Den utilsiktede rasismen

Venstresiden ser på seg selv som den stolte bærer av antirasismens fane. Sannheten er nesten det stikk motsatte. I denne artikkelen skal jeg vise hvordan sosialister både er rasister selv og hvordan de skaper rasisme blant folk som ikke allerede er det.

For å vise dette er det viktig å forstå at sosialismen impliserer et klassesamfunn. Sosialismen modellerer seg på familien, som består av to elementer: barna (de ressurssvake) og foreldrene (de ressurssterke). Jevnt over ser politikere og intellektuelle på seg selv som landsfedrene og landsmødrene, mens “mannen i gata” blir betraktet som barn som må passes på og reguleres. Derfor vil politikerne ha en stor og sterk og omsorgsfull stat og derfor har de ingen tro på at folk kan klare seg selv. Barn er irrasjonelle, uansvarlige og inkompetente, og slik ser voksen-sosialistene på folk flest.

Denne klassedelingen preger også måten sosialister behandler folk på. Sosialister stiller skyhøye krav til de ressurssterke og alle ressurssterke som ikke oppfører seg etter sosialistenes altruisme blir hetset for å være “griske” og “grådige” og “uempatiske.”

På tilsvarende vis behandler sosialistene de såkalt ressurssvake som porselen: som skrøpelige, hjelpeløse, stakkarslige vesener som trenger all støtte og hjelp de kan få. Sosialister bedriver altså ekstrem forskjellsbehandling.

Denne forskjellsbehandlingen kan vi bruke til å identifisere hvem sosialister ser på som ressurssterke og hvem de betrakter som ressurssvake. Hvem kritiserer sosialister mer enn noen andre i utenrikspolitikken? Ikke Syria som slakter sin egen befolkning, ikke Nord-Korea hvor hele landet er en konsentrasjonsleir, ikke Saudi-Arabia hvor voldtatte kvinner dømmes til piskeslag for utroskap, ikke Iran hvor homofile henges, ikke Cuba hvor en utsultet befolkning forsøker å rømme i baljer til USA og heller ikke Afghanistan hvor Taliban kaster syre i ansiktet på skolejenter. Nei, øverst på kritikerlisten er Israel!

Hvorfor det? Ikke fordi Israel er den verste (Israel er blant de mest siviliserte land i verden) men fordi de av super-sosialistene klassifiseres som ressurssterke. Jødene er jo så intelligente og flinke og ressurssterke at de dermed kan stilles superkrav til for “de klarer seg jo alltid” (noe sosialister alltid sier om ressurssterke barn i enhetsskolen også). Iran, Syria, Nord-Korea og ikke minst et hvert land i Afrika ser derimot super-sosialistene på som halvaper og akkurat som man ikke kan stille krav for strenge krav til sjimpansen Julius eller til en person med Downs syndrom kan man heller ikke kreve eller forvente at halvaper skal oppføre seg noenlunde sivilisert.

Men landsfedrene og landsmødrene har forregnet seg kraftig. Den vanlige mannen i gata forstår ikke hvor enormt “foreldrene” deres forskjellsbehandler. For folk flest er media og politikere nøytrale informasjonskilder som gjengir verden noenlunde slik den faktisk er. Derfor tror faktisk folk flest at Israel virkelig er det verste apartheidregimet i verden. Antisemittisk Senter foretok nylig en meningsmåling der hvor 40% av Norges befolkning mente at palestinerne blir behandlet like ille som jødene ble behandlet under Nazi-regimet. Smak litt på det tallet. Førti prosent. I sin iver etter å kritisere de mest ressurssterke (jødene) har altså voksen-sosialistene skapt en ekstrem form for antisemittisme blant barne-sosialistene.

Dette er i hovedsak mekanismen bak hvordan rasismen er i ferd med å slå ut i ekstrem blomst over hele Europa, og især i Norge og Sverige hvor denne atferden er mest utbredt.

La meg gi et annet eksempel på dette. Fremskrittspartiet foreslo nylig å legge ned Sametinget med den begrunnelsen at det var særbehandling av en bestemt etnisk gruppe. De andre partiene kritiserer Frp for å være uempatiske og grufulle fordi dette angivelig vil svekke samisk kultur. Urfolk trenger særlig beskyttelse ble det hevdet. Fremskrittspartiet svarte da med et meget godt spørsmål: Men hva med nordmenn da? Er ikke vi et urfolk? Bør nordmenn ha særrettigheter i forhold til pakistanske innvandrere?

Det er tydelig at super-sosialistene ikke med “urfolk” mener folk som har bodd svært lenge i landet. “Urfolk” er bare et pent navn de gir på folk som de ser på som halvaper og hottentotter. Super-sosialistene ser på samene som hjelpeløse barn som trenger de ressurssterkes hjelp. Staute ariske nordmenn med blå øyne og blondt hår er derimot så ressurssterke at de ikke trenger noen hjelp.

Men igjen forregner voksen-sosialistene seg. Den vanlige mannen i gata ser ikke på samer som ressurssvake og særbehandlingen de får nører derfor et stadig voksende hat og ekte rasisme.

Rasist?

Et tredje eksempel kom nylig i Sverige da en skole nektet ungene å kle seg ut som pepperkakemenn og synge pepperkakesangen i Lucia-toget fordi dette var rasistisk og kunne “støte noen.” Igjen: super-sosialistene ser på mørkhudede som hjelpeløse og skrøpelige halvaper som må skånes for barn som går i pepperkakedrakt. Foreldrene som følte seg støtt over at ungene ikke fikk lov til å kle seg ut som pepperkakemenn ble derimot ikke tatt hensyn til, for de er jo så ressurssterke staute ariske hvite mennesker med blondt hår og blå øyne som er så mye bedre enn halvapene at de tåler slik forskjellsbehandling uten å bli støtt.

Men igjen forregner voksen-sosialistene seg. Barne-sosialistene (mannen i gata) ser ikke på seg selv som veldig mye bedre enn mørkhudete og derfor opplever de diskrimineringen som blodig urettferdig. Over tid avler denne type særbehandling av “halvapene” rasisme blant vanlige folk.

For alle andre enn super-sosialistene oppleves forskjellsbehandlingen som selvhat og fornektelse av egen kultur, og dette har gitt grobunn for rasistiske partier slik som Sverigedemokratene. I senere tid har partiet skutt fart på meningsmålingene. Det er resultatet av flere tiår med “positiv diskriminering.”

Ingen andre steder ser man bedre sosialistenes rasisme enn i den såkalte “multikulturalismen.” Multikulturalismen går ut på at alle kulturer skal få lov til å blomstre, unntatt den vestlige. Hvorfor? Fordi de ser på den vestlige kulturen som den beste og mest overlegne, og som derfor trengs å jekkes ned et hakk i god sosial utjevningsstil.

Denne merkelige selvdestruktive atferden, som har sin rot i ekstrem rasisme og overdreven tro på egne evner og styrke, kan også merkes i spermbankene. Statistikk verden over viser at folk er såpass etnosentriske at de ønsker barn som ligner på seg selv. Indiske foreldre ønsker indiske barn med brune øyne og mørkt hår, afrikanere ønsker afrikanske barn, kinesere ønsker kinesiske barn osv. Det finnes bare ett unntak til denne helt naturlige etnosentrisiteten, nemlig de blåøyde og blonde foreldrene. De er de eneste i hele verden som faktisk ønsker at ungene deres ikke skal ligne på dem selv. Hvorfor? Fordi hvite, blonde, blåøyde “åpenbart” er så mye mye mer ressurssterke enn alle andre og dette er jo urettferdig. For å drive sosial utjevning velger derfor de blonde blåøyde foreldrene bort sin egen genetiske kulturarv.

Det er her vi ser hvordan etnosentrisitet glir over i rasisme. Alle i verden er etnosentriske, men sosialisme kombinert med troen på at blonde, blåøyde er en overlegen rase fører til en pervers form for selvhat og selvutslettelse. De kan ikke tillate seg å få blåøyde blonde barn i frykt for at de skal bli så ressurssterke at de på nytt begynner å undertrykke “halvapene” rundt omkring i verden.

Jeg tror det er viktig å snakke om denne skjulte rasismen blant sosialister. De tror de er så prektige og velmenende, men rasisme er rasisme uansett hvilken vei den går og uansett hvilke “høyverdige” mål man tror man har med rasismen.

Share this:

This entry was posted in filosofi, politikk. Bookmark the permalink.

28 Responses to Den utilsiktede rasismen

 1. Jørgen says:

  Hvordan fungerer sametinget? Er det et slags like demokrati som er lokalt og gjelder de plasser der det er samer? Litt som kommune valg?

 2. Bipedal_Primate says:

  Er SD rasistiske? Til og med erkesosialisten Jan Guillou har insistert på at SD “inte er rasister”. De har kanskje én og annen rasist i sine rekker, det er vel ikke til å unngå når de er det eneste svenske partiet i Sverige som er innvandringskritisk, men dét betyr ikke at man kan kalle partiet rasistisk. Ellers var det en veldig bra artikkel.

  Det med spermbanken var forresten ukjent for meg. Har du link til dokumentasjon?

  Svar: det er vel velkjent at svært mange av toppene i Sverigedemokratene har bakgrunn fra nynazistiske miljøer. Det er ikke slik at man plutselig fjerner seg fra en bestemt ideologi sånn over natten.

  • Tore Hund says:

   Bra skrevet Bipedal, tenkte på det samme selv mens jeg satt og leste. Skal man beskylde noen for rasisme, bør man dokumentere det godt. At SD for øvrig er et kollektivistisk (les: sosialistisk) og ikke-prinsipielt parti er en annen sak, men har ikke sett dokumentasjon på rasismen deres (som gjør at de utmerker seg spesielt i sammenhengen), ut over det som er normalt i de kretser.

   For øvrig, god forklaring på hvordan sosialisme grunnleggende er rasistisk, enten de kaller den nasjonalsosialisme eller internasjonal sosialisme.

   • Bipedal_Primate says:

    Jeg tok en kikk på SDs side for å lete etter formuleringer som kan sies å være rasistiske, men ble litt i stuss rett og slett på grunn av det svenske språket:

    “Vi vill förbättra invandringspolitiken genom att resurser inriktas på att hjälpa människor på plats i sina hemländer istället för fortsatt massinvandringspolitik.”

    https://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/

    Hjälpa på plats? Betyr det at man skal hjelpe dem der de befinner seg, eller at de skal hjelpes tilbake “på plass”?

    (Siden SD tydeligvis er en slags sosialister og i tillegg en slags nasjonalister, ligger jo ikke nasjonalsosialisme så veldig langt unna, må jeg innrømme, ihvertfall hvis vi holder oss til ordenes egentlige betydning, men eventuell rasisme må, som vi sikkert er enige om, bedømmes utifra konkrete utsagn om at én rase har høyere verdi enn en annen. Så langt har jeg ikke sett dette hos SD, nei.)

    • Oddvar Kjempebra says:

     Jeg regner med at det i Sverige er like ulovlig som i Norge å komme med rene rasistiske utsagn. SD må derfor besinne seg selv om de eventuelt ønsker å fremme rasisme i sitt partiprogram.

     • Bipedal_Primate says:

      Det har du helt rett i, men det betyr heller ikke at de er rasister.

     • Jeg stiller meg svært kritisk til ideen om at SD er et nazistisk parti i den klassiske definisjonen. Det er UMULIG å finne sitater fra de siste år som i det hele tatt antyder noe slikt. SD var i gamle dager et rasistisk parti og hadde ansvarlige som var rasister og nazister. Dette sier den nåværende ledelsen at de har ryddet opp i. Enhver venstrevridd griper begjærlig enhver sjanse til å få bekreftet ideen om at det finnes mange nazister og har slaktet SD, men jeg tviler på at vi har mer enn noen titalls seriøse nazister i hvert av våre nordiske land, mot kanskje noen hundre tusen marxister som er like ille eller verre.

      DLF ble tatt over fra ikke-liberalister, slik jeg har skjønt. Man er ikke ansvarlige for andres synder – not guilty by association.

      Det er ikke kjent for meg at SD har topper med bakgrunn fra nynazistiske miljøer.

      Mvh Sindre

  • Bipedal_Primate says:

   Noen replikker under her hevder Rudshaug at det er ukjent for ham at SD har topper med bakgrunn fra nazimiljøer, mens du hevder at dette er “velkjent”. Hvor blir det av dokumentasjonen, Åm? Eller er de skyldige inntil det motsatte er bevist?

   Svar: http://www.dagbladet.no/2010/09/12/magasinet/politikk/utenriks/sverige/sverigedemokraterna/13277818/

   Forøvrig synes jeg det er merkelig at det er Sverigedemokratene i min artikkel som har tiltrukket oppmerksomhet og trang til å kommentere. I artikkelen kaller jeg sosialister for skjulte rasister og beskylder dem for å utilsiktet avle frem rasisme blant folk flest, men dette er liksom helt ok. At jeg sier noe tilsvarende om SD derimot er av en eller annen grunn IKKE ok. Go figure.

   • Bipedal_Primate says:

    Ja, det er helt ok at du kaller sosialister for skjulte rasister og beskylder dem for å utilsiktet avle frem rasisme blant folk flest. Hvorfor skulle ikke dét være ok? Hvorfor skal man protestere på noe som så åpenbart er sant?

    Men at du sier noe tilsvarende om SD var simpelthen ikke ok fordi du ikke begrunnet påstanden skikkelig. Forresten: Hvis du sier “noe tilsvarende om SD” blir det jo følgelig at de “utilsiktet avler frem rasisme blant folk flest” og det blir jo helt feil ettersom det ikke er SD som importerer alle innvandrerne og praktiserer de lave forventningers rasisme overfor dem.

    Fra artikkelen du linker til:

    “Hallgren Bengtsson forlot SD til fordel for partiet Nationalsocialistisk Front, som hun taler for på dette bildet.”

    Hallgren Bengtsson er altså ikke medlem av SD.

    “Lederne i dag har ikke nazifortid, men det dukker stadig opp små naziskandaler i partiet. De har forsøkt å rydde opp, men de får det ikke helt til, de har så mye grums i bagasjerommet at det av og til skvulper over, sier Søderlind.”

    Hvordan er det med den tidligere blitzeren Didrik Søderlinds gamle ideologi, forresten, er den noe han har kvittet seg med over natten?

    Artikkelen viser til en del klart uheldige anekdoter, slik som sangene på båtturen, men dette er likefullt anekdoter. Som jeg nevnte over er det klart at partiet tiltrekker seg folk som åpenbart er rasister, men rasisme er ikke den eneste årsaken til å være i mot innvandring, og når noen henger opp en lykt i natten kommer det som kjent mye rart flygende.

    “ER DET 200 000 RASISTER I SVERIGE? Kommentatorene er ikke enige om hvem som er den typiske SD-stemmegiveren, antakelig fordi partiet rommer så mangt. ”

    Det var en interessant og utfyllende artikkel du linket til, men den bekreftet ikke at “svært mange av toppene i Sverigedemokratene har bakgrunn fra nynazistiske miljøer”.

   • Kåre says:

    Her er en video som viser noen av SD sine topper i full vigør.
    http://www.youtube.com/watch?v=bFRA7CyUx7U

    Dette viser vel litt av hva disse står for.

 3. Arild Holta says:

  Virkelige liberalister og libertarianister tror ikke på stengte landegrenser basert på hvor mennesker kommer fra. Til motsetning fra Sverigedemokratene. Måten liberalister og libertarianister begrenser innvandring på er gjennom å ikke finansiere den over skatteseddelen. Samt gjennom et knallhardt forsvar av individets rettigheter, som bør skremme av en del maktgalninger fra andre kulturer.

  Når man vurderer hvem som skal inn i landet, så skjer det i praksis bl.a basert på kultur og hvor folk bor. Det er jo ikke primært nordmenn de vil ha ut av landet. Dette er Sverigedemokratene verre med enn andre. Når man kan kalle Arbeiderpartiet og sosialister for rasistisk, så kan man nok enda mer kalle Sverigedemokratene for rasistiske.

  Ingen av disse er i nærheten av å ville skjønne at frihet til kr 0, gir bedre resultat enn milliarder til mange typer kontroll og politikermakt.

  Jeg må minne om at artikkelen til Onar Åm handler om at sosialister er rasistiske. Sveridemokratene er sosialistiske (nasjonale sosialister som skal redde den tunge omfordelingsstaten gjennom å få færre utlendinger). Konklusjonen er da naturligvis at de er rasistiske – som de andre sosialistene.

  Ut fra Onar Åms argumentasjon og tenkning kan man logisk utlede at de er rasister. I den sammenhangen blir det irrasjonelt å be om dokumentasjon. Svaret ligger i logikken hans.

  • Bipedal_Primate says:

   Jeg ba heller ikke om dokumentasjon på at SD var rasistiske, slik det kanskje kan se ut hvis man leser den første kommentaren min for fort, men på påstanden om at “svært mange av toppene i Sverigedemokratene har bakgrunn fra nynazistiske miljøer.”

   Forøvrig kan jeg gjerne gå med på at sosialisme er rasistisk, men det er bare hvis den omfatter innvandrere som er av en annen rase enn den opprinnelige befolkningen. Hvorvidt sosialisme er rasistisk er altså situasjonsavhengig og ikke universelt: Det gjelder ikke i et lukket land som Nord-Korea eller på en sosialistisk planet hvor den politisk engasjerte arten bare består av én rase.

   SD kan følgelig ikke være rasistisk på grunn av sin sosialisme ettersom SDs politikk ideelt sett ikke skal omfatte innvandrere i det hele tatt. De kan kanskje sies å være rasistiske hvis de vil ekskludere innvandrerne fra sosialismen sin, men da blir det altså ikke på grunn av sosialismen.

 4. Takk for at du tok deg tid til å forsøke å dokumentere påstanden din, Onar, om at ” svært mange av toppene i Sverigedemokratene har bakgrunn fra nynazistiske miljøer” og for at du er stor nok til å demonstrere, med link, at påstanden var feil.

  Svar: men kjære deg, Sverigedemokratene ble stiftet som et mer eller mindre nynazistisk parti. Frem til 1995 VAR dette et nynazistisk miljø. Mange av de toppene som er der i dag kom inn i partiet på et tidspunkt da det var et ultranasjonalistisk parti med sterke rasistiske tendenser. Hvorfor gikk de inn i et slikt parti? Hvorfor ikke starte med et annet? Åpenbart gikk de inn i det fordi de følte seg hjemme i partiet men ønsket bredere appell og derfor kastet ut alle eksplisitte rasister fra partiet.

  ” Mens SD er tildels jødevennlige, og har fremtredende jøder i partiet, publiserte utbrytergruppen antisemittiske utspill.”

  “Hva har skjedd med Sverigedemokraterna siden den gang?
  – De har forandret seg enormt. En generasjon fornyere har kommet inn, med dagens leder Jimmie Åkesson som det sterkeste navnet. Lederne i dag har ikke nazifortid”

  “..men det dukker stadig opp små naziskandaler i partiet.”

  Ja, og det dukker jo stadig opp voldtektsforbrytere i norske partier. Maktmennesker har antagelig lavere moral enn folk flest. Klassiske rasister føler kanskje at de kan påvirke hvis de støtter SD, spesielt i forhold til islamofascismen. Og det er jo en meget god ting at noen gidder motarbeide politisk islam og få navnet sitt ned i søla i visse miljøer. Hvis PK-svin hadde kalt meg rasist fordi jeg motarbeidet islamismen, så hadde jeg tatt det som en kompliment.

  ”De er fortsatt et parti som kjører en veldig grumsete linje overfor innvandrere.”

  Spesielt overfor voldelige, kriminelle, Sverige-hatende muslimer. Jeg har ikke registrert at SD har uttalt seg negativt om jøder eller afrikanere, som normalt får gjennomgå av rasister.

  ”De er et gammelt ekstremistparti som forsøker på å bli et vanlig parti, med alle de problemene det medfører.”

  ———————————

  Onar: ”At jeg sier noe tilsvarende om SD derimot er av en eller annen grunn IKKE ok. Go figure.”

  Bare fordi det var en faktafeil, fordi artikkelen som vanlig var glimrende og fordi det ikke var noe annet å utsette på den:)

  Man kan ikke ha oversikt over alle fakta. SD gjør hva de kan for å bekjempe islamofascismen og så en gjentagelse av Bipedal_Primate sitt glimrende poeng:

  ” Hvis du sier “noe tilsvarende om SD” blir det jo følgelig at de “utilsiktet avler frem rasisme blant folk flest” og det blir jo helt feil ettersom det ikke er SD som importerer alle innvandrerne og praktiserer de lave forventningers rasisme overfor dem.”

  SD ekskluderer gjerne islamister fra Sverige på bakgrunn av deres enorme overrepresentasjon på alle stygge statistikker som voldtekt, mord, vold, overgrep, med mer og kanskje pga nasjonalisme. Jeg ville ha vurdert å ekskludere dem på det første grunnlaget. Spørsmålet er spennende: Hvor ekstremt voldelige må borgere av et samfunn være før man i en liberalistisk stat vurderer å nekte adgang kollektivt. Eksisterer det overhodet ingen mulighet for å vurdere at det vil være en katastrofe for et lite land å la individer fra en ekstremt voldelig og hatefull kultur overstrømme en stat i strie strømmer? Hva er da poenget med grenser?

  Mvh Sindre

  • Tore Hund says:

   DLF har en god formulering i prinsipp-programmet som berører akkurat dette:

   FORHOLD TIL ANDRE STATER
   Det bør eksistere full bevegelsesfrihet mellom land for fredelige mennesker. Staten skal ikke legge noen hindringer for at personer skal kunne bevege seg ut av eller inn i landet, midlertidig eller permanent, så lenge de ikke er en trussel mot rikets sikkerhet eller landets borgere.

   Slik jeg leser det, betyr det at hvis menneskene ikke er fredelige, og/eller representerer trussel mot individers/rikets sikkerhet, kan de nektes adgang eller kastes ut. Hvor “kollektivt” dette skal gjøres, bør du kanskje vurdere en gang til. Jeg er prinsipielt imot både rettigheter og sanksjoner basert på oppfattet gruppetilhørighet.

   • “Hvor “kollektivt” dette skal gjøres, bør du kanskje vurdere en gang til.”

    Det er ikke ferdig vurdert ennå fra min side, så ingen ny vurdering påkrevd. Jeg anser det som et spennende spørsmål. Har støtt på det mange ganger hos liberalistpositive islamofascismehatere.

    ”Jeg er prinsipielt imot både rettigheter og sanksjoner basert på oppfattet gruppetilhørighet.”

    Jeg også og fordi dette ligger i grenseland, slik jeg oppfatter det, synes jeg det er spennende. Man kan lage et stilisert eksempel med en liten stat fredelige og enorme horder av villmenn rundt dem, fulle av hat til de fredelige. Hvordan hadde det for eksempel gått med jøder om de hadde valgt liberalisme? Hadde de millioner av arabere/muslimer/jødehatere som kom ivaretatt jødenes rettigheter, hadde jødene klart å ivareta seg selv med de midler de hadde hatt til rådighet(i dag bruker de vel 2/3 av et stort statsbudsjett på forsvar), osv. Og man kan selvsagt tenke seg ennå verre situasjoner.

    Hvis mitt folk akkurat ble forsøkt utryddet av nazister og islamister lovet å fullføre jobben, så hadde jeg for eksempel nektet enhver islamist adgang. Siden jeg anser 99,99% av muslimer som islamister,(ettersom for eksempel 99,99% av nordmenn er politiske sosialdemokrater) hadde det vært vanskelig å finne ut hvem de 0,01% var. Hvorfor åpne grensen for noen som ønsker og antagelig vil forsøke å utrydde deg, så fort de får muligheten. Spennende for meg fordi jeg anser meg som prinsipiell og dette bryter mot prinsippet.

    Mvh Sindre

    Svar: Selve om dette er et “fringe”-eksempel er det likevel spennende fordi det minner om en ekte situasjon i virkeligheten. (Israel). Nå kan man gjerne si at dersom Israel hadde startet som et rent liberalistisk prosjekt hadde den aldri plassert seg selv akkurat der hvor den gjorde. Videre hadde staten vært sekulær, Jerusalem hadde ikke vært en hellig by med juridisk særstatus, ortodokse jøder hadde ikke hatt særrettigheter osv. Kort sagt, det er så mange faktorer her som ville vært annerledes at det er vanskelig å si hva som hadde skjedd og hvordan det skulle vært taklet. Husk at to viktige faktorer her FN som har laget en evig flyktning-kaste ut av palestinere, arabiske stater som ønsket å få bort fokuset fra egen undertrykkelse og brukte Israel som en hendig avledningsmanøver. Hvordan ville konflikten sett ut uten FN? Hvordan ville den sett ut med en rasjonell Vesten? Alt dette er vanskelig å svare på.

    • Tore Hund says:

     Enig med deg, det er et interessant eksempel, for å vurdere hvor langt man vil strekke seg. Dessverre er det ikke alltid mulig å nå alle mål samtidig. Jeg synes svaret gir seg mer eller mindre selv, ettersom det fremste målet er den enkeltes borgers fred. I eksempelet oppstilt over må eksisterende borgeres prinsipielle rett til fred inne i den liberalistiske republikken gå foran ønsket om generell bevegelsesfrihet. Det er derfor vi frivillig vil betale for forsvar og politi. Hvis det av økonomiske eller andre grunner viser seg å bli for kostbart å vurdere hordene som vil inn individuelt, må man av hensyn til republikkens økonomi slutte med det. Men ærlig talt tror jeg mesteparten av dette problemet vil forsvinne, i det øyeblikket all offentlig finansiering av positive rettigheter innenfor republikken opphører.

    • Tore Hund says:

     Ikke så i Israels tilfelle, men i de generelle tilfeller.

     • “Men ærlig talt tror jeg mesteparten av dette problemet vil forsvinne, i det øyeblikket all offentlig finansiering av positive rettigheter innenfor republikken opphører.”

      “Ikke så i Israels tilfelle, men i de generelle tilfeller.”

      Helt enig i begge:)

      Klokere hoder enn mitt får trekke konklusjon!

      Mvh Sindre

 5. Ove Kobbeltvedt says:

  SD benevnes jo av journalister og politikere ukritisk “høyreekstreme”. Det er svært sjelden denne betegnelsen utfordres i media, men jeg husker ett tilfelle. I en NRK-debatt om SD for noen måneder siden deltok en ganske oppegående person fra Rogaland KrF (husker ikke navnet). Han hadde interessert seg for SD og han mente bl.a. at karakteristikken “høyreekstrem” om partiet måtte nyanseres. Han viste jo til at partiet går inn for en omfattende velferdsstat noe som selvsagt viser at partiet bestemt ikke kan knyttes til ytre høyre.

  En samfunnsforsker som også var i studio (husker dessverre ikke navn her heller) mislikte sterkt at noen prøvde å ødelegge mediavenstres mulighet til å hitle høyresiden. Han repliserte at jo, SD måtte kalles høyreekstreme fordi også andre partier på “ytre høyre fløy gikk inn for omfattende velferdsstater”.

  Han tok virkelig sirkelargumentasjon til et nytt nivå.

  Svar: jeg har lenge irritert meg over hitlingen av høyresiden, ikke fordi jeg selv ser på meg som tilhørende høyresiden, men fordi vi liberalister automatisk blir plassert der. Det som har irritert meg er at høyrepartiene selv (især partiet høyre) aldri krangler mot denne begrepsbruken. Hvorfor ikke? Hvorfor akseptere at de blir kronisk hitlet? Jeg har konkludert med at de har mer å tjene på at Hitler plasseres på ytterste høyre fløy enn i sentrum, fordi alle partiene på høyresiden faktisk ligger i sentrum. M.a.o. det å plassere Hitler der han egentlig hører hjemme plasserer han midt i det politiske landskapet rundt partiet Høyre. Åpenbart liker de ikke dette og vil derfor ikke gjøre noe med situasjonen. Jeg synes at vi liberalister gjerne kan dra nytte av dette med å begynne å omtale sentrumspartiene som “moderate høyreekstremister” eller “moderate nazister.”

  • Det politiske kartet bør omhandle grad av tvang, ettersom politikk=tvang mot fredelige. At andre bruker språket feil for å herske betyr ikke at vi bør gjøre det samme. Skal liberalister blande seg inn i språkdebatten, så bør vi gjøre det utifra ønsket om et objektivt språk, der språket har referenter i virkeligheten, fordi vi kan forsvare dette utifra logikk i enhver diskusjon. Vi bør hamre inn et mer objektivt politisk kart, der absolutt statlig tvang befinner seg på den ene siden og totalt fravær av statlig tvang på den andre siden, som er den mest innlysende måten å inndele tvang på. Slik samler alle kollektivistene seg i en klynge nesten helt på den ene siden og vi ender på den andre, så kan DE slåss seg imellom om hvem som er de største tilhengere av tvang mot fredelige. Om tvangsmenneskene ønsker å være på høyre eller venstre side kan de få velge – jeg antar de tror at det vil gavne dem å være på venstre side av y-linja.

   Mvh Sindre

   Svar: jeg tror vi vil tjene på å forkaste hele høyre/venstre-aksen og introdusere fredsaksen i stedet. Vi har ingenting å tjene på å plassere oss hverken på høyre- eller venstresiden.

 6. Ole Kvadsheim says:

  er poenget ditt at man skal slutte å hjelpe svakerestilte mennesker/grupper til å komme seg på benene igjen?

  Svar: absolutt ikke, men hva er et svakerestilt menneske? Svakere enn da? Sammenlignet med hvem da? Folk i Vesten har det i dag bedre enn fortidens konger og adelsfolk. Det ser ut som om du og mange andre definerer “svakerestilt” som mennesker som ikke har råd til luksusvilla, 3 biler og jordomseiling en gang i året. En annen måte å si at folk er svakerestilte er at de som påstår dette er mye bedre enn alle andre. Det er denne form for selvgodhet og arroganse som jeg ville sette mitt fokus på i min artikkel, fordi den så ofte forsvinner bak et slør av “solidaritet.” Det er en syltynn balanse mellom å hjelpe og å herske. Min erfaring er at de som skriker høyest om solidaritet også er de som ivrigst søker makt over andre mennesker.

  Man kan stille med like rettigheter uten at dette nødvendigvis betyr at man stiller med et likt utgangspunkt. F.eks: Kvinner og menn har juridisk sett like rettigheter, men uten at dette fører til en reel kjønnsbalanse,

  Svar: men er det så forferdelig da at folk ikke marsjerer 100% i takt? Må alt mangfold elimineres og alle bli helt like? Faktum er at menn har et kromosom kvinner ikke har og dette kromosomet fører til reelle biologiske forskjeller mellom menn og kvinner og en del av disse forskjellene kommer til uttrykk i statistikken i form av ulikheter. Hvorfor er dette fælt?

  Afro-Amerikanere har juridisk sett de samme rettighetene som andre amerikanere. Samtidig ser man store tendenser til ghettofisering. Det blir ikke likt om man behandler alle likt. Ulike maktforhold ligger til grunn, og gir folk et ulikt utgangspunkt.

 7. Ultima_Thule says:

  På samme måten rasjonaliserer “Super-Sosialistene” (SS) bort den islamske aggresjonen og volden mot vesten, inkludert Israel. Men hvordan skal SS rasjonalisere bort den islamske aggresjonen og volden mot muslimske kvinner, muslimske homofile og ikke-muslimske minoriteter i muslimske land som ofte har identisk etnisitet, nasjonalitet, kultur og språk, og det er ingen politisk uenighet eller disputt om land? Nei, SS kan ikke rasjonalisere dette bort, så SS holder mediataushet om dette, men noe slipper jo gjennom selv-sensuren nå og da.

  Svar: igjen er det ideen om at muslimer er halvaper som ligger bak. Man kan ikke stille krav til halvaper og man kan ikke forvente at halvaper oppfører seg sivilisert.

 8. Audun says:

  “Jeg synes at vi liberalister gjerne kan dra nytte av dette med å begynne å omtale sentrumspartiene som “moderate høyreekstremister” eller “moderate nazister.”

  Men da kommer de jo trekkende med Godwin’s lov, liberalister har ikke argumenter så de tyr til personangrep o.l. Ser ikke helt fordelen med dette…

  Svar: og til dette kan man svare “hvem tjener på at man aldri får lov til å diskutere hvem som ligger nærmest opp til nazistene politisk? Jo, de som ligger nærmest opp til nazistene!”

 9. “Svar: jeg tror vi vil tjene på å forkaste hele høyre/venstre-aksen og introdusere fredsaksen i stedet. Vi har ingenting å tjene på å plassere oss hverken på høyre- eller venstresiden.”

  Helt enig. Freds/volds-aksen.

  Statlig eller statlig tillatt økonomisk(skatt, regulering) eller sivil(trosretning, diskriminering pga gener eller valg, osv) vold mot fredelige kan beskrives i et enkelt koordinatsystem, som beveger seg fra statlig absolutt ingen vold mot fredelige(0,0) til statlig absolutt vold mot fredelige(100,100). Systemet begynner på venstre side nederst med (0,0) og stiger bortover og oppover til (100,100). Summen, maksimalt 200, avgjør total grad av statlig vold mot fredelige. Det trenger ikke ligge noen følelser eller moralsk pekefinger i dette, bare en nøktern vurdering av virkeligheten som beskriver den mye bedre enn høyre/venstre-tullet som alle fascister tjener urettmessig mye på. Totalitær versus liberal. Hvis noen synes dette koordinatsystemet kan bli bra grafisk sett, så si fra eller kom med en bedre grafisk løsning. Det må holdes enkelt, maksimalt to plan – helst to plan, fordi:

  For å fange opp også såkalte religioner som driver med politikk tenker jeg at det må ligge et skille et sted mellom økonomi/reguleringer og inngrep mot rent sivil og fredelig aktivitet som å danse, bruke narkotika, filosofere, kjøpe sex, ha kjæreste, gamble, spise gris, selge alkohol, kjøre uten bilbelte, kle seg hvordan man vil, osv. Noen vil ligge i grenseland, fordi staten kan tape penger. Kanskje skal alt staten kan tjene penger på anses som offentlig og alt de ikke kan tjene penger på å regulere ansees som sivilt?

  Alle voldsdoktriner må kunne plasseres innenfor koordinatsystemet, uansett om man kaller dem religion, kultur eller politikk. Vold mot fredelige er vold mot fredelige, uansett hvordan man begrunner det eller hva man kaller det.

  Et politisk kart må umiddelbart tiltale fornuften. Er det tilfellet her?

  Mvh Sindre

 10. Carlo says:

  Pat Condell med tilsvarende tema:
  http://www.youtube.com/watch?v=TzCIckbZKUs

 11. Pingback: Kronikk: Den utilsiktede rasismen | Ekte nyheter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *