*

Men vent nå litt. Hvorfor snakker Goebbels om sosialisme? Er ikke liksom nazistene “høyreekstreme”? Ordet “høyreekstrem” ble oppfunnet av Josef Stalin og hans propagandister for å sverte sin argeste konkurrent på venstresiden, nemlig nasjonalsosialistene. Dermed forsøkte han å sverte dem som “høyreekstreme” for å fremstille dem som kapitalistiske. Begrunnelsen for dette var at nazistene ville bevare privat eiendomsrett. De ønsket en blandingsøkonomi, en sterkt regulert form for markedsøkonomi. Dette gjorde at Stalin kalte Hitler og Mussolini for “høyreekstreme.” Men han kalte også sosialdemokratene for høyreekstrem. De fikk tilnavnet “sosialfascister.”

Men hvor “høyreekstrem” var egentlig Hitler, Quisling og Mussolini? Mussolini var leder for Partido Nacional Fascista som direkte oversatt til norsk betyr “Partiet for nasjonal samling.” Ordet “fascist” betyr union/samling/samhold/forening. Og ja, i tilfelle du lurer kan “samholdskraft” oversettes til italiensk som “potenza de fascista.” Et av slagordene til Mussolini og hans fascist-parti var “Den tredje vei” (mellom kapitalismen og kommunismen). Mussolini definerte seg altså som et sentrumsparti, med en blanding av nasjonalisme (høyresiden) og sosialisme (venstresiden) — nasjonalsosialisme. (Ironisk nok er “Den tredje vei” også slagordet til det norske sentrumspartiet Venstre.)

Både Quisling, Hitler og Mussolini var innbitte motstandere av kapitalismen. Bare hør på hva Quisling skrev i nyttårstalen fra 1941 hvor han brukte ordet “samholdskraft”:

“Liksom de amerikanske kolonisters heldige opprør mot England for 170 år siden, startet den revolusjonen som var bestemt til å gjøre slutt på feudalvesen og fyrstevesen og å skape de 19de århundres årdning, således gjør den europeiske revolusjon nå slutt på kapitalismen og demokratiet og skaper det 20de århundres nasjonal-socialistiske stats- og samfundsordning.”

“Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk.”

“Men det burde være  klart for alle at vi lever i en revolusjon, at kapitaliststaten med dens partipolitikk og klassekamp er falt sammen for alltid, at Englands herredømme og jødemakten er brutt på det européiske kontinent, og at det er en ny tid som er begynt.”

Det var da voldsomt så negativ Quisling var til kapitalismen da! Han høres jo skikkelig sosialistisk ut! En skulle nesten tro at han virkelig mente det når han omtaler seg som nasjonalsosialist.

Men kanskje det bare er retorikk? Kanskje parallellene til Arbeiderpartiet bare er overflatiske og at det i praktisk politikk er en veldig stor forskjell? Dessverre er nok dette bare ønsketenkning. Da Nasjonal Samling kom til makten innførte de Arbeidstjenesten, som var en obligatorisk samfunnstjeneste for unge. Arbeiderpartiet foreslo tidligere i år nøyaktig det samme.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hUmOUEi64eo[/youtube]

Nasjonal Samling innførte også barnetrygden, og da Arbeiderpartiet kom til makten i 1945 vedtok de samme lov med nesten identisk ordlyd. Nazistene var pionérer på utbygging av velferdsstaten. De innførte universelle offentlige pensjoner (samme modell som Norge i dag har), og de nasjonaliserte fagforeningene og laget en felles fagforening (Deutsche Arbeitsfront) som eliminerte streiker og inngikk lønnsforhandlinger med næringslivet i et fellsoppgjør. Dette ligger tett opp til det som i dag omtales som den nordiske modellen, hvor LO og NHO som nasjonale aktører forhandler frem en fellesavtale.

Den norske akademikeren Øystein Sørensen har i boken “Solkors og Solidaritet” undersøkt politikken som ble ført under nazistene i perioden 1940-1945 og sammenlignet den med politikken før og etter krigen. Hans konklusjon er at nazistenes styre ikke markerte et brudd med det sivile styret men var preget av kontinuitet. Det vil si at nazistene videreførte Arbeiderpartiets politikk fra slutten av 1930-tallet, og når Arbeiderpartiet på nytt kom til makten i 1945 videreførte de nazistenes politikk. Det var som om Arbeiderpartiet satt med makten gjennom hele krigen.

Ok, ok, så viser altså faktaene at Arbeiderpartiet og nazistene hadde nesten identisk økonomiske politikk, men det er jo en stor forskjell likevel. Arbeiderpartiet er demokratisk, mens nazistene var totalitære. De brukte statens voldsmakt til å tvinge alle med i en nasjonal samling, og slik er jo ikke Arbeiderpartiet! De vil vel ikke at alle skal med, at ingen slipper unna? Eller…

Ooops.

Men de er jo demokratisk, og da er jo alt i orden! Folket bestemmer! Likevel sitter man igjen med en følelse av at det er noe som ikke stemmer helt. Sosialistiske regimer har en fæl tendens til å kalle seg demokratiske. Ta det tidligere kommunistdiktaturet DDR for eksempel, Deutsche Demokratische Republik. Eller kommunistdiktaturet Nord-Korea, People’s Democratic Republic of Korea. Eller det tidligere kommunistdiktaturet Etiopia, People’s Democratic Republic of Ethiopia. Eller det tidligere kommunistdiktaturet i Yemen, People’s Democratic Republic of Yemen.

Faktisk er det slik at et regime som har ordet “demokrati” i seg nesten alltid er fascistisk på en eller annen måte, og da er det på sin plass å spørre seg hvor demokratisk et sosialdemokrati egentlig er. Er virkelig det styresettet vi har i Norge genuint et demokrati — folkestyre? Nei, det er ikke det. Det vi har i Norge er et flertallsstyre. Opptil halvparten av befolkningen — mindretallet — merker ingen forskjell på om det er en Fører med bart som lager lovene eller om det er et flertall. Mindretallet tvinges til å adlyde disse lovene like mye uansett. Alle skal med, ingen slipper unna. Enten de vil eller ikke. Mindretallet tvinges til å være med det store “vi” som Gahr Støre og Goebbels snakker om.

Det er i realiteten dette som ligger i Quislings og Gahr-Støres begrep “samholdskraft.” Samholdskraft betyr å holde folk sammen med makt.

 

 

*) Goebbels er sitert i Erich Fromms bok “Escape from freedom”

Share this:

This entry was posted in filosofi, politikk. Bookmark the permalink.

76 Responses to Samholdskraft

 1. Godt innlegg! Jeg håper å se noen sosialister i kommentarfeltet her 🙂

 2. Blå-Knut says:

  Applaus, Onar. Og takk for at du skriver slikt.

  I den semi-offentlig sfære er du en trøffel blant alle de smakløse og ensartede champignonene 🙂

 3. Kjetilfp says:

  Denne setningen fra Quislings nyttårstale minner jo også om noe som noen i AP har har sagt en gang i tiden.

  “Når en skal bygge huset, må man efter å ha ryddet tomten begynne med fundamentet, og ikke taket”

  • Bjarne says:

   Det Norske Hus, eller Det Norske Luftslott? Tja, si det… Her er iallfall tiltredelseserklæringen Jagland holdt i -96: http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/regjeringens-tiltredelseserklaring/regjeringen-thorbjorn-jagland-25101996–/erklaering_fra_regjeringen,_stortinget.html?id=261945

   “Bygges det norske hus på sandgrunn?

   av Dag Ove Johansen

   I en tidligere artikkel har jeg fokusert på det konsekvensløse samfunnet og hvilke følger det får for bl.a. voldsutviklingen i landet. Men dette med vold i samfunnet er bare en liten del av en større årsakssammenheng. Jeg vil her forsøke å beskrive andre forhold som etter mitt syn har stor betydning for i hvilken retning Norge vil utvikle seg de nærmeste årene.
   I våre dager satser Arbeiderparti-regjeringen Jagland på å bygge det norske hus. Stikk i strid med vanlig byggeskikk har det så vidt meg bekjent ikke forligget noen byggetegninger eller byggetillatelse. På meg virker det ikke særlig betryggende at heller ikke tomten ser ut il å være valgt med særlig omhu. Grunnforholdene virker temmelig usikre. Alle vet jo hva som skjer når et hus bygges på f.eks. sandgrunn.
   For hvor er verdi-grunnlaget for dette huset, selve basis og grunnmur for ethvert byggverk, hvis det skal kunne stå oppreist i uoverskuelig fremtid? Hvis grunnlaget er penger og profitt, selveste Mammon i egen person, da synes det som om Jaglands byggverk ikke vil komme til å få særlig lang holdbarhet.” http://www.samfunnsliv.no/sam0397.htm

 4. CBronson says:

  Kjempebra Onar.

  Gahr Støre avslørte seg selv denne gangen. Sosialdemokrater er nazister i fåreklær.
  Stå på videre!

 5. TechNic says:

  Takk for opplysende artikkel Onar. Om AP skal innføre obligatorisk samfunnstjeneste for den nye generasjonen ungdommer, syntes nå jeg det er på sin plass at politikere og kan jobbe inn det pliktåret de slapp unna. Altså noe annet en de gjør som politikere. Kanskje gjøre litt nyttig/ordentlig arbeid for en gangs skyld. Menda kommer de vel med at de tjener vårt land og har gjort samfunnstjeneste i alle disse år som politikere.

 6. Martin K says:

  Godt skrevet! Er det ikke snedig hvordan to, etter sigende diametrale motpoler politisk, benytter seg av retorikk med nøyaktig samme form og innhold? 😉

 7. Det ble aldri tatt noe oppgjør med Nazismen som ideologi i Norge.

  Oppgjøret etter krigen var et landsvikeroppgjør. På en måte ble Quisling dømt fordi han, i følge seierherrene, ikke var Nasjonalsosialistisk nok.

 8. Eivind Nag says:

  Hvis det ser ut som en and, høres ut som en and, går som en and, har samme fargene som en and, da er det etter all sannsylighet en and.

  Kjempebra Onar!

 9. Carl says:

  Takk for en bra sammenligning

 10. Hvitløk says:

  Fantastisk artikkel. Om jeg skal sette fingeren på noe så mener jeg at den kunne hatt en litt lenger/rundere avslutning. Følte den endte litt brått.

 11. Anonym says:

  Hei, Onar!

  Så hvordan ser da framtiden ut? Arbeiderpartiet bygger konsentrasjonsleirer og utfører massehenrettelse av kapitalister? Jeg syns det er rimelig å spørre. For grunnen til at du advarer så sterkt mot sosialisme, er vel at du mener det er en direkte sammenheng mellom ikke-kapitalistisk økonomisk politikk og institusjonalisert masseutrydning av hele befolkningsgrupper, som det nazistene gjorde mot jødene. Det er jo tross alt dette som gjør at folk flest hater nazister, ikke den økonomiske politikken de førte.

  Svar: Hei Yngve! Jeg tror ikke det er noen fare for at dagens sosialister kommer til å bygge konsentrasjonsleire og bedrive institusjonalisert masseutrydning av hele befolkningsgrupper. Jeg er fullstendig klar over at det vanlige bildet folk har av nazistene er en stereotypisk “de som gasset jødene” og at “de er høyreekstrem.” Jeg mener at det er veldig beleilig for dagens venstreside å plassere nazistene ytterst til høyre slik at de kan fremstå som en motpol. På den måten blir høyresiden kronisk hitlet. Jeg mener at det er svært uheldig at dette vrengebildet av nazistene får lov til å definere debatten. Forestillingen som henger i luften er at dersom vi senker skattene i landet beveger vi oss i “høyreekstrem” retning, altså i retning nazismen. Med andre ord, selv om det er rasisme og konsentrasjonsleire folk forbinder med nazismen er det slike ting som økonomisk politikk som i dag definerer en på høyresiden. I hodet til folk skjer altså følgende logikk:

  høyre = lave skatter og liten stat
  ekstremt lave skatter og ekstremt liten stat = høyreekstrem = konsentrasjonsleire og folkemord

  Selv om dette er en helt latterlig “logikk” er det faktisk dette som setter premisset for all samfunnsdebatt i Norge. Høyresiden er kronisk suspekt fordi de egentlig anses som moderate nazister. Og hvis noen foreslår å fjerne velferdsstaten blir sosialister sinte og trekker umiddelbart “høyreekstrem”-stempelet. Dette opplever jeg stadig vekk. Da synes jeg det både er viktig og på sin plass å påpeke at hvis vi ser bort fra akkurat det med konsentrasjonsleire og massemord er politikken til nazistene nesten IDENTISK med sosialdemokratisk politikk.

  • Ap trenger ikke bruke så mye vold fordi folk flest har resignert og blitt vant til status quo.

   Slik var det i Tyskland etter maktovertakelsen også. Det var mye vold 1933-1935 og mange i fangeleire og fengsler, men volden og antall innesperrede avtok frem til 1938.

   Ap fenglser jo OGSÅ gjerne sine meningsmotstandere http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2227081.ece

   Nazistene ønsket frem til desember 1941 å fjerne jødene fra tysk territoirum uten drap. De inngikk allerede i 1933 en utvekslingsavtale slik at jødene kunne dra til Palestina. De ville de selvsagt ikke gjort om planen var å utrydde jødene. http://en.wikipedia.org/wiki/Haavara_Agreement

   Nazistene planla også å tvangsflytte jødene til Madagaskar, men dette ble stanset av krigen http://en.wikipedia.org/wiki/Madagascar_Plan

   Ap og sosialdemokratene er ikke så ulike. Jeg har ikke tall på de gangene jeg er blitt oppfordret til å flytte når jeg argumenterer for sivile løsninger av sammfunnsoppgaver. AP ønsker OGSÅ at kapitalistene flytter.

   Jødeutryddelsen ble bestemt i desember 1941 etter at USA kom med i krigen. Dette etter at Hitler i januar 1939 hadde lovet at dersom “Finanzjudentum” (=kapitalisten) lyktes med å gjøre krigen til en verdenskrig ville de betyr slutten på den jødiske rase i Europa. (Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa) http://www.holocaust-history.org/der-ewige-jude/hitler-19390130.shtml http://en.wikipedia.org/wiki/Wannsee_Conference

   Man må lese histiorien riktig vei. Tyskland var i desember 1941 i en desperat situasjon i total krig. I dag er det fred i Norge, men det finnes mange rabiate sosialdemokrater fulle av alvorlige vrangforestillinger. Hva de finner på i en alvorlig situasjon er ikke godt å si.

   • siko says:

    Man må også huske på den verdensomspennende boikotten jødene prøvde å sette i gang mot den tyske stat i årene før krigen brøt ut.Den er det av en eller annen merkelig grunn ingen som vil ta opp,den er litt av årsaken til at de satt i gang med arbeidsleire og slikt .De ville jo som sagt prøve å skipe ut jøder til plasser der de kunne leve.Boikotten satt en fortgang i andre metoder å få dem vekk på.Og etter min mening er det meningsløst å sammenligne disse partiene ,man vet hva nazismen stod for i krigen og at knausgaard er fornøyd med å leve i ett samfunn som står sammen i en krise,ja det er han ikke alene om,men man er da ikke nazist for det

  • Marius Foldøy says:

   Vil gjerne komme med en innskytelse når man snakker om nazistenes industrialiserte masseutryddelse. Det er beregnet at 100millioner mennesker har blitt drept under kommunistisk styre.
   Ref. “Le Livre noir du communisme : Crimes, terreur, répression”

   http://no.wikipedia.org/wiki/Kommunismens_svartebok

  • kritiskblikk says:

   Hvorfor forbinder vi ikke USA med interneringsleire/konsentrasjonsleire,
   de satte jo japanere i leire kun fordi de var i krig med Japan ( Tyskland ble erklært krig av jødiske organisasjoner i 1933). Og USA har dessuten holdt mistenkte i leire på Guatamano i flere år, under skrekkelige forhold.
   Hvorfor forbinder vi ikke Storbritania med konsentrasjonsleire, de hold jo boernes kvinner og barn i leire ,som en del av krigføringen mot boerne?

   Det kan virke som om tilknytningen nasjonalsosialisme/Hitler og konsentrasjonsleire er en måte å føre politisk kamp på, om det heler er basert på løgn eller ikke er mindre viktig.

 12. Eivind Nag says:

  Jeg la ikke merke til det med en gang, men legg merke til typografien på “alle skal med”.
  Det er helt tydelig at de er bevisst på at den “skal”en der er rimelig nazi og diktatorisk, så de har valgt å lage den i en tynn tynn strek så den nesten skal bli usynlig. Det er ingen forskjell på om noen sier noe med store og små bokstaver.

  Dette er slik den skulle sett ut, og det er slik den kommer til å se ut når APLO føler seg trygge/sikre nok:
  http://i.imgur.com/tnf6n.jpg

 13. qop says:

  Dette er glimrende retorikk, og slår alt som er skrevet om saken i Norge! Det i en høyere divisjon enn det gode selskap, her i landet!

  Forøvrig vil jeg anbefale Onar Åm å lese Marxism, Fascism, and Totalitarianism – Chapters in the Intellectual History of Radicalism av A. James Gregor
  http://www.sup.org/book.cgi?id=16592

  Testen er at Marx og Engels klassiske marxisme var i krise, og at Mussolinis fascisme var en av flere revisjoner av denne klassiske marxismen, ved siden av Lenins revisjon.

 14. Vaffelhjerte says:

  Herlighet for en artikkel du skriver .
  En skulptur kan framstå i mange ulike skikkelser selv om den er laget i nøyaktig samme materiale mener nå jeg.
  Men for all del, det er flott med at alle synspunkter kommer fram.

  • Alexander says:

   Der traff du jo egentlig spikern midt på hodet.

   Et materiale kan benyttes til å utforme ulike skulpturer.. men ser man forbi formen, står man igjen med materialet.. Skulpturen kan ha mange forskjellige uttrykk og man tenker kanskje ikke så ofte på at de forskjellige skulpturene alle i bunn og grunn er basert på samme fundament. Materialet. Man tar alltid utgangspunkt i materialet, så former man det i en viss retning. Men alle materialer har en viss begrensning i forhold til hva som kan gjøres. Ikke sant? De fysiske kvalitetene til skulpturen etc. Vanlige folk tenker ikke så ofte på det. Men det gjør artisten.

   De fleste tenker ikke så mye over grunnprinsippene, det filosofiske materialet, en politikk bygger på. Derfor ser de heller ikke alltid slike ting som artikkelen påpeker.

 15. JJ says:

  Helt riktig at det aldri ble tatt noe oppgjør med ideologien under landssvikoppgjøret.

  For det første hadde vi ikke sterk nok rettsstat og ideologisk forankring(i folket) til å holde okkupasjonen unna, alle makthavere kastet kortene og rømte.

  De berømte motstandsfolkene var stort sett “terrorister-light” som plutselig fikk noen “borgerlige” å gjøre motstand mot.

  Under landssvikoppgjøret henrettet arbeiderbevegelsen NS-medlemmer nærmest etter ett lotterisystem. To år etterpå samarbeidet arbeiderbevegelsen med kommunistene, som om det er noen forskjell…..

 16. Stian says:

  Håper det er greit at jeg poster et spørsmål som ikke er relatert til innlegget.
  Du har sikkert hørt om lovforslaget Stop Online Piracy Act. For meg virker det som om myndighetene gjør vondt verre i sitt forsøk på å forsvare opphavsretten. En konsekvens blir nok mer internettsensur. På den annen side, det er vel helt legitimt at staten beskytter intellektuell eiendom, om de så må gjøre det på denne måten?

 17. klatremus says:

  Det er artikler som denne som gjør dere så marginaliserte. Jeg er egentlig fan av deg Onar, men sånt som dette er så turnoff. Utrolig smakløst med bilde av quisling og støre side om side bare fordi de begge har brukt ordet “samhold”. Føles litt som du har lagd en parodi på deg selv Onar. Og som noen andre påpekte, det var ikke den økonomiske politikken og sterk grad av sosialisme som gjorde nazi-tyskland så upopulær. Det var vel mest det med at de startet en verdenskrig og drepte noen jøder.

  Til slutt, hva er egentlig forskjellen på at støre og quisling har noen felles tanker, og det at du og ABB har det? Er vel dette fenomenet som kalles guilt by association og som generelt er ganske barnslig.
  Den dagen arbeiderpartiet begynner å drepe jøder og starte verdenskriger så blir sammenlikningen bedre.

  • wtfsvi says:

   Det gyldige poenget i artikkelen er at det er urimelig å kalle nazisme høyre-ekstrimisme. På hvilken måte hører nasjonalsosialisme til på høyresiden av det politiske spektrumet? Er det fordi hat og intoleranse er “høyrepolitikk”?

   At de fleste i Norge bevisst eller ubevisst svarer ja på det spørsmålet, er venstresidens store propagandaseier, som det absolutt er betimelig å rette oppmerksomhet mot. Onar gjør det på en provoserende og litt usympatisk måte, men det er altså en årsak til at liberalister føler behov for å påpeke likhetene mellom nasjonalsosialisme og sosialdemokrati: Så lenge de holder kjeft og lar sosialdemokratene ha definisjonsmakten i fred, er det, vanvittig nok, liberalistene som blir assosiert med nazisme.

   • klatremus says:

    Det budskapet drukner jo helt. Hvis Onar skal ha ambisjoner om å nå ut til en bredere gruppe enn folk som jubler “Sosialdemokrater er nazister i fåreklær.” så bør han revurdere hvordan han ordlegger seg.

    • Jone Bjørheim says:

     Jeg synes ikke det. Jeg har diskutert saklig med sosialister i 30 år, uten noensinne å ha gjort noe som helst inntrykk på dem. Dvs. med helt saklige og rasjonelle argumenter har jeg aldri nådd inn til sosialistene. Det er ikke lett å analysere hvorfor det er slik, men noe av forklaringer er at sosialister nekter å se åpenbare sannheter i øynene. De har rett og slett realitetsbrist, så det har stort sett liten hensikt å blande fakta inn i diskusjonen med dem.

     Dermed er Onars artikkel “Samholdskraft” helt glimrende fordi han gjør narr av og harselerer med sosialistene. Sosialistene er så opphengte i sin egen ufeilbarlighet og fortreffelighet at de rett og slett ofte kan vippes av pinnen med å være ironisk, harselerende med dem og å gjøre narr av dem på en nedlatende måte. Dette er faktisk en diskusjonsteknikk som av og til virker på sosialister og den fungerer som oftest bedre enn å være saklig.

     Det er vel også slik at Onar i det store og hele har rett når han sammenligner nasjonalsosialister med sosialister og sosialdemokrater (som stort sett går ut på det samme). Jeg var også litt forundret da Onar kom med denne sammenligningen første gang, men etter hvert har jeg innsett på saklig grunnlag at påstandene hans stemmer. Sosialister er bort imot like autoritære som nasjonalsosialister og de fører i stor grad den samme realpolitikken. Dette gjelder også for det det merkantilistiske Senterpartiet. Dette partiet har også i store trekk den samme politikken som nasjonalsosialister. Senterpartiet kunne derfor like godt hett Nasjonal Samling, uten at dette hadde blitt en feil betegnelse.

     Ellers ser jeg personlig noe mer nyansert på nasjonalsosialister og fascister. Spesielt Pinochet i Chile førte en ganske liberal næringslivspolitikk; noe som over tid har ført til at Chile er et av de mer velstående og ryddige land i Sør Amerika. Pinochet kunne i praktisk politikk nok plasseres omtrent der FRP var for 25 – 30 år siden mht. liberal politikk. Franco i Spania hadde også en ganske liberal næringslivspolitkk og han sørget for stor respekt for privat eiendom.

     • klatremus says:

      Du har tidligere vist deg å være nettopp en av disse som har blitt fullstendig virkelighetsfjerne Jone, og burde ikke være en rettesnor for hvordan man skal skrive artikler.

     • troll says:

      Ouch…

     • Jone Bjørheim says:

      Til klatremus:

      Ja, jeg får høre ganske ofte at jeg er virkelighetsfjern, sær og verre ting.

      Når jeg taler sosialistene midt imot så får jeg høre hvor fjern jeg er (+verre ting) og når jeg er kommer med begrunnet og saklig kritikk mot de allierte i 1. og 2. verdenkrig så får jeg et fryktelig pes fra Sindre Rudshaug m.fl.

      Jeg får vel dermed si som Ibsen skrev i et av skuespillene sine: “Om jeg hamrer eller hamres, like fullt skal det jamres”.

      Klarer du likevel på et helt saklig grunnlag å dokumentere hva som er feil med de konkrete påstandene mine ovenfor? Det ville ha vært fint om du for eksempel kunne si som følger: “Det som du nevnte, Jone, har jeg ikke tenkt på tidligere. Det du sier er fornuftig, så jeg skal ta det med videre”. Det hadde oppmuntret en middelaldrende sliter å få høre av og til at det som han sier er riktig. 🙂

  • Asbjørn says:

   Nazistene drepte millioner av mennesker. Det ville overraske meg hvis det var noe annet som gjorde dem upopulære.

   Ethvert flertallsstyre vil dessuten alltid ha god oppslutning, naturligvis, men det betyr ikke at det er en moralsk styreform og at alle er happy. At flertallet koser seg på bekostning av mindretallet når sjansen byr seg vil nok ikke gå av moten, dessverre.

  • Carlo says:

   Til slutt, hva er egentlig forskjellen på at støre og quisling har noen felles tanker, og det at du og ABB har det?

   Støre er en sosialist, kollektivist og nasjonalist (tollmur for eks. -siden den er veldig tydelig i disse dager).
   Den samme beskrivelsen passer på Quisling også.

   Onar er en objektivist og en individualist.
   ABB en en nasjonalist og enkollektivistisk/altruistisk narsissist.

   Eller enkelt sagt:
   Støre, Quisling og ABB = kollektivister.
   Onar = individualist.

   Jeg avslutter med en digresjon til det.
   Når “Superheltkomplekset” ble lagt ut var det stort sett ingen som visste hvilken diagnose som passet på ABB, som til slutt endte med “paranoid schizofren”. Fagfolk og spesialister har uttrykt kritikk mot diagnosen.
   N.B. Ole Martin Moen kan vel ikke regnes som en rettspsykiater, men artikkelen hans er meget interessant.

   • Carlo says:

    Lenken som ligger under “diagnosen” er feil. Ta bort “http://onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/” i begynnelsen, så kommer du til riktig adresse.

  • “Og som noen andre påpekte, det var ikke den økonomiske politikken og sterk grad av sosialisme som gjorde nazi-tyskland så upopulær. Det var vel mest det med at de startet en verdenskrig og drepte noen jøder. ”

   Men du sier det jo rett ut selv: Bortsett fra krigen og jødene er det liten forskjell mellom Ap og Nazistene.

   Hitler og Mussolini var kjempepopulære før krigen. Mainstream presse og folk som Jens Chr Hauge (leder for motstandsbevegelsen) haddde liten sympati med jødene: http://www.dagogtid.no/arkiv/1999/43/bokm3.html.

   Dersom du går igjennom politikken som ble ført i NaziTyskland punkt for punkt finner du at den er nærmest identisk med Ap. Samferdsel, trygder, pensjoner, helse, kultur, idrett, arbeidslivet, utdanning alt ble kontrollert av staten. Nazistene kallte det Gleichanshaltung http://en.wikipedia.org/wiki/Gleichschaltung. Hva er utenfor statens domene i dag? http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7909920

   Nazistene bedrev motkonjunkturpolitikk og underskuddsbudsjeterte kraftig. De var opptatt av selvforsyning. De arbeidet hardt for å avvikle de katolske private skolene. Dess mer du setter deg inn i politikken 1933-1939 dess mere forstår du at nazistene var politiske nybrottsmenn for sosialdemokratene.

   Det er ikke slik at Nazistene og Støre har noen felles tanker. De er enige om det aller meste i politikken. Staten er et stort VI som skal ta seg av alle sider ved folks liv. Tyskland og Italia tapte krigen, men det ideologiske tankegodset “Fellesnytten forran egennytten” forvant ikke 8 mai 1945.

   Selv den ekspansive utenrikspolitikken med anneksjon av landområder finner du igjen i Norges politikk i nordområdene (Svalbard, Sydpolen). Det er grenser for hvor krigerske det et praktisk mulig å være med drøye 5 millioner mennesker.

   “Den dagen arbeiderpartiet begynner å drepe jøder og starte verdenskriger så blir sammenlikningen bedre.”

   Hvorfor kan man ikke sammenlikne dagens Norge med Tyskland 1933-1939?

   ( Når det gjaldt selve krigen må man også se den andre siden. Versaille traktaten av 1919 var laget for å knekke Tyskland. Flere millioner etniske tyskere kom, mot deres vilje, innenfor grensen til Polen, Tsjekkia og Frankrike og levde som annenrangs borgere. Særlig var forholdene ille under fascistregimet i Polen (http://en.wikipedia.org/wiki/Sanacja). De allierte la igjen en tikkende bombe som ga Hitler gode kort.

   Det var England og USA som gjorde krigen til en verdenskrig. Det naturlige for England i 1940 ville vært å inngå en fredsavtale som innebar Tysk tilbaketrekking og verdenskrigen ville vært unngått.)

  • Denning says:

   Du har rett i at jødehatet hos sosialdemokratene i dag er bedre skjult enn hos sosialistene lengre ut til venstre. Men jøde er etter hvert blitt et mer og mer vanlig skjellsord også blant ikke-muslimer her i Norge.

   Det finnes i dag fremdeles religiøse/ideologiske bevegelser som ivrer hardt etter å fullføre Hitlers endelige løsning på “jødeproblemet”. De ivrigste og mest hatske, Hamas, er av de fleste definert som en terrororganisasjon, også av Norge, dvs inntil Arbeiderpartiet tok over styringa i 2005 og endret på dette.

   Omtalte Gahr Støre som ellers liker å kritisere andre land for alenegang, valgte selv å bryte alle andre vestlige lands boikott av Hamas og opprettet dialog med vår tids fremste jødeutryddere Hamas.

   Forøvrig er det interessant å se hva den oppvoksende slekt sosialdemokrater er mest opptatt av. “Fjern muren” er ett av slagordene som går igjen. Vi snakker her om muren som alene har redusert terror-drap på jøder med 90%. Det er viktigere med noen oliventrær får vi høre.

   Hvorfor er dagens sosialdemokrater så veldig opptatt av å kose seg så tett innpå vår tids fremste jødeutryddere? Det er et utall svakerestilte undertrykte befolkninger rundt på jorda. Det er i beste fall ett misforhold i fokus her.

   Er alt dette tilfeldigheter, eller kan det være noe med ideologien som er lik. Nazistene hatet jødene fordi de generelt sett var kapitalister. De skilte seg ut, de viste med all tydelighet at samholdskraft ikke er den viktigste faktoren for å skape velferd. Velferd krever kapitalister og dyktige skapende individer. Det er nok av samholdskraft i den muslimske verden rundt Israel. I Israel får individene lov til å skinne. Israel avslører grundig hvor feil samholdskraft ideologien er.

  • kritiskblikk says:

   Hva med den dagen våre ledere dreper muslimer/folk i et annet land med våre “forsvars”fly?

   Artikkelen er en godt skjult sannhet, som det er på tide kommer frem som i denne oppstillingen om likheter.
   Hvorfor ble folk dømt ( med lover av tilbakevirkende kraft) for NS-medlemskap etter krigen ?- Av et parti som ville fenge folk med samme sosiale saker!

 18. Øyvind Bremnes says:

  En sosialdemokrat:
  “We are socialists, we are enemies of today’s capitalistic economic system for the exploitation of the economically weak, with its unfair salaries, with its unseemly evaluation of a human being according to wealth and property instead of responsibility and performance, and we are all determined to destroy this system under all conditions.
  Adolf Hitler”

 19. anonym says:

  bare noen spørsmål om intelligens og sånn:

  høy iq = høy produktivitet

  Svar: statistisk sett ja, forutsatt at vedkommende er flittig og gjør fornuftige valg.

  jo høyere produktivitet en person har desto høyere iq har vedkommende??

  Svar: statistisk sett er IQ den viktigste faktoren i produktivitet, men det er jo andre faktorer også slik som innsats, interesser, andre evner, helse etc.

  Går det an å svare på spørsmålet om hvilket tall som er den laveste iqen man kan ha for å kunne klare seg i et vestlig samfunn? For å komme inn på universitetet/fullføre et universitets-studium så kan man ikke ha lavere iq enn xx/xxx

  Svar: det finnes folk som klarer å fullføre universitetet med en så lav IQ som 80, men for dette er sjeldent og det er skikkelig slit for dem. Dog trenger man i et kapitalistisk samfunn ikke å ha universitetsutdannelse for å klare seg. IQ-terskelen for å lære seg å lese og skrive (som alle trenger) er vel rundt 50 eller der omkring.

  Går det an å finne ut sånn omtrent hvilken iq et fremtidig barn kommer til å ha hvis man vet iqen til mor og iqen til far??

  Svar: bare sånn ca. Det er ganske stor variasjon i IQ selv mellom søsken. Jeg tror gjennomsnittlig avvik mellom søsken er 12 IQ-poeng eller noe slikt. I fremtiden vil det dog garantert utvikles gentester slik at man med nokså stor grad av sikkerhet kan bestemme barnets IQ.

  tror du vil finne denne linken interessant:

  http://www.forskning.no/artikler/2011/oktober/302590

  Svar: formen påvirker definitivt IQ.Simen Agdestein spilte i sin tid både fotball og sjakk på høyt nivå. Han observerte at hans sjakkprestasjoner falt etter at han la opp fotballen. Jeg selv, etter at jeg fikk ME, har opplevd et markant fall i IQ og i hukommelsen min.

  http://www.aftenposten.no/helse/article4260177.ece (om kronisk tretthets-syndrom)

  Svar: kjenner til dette.

  nb: ikke bruk mentaga.com prøve å orientere meg litt på den nettsiden, men synes ikke den var så bra. Jeg vet det finnes mye iq-tester på nett(google det frem)mot betaling og opptreningsprogrammer, har ikke begynnt å abbonnere på noe ennå. Får se 🙂

  ja, vi er meningsmotstandere men i det lange løp så tjener jeg på at flest mulig er friske så det er derfor…

 20. anonym says:

  på hvilken måte er den norske enhets-skolen IKKE en kunnskapsinstitusjon??

  • anonym says:

   jeg håper Onar kan og vil svare på dette og iq spørsmålene mine…

   Svar: jeg svarte på IQ-spørsmålene dine, men jeg ser ikke helt hvorfor dette er så viktig for meg å svare på.

   • anonym says:

    ok, men hva med spørsmålet om enhets-skolen??

    Den er jo viktig for deg å svare på fordi du har jo selv sagt at den norske enhets-skolen ikke er en kunnskapsinstitusjon, det er jo selvsagt på sin plass å spørre om du kan utdype dette eller??

    At den norske enhets-skolen ikke -ennå ihvertfall – er lagt godt til rette for elever med ekstremt høy iq er sikkert sant. Ut fra personlig erfaring så tror jeg at de fleste lærere er oppmerksomme på dette nå. (Både de som sliter faglig og de som “klarer alt” trenger tilrettelegging).

    Men bortsett fra god tilrettelegging for elever med ekstremt høy iq, så er jo den offentlige skolen slik den er idag helt ok eller??

    • anonym says:

     det ville vært interessant å vite hvor du henter kunnskapen om at noen med iq på 80 klarer universitetet osv

     Hvis en mann har iq 120 og en kvinne har 100 iq så er det jo selvsagt interessant og nyttig å vite sånn ca hvor høy iq barnet vil få, men som jeg sa så regnes det sikkert som høy iq hvis en 10 åring har iq 100 enn om en 20 åring har det. Dette er jo veldig interessant.

     Jeg har jo spurt deg tidligere om en bokanbefaling om msk-naturen da og fikk anbefalt Richard Dawkins litteratur av en annen bruker, men hans bøker handler jo ikke så mye om intelligens og sånn.

    • anonym says:

     hallo der?

 21. Tusen takk for kronikken, Onar. Veldig bra!

  “Religionshistoriker Terje Embeland påpeker overfor VG at det er vanskelig å klandre Ap for tabben. Han mener det er grunnleggende forskjeller på hva arbeiderbevegelsen og fascistene mente med det samme ordet.

  I arbeiderbevegelsen vil man verne om det nasjonale folkefellesskapet og kjempe mot klasseforskjeller. For Quisling var samholdskraft et fascistisk nasjonsbegrep, sier han til avisen.”

  Og hva er et fascistisk nasjonsbegrep da, Terje Embeland?

  Takk til Knausgård som har satt mer fokus på “prosjekt hitle høyresiden” Vi får samarbeide om å tilbakeføre nazismen til den siden av politikken der den hører hjemme. Til den siden der man er opptatt av mer radikale endringer, hat mot kapitalismen, individets underkastelse under kollektivets ideer, det nasjonale, det sosialistiske, by og land hand i hand, samholdskraft, blandingsøkonomi, union/samling/samhold/forening, arbeidstjeneste, barnetrygd, universelle offentlige pensjoner, sterke fagforeninger, vold HVIS du motsetter deg makta, alle SKAL med,
  samferdsel, trygder, helse, kultur, idrett, arbeidslivet, utdanning – alt skal kontrolleres av staten, ekspansiv utenrikspolitikk, motkonjunkturpolitikk, underskuddsbudsjettering og selvforsyning.

  Bortsett fra krigen og jødene er det som Thomas sier nesten umulig å finne noen forskjeller mellom Ap og Nazistene. Arbeiderpartiet=nazisme minus krig og jødeutryddelse. Nå ville venstresiden kommet slepende med Godwins lov, som de har etablert for å hindre at man skal få lov å påpeke det selvinnlysende.

  Hvor blir det av de REFLEKTERTE innvendingene fra venstresiden??? Ser dere dere slått?

 22. Inviterte religionshistoriker Terje Emberland inn på bloggen så han kan utdype de vesentlige forskjellene mellom nazistisk/fascistisk og Aps økonomiske politikk og utdype kommentaren sin:

  “Religionshistoriker Terje Embeland påpeker overfor VG at det er vanskelig å klandre Ap for tabben. Han mener det er grunnleggende forskjeller på hva arbeiderbevegelsen og fascistene mente med det samme ordet.

  – I arbeiderbevegelsen vil man verne om det nasjonale folkefellesskapet og kjempe mot klasseforskjeller. For Quisling var samholdskraft et fascistisk nasjonsbegrep, sier han til avisen.”

  Så får vi se om han er mann eller mus:)

  • Ove Kobbeltvedt says:

   Veldig bra, Sindre Rudshaug.

   Jeg stusset også veldig hva han mente med den uttalelsen.

 23. Hans says:

  Imens vil herrefolket i AP hindre innvandrere fra å komme inn i styre(mer enn en liten forutbestemt klikk).

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10016685

 24. Takk for linken, Hans. Synd de ikke kuppet alle 20 plassene. Bare det at valglovene sier noe mer enn 1 mann 1 stemme er allerede feil. Nå skal de justere så ikke demokratiet skal få for mye spillerom – superfestlig:)

  De opplever det samme i SV. Det finnes jo faktisk SVere(flertall i enkelte bydeler) som er motstandere av kvinneundertrykking, tvangsekteskap og seksuell mishandling av småjenter, men når bydelslag løfter opp slike saker til votering på Oslo-nivå, så dukker det opp enorme antall ikke-norske og stemmer ned menneskevennlige forslag. Politikk er ofte farlig for mange mennesker og burde stort sett forbys. Dyrt er det visst også.

  • CBronson says:

   De venstrevridde partiene har villig rekruttert muslimer slik at de kan fri til den økende muslimske befolkningen. Nå er disse norske sosialistene selv iferd med å skyves ut i kulda av sine egne “muslim-maskoter”

   Kanskje dette er symptomatisk på et eller annet som vil skje i større skala snart?

   Vi får se…

 25. Vidar says:

  Det er vel viden kjent at sosialdemokrater ønsker samling og samhold. Det blir spekulativt og fordummende når du påstår at kamp sammen mot diskriminering og vern om de svakeste kan sammenlignes med Nazismens samling for etnisk ensretting basert på at begge leire har brukt ordet “samhold”.

  • troll says:

   Du klarer tydeligvis ikke se at det ikke er slike sammenlikninger som gjøres i artikkelen?
   Hvorfor kommenterer du på feilaktig grunnlag med overlegg?

   • Vidar says:

    Hva du mener jeg klarer og ikke klarer å se får stå for din regning “troll”, men etter å ha sammenlignet slagord fra Norge i dag med Nazistiske slagord fra Tyskland oppsummerer forfatteren altså slik:

    “Men kanskje det bare er retorikk? Kanskje parallellene til Arbeiderpartiet bare er overflatiske og at det i praktisk politikk er en veldig stor forskjell? Dessverre er nok dette bare ønsketenkning.”

    For å forklare denne ønsketenkningen nevner forfatteren to saker Arbeiderpartiet og det tyske nasjonalsosialistiske partiet var enige om – barnetrygd og offentlige pensjoner.

    Jeg mener det skal litt mer til for at det er ønsketenkning at det ikke “i praktisk politikk er en veldig stor forskjell”.

    De virkelig store forskjellene hopper forfatteren over, og dette er hva jeg mener er fordummende. LO/NHO og den norske retten til å organisere seg kan ikke sammenlignes med Deutsche Arbeitsfront. For å opprette denne ble alle fagforeningsledere i Tyskland arrestert, og Deutsche Arbeitsfront ble opprettet som en del av partiorganisasjonen.

    Svar: korrekt, og i Norge er Norges største fagforening (som har lovgitte privilegier) den største finansielle bidragsyteren til det største partiet (Arbeiderpartiet). LO er så godt som et av APs partiorganer. På overflaten virker det forskjellig, men i praksis er det liten forskjell.

    I 1933 forbøy det tyske nasjonalsosialistiske partiet alle andre partier i Tyskland, og i 1935 ble det forbudt med ekteskap mellom jøder og ikke-jøder. Herfra gikk det bare verre og verre, og avstanden til det norske sosialdemokratiet blir lengre og lengre.

    Svar: vel, i praksis er alle partier som er uenige med sosialdemokratiet forbudt i Norge. Det har blitt innført lover og subsidier som gagner de største partiene. Sperregrensen på 4% setter en effektiv stopper for nye partier, og de store partiene får mer pengestøtte enn de små partiene. I tillegg har sosialistene kuppet all undervisning på skoler og universiteter slik at journalistspirer og intellektuelle fores opp med sosialdemokratisk propaganda om velferdsstaten fra barnsben av. Dette skjer i statlig regi. Resultatet er at media i praksis fungerer som en parti-institusjon. Vi har en ettparti-stat i Norge: det sosialdemokratiske parti. Riktignok er det et flerhodet parti men forskjellene i realpolitikk mellom SV og Frp er minimale (10%). Disse partiene har stor egeninteresse av å blåse opp forskjellene og glatte over likhetene slik at velgerne ikke skal forstå at det egentlig i praksis er omtrent samme parti de stemmer på.

    Det kan hende forfatteren prøver å fortelle noe annet enn hva jeg oppfatter, men jeg kan bare kommentere basert på det jeg får dannet meg fra innlegget. Det kan selvsagt være langt unna grunnlaget til forfatteren, eller til deg “troll”.

    Svar: alt det jeg har nevnt nå er eksempel på svært *subtile* former for diktatur, der hvor man har et skuespill som ser veldig demokratisk og fritt ut, men som i praksis ikke er det. Den store innovatøren på slik kulisse-demokrati var nettopp fascistene og nazistene. Korporativismen opprettholder en skinn-eiendomsrett, som får lov til å være “fritt” så lenge det gjør det som staten ønsker at det skal gjøre. Dermed skapes illusjonen for folk at de har frihet, at de har privat eiendomsrett, mens i realiteten er dette bare en illusjon, en fiffig teknikk brukt for å få sosialismen til å fremstå som kapitalistisk.

    Men på ETT område var fascistene og nazistene ikke subtile. De sa “demokratiet fungerer ikke i praksis” og avskaffet dette. Dagens sosialdemokrater tror heller ikke at demokrati fungerer i praksis og de rigger systemet på en slik måte at velgerne reelt sett ikke har valg (jfr Oslo Arbeiderpartis forslag om å øke antall sikre partikandidater fra 10 til 15). Hvis du spør et hvilket som helst parti på stortinget om vi bør ha direktedemokrati, fjerne sperregrensen og ha et fullstendig representativt storting vil du få som svar en hel haug med klassisk Nazi-retorikk: “vi trenger en handlekraftig regjering” eller “vi må tenke helhet.” Med andre ord, sperregrensen, kumuleringene osv. har som formål å redusere velgernes makt og øke politikernes makt. Det er fordi de mener at “demokrati fungerer ikke i praksis” altså nøyaktig det samme som Hitler og Mussolini sa. Den eneste forskjellen er at Hitler og Mussolini var mer tydelige på dette området og snakket i klartekst, mens dagens sosialdemokrater har lært av fascistenes subtile metoder innen den økonomiske politikken og bruker samme triks på demokratiet som sådan.

    • Martin K says:

     Økonomisk og sosialpolitisk er nasjonalsosialistisk og sosiademokratisk praktisk (og teoretisk) politikk svært likt. Grunnleggende ideologisk rammeverk (kollektivisme) et også det samme. De er enige om hva som er statens oppgaver og virkeområde og de driver begge en nasjonalistisk økonomisk politikk (proteksjonisme) som har som mål og verne om folkefellesskapets (volksgemeinschaft) interesser.
     Poenget er å vise at dette slett ikke er “høyrepolitikk” eller kapitalisme, men snarere sosialisme/korporatisme (tredje vei) og at sosialdemokrater og nasjonalsosialister slett ikke er diametrale motpoler politisk, men relativt nære slektninger. Det viktigste som skiller dem er grad av autoritarianisme og villighet til fysisk vold og at moderne sosialdemokrater ikke er rasister eller antisemitter.

     Det var forøvrig mer enn bare barnetrygd og offentlige pensjoner som nazister og sosialdemokrater har til felles. Nazistene i Tyskland innførte progressiv inntektsskatt, kortere arbeidsdag, betalt ferie, gunstige lån til barnefamilier, offentlige boligprosjekter og offentlig bostøtte, subsidier til jordbruk, de inngikk også samarbeid og allianser med industrialister for å verne om tyske arbeidsplasser. Ikke ulikt hva arbeiderpartiet i Norge gjør. Nazityskland var preget av meget høyt offentlig forbruk som gikk til alt fra kontorbygg til sportsarenaer.

     Når det gjelder fagforeninger er det et korporatistisk fenomen og ville samle absolutt alt innunder staten. Noe Chavez har vist tendenser til og noe Stalin også gjorde.

     “Hitler Baut auf!. Helft mit Kauft deutsche ware!” sto det forøvrig på tyske propagandapostere. Enn oppfordring til å kjøpe tyske produkter. lyder det kjent? Lebensraum er igrunn bare en enda mer drastisk variant av god gammeldags sosialdemokratisk proteksjonisme og reflekterer det samme autarkiske ideal.

     Nasjonalsosialismen hadde altså ingenting med kapitalisme eller liberalisme å gjøre, og vi liberalister er lei av å ha denne feilaktige konnotasjonen knyttet til oss, spesielt fordi mange som retter denne beskyldningen mot oss selv er nærmest identiske det de anklager oss for å være.

     • Vidar says:

      I alle fall for min del har ikke assosiasjonen til nazisme og andre som havner i kategorien “høyreekstrem” noe med min motstand mot ekstrem liberalisme å gjøre.

    • Vidar says:

     Takk for svar.

     Artikkelen din er kalt “Samholdskraft” og handler om matchende slagord og politiske ord og uttrykk. Er du enig eller uenig i hvorvidt det er “ønsketenkning at det ikke i praktisk politikk er en veldig stor forskjell”? Artikkelen din synes å gi et uttrykk for at det tyske nazipartiet egentlig kunne vært byttet ut med det norske sosialdemokratiet, og vi egentlig ikke hadde merket noe særlig forskjell.

     Til kommentarene dine:

     Å si at ” i praksis er alle partier som er uenige med sosialdemokratiet forbudt i Norge” på grunn av sperregrensen på 4% på Stortinget har jeg vanskelig å forstå. Det er 150 plasser på Stortinget alle partier konkurrerer om, og disse er matematisk fordelt. Vissnok har distriktsfylker noe høyere representasjon enn befolkningstunge fylker, men disse plassene kan du få av dersom du bare får nok stemmer i et fylke. Det er kun 19 såkalte utjevningsmandater som man ikke får være med å konkurrere om dersom man kommer under sperregrensen. Hvordan dette er å i praksis forbyr andre partier skjønner jeg ikke.

     Det er riktig at store partier får mer støtte enn små partier, og dette bidrar nok til å gjøre det vanskelig å komme inn som nytt parti i løpet av ett valg, men dette er jo heller ikke diktatur.

     Det er ikke dramatisk stor forskjell på hva de forskjellige partiene på stortinget kan få oppnådd på en fireårs periode, men dette representerer jo nettopp tilstanden i Norge. Om man diskuterer med folk i Arendal, Bergen, Oslo eller Kirkenes så er jo de politiske forskjellene utrolig små. Dette betyr ikke at det ikke er demokrati – det betyr bare at det virker!

 26. Vidar

  Kanskje du kunne reflektere over hovedpoenget i begge disse trådene: Hvorfor regnes akkurat nazismen som høyreekstrem?

  Kan du peke på områder som gjør nazismen mer høyre enn venstre?

  • Vidar says:

   Hei Sindre,

   Allerede i samfunnsfag på videregående skole lærte jeg at den tradisjonelle “høyre-venstre” aksen ikke er særlig beskrivende for forskjellene på de mange forskjellige politiske ideologier. Dette er det neppe noen stor uenighet om. Hvorfor nazisme av noen kalles høyreekstremisme kommer nok kun fra historiske utsagn. Den tyske nazismens stats-apparat ligner mye mer på “proletarets diktatur”-stadiet av kommunisme, og hvis man tar bort åpningen for bruk av slavekraft, så ligger den økonomiske politikken nok i samme nabolag som sosialdemokratiet.

   Når jeg leser artikkelen, så plukker jeg ikke opp at “Hvorfor regnes akkurat nazismen som høyreekstrem?” er hovedpoenget. Slik jeg leser det er poenget at nazisme og sosialdemokrati i praktisk politikk er det samme. Dette mener jeg er fordummende, da det verken er stats-apparatet, skolepolitikken, eldrepolitikken eller samferdselspolitikken som definerer særtrekkene ved nazismen, men fokuset på etnisk ensretting.

   • “Dette mener jeg er fordummende, da det verken er stats-apparatet, skolepolitikken, eldrepolitikken eller samferdselspolitikken som definerer særtrekkene ved nazismen, men fokuset på etnisk ensretting.”

    Store deler av Europa var fascistisk i mellomkrigstiden uten at etnisitet var på agendaen.

    Først land ut var Italia. Andre land var Portugal (http://en.wikipedia.org/wiki/Ditadura_Nacional) Hellas (http://en.wikipedia.org/wiki/Ioannis_Metaxas) Spania (Franco) og Polen ( http://en.wikipedia.org/wiki/Sanacja )

    Et fellestrekk i disse landene var en stadig styrkning av sentralmakten i disse landene fra slutten av 1800 tallet og utover1900 tallet. Under fremveksten av parlamentarismen, massemedia og almenn stemmerett fikk staten stadig større oppgaver innenfor alt mellom himmel og jord deriblandt skoler, samferdersel, velferd, kultur, beskytte egen industri mot konkurranse “nøytralitet” i konflikter mellom arbeidere og arbeidstakere osv.

    Fokuset på etnisk ensretting er ingen god forklaring på fremveksten av fascismen. Derimot er fremveksten av en allmektig sentralisert statsmakt på bekostning av det sivile liv et fellestrekk i alle de fascistiske landene. Her sklir Ap perfekt inn i historien som en pådytter frem til vår tid.

    Snarere enn å være et kjennetegn ved fascismen er imperialisme og rasehat en konsekvens av fasismen. Fascismen ødelegger økonomien og samfunnet generelt og det blir en evig jakt på syndebukker for elendigheten innenfor og utenfor nasjonens grenser.

   • Martin K says:

    “Dette mener jeg er fordummende, da det verken er stats-apparatet, skolepolitikken, eldrepolitikken eller samferdselspolitikken som definerer særtrekkene ved nazismen, men fokuset på etnisk ensretting.”

    Fascismen har ikke nødvendigvis noe med etnisk ensretting å gjøre, det er ikke definerende for fascisme, men ensretting basert på nasjonalitet er likevel noe som går igjen.
    Ensretting generelt er det viktigste særtrekket ved fascisme. Det vil si tendensen til å ville legge alt og alle innunder statlig kontroll. Staten skal være altomfattende og kontrollere alle aspekter av individets liv. Det er maktsentraliseringen og den tvungne ensrettingen som følger av denne tendensen liberalister er bekymret for. Det er dette vi mener er ekstremt skadelig. Jeg vil faktisk påstå at 2.verdenskrig var en direkte konsekvens av denne ideologiske tendensen. Jødeforfølgelsene og forfølgelse av politiske rivaler var også en konsekvens av denne generelle tendensen i fascismen , men ikke definerende for fascismen som ideologi. Det er det ensrettingen og statsfundamentalismen som er. Dette er også skadelig i mindre doser, som i sosialdemokratiet

    Visste du forresten at Nasjonalsosialistene var en av de første til å opprette et folkehelseinstitutt og var pioneerer innen kreftforskning?
    http://www.bmj.com/content/329/7480/1424.full

   • “Dette er det neppe noen stor uenighet om. Hvorfor nazisme av noen kalles høyreekstremisme kommer nok kun fra historiske utsagn.”

    Mener du helt seriøst at dette er almenkunnskap? I min verden regnes nazismen av stort sett hele venstresiden og mange på høyresiden som høyreekstrem og høyreekstremisme-mappa inneholder nazismen og fascisme. Nå har jeg diskutert på nett aktivt siden 2006 og jeg har ikke støtt på andre enn liberalister eller islamkritikere som åpent anerkjenner at nazismen ikke hører hjemme på høyresiden. Bare for at jeg skal kunne bevises feil på dette. Kan ikke du finne fram til noen i media, akademia, blant politikere eller andre i meningseliten som skriver dette?

    I tillegg til linkene mine, kan ikke du gjøre et nettsøk på høyreekstremisme og se hva som dukker opp:)

    http://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8yreekstremisme
    http://snl.no/h%C3%B8yreekstremisme

    Det er ikke meningen å være frekk, men jeg kan liksom ikke få hodet rundt ideen om at dette er gjengs viten:)

    Du og jeg er jo enige om din analyse: “Den tyske nazismens stats-apparat ligner mye mer på “proletarets diktatur”-stadiet av kommunisme, og hvis man tar bort åpningen for bruk av slavekraft, så ligger den økonomiske politikken nok i samme nabolag som sosialdemokratiet.”

    Det jeg reagerer på er at “alle” liksom skal vite dette, når min opplevelse er at de fleste synes jeg er en raring som tar opp spørsmålet.

 27. Kjedsomhetdreper'n says:

  Fantaskisk skrevet! Takk!

 28. Senior Facepalm says:

  You people… fail

 29. Eirik says:

  Jeg ser du skriver at “Jeg tror ikke det er noen fare for at dagens sosialister kommer til å bygge konsentrasjonsleire og bedrive institusjonalisert masseutrydning av hele befolkningsgrupper”.

  Konsentrasjonsleire har ikke jeg sett noe til enda, heller (foreløpig), men institusjonalisert masseutrydning av hele befolkningsgrupper er i full gang. Har ingen fått med seg hvilket felttog sosialistene fører mot mennesker med Downs syndrom? De slaktes ned for fote i mors liv.

  Svar: nå er Downs en sykdom (akkurat som KOLS eller AIDS), ikke en “befolkningsgruppe” og nå er et foster ikke et menneske, men nettopp et foster. Hvis du mener at abort er mord bør du selvfølgelig ikke først og fremst fremheve akkurat Downs-fostrene (som utgjør en liten promille av alle aborter). Da må du selvfølgelig gå til angrep på abortordningen som sådan.

  Og det geniale med det hele er jo at de ikke gjør møkkajobben selv, men får mødrene til å gjøre det, slik at ingen kan komme senere og si: staten drepte funksjonshemmede, likesom Hitler. For det de heller gjør er å hjernevaske folket til å tenke at abort er ok, for så å innføre ultralyd som kan avsløre downs. Så får en blodprøver som avslører det enda enklere. Og så har vi leger, sykepleiere og andre som maser og presser på, og prøver å vippe en usikker mor over til det standpunkt at hun skal drepe barnet. Og så sier hun ja, og før hun rekker å ombestemme seg, er aborten allerede utført. For aborter prioriteres i meget stor grad foran f.eks. kreft. Sosialistenes mål er å utrydde Downs syndrom i Norge. Hva blir det neste?

 30. Malh says:

  Her er en nasjonal-sosialist i kommentarfeltet.

  Sammenligningen av NS med AP/sosialisme er ikke annet en svada. Der er svært klare motsetninger, som det at APene har som kjerneprinsipp at masseinnvandring og homorettigheter er bra uansett hvilke samfunns-konsekvenser det har.
  Jeg trenger ikke utdype hva en NS synes om slik galskap.

  Der er mange likheter, men produktet er som svart og hvitt. Selv om APene er en totalitær løsning, så ikke glem at samtlige andre regjeringsalternativer er akkurat det samme.

  Anarkistiske verdier som denne artikkelen bygger på hører hjemme hos rebellene i Syria og lignende skikkelser.

  Landsforrædere finnes overalt. Man bygger ikke fremtiden ved å løsrive seg fra samarbeid med eget folk, det er ikke overraskende at folk er blitt innmari autoritets-fiendtlige slik autoritetene regjerer. Vi ble alle advart for over 70 år siden og valgte isteden å støtte opp om kapitalismen. I dag sitter du med produktet hvor ingenting er som det skal være og vitenskapen er gjennomsyret med politisk propaganda. Jeg utfordrer deg til å identifisere din politiske identitet, alle har en. Det gleder meg hvor enkelt det ofte er der flertallet velger sin egen økonomi fremfor landets velvære. Verdiene er enkle å påpeke.

  Vel bekomme.

 31. kritiskblikk says:

  Det er nok også viktig å få med seg at jødene/jødiske organisasjoner og kommunister ble sett på som en femtekolonne i Tyskland etter at disse proklamerte økonomisk krig mot
  Tyskland i 1933. Jøder ble da bedt om å forlate riket, og det som ble sett på som femtekolonisme (og for forstyrrelse av nasjonalsosialistiske folkemøter).
  Det samme som japanere ble utsatt for i USA da USA og Japan var i erklært krig.

  Da står og faller hetsen mot nasjonalsosialistene/Hitler på om det ble utført gassing av jøder ( Med et lite egnetlusemiddel.)
  Men denne saken blir jo effektivt stoppet hvis noen forsøker å ta mytene/propagandaen opp til undersøkelse. ( Så kan man også ane sprengstoffet i dette.)

 32. Pingback: Likheter mellom Arbeiderpartiet og Nasjonal Samling | Ekte nyheter

 33. Georg Ianke says:

  Onar Åm har nok rett i en del av sine politiske beskrivelser av nazismen og fascismen, men det han skriver er likevel bare halve sannheten. Fascismens skyggesider skriver han så godt som ingenting om. Nazismen er å betrakte som en avart av fascismen. Begge ideologier er totalitære, de gir intet rom for annerledes tenkende, i motsetning til sosialdemokrater, som Det Norske Arbeiderparti, som tross alt anerkjenner parlamentarismen. Ingen fasciststat har noen gang vært et demokrati. De har i realiteten vært diktaturer alle sammen, med et vel utbygt og godt organisert hemmelig sikkerhetspoliti til å overvåke borgerne i deres hverdag. Dessuten står den fascistiske (o den nazistiske) ideologi for en sterkt eksklusiv form for sosialisme og samhold: det sterke samholdet gjelder kun for dem som anses som ektefødte borgere av nasjonen og staten. Alle andre blir ekskludert, og på det groveste forfulgt og trakassert. Nazistene ekskluderte jøder, det vet de fleste, men også sigøynere, tatere, homofile, funksjonshemmede, mørkhudete, dvs. negre, muslimer osb. Alle som ikke ble ansett som verdige å tilhøre den “rene, ariske menneskerase”. De nøyde seg ikke med å ekskludere dem fra det nasjonalsosislistiske tyske samfunn, de iverksatte endog systematisk utryddelse av disse samfunnsgruper. Med all respekt, så er slike handlinger og den type tankegang uhyre fjernt fra tankegodset som kjennetegner Det Norske Arbeiderparti i dag. Derimot finner vi visse elementer av tankegodset i Senterpartiet, som også er et meget nasjonalistisk parti. At Onar Åm vil sammenligne Ap med NS, Støre med Quisling, får stå for hans regning. Troverdig blir det ikke når han utelater halvparten av nazistenes politikk og historie, og nøyer seg med å beskrive den lille, men for de utvalgte, hyggelige delen av politikke deres. Det vesle han tar for seg av den mørke delen er høyst utilstrekkelig. Jeg har heller ikke nevnt alt. Hva med Hitlers ambisjoner om verdensherredømme med sitt “Tredje Rike”? Han ville jo ha “lebensraum für seine deutsche Einwohnern”. Han begynte på den jobben i Polen. Tsjekkoslovakia ble neste. Siden Frankrike. Over England mødte han veggen for første gang. Først på god vei inn i Russland ble det tydelig at han ville bli nedkjempet, og nederlaget var altså et faktum da de allierte gikk i land i Normandie. Fra da av var det bare et spørsmål om tid før galskapen var nedkjempet. Vi skylder alle i dag å være takknemlig for dette. Mulig at Ap og NS har hatt elementer av samme politikk. Forskjellen er likevel enorm, så noen sammenligning blir i realiteten ganske søkt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *