Feminisme

VG har fremhevet en blogg av en jente som kaller seg feminist og som er lei av å bli hetset for dette. La meg foerst si at det finnes mer enn nok av mannlige boeller der ute som behandler kvinner dårlig og kaller sterke kvinner for “jaevla feminist!” Disse har jeg omtrent like mye til overs for som fotball hooligans. Hadde jeg vaert kollektivist ville jeg unnskyldt meg på vegne av mitt kjoenn, men som individualist nekter jeg å påta meg ansvaret for noen som tilfeldigvis tilhoerer mitt eget kjoenn. Når det er sagt er jeg også kritisk til mange feminister men av en helt annen grunn enn macho-boellene.

Jeg foretrekker å kalle meg individualist fremfor feminist eller maskulist. Individualismen dreier seg om å foerst og fremst betrakte et menneske som INDIVID, ikke som medlem av en bestemt gruppe (mann/kvinne, nordmann/asiat, hvit/svart, kristen,/muslim, nordlending/soering, arbeider/industrialist).

Det er to store problemer med begrepet feminist:

1) Det ivektlegger en bestemt gruppes interesser, og kan derfor lett bli til en aktoer for en saerinteresse på lik linje med andre saerinteresser som krever saerbehandling. De aller fleste som omtaler seg som feminister er etter min erfaring svaert oppmerksomme på ting hvor kvinnen er den svake part, og ignorerer områder der hvor kvinner dominerer og undertrykker menn (jfr for eksempel barnefordelingsaker og barnebidrag).

2) Det finnes TO forskjellige feminismer avhengig av hva slags politisk tilhoerighet man har. Man har den tradisjonelle liberale tradisjonen (de opprinnelige feministene) der hvor likhet betyr likhet for loven og hvor likeverd betyr å behandle hverandre med gjensidig respekt som likemenn.

Dernest har man den sosialistiske tradisjonen (de moderne feministene) hvor likhet betyr materiell likhet og likeverd betyr likhet på alle mulige områder. I den sosialistiske tradisjonen er ikke samfunnet likestilt med mindre det er like mange kvinner som menn i styrer, like mange kvinnelige direktoerer som mannlige, like mange kvinnelige matematikere som mannlige, like mange mannlige sykepleiere som kvinnelige og med mindre alle har lik loenn, og hvor kvinner og menn gjoer akkurat like mye i hjemmet, jobber akkurat like mye ute, har like mye tilfeldig sex osv.

Problemet med den sosialistiske feminismen er noyaktig det samme som problemet med sosialisme generelt: folk er faktisk forskjellige rent biologisk. Sosialismen generelt sett undertrykker alle forskjeller i samfunnet, og ender derfor opp med å undertrykke avvikerne. For eksempel foedes folk med forskjellig IQ, og de med hoey intelligens vil ha en sterk tendens til å gjoere det bedre på skolen, tjene bedre, få akademiske stillinger eller gjoere det godt i naeringslivet. Sosialismen har som uttalt mål å undertrykke og vingeklippe disse og forsoeke å forsure og gjoere livet deres vanskeligere. Kort sagt, de forsoeker å utjevne avvikerne med jorden.

Feminismen forsøker å gjøre akkurat det samme med kjønnsforskjeller, men menn og kvinner er bittelitt forskjellige rent biologisk og dette gir statistiske forskjeller mellom menn og kvinner. For eksempel er variasjonen i IQ vesentlig større blant menn enn blant kvinner. Det betyr at det finnes langt flere idiotiske menn enn kvinner, men også langt flere geniale menn enn kvinner. Bare ut fra biologi alene bør vi statistisk sett forvente å finne langt flere nobelprisvinnere blant menn enn kvinner, og generelt sett bør menn statistisk være overrepresentert i alle intellektuelt krevende yrker (akademia, forretningsvirksomhet, investorer, sjakk etc.), men de sosialistiske feministene tolker dette som undertrykking av kvinner og går derfor aktivt inn for å undertrykke smarte menn.

Samtidig er det jo flere idioter blant menn og derfor finner man statistisk sett flere tapere blant menn enn blant kvinner, men feminister bryr seg som regel ikke så mye om dette og setter ikke inn samme mengden ressurser på å utjevne disse idiotene.

Menn har også høyere testosteronnivå enn kvinner. Det resulterer i mer energisk atferd som statistisk gir utslag på en rekke områder: større risikovilje, større sexdrift, større mer aggresjon. Dette gir positive utslag som Columbus som setter ut på seilas for å oppdage Amerika, geniale industrialister slik som Rockefeller som bygget opp verdens største oljeselskap fra ingenting og Newton som fordypet seg i teorier så langt utenfor allfarvei at over så lang tid at han revolusjonerte både vitenskapen og samfunnet. Men på den andre siden av skalaen gir det også idiotiske utslag slik som denne karen. Og voldtekter utføres nesten utelukkende av menn.

Ved å insistere på at menn og kvinner er fysiologisk sett helt 100% like fra halsen og opp ender feminister dermed med å gå til krig mot menn ene og alene fordi de er menn.

Bloggeren tar dog opp et meget viktig tema, nemlig at kvinner i dag ofte behandles meget respektløst. Hun påpeker at kvinner ofte stemples som hore, løs på tråden osv. Derimot har hun tydeligvis ikke fått med seg at det er minst like mye (ja, kanskje til og med primært) kvinner som står bak denne hetsingen. Nylig skrev doktorgradstudenten Ole Martin Moen, prostituerte Frk X og leder av tankesmien Progressiv Aksel Brånen Sterri artikkelen “Slipp prostituerte inn i varmen” der hvor de tar til orde for å begynne å behandle prostituerte med respekt og likeverd. Til dette svarte tre kvinner fra SV med artikkelen “Jommen sa vi progressiv!” hvor de hetser prostituerte.

Alle disse tre kvinnene vil trolig titulere seg selv som glødende feminister, men her er det altså disse feministene som i dette tilfellet bidrar til negative stereotyper av kvinner: kvinner som selger sex må være undertrykket og kan umulig gjøre det enten fordi de har lyst eller fordi de synes det er en ok måte å tjene penger på.

Tenk litt over det: hvorfor i alle dager skulle menn med en sterk kjønnsdrift være negativ til kvinner med sterk kjønnsdrift eller kvinner som er villig til å selge sex, no strings attached? Det er svært vanskelig å se for seg at det er menn som startet hetsingen av kvinner.

Vi vet at hore har vært et skjellsord i tusenvis av år. Trolig var det (gifte) kvinner i Mesopotamia som startet hetsingen av prostituerte, rett og slett fordi de prostituerte utfordret sexmonopolet som gifte kvinner til da hadde hatt. Prostituerte kunne tilby en etterspurt tjeneste (sex) uten å kreve å ha makt over mannen. For mange menn var dette utvilsomt en befrielse, samtidig som det for mange kvinner føltes som om deres maktbase ble undergravet.

Og i Mesopotamia var det ikke likestilling (likhet for loven) mellom kvinner og menn så for kvinner var en forrykkelse av maktbalansen på grunn av prostitusjon en svært reell trussel. Men kvinner brukte sin makt som mødre til å gå til krig mot de prostituerte. De lærte opp sine sønner at hore var et skjellsord, at de var skitne, syndige og nedrige kvinner.

Kvinner har tradisjonelt alltid vært kulturbærer. Det er en del av makten som følger med å være mor og hovedansvarlig for barneoppdragelsen. Denne makten er meget stor fordi verdier og holdninger som læres i barndommen ofte sitter uhyre godt i barna. Så sterk er denne makten at mødrene klarte å snu mennene som i utgangspunktet enten er noytrale eller positive til prostitusjon om til å bli sterkt negative. Slik ble trolig hore et skjellsord. (Det er trolig slik homo også ble et skjellsord)

Legg merke til at disse holdningene mot prostituerte er svært utbredt også den dag i dag i Midtøsten, og der skiller man ikke mellom seksuelt løsslupne kvinner og kvinner som tar seg betalt for sex. Begge omtales som horer for begge truer maktbalansen i det tradisjonelle ekteskapet.

Av en eller annen grunn velger norske feminister å legge seg paddeflat for denne hetsingen av prostituerte og er med på å fyre opp om de negative holdningene. Dette er underlig, og etter min mening lite gjennomtenkt. Kvinner har i dag helt andre selvrealiseringsmuligheter og er ikke avhengig av en mann for å brødfø seg selv, samt at vi i dag har langt bedre beskyttelser mot kjønnssykdommer. Den opprinnelige grunnen til at hore ble et skjellsord er altså forsvunnet. I dag lever skjellsordet videre utelukkende som kulturell (u)vane. Og paradoksalt nok legger de fleste feminister skylden på mennene for deres negative holdninger til kvinner når det var kvinner som gav opphav til disse negative holdningene.

Men jeg skal nå snu litt på flisa og vise en av grunnene til at forbausende mange menn uttrykker sinne og endog hat mot kvinner. Gjennom hundretusener av år har mennesket utviklet en betydelig grad av arbeidsdeling mellom kjønnene. Menn har spesialisert seg på jakt, forsvar og større prosjekter (husbygging etc.) og risikoprosjekter, mens kvinner i større grad har spesialisert seg på familie, hjemmearbeid og sanking.

Litt forenklet sagt kan vi si at menn tradisjonelt er de som skaffer materielt overskudd til familien, mens kvinnen gir sex og kos til mannen i bytte. Det er altså et element av bytte av penger/materielle goder for sex i det tradisjonelle forholdet mellom kjønnene. Naturlig seleksjon har høyst sannsynlig påvirket biologien i både kvinner og menn til å skape en balanse mellom disse. Det er derfor ikke usannsynlig at kvinner som føler at de er avhengige av menn materielt sett også behandler disse mer godgjørlig enn kvinner som ikke har behov for materielle goder fra menn. På tilsvarende vis er det naturlig at menn er mer tilbøyelig til å oppføre seg bedre overfor kvinner i et parforhold hvis mennene ikke har ubegrenset tilgang på sex.

Dette er altså trolig slik naturen har programmert oss mennesker genetisk, og normalt er dette et balansert system. Hva skjer hvis denne balansen forrykkes? I Mesopotamia førte trolig prostitusjon til at kvinner generelt sett ble behandlet dårligere og fikk mindre makt fordi tilbudet av sex var tilnærmet ubegrenset. (Kvinner hadde jo den gangen ikke samme rett til å eie eiendom og ta seg arbeid som menn)

Men hva skjer dersom det motsatte skjer? Hva skjer dersom kvinner med tvang kan ta penger fra menn uten å måtte gi noe sex (eller kos/vennlighet/takknemlighet) tilbake? Høyst sannsynlig vil kvinner begynne å oppføre seg dårligere overfor menn. Vel, det jeg nå har beskrevet er akkurat det som skjer i dagens velferdsstat. Menn er statistisk sett de som produserer mest materielle verdier pga av deres biologiske forutsetninger. Velferdsstaten bedriver utjevning ved å ta penger med tvang fra de som tjener mest (menn) og gi dem til de som til de som tjener minst (kvinner).

I realiteten er velferdsstaten altså en systematisk slavelegging av menn. Kvinner får et sugerør i menns lommebøker uten å måtte gjøre noen verdens ting for det. Det er også derfor det store flertallet av kvinner er på venstresiden i politikken og er de største tilhengerne av velferdsstaten. Mange menn støtter også opp om velferdsstaten fordi de alle har hatt mødre som har lært dem opp at velferdsstaten er en god ting.

Hvordan reagerer så kvinner på å kunne tvinge til seg penger fra menn? Med utakknemlighet og enda større kravstorhet. Mange kvinner blir rett og slett “bitchy,” og ikke på en god måte. Dette tror jeg er forklaringen på hvorfor så forbausende mange menn i Skandinavia uttrykker sinne og endog hat mot kvinner.

Feminister derimot ser bare mye hetsing av kvinner uten å spørre hvorfor. For dem er det en selvfølge at det er mennene det må være noe galt med og at det umulig kan være kvinners atferd (undertrykking av menn) som kan være årsaken til mye av denne hetsingen.

Jeg vil derfor oppfordre feminister til en aldri så liten selvransakelse. Sosialisme er skadelig og skaper frustrasjon, sinne og i ytterste konsekvens hat blant de som blir undertrykket av den, og det gjelder også den sosialistiske feminismen. Hvis man frarøver menn deres hardt opptjente penger samtidig som man hetser menn for å være så slemme og undertrykkende kan man ikke forvente annet enn at det “klikker” for noen av dem og de tyr til hets mot det de opplever som sine undertrykkere.

Share this:
This entry was posted in filosofi, politikk. Bookmark the permalink.

93 Responses to Feminisme

 1. Kjetil says:

  Hohoi! Her tar du virkelig lange steg inn i løvens hule! 🙂 Jeg har gjort meg temmelig like observasjoner og oppfatninger (og har derfor flyktet fra Norge), og utifra resultatene av mine tidligere diskusjoner med feminister og sosialister om samme tema, så vil du motta anselige mengder irrasjonell eder og galle for dette blogginnlegget dersom du får noen lesere som tilhører kategoriene du omtaler her. Jeg er spent på om noen av dem eventuelt klarer å produsere noen rasjonelle og gode motargumenter.

  Takk for nok et godt innlegg!

 2. Feminist says:

  I motsetning av hva mange tilsynelatende tror, handler ikke moderne feminisme om å nekte menn sex eller å kvotere dem ut av styrer – men kamp for kvinners rettigheter i land der de knapt eksisterer – blant annet i India, Iran, Pakistan, Afghanistan +++

  Svar: det er hva klassisk feminisme handler om, men de fleste feminister jeg kjenner er overhode ikke interessert i disse temaene. Bare se paa den bloggen jeg refererte til. Hvor mange ord om India, Iran, Pakistan, Afghanistan leste du der? Jevnt over er mitt inntrykk at feminister flest ikke er interessert i disse temaene i det hele tatt.

  Det handler ikke om sosialisme, det handler ikke om undertrykking av menn, men om enkle ting som retten til å gå på skole uten å bli skutt, å slippe å bli behandlet som en gjenstand som kan kjøpes, selges og mishandles etter andres forgodtbefinnende.

  Jeg antar at du ikke mener at den aggressive og fiendtlige holdningen mot kvinner også i disse landene er en konsekvens av sosialisme og feministisk undertrykking av menn?

  Svar: nei, det mener jeg ikke, selv om ogsaa i disse landene har kvinner svaert stor makt som kulturbaerere. Det er moedrene som laerer opp sine soenner i verdier. Derfor gjenspeiler Midtoesten-landene like mye kvinners holdning til kvinner som menns holdning.

  Det virker jo som også disse kulturene der menn stort sett har enerett på makt og eiendom klarer å dyrke frem sinte og frustrerte menn. Kanskje litt færre i kommentarfeltene på Internett – men de slår godt fra seg ellers.

  Svar: i mannens barndom er hans mor naermest for moralsk enehersker aa regne. Faren er ute og jobber hele dagen, mens mor er hjemme med barna. Det er hennes verdier som i stor grad blir viderefoert.

 3. Drosseldaisy says:

  http://www.cracked.com/article_19785_5-ways-modern-men-are-trained-to-hate-women.html

  God lesning.

  Svar: jeg har allerede lest den artikkelen og det var en del gode poeng der, men samtidig synes jeg den ikke tar hoeyde for at det faktisk kan vaere en god grunn til at mange menn er sinte og foeler seg urettferdig behandlet, og at de enkle sjelene retter sin vrede mot kvinner som gruppe.

  • shifter85 says:

   Bra artikkel fra Drosseldaisy.

   Tror nok fasiten ligger et sted i den retningen. Virker også som om Omar overvurderer påvirkningen kvinner har overfor guttebarn i patriarkalske samfunn relativt til påvirkningen hele det mannstyrte samfunnet har + makten mannen i slike land har til å styre hvordan kona oppdrar barna.

   Svar: det finnes en rekke eksempler fra historien der hvor man faar et innblikk i kvinnens makt paa dette omraadet. Normandie i Frankrike er et klassisk eksempel. Dit reiste en rekke norske viking-menn og tok over hele regionen. De fikk seg lokale koner og naa 1000 aar senere finnes det knapt et eneste kulturelt spor etter vikingene i spraak eller skikker. Dette indikerer at barna laerte spraaket og skikkene av sine moedre og ikke av sine fedre, og i loepet av kort tid var alle tegn etter en fremmed invasjon (bortsett fra lyst haar og blaa oyne) borte.

   Kvinner i vesten fikk sin frihet når de tilkjempet seg den.

   Svar: Riktig! Naar KVINNENE kjempet for sin frihet fikk de den. Det var jo nettopp fordi kvinnene var enige med mennene om kvinnens plass i samfunnet og bidro til aa opprettholde patriarkiet at det bestod. Foerst naar kvinnene gjorde opproer forsvant det.

   Uavhengig av hvordan de oppdro sine sønner. “Slaget” var politisk og holdninsmessig overfor VOKSNE menn og systemet deres.

   Svar: Jeg tror du totalt undervurderer den prosessen som hadde foregaatt i tiaarene foer dette. Hvilke kvinner var det som stod opp for rettighetene sine? Og hvorfor hadde de styrke til det? Jeg tror at mange av dem hadde foreldre (isaer moedre) som stoettet opp om dem og oppdro dem til aa vaere likeverdige eller mye friere enn datidens norm. Denne kvinnefrigjoeringen hoerer vi ingenting om fordi den foregikk i hjemmene, og ikke i avisene og i offentligheten.

   Tror jeg kan si det er så enkelt som at menn har en biologisk, medfødt trang til å ha kontroll over kvinner (dette gir en enorm reproduktiv fordel) – og at en del menn blir frustrerte når dette behovet ikke bare nektes dem, men (rimelig nok) ses på som noe negativt av samfunnet rundt dem.

   Svar: det kan absolutt stemme at det er et godt innslag av biologi her, men det er ikke saa enkelt at mennene har styrt og kvinnene har vaert passivt undertrykket. Det er ikke uten grunn at diktaturer utfordres og/eller faller alle de stedene hvor kvinner er sterke og individualistiske.

 4. tsieta says:

  Bra skrevet, men du kunne ha nevnt kvoter som hindrer reell arbeidskonkurranse i tillegg.

  Dette er kanskje litt off topic, men jeg spør uansett:
  Jeg går i første klasse vgs og i samfunnsfagtimen har vi om the demographic transition model, i den anledning diskuterer vi hvordan fattige land skal komme til phase 4(lav dødsrate og lav fødselsrate i balanse). En ting som læreren min har nevnt er at et land helst vil holde seg i phase 4 og ikke nå phase 5(dødsrate høyere enn fødselsrate), dette på grunn av at arbeidsbyrden vil bli større på grunn av få unge mennesker(langsiktig). Kvoter er en forsikring om at du får arbeid( selv om du ikke er kvalifisert) og gjør det lettere får kvinner å få jobb og ha barn samtidig, dette bidrar til å holde fruktbarheten høyere i landet og holder oss i phase 4 som er gunstig.
  Har du noen kommentarer til dette?
  I tillegg lurer jeg på om du i det hele tatt tror phase 5 er et negativt stadiet og hvis det er tilfellet(at phase 5 er negativt), trengs det da statlige tiltak(barnebidrag) for å skape intenciv til å lage barn. Hvordan virker markedet for barneproduksjon?

 5. CBronson says:

  Takk for bra artikkel.

  Selv om prostitusjon ikke boer forbys saa er det ingen grunn til aa sette frivillige horer og horebukker paa en pidestall. Ihvertfall ikke her i Norge hvor det finnes saa mange andre yrkesvalg man kan ta.

  Svar: det er stor forskjell paa aa sette paa pidestall og aa ikke hetse.

  Selv ser jeg ned paa menn (saerlig gifte menn) som kjoeper seg hore, akkurat som jeg ser ned paa horer. Ingen foreldre vil sette nevneverdig pris paa at deres datter begynte aa prostituere seg foreksempel. De som paastaar noe annet lyver saa det renner av dem.

  Svar: veldig forstaaelig, men HVORFOR er det blitt slik? Hvorfor er dette automatisk riktig?

  Det er forstaaelig at hore har blitt et skjellsord og dersom det slutter aa vaere et skjellsord saa er dette et alvorlig sykdomstegn.

  Det er forskjell paa aa tolerere prostistusjon og aa lovprise det.

  • Carlo says:

   Ikke vær for sikker på det.
   Jeg fikk nylig med meg at ei ung jente er pornoskuespiller og managerene er hennes foreldre.

   Gledespike er kanskje et mer beskrivende ord for prostituerte, for hva annet enn glede er formålet med hennes yrkesvalg?

   Jeg synes prostitusjon er en svært positiv ting. Ikke at jeg ville benyttet meg av et slikt tilbud selv, men jeg ser definitivt en høyere verdi i dette enn alternativet; menneskehandel og voldtekt.

   • CBronson says:

    At det eksisterer slike foreldre som uten skam er managere for sin egen porno-datter er i seg selv ganske sykt. Jeg tror feminismen har mye av skylden for dette ogsaa. Generelt moralsk forfall

  • CBronson says:

   “Svar: det er stor forskjell paa aa sette paa pidestall og ikke hetse.”

   Vanskelig aa si, mange opplever det aa ikke bli satt paa pidestall som hets kan det virke som. Bare se paa feminister og homoseksuelle aktivister foreksempel.

   Kvinner og homoseksuelle har aldri hatt bedre kaar enn i vesten idag, men sutringen er desto mer intens.

   “Svar: veldig forstaaelig, men HVORFOR er det blitt slik? Hvorfor er dette automatisk riktig?”

   Kanskje hore hadde vaert et litt mer stuereint yrke dersom det var lovlig? Antageligvis ikke for prostitusjon har eksistert i tusener av aar, og det ble sett ned paa lenge foer det ble ulovlig. Jeg tror at det aa se ned paa horer er naturlig.

   Jeg har full forstaaelse for at spesielt gifte kvinner ikke liker horer fordi horene er faktisk en reell trussel mot kjernefamilien og dermed ogsaa barna.

   Jeg er selvsagt motstander mot forbud, men et visst negativt sosialt stigma mot horer og deres kunder er positivt for samfunnet som helhet fordi det holder aktiviteten i sjakk.

   I gamle dager var det et sosialt stigma mot jenter som fikk lausunger foreksempel. Det gjorde at jentene ikke var saa snare med aa slippe ned stakken slik de er idag.

   Etter velferdsstatens inntog er det ikke lenger ansett som uansvarlig aa faa barn i hytt og gevaer da staten tar regninga uansett.

   Liberalister boer vaere tilhengere av stigmatisering da dette har en disiplinerende effekt i et fritt samfunn.

   • Tore_Hund says:

    Liberalister behøver ikke stigmatisering av noen som helst. Så lenge det ikke finnes institusjoner som ved hjelp av voldsmonopolet har rett til å stjele verdier fra andre, vil det ikke finnes tvungne støtteordninger for de som innretter seg irrasjonelt. Disiplinen vil da basere seg på rasjonell egoisme hos hvert individ.

 6. ariel says:

  Dette med påvirkning på et tidlig stade i livet er nok nøkklen til å forstå det meste. Det er da man lærer å identifisere seg. Ellers finnes det svært få individualister. De fleste individualister er dette eller hva som helst annet bare fordi behovet for å kunne identifisere som noe er ett av de mest grunnleggende behovene i mennesket.

  Feminisme i dag ser for meg ut til bare å være et middel for maktmennseker til å sanke oppsluttning. Feminismen kom da kampen for å overleve ikke lenger krevde at alle måtte gjøre det de kunne i tilværelsen. Kvinner kunne ikke hugge tømmer eller håndtere tunge seil på et skip osv. Mannen gjorde det tyngste arbeidet fordi han var mann, og kvinnen gjorde det som passet for kvinner.

 7. Carlo says:

  Interessant poeng, dette med IQ; at IQ varierer i mindre grad hos kvinner enn hos menn. Den som skiller seg ut og samtidig er i stand til å danne seg egne meninger har en tilbøyelighet for å bli en individualist.

  • ariel says:

   At man skiller seg ut og danner seg sine egne menigner kan være en konsekvens av individualisme. Men det kan sikkert like gjerne være en konsekvens av et ønske om å VÆRE en individualist. Jeg tror at det som skiller ekte individualister fra andre er måten de tenker på. De lar seg ikke styre av etablerte tankemønster eller vedtatt innhold i dageligdagse begreper.

   Kanskje man kan plassere individualister på en x-y graf. Den ene aksen går fra maksimal egenrådighet til 100% objektivitet. Den andre aksen går fra 1 til 30 i IQ.

   Den som er maksimal intelligent og 100% objektiv vil muligens se den tilsynelatende uendelige kompleksiteten i tilværelsen. Man vil først oppdage at det meste er relative fenomener som er konsekvenser av atter andre relative fenomener. Så vil man etter hvert begynne å innse at det meste av det vi forholder oss til på denne jordkloden dreier seg om menneskesinnet.

   Praktisk talt alt har sitt utspring i dypet av menneskers sjelsliv. Og dette dreier seg ikke om logikk eller fornuft. Det er som oftest “ikledd” logikk og fornuft eller mangel på dette. Men dypest sett dreier det seg om å velge mellom godt og ondt eller vilje og evne til å forholde seg til begreper som rett og galt.

   Det finnes f.eks tonnevis av dokumentasjon som “forklarer” nazismen og 2.VK. Men alt kan kokes ned til mennesker som ble ødelagt av grov omsorgssvikt, egoisme og legitimering av ondskap. Resten er underordnet.

   Slik tror jeg det er med det meste.

   • Carlo says:

    Eller la meg snu på det.
    Det at flertallet av mennesker er forholdsvis like hva anngår IQ så er det større sjanse for at det forekommer “Confirmation bias” enn at folk foretar selvstendige vurderinger, eller i det hele tatt oppdager at det er noe som skurrer med den gjengse oppfattning av ditt eller datt.

    Jeg oppfatter ikke egoisme som et negativt begrep lenger. Jeg gjorde det før. Derimot tror jeg mange forveksler egoisme med narsissisme.
    En kollektivist og en altruist vil alltid oppfatte egoisme som noe negativt.

    Det meste er nok underlagt menneskets evne til å tenke rasjonelt, eller mangel på denne evnen. Onar har for øvrig gjort et godt poeng av at slikt er kulturelt betinget.

    • ariel says:

     Sant nok…
     Men når det gjelder egoisme så kan dette selvsagt forstås på to måter. Min betydning av ordet var ment negativt. Dvs, når man tar seg til rette på andres bekostning.

     Jeg spør meg ofte om jeg tenker rasjonellt og objektivt. Om jeg greier å skille mellom ønsketenkning og absolutte årsaksforhold. Noen ganger kan jeg det til en viss grad, men vanligvis ikke. Blant annet føles det svært plagsomt og betrakte tingenes uendelige kompleksitet. Det er så fristende å skape teoretisk orden i kaoset. Det er lett å lage logiske teorier. Men de beste av dem forholder seg vel ofte til menneskets mest primitive motiver. De som avslører menneskenes grunnleggende behov og primitive motiver.

     Psykiatrien er full av begreper som “sublimering”, “rasjonallisering”, “fortrengning” osv osv osv. Ting som det er lett å kjenne igjen hos andre men ikke hos seg selv. For det er langt på vei et utrykk for vår urasjonelle personlighet. Menneskehjernen er til de grader sammensatt i sin virkemåte.

     • Carlo says:

      Å ta seg til rette på andres bekostning er narsissisme.

      Jeg synes det er interessant det du sier, men jeg må spør ut av nysgjerrighet; har du lest noe av Ayn Rand?
      Hun gjør et utmerket poeng ut av å sjekke hvilke premisser man har.
      Hvis du ikke har lest Atlas Shrugged vil jeg anbefale deg å gjøre det.
      Ellers har Onar skrevet litt om vanlige tankefeil, som går på dette med hvilket premiss en har.

      http://onarki.no/blogg/2009/06/deduktiv-vs-induktiv-logikk/
      http://onarki.no/blogg/2012/10/apriori-deduktiv-metode/

      Jeg kjenner ikke så mye til hvordan selvinnsikt fungerer annet enn egne observasjoner. Det varierer fra person til person.

     • Carlo says:

      Jeg tenkte meg nok ikke helt om på slutten. Selvinnsikt er essensielt sett epistemologi.
      http://filosofi.no/epistemologi/

     • ariel says:

      Carlo:

      For å være ærlig. Jeg har lest ganske mye rart i mitt liv. Jeg husker mye som jeg synes er interessant, men vanligvis ikke hvor jeg har lest det 🙂

      Men gennerellt, når det gjelder kunnskap om klassiske filosofirettninger, så er jeg nok en amatør på denne bloggen.

      Det jeg kan si jeg har lært av egen selvinnsikt og gjennom observasjon av andre er at objektivitet og en grunnleggende forståelse av virkeligheten er veldig bra. Men dette kan lett bli som en kjemisk formel på morsmelk for en sulten unge.

      Det er ikke uten grunn at mange svært intelligente mennesker blir deprimerte når de får analysert virkeligheten lenge nok. Ofte forstår de ikke selv hvorfor.

      Det er visse grunnleggende bohov hos de fleste mennesker som veier mer enn alt annet. Det er å bli bekreftet eller på en eller annen måte bli verdisatt av andre. Leve for ett eller annet. Og identifisere seg som -eller med, ett eller annet. Flere ting kunne vært nevnt. De kan fortrenges, men de er der likevel. Slik er mennesket i sin alminnelighet.

      Det finnes faktisk ensomme mennesker som skader seg selv i ren desprasjon, for da blir de stelt litt med på sykehuset. Sannsyligvis kan slik selvskading skje underbevisst.

      Nesten uansett hva man prøver å analysere og forstå tror jeg slike fenomener vil utgjøre de primære betingelsene for å forstå virkeligheten. Ikke fordi det er logisk eller rasjonellt. Men fordi det er absolutte realiteter.

      Og for å prøve meg på en filosofisk vri. Finnes det noen virkelighet utenfor vårt eget tankeliv? Er det mulig å konstruere logisk korrekte modeller for forståelse av virkeligheten som bare er objektive hvis man forstår dem ut fra betingelser som tar utganspunkt i den samme virkelighetsforståelsen man prøver å beskrive?

      Jeg tror det er mulig. Men for meg er virkeligheten ganske ulogisk. Akkurat som mennesket!

     • Carlo says:

      Skjønner.

      Da kan jeg anbefale filosofi.no, hvis du har lyst å lære mer. Filosofi betyr tross alt “kjærlighet/begjær for kunnskap” og det er det det handler om. Det stiller grunnleggende spørsmål til den menneskelige tilværelsen.

      Jeg skjønner. Dette har Onar tatt for seg i følgende artikkel:
      http://onarki.vgb.no/2008/12/en-leksjon-i-korrekt-tenkning/
      Hvis man bruker den ene hjernehalvdelen og nærmest neglisjerer den andre, eller at de brukes adskilt (i motsettning til sammen, eller sammenflettet) så kan man få en kognitiv dissonans, omtrent slik du beskriver; “dette kan lett bli som en kjemisk formel på morsmelk for en sulten unge.”

      Vel, ja, kanskje det. Jeg tror alikevel premisset til det enkelte individs tekning er en mer avgjørende faktor for depressjon.

      Ja, annerkjennelse er viktig. Vi er sosiale vesener.
      Men annerkjennelse er noe man mp jobbe for og gjøre seg fortjent til. Å gi noen ros for noe som ikke er bra er egentlig en bjørnetjeneste.

      Jeg kjenner til ei som er slik. Eller hun var slik i alle fall.
      Desverre var det umulig å hjelpe henne via samtale. Hun kunne gjerne åpne seg opp litt, men ikke mye. Og hvis jeg forsøkte å påpeke selvmotsigelser, og å jobbe mot en løsning så lukket hun seg bare inn igjen.
      Det eneste jeg kunne gjøre var å la henne være, og heller hjelpe hvis ting gikk virkelig ille.

      Desto større grunn for å lese noe av Ayn Rand 🙂
      Jeg vil si at for ethvert menneske som er ute etter å finne svar som er i tråd med virkeligheten så er hennes bøker veldig gode på å beskrive denne på en meget klar og tydelig måte.

      For en solipsist; nei. For alle andre; ja.
      Ehm, ja. Dog, selv om jeg ikke skjønner så mye av hva Einstein snakket om så betyr ikke det at han tok feil. Jeg er usikker på hva hans teorier har muliggjort som vi benytter oss av i dag, men jeg mener digitale fotoapparater er én av dem.

      Rart. Jeg oppfatter det tvert motsatt. Alt som er virkelig er logisk fordi selvmotsigelser ikke kan oppstå utenfor tankenes verden.

    • @ ariel

     “Men når det gjelder egoisme så kan dette selvsagt forstås på to måter. Min betydning av ordet var ment negativt. Dvs, når man tar seg til rette på andres bekostning.”

     Din forståelse er den kollektivistiske, sosialdemokratiske varianten, der man via lovverket avviser andres rett til å være egoister, men sørger for å skaffe seg selv fordeler eller tvinge andre med på ideen sin. Man stemmer på de partier som fraraner andre mer enn du selv blir fraranet og så unnskylder man seg gjerne med at man gjør det for å hjelpe de fattige. Intensjon er uinteressant – handling er interessant. Man trenger ikke politikk for å være altruist = gi bort alt man eier og har til andre, man trenger utelukkende politikk for å tvinge andre med på noe de ikke ønsker å være med på.

     Den Objektivistiske varianten ønsker lover som tillater alle å arbeide for sitt eget liv uten å kunne ty til umoralske aktiviteter som å frarane andre deres produksjon, hindre andres rett til å arbeide gjennom diverse absurde reguleringer, tvinge andre med på mobbens ”gode” ide om et eller annet, osv.

     “Jeg spør meg ofte om jeg tenker rasjonellt og objektivt. Om jeg greier å skille mellom ønsketenkning og absolutte årsaksforhold. Noen ganger kan jeg det til en viss grad, men vanligvis ikke. Blant annet føles det svært plagsomt og betrakte tingenes uendelige kompleksitet. Det er så fristende å skape teoretisk orden i kaoset. Det er lett å lage logiske teorier. Men de beste av dem forholder seg vel ofte til menneskets mest primitive motiver. De som avslører menneskenes grunnleggende behov og primitive motiver. Psykiatrien er full av begreper som “sublimering”, “rasjonallisering”, “fortrengning” osv osv osv. Ting som det er lett å kjenne igjen hos andre men ikke hos seg selv. For det er langt på vei et utrykk for vår urasjonelle personlighet. Menneskehjernen er til de grader sammensatt i sin virkemåte.”

     Jeg leser deg som at du søker sann handling basert på prinsipper utledet av sann kunnskap om den observerbare verden. Du bør ikke blande psykologi inn i teorier om eksistens, kunnskap, etikk og politikk. Psykologi, som er et synsefag, kompliserer virkeligheten så mye at du aldri vil kunne skaffe deg sann kunnskap. Hvis du tar utgangspunkt i individets liv som dets ytterste verdi – at alle ønsker å arbeide for sitt eget liv og lar deg lede videre av utelukkende objektiv kunnskap om de fire nevnte feltene innenfor filosofi, så ender du i prinsipper for hvordan du skal forholde deg til andre mennesker. Da har du tatt utgangspunkt i det egoistiske menneskets natur, latt deg lede videre av utelukkende objektiv kunnskap, holdt psykologi utenfor og endt i prinsipper for hvordan du skal leve med andre mennesker.

     Helt grunnleggende, på neanderthal-stadiet finnes det bare to verdier: En eller annen form for vold mot andre fredelige med utspring i egoisme/ditt eget liv som ytterste verdi eller fred mot andre fredelige – live and let live. Fred trenger ikke å kontrolleres, vi må kontrollere vold. Vi må ha prinsipper for vold, eller vi kan være helt vilkårlige i volden vår, hvis du synes det er en god ide, men da bør du reflektere over konsekvensene av denne tilnærmingen. Prinsipper er utelukkende interessante i vår omgang med andre, fordi det er dem vi er fredelige eller voldelige mot. Vi starter altså med å innse at vold må kontrolleres, følger objektiv kunnskap om hvordan vi best skal gjøre dette og da ender vi i prinsipper om bruk av vold. Når kollektivistiske politikere snakker om prinsipper kunne de like gjerne snakket om guder – de vet ikke hva de snakker om. Ingen kollektivistisk politiker har noensinne fulgt prinsipper for bruk av vold, fordi politikk er basert på pragmatisme – altså et brudd med prinsippet om ikkevold mot fredelige. Helt grunnleggende eksisterer det altså bare fred eller vold mot andre. Liberalister kommer frem til at det må etableres prinsipper for bruk av vold. ALLE ANDRE, de kollektivistiske tilnærminger til forståelse, kommer alle sammen frem til at man ikke skal ha prinsipper for bruk av vold, man skal følge maktens lyster, som endrer seg over tid, når man avgjør hvem man skal bruke vold mot. Man skal være subjektiv, pragmatisk – fordi man avviser objektiv kunnskap. Hadde man anerkjent objektiv kunnskap, så hadde man ikke hatt muligheten for subjektivisme og pragmatisme. All ondskap kommer fra subjektivisme og pragmatisme, all fred kommer fra prinsippet om å gjøre mot andre som du vil at de skal gjøre mot deg – prinsipper for bruk av vold. Fra fred er det mulig å bygge noe varig godt – ingen har rett til å ødelegge det du bygger opp. Det kan oppleves som godt å motta ransutbytte fra sosialdemokrater(”fellesgodene”), men det er ingen bærekraftig løsning – som demonstrert av den vestlige verdens økonomiske problemer i dag. Ideen om at noen har rett til å bestemme over din fredelige aktivitet er fundamentet for all krig og all vold. Fundamentet for fred er at man kun kan bestemme over seg selv.

     Her kan du hoppe litt rundt og lese om Objektivisme – ideen om at det ER mulig å skaffe seg objektiv kunnskap om den observerbare verden vi lever i: filosofidottno

     Boka som Onar ofte anbefaler – Ayn Rands ”Introduction to Objectivist epistemology” forklarer hvordan kollektivister tenker feil på det helt grunnleggende planet. Hvordan man må gå frem for å skaffe seg objektiv kunnskap. Hvordan flesteparten av verdens filosofer har bommet og etablert feil i nesten all tenkning – feil som har forplantet seg videre oppover i alle kollektivisters tenkning – feil som har avfødt den sekulære kollektivismen. Kollektivisme kan komme fra guder/dogmer eller fra sekulær subjektivisme – begge deler er like absurd/samme type tankefeil og 99% av verdens befolkning sverger til det. Bli en av dem som klarer å tenke riktig. Det er litt hyggelig å kunne det – det forklarer en mye av det som skjer i verden, som man tidligere ikke skjønte. Plutselig faller veldig mange brikker på plass. Start med side 88-121 om den analytisk-syntetiske dikotomi, som er en svært grunnleggende subjektivistisk tankefeil. Skjønner du dette, så er du smartere enn Immanuel Kant og flesteparten av verdens filosofer og det er faktisk ikke så vanskelig å forstå:) De har/hadde fortsatt mer IQ enn deg, men du er mer rasjonell enn dem.

     Her kan du også hoppe litt: aynrandlexicondottcom

     Mvh Sindre

     • ariel says:

      Takk for et langt og interessant svar 🙂

      Jeg ikke motstander av idealiserte modeller for forståelse av kompliserte ting, men selv har jeg aldri vært flink til dette.

      Når det f.eks gjelder ideologier og bevegelser som f.eks feminismen, så er det fristende å sammenligne slikt med en “amerikabåt”. Det kan være like mange forskjellige motiver for å bli med i slike bevegelser som det var motiver for å gå ombort i en amerikabåt, selv om “båten” er den samme.

      Det interessante for meg er ikke først og fremst at det finnes mange veldig gode og veldig dårlige løsninger, men at så få ser forskjellen på dem. Og her kommer all psykologien inn. Hele verdenshistorien ser ut til å ha blitt styrt av den.

      Det ser ut til å være med dårlige løsninger som med usunne livsvaner. Man kan informere folk som bare det, men de lever usunt alikevel. Mange leger har sluttet å fortelle folk at deres levevaner snart vil ta livet av dem. For det er som regel bortkastet tid. Slik er det med mange ideologiske og politiske forhold også.

      Jeg er noen ganger ute å padler på havet. Det er veldig lett å sitte hjemme i soffan og planlegge en tur fra A til B på kartet. Men i praksis vet jeg at kombinasjoner av strøm, vind, bølger, temeratur i luft og vann og kanskje tåke er absolutte betingelser som man bare må forholde seg til. Slik er det med andre ting i livet også. Like viktig som målet i seg selv er betingelsene og muligheten for å nå det uten å drukne på veien.

      En ganske skremmende realitet er at svært mange mennesker ikke ser de problemstillingene som diskuteres på denne bloggen i det hele tatt. Og om de i et øyeblikk skulle greie å fange dem opp, så fremstår de for dem som helt urelevante kuriositeter.

      Men det er ganske lett å fange slike mennesker med propaganda og bedrag som spiller på følelser. Slik som det er så mye av på NRK. Og når slike mennesker møter motstand kan det bli som når bølger får vind og/eller strøm mot seg. De mister litt fart, men kommer tettere og blir mye høyere. Det er under slike forhold de såkalte “monsterbølgene” kan oppstå. De vokser seg større og større ved å “sluke” andre bølger. Ikke ulikt det man noen ganger kan se i politikken.

      Men uansett. Det vi helt sikkert er enige om er at informasjon er viktig. Det viktige er å “knekke den sosialistiske koden”. Ikke teoritisk, men i hodene til alle med lav politisk bevissthet.

 8. JV says:

  Sitat Åm: “…hvor likeverd betyr å behandle hverandre med gjensidig respekt som LIKEMENN.”

  Og her starter tankefeilen med en gang hos hr. Åm. Det ligger liksom i betydningen av ordet at likeMENN må dreie seg om en ensartet gruppe av samme kjønn. Kvinner kan ALDRI bli en manns likemann. Like lite som Åm kan bli en likekvinne. Mann og kvinne er heidundrende forskjellige i en slik grad at ordet “like” kun kan benyttes for å skille oss fra andre raser. Vi må derimot ha respekt for hverandres ulikheter og absolutt IKKE forvente Mars-løsninger av Venus-mennesker.

  En mann (tidligere begrep som nå trolig bør fredes av Sylfest Lomheim og Riksantikvaren) er en naturlig lederskikkelse i de fleste familier . Som leder bør han i stor grad være romslig, raus, rimelig og sette de øvrige familiemedlemmenes ve og vel foran sine egne behov.

  En kvinne er fysisk sett skapt betydelig vakrere enn en mann, noe som gjenspeiles i “håndbagasjen”. Hun blir naturlig nok mere selvopptatt – ikke minst av nettopp sitt vakre ytre, mens en normal mann stort sett er jevnt stygg hele livet uten å ta dette så tungt.

  Unge menn i dag vokser desverre stadig oftere opp uten noen farsskikkelse. De tar følgelig større preg av mor, noe som gjør dem adskillig mere selvopptatte. Når de i sin tur møter den unge pike på livets vei, ser de heller ikke en de normalt sett skal beskytte, forsørge og verne om, men de møter snarere noe de raskt oppfatter som en rival. Og hva gjør en mann når han møter en rival? Jo han slåss. Som statistikken viser så varer forholdene ikke så lenge, idet kjønnsforvirrede unge damer BÅDE vil beskyttes etc., men samtidig vil lede selv. Og med to skippere på skuta osv…

  Og slik blir samfunnet sakte men sikkert brutt ned og legges naturlig nok åpent for innvandrende kulturer som har helt andre normer for familieliv. Disse kan i ro og mak bare vente på at barnløse nordmenn fader ut og deres eget demografiske felttog sensasjonellt (i historisk sammenheng) bytter ut befolkningen på et helt kontinent.

  Og alt dette startet med feminismen, som er et avdelingskontor av en annen ideologi som alltid går under – sosialismen og ateismen. En hellig treenighet….

  • Linda says:

   Mann er den gammelnorske akkusativformen av maðr, som betød «mann» eller «menneske».

   • Morten Bendiksen says:

    Uansett om det ikke stammet fra et ord som betyr menneske som Linda påpeker, så ville det være uformålstjenlig i denne diskusjonen å henge seg opp i dette ordet. Det er jo åpenbart at Onar Åm ikke mener at kjønnene er biologisk like. Han brukte det ordet som var tilgjengelig for å beskrive et konsept. Konseptet er det som er viktig å forstå.

 9. Ultima_Thule says:

  «Mange menn støtter også opp om velferdsstaten fordi de alle har hatt mødre som har lært dem opp at velferdsstaten er en god ting.»
  – Eller rett og slett fordi dem er fysisk svake.

  • Det er nok en god blanding av fysisk/psykisk svakhet og hjernevask. Jeg kjenner noen seriøst trygge og sterke svenske menn som i sterk grad støtter omfordeling.

   Hvis man er fysisk svak, men psykisk sterk tviler jeg på at man ender som sosialist. Jeg antar det er kombinasjonen fysisk og psykisk styrke som avgjør hva du identifiserer deg som: Et offer – som er disponert for å støtte sosialisme eller en vinnertype som er disponert for å støtte kapitalisme.

   Onar har tidligere påvist sammenhengen mellom sosialisme og kriminalitet. Her påvises sammenhengen mellom svakhet og sosialisme. Jeg har aldri møtt nevrotiske(lidende) kapitalister, men det renner over av dem hos sosialistene.

   Vi vet at det skal mange tankemessige krumspring til for å tro at sosialisme er en etikk som kan fungere for alle, så det er åpenbart krav om mye anti-tenkning for å være sosialist.

   Det ser ut som menneskets dårlige eller gode kvaliteter henger tett sammen med politisk overbevisning. Anti-tenkende, psykisk/fysisk svake, nevrotiske mennesker med disposisjon for kriminalitet er de tydeligste sosialistene, mens rasjonelle, selvgående, sterke, psykisk sunne mennesker er kapitalister.

   Crony-kapitalistene vil jeg anta er opportunister som driter i politikk, men ser sitt snitt som de korrupte jævlene de er til å tjene en slant – nisjemennnesker.

   Crony-sosialister, som kineserne, er nok akkurat som crony-kapitalistene – opportunister. Egentlig er nok majoriteten av sosialister i sin essens cronier, fordi vi har aldri sett sosialismen fungere og sosialister som flyter til toppen som all annen dritt er jo aldri ærlige med sin sosialisme – de skal alltid berike seg på bekostning av de andre sosialistene.

   Med feil insentiv dyrkes alle menneskets dårlige kvaliteter frem og med rett insentiv – det motsatte. Vi kan programmeres utenfra og innenfra i tillegg til våre disposisjoner for det ene eller det andre.

   Uansett hvor psykisk/fysisk svak du er, kriminelle tilbøyeligheter eller en opphopning av nevroser – hvis du er rasjonell vil du aldri kunne ende som sosialist. Rasjonalitet troner over alle de andre disposisjoner og utenfrapåvirkning. Jeg var demokrat på høyresiden helt til Onar gjennom sin tenkning tvang meg til å ta et oppgjør med mitt politiske ståsted. Ærlighet og rasjonalitet knuser sosialisme.

   Hvis sosialister hadde forholdt seg litt mer til virkeligheten fremfor ideologiene sine og inkorporert menneskets egoisme, så hadde de slitt med teorien om felles eierskap og beveget seg vekk fra ihvertfall teorier om omfattende sosialisme. Men da må de skrinlegge brorparten av tenkningen sin og det sitter vel langt inne:-). Det året sosialister forlater ideologiorientering rundt sosiale konstruksjoner til fordel for en mer objektivt oppdagbar virkelighet er det samme året muslimer tar avstand fra sin pedofile, massemyrdende, slavehandlende, karavanerøvende, voldtektsprofet Muhammed. Med anti-tenkning og selvmotsigelser til grunn beveger vi oss baklengs inn i fremtiden. Våre fiender har slått seg sammen og blitt en formidabel motstander. Jeg ønsker oss alle lykke til.

   • Zanthius says:

    Det er morsom lesing. Ikke like morsomt som Trump, men ikke langt i fra. Du ligger ikke så langt unna hans intellektuelle nivå.

    • Jeg føler og sier som Trump, når ignoranter som du ytrer deg, Zanthius: “Who cares?”

     • Zanthius says:

      Siden Onar er en del smartere enn deg, har han også sannsynligvis et mye større potensiale til å kunne utvikle seg intellektuelt. Men hvis Onar hadde utviklet seg bort fra det primitive tankemønsteret han har indoktrinert i deg, hva ville skjedd med deg? Ville du fortsatt å tro på det Onar engang trodde på, eller ville du tilpasset deg Onar’s nye verdensforståelse?

 10. Liberalisme, med livet som ytterste verdi, fred mot fredelige, arbeid for egen eksistens, langsiktig rasjonell egeninteresse som etikk, fullstendig i samsvar med en biologisk og sosial virkelighet er det høyeste politiske synet et individ kan ha. Hvis Onar hadde beveget seg vekk fra dette, hadde han beveget seg nedover – det er rimelig utenkelig. Han kunne kanskje gjort det av praktiske årsaker, aldri tenkningsmessig. Når man vet at 1+1=2 kan man aldri med vilje returnere til ikke å klare å legge sammen disse to tallene. Har man erkjent det (så langt) høyeste synet kan man ikke falle fra dette. Du, Zanthius, kan ikke nå opp til dette menneskesynet, denne tilliten og forståelsen og kan derfor ikke se det vi ser. Intelligensmessig er du sikkert helt på høyden, men det irrasjonelle/følelsesmessige i deg er for dominerende til at du kan klare å løfte deg selv opp til vårt nivå. Det ser ihvertfall slik ut, fordi du har vært eksponert for svært mye liberalisme her hos Onar uten å vokse. Parasittisme og frykten for at fredelige individer skal få styre eget liv er åpenbart en meget sterk drivkraft, siden den overveldende majoriteten av mennesker er sosialister i en eller annen variant og grad.

  • Zanthius says:

   “Det ser ihvertfall slik ut, fordi du har vært eksponert for svært mye liberalisme her hos Onar uten å vokse. ”

   Jeg leste bøkene til Ayn Rand lenge, lenge før jeg begynte å skrive her. Hun fascinerte meg engang i tenårene da jeg var rebelsk mot alt og alle, og syntes at de fattige taperne bare kunne dø.

   • Ako says:

    Da har du hatt helt andre tanker enn det de fleste Objektivister har. Motstanden mot skatt handler, for min del, om å hindre at staten får mer makt på bekostning av enkeltmennesket. Når staten tvinger oss til å betale for tjenester vi ikke vil ha, subsidiere trossamfunn, kunstnere og intellektuelle som kan bruke all sin fritid på å angripe de strukturene som gjør at de kan gå livet gjennom uten å gjøre et eneste dagsverk med produktivt, ærlig arbeid oppstår det et reelt klassesamfunn; de som produserer mot de som lever av andres produksjon. På kjøpet får vi politikere som smiler og ler sammen med de mest regressive kreftene vi har i dag; islamistene( og kaster ekte menneskerettighetsforkjempere til ulvene) for å krype for deres stemmer. Europa går en dyster fremtid i møte, så da bør alle som ønsker ytringsfrihet stå sammen. Faktisk bør dette være det viktigste spørsmålet i årets valgkamp.

    • Zanthius says:

     “Motstanden mot skatt handler, for min del, om å hindre at staten får mer makt på bekostning av enkeltmennesket.”

     Hva med at mødre får fødselspermisjon og foreldrepenger? Hva med at barnehagene et substituert av staten? Du vet at dersom vi ikke hadde hatt en velferdsstat som finansierte disse tingene, så ville vi sannsynligvis hatt en like lav fødselsrate som de fleste andre europeiske landene. Du er kanskje i mot at kvinner skal være i arbeid?

     • Ako says:

      Jeg er selvsagt motstander av subsidierte barnehager. Det er ikke noe mål i seg selv at kvinner absolutt skal jobbe i den mest fruktbare alderen. I familier hvor kvinnen har et større inntjeningspotensial enn mannen kan jo denne være hjemme med barnet også. Dette er dog en uinteressant diskusjon for min del. Det er 1000 utfordringer med mitt/vårt prosjekt og jeg gidder ikke å gå gjennom hver enkelt. Det er også 1000 ting staten i dag tar seg av som kan kuttes ut på dagen uten problematiske konsekvenser.

     • Zanthius says:

      “Det er ikke noe mål i seg selv at kvinner absolutt skal jobbe i den mest fruktbare alderen.”

      Nå er det sånn at oppegående kvinner som er i fullt arbeid i fruktbar alder, ikke akkurat nødvendigvis vil anse det for å være en god ide å få barn, dersom staten ikke subsidierer. Uten noe som helst subsidier fra staten vil det bli veldig dyrt for folk å få barn. Det er allerede nok stress/styr med subsidierer. Folk vil sannsynligvis ikke synes det er verdt det, med mindre de er veldig rike. Men dessverre så er det bare en liten del av den norske befolkningen som er så rik, og dersom kun de får barn, så vil fødselsraten uansett gå drastisk ned.

     • Hvis en fascist som Zanthius vil ha opp antallet barnefødsler har han mange muligheter. Sette en pistol mot hodet mitt, rane penger og gi til kvinnene for å få barn, sette en pistol mot hodet til kvinnene og true dem til å få barn, mm:-)

     • Zanthius says:

      “sette en pistol mot hodet til kvinnene og true dem til å få barn”

      Ja, å betale litt skatt for fellesskapet kan virkelig likestilles med noen truer meg med en pistol. Men ja, du tenker jo akkurat slik som jeg gjorde i tenårene. Faen ikke stjel skatten min og gi den til de fattige taperne! La de fattige taperne dø!!! Til helvete med hele velferdsstaten!

     • Etterhvert, når man lenge nok har tvunget kvinner til å få barn med en pistol mot hodet, så gjør de det fordi det føles helt normalt, akkurat som skatt:-) Ingen prinsipiell forskjell på pistol mot hodet for å skaffe spenn for å skaffe barn eller skaffe barn. Det ene er indirekte, det andre er direkte. Sosialister kan beskytte seg med selektiv forståelse:-)

     • Zanthius says:

      “Etterhvert, når man lenge nok har tvunget kvinner til å få barn med en pistol mot hodet”.

      Hvis man bare repeterer et latterlig idiotisk mantra uendelig mange ganger blir det indoktrinert verdensbilde, uansett hvor latterlig det er. Det virker mindre og mindre idiotiske jo flere ganger man repeterer det. Her er du, muslimene og de andre religiøse tullingene veldig mye til felles.

     • Men, Zanthius, hvis en liten fascistdritt som deg kunne forklart enkle meg den prinsipielle forskjellen mellom å true penger av meg og gi til kvinner i Norge for å insentivere dem til å få flere barn(med uvisst utfall, pga kompleksiteten) eller simpelthen å true kvinnene direkte til å få feks 3 barn(mer sikkert, fordi man kan sanksjonere hardt mot dem hvis de ikke leverer), så hadde jeg jo sluppet å repetere et angivelig latterlig, idiotisk mantra. Det må jo være lett å forklare forskjellen, siden det er så latterlig idiotisk. Du har angivelig høyere IQ enn meg, så dette burde bli en lett oppgave for deg:-)

      PS: Analyser ditt eget innspill med tanke på argumenter og logikk, så kan vi virkelig ta i bruk begrepet latterlig. Dess mer desperat du blir, dess mer latterlig blir du også. Det kler deg:-)

     • Zanthius says:

      “den prinsipielle forskjellen mellom å true penger av meg”

      Hvorfor anser du skatten din for å være dine penger? Kunne det ikke like gjerne vært noe som tilhører arbeidsgiveren din, som arbeidsgiveren din må gi til staten for å ha deg ansatt?

     • Zanthius says:

      “Det må jo være lett å forklare forskjellen, siden det er så latterlig idiotisk. Du har angivelig høyere IQ enn meg, så dette burde bli en lett oppgave for deg:-)”

      Ehhh.. ja, og det er lett for kvantefysikere å forklare kvantefysikk til folk uten noe utdannelse med 80 i IQ…..

     • Zanthius says:

      “Dess mer desperat du blir, dess mer latterlig blir du også.”

      Jeg skal gjøre et forsøk.

      Problemet med forenklede modeller av virkeligheten som man repeterer til seg selv igjen og igjen, er at det stagnerer mental utvikling. Altså, du hater Islam, så forestill deg en muslim som hele tiden repeterer til seg selv hvor mye han hater vanntro vestlige folk. Mentalt sitter han helt fast i denne “loopen”. Han vil aldri kunne utvikle seg til å få en dyptgående forståelse av matematikk og moderne naturvitenskap, for han kaster bort altfor mye tid på å befinne seg inne i denne “loopen” hvor han kun fokuserer på hvor mye han hater de vanntro vestlige folkene.

      Ja, det blir på samme måte med deg og sosialistene. Istedenfor å bruke energien din på å utforske matematikk og naturvitenskap, så kaster du bort energien din på å befinne deg inne i en “loop” hvor du bare repeterer til deg selv hvor mye du hater de fascistiske sosialistene.

      Å gå inn i religiøse og politiske “looper” er tilsvarende mentalt selvmord. Hvis man vil være “i live” lever man ikke i en “loop”, men man fortsetter bare å utforske å lære.

     • “den prinsipielle forskjellen mellom å true penger av meg”
      Hvorfor anser du skatten din for å være dine penger? Kunne det ikke like gjerne vært noe som tilhører arbeidsgiveren din, som arbeidsgiveren din må gi til staten for å ha deg ansatt?”

      Problemet blir å forklare hvorfor staten eier deler av min private eller min bedrifts produksjon. Min begrensede ressurs er tid, jeg bruker min tid på å produsere til meg selv. Hvis staten eier en del av min produksjon eier den også en del av min tid. Hvor fikk staten eierskap til min tid? Hvis den eier min tid kan den like lett hevde at den eier en del av tiden til alle i landet, inkludert alle kvinner, som den «overtaler» til gradvis å produsere 3 barn hver. I min mer presise fascistiske variant kan staten styre omtrent nøyaktig hvor mange barnefødsler som kommer hvert år, hvor de kommer, osv. Meget praktisk sett utifra et fascistisk ståsted. Indirekte påvirkning som beskatning av tredjepart er langt mer upresist. Men spørsmålet mitt var selvsagt om det eksisterte noen prinsipiell forskjell på å «overtale» meg til å skatte eller overtale kvinnene til å avle?

      “Det må jo være lett å forklare forskjellen, siden det er så latterlig idiotisk. Du har angivelig høyere IQ enn meg, så dette burde bli en lett oppgave for deg:-)”
      Ehhh.. ja, og det er lett for kvantefysikere å forklare kvantefysikk til folk uten noe utdannelse med 80 i IQ…..”

      Nå har jeg målt IQen min til godt over 80(122) og alt kan forklares til relativt oppegående mennesker, såfremt man selv har en god og virkelighetsnær forklaring og er en relativt oppegående pedagog. Jeg kan også like lett lage en analogi og påpeke at professorer i intelligent design sliter med å forklare sine nybegynnende studenter overbevisende og virkelighetsnært om intelligent design. Den som begår vold har bevisbyrden og sosialdemokrater har aldri brydd seg med å argumentere grunnleggende for hvor de får retten til å skatte og regulere fra. Noen fascister satte seg ned en gang i historien og skrev ned et sett med regler om at de eide alle menneskers tid og andre fascister kopierte ideen verden over. Men at alle fascister har skrevet ned retten de har til å rane og regulere er ikke en virkelighetsnær regel normativt sett, bare deskriptivt. Jeg opplever at du er delvis opptatt av det normative.

      “Dess mer desperat du blir, dess mer latterlig blir du også.”
      Jeg skal gjøre et forsøk. Problemet med forenklede modeller av virkeligheten som man repeterer til seg selv igjen og igjen, er at det stagnerer mental utvikling. Altså, du hater Islam, så forestill deg en muslim som hele tiden repeterer til seg selv hvor mye han hater vanntro vestlige folk. Mentalt sitter han helt fast i denne “loopen”. Han vil aldri kunne utvikle seg til å få en dyptgående forståelse av matematikk og moderne naturvitenskap, for han kaster bort altfor mye tid på å befinne seg inne i denne “loopen” hvor han kun fokuserer på hvor mye han hater de vanntro vestlige folkene. Ja, det blir på samme måte med deg og sosialistene. Istedenfor å bruke energien din på å utforske matematikk og naturvitenskap, så kaster du bort energien din på å befinne deg inne i en “loop” hvor du bare repeterer til deg selv hvor mye du hater de fascistiske sosialistene. Å gå inn i religiøse og politiske “looper” er tilsvarende mentalt selvmord. Hvis man vil være “i live” lever man ikke i en “loop”, men man fortsetter bare å utforske å lære.”

      Analogien har alvorlige mangler. Sosialisten har aldri fremført et gyldig eller virkelighetsnært argument for hvorfor noen andre enn deg selv eier tiden din og produksjonen din og vilkårlig kan bestemme hvor mye av den de eier, opp mot 90-100% visstnok av «de rikes» tid. Sosialismen er virkelighetsfjern ved at den har feil insentiver og derfor mislykkes den alltid. Det gjør sosialdemokratier verden over også, det tar bare lengre tid, fordi de tillater eller har tillatt mer kapitalisme, som har holdt dem levende lenger. Jeg har ikke et religiøst hat mot verken nasjonalsosialisme, internasjonalsosialisme eller sosialdemokrati, jeg simpelthen ser at de er fascistiske doktriner(bruker trusler eller vold for å få alle til å gå i takt) og derfor ikke har livets rett, fordi fascisme går mot det mest grunnleggende i livet – arbeid for egen eksistens og alt rundt denne essensen. Banaliteten i analogien din forteller meg hvor lite energi du bruker på å tenke rundt dette eller hvor lite evne du har til å tenke rundt dette. Du stilte Onar utallige spørsmål og kom med utallige påstander som alle ble forklart og/eller tilbakevist og likevel ga du aldri opp ideen din. Hvem er det som aldri gir opp en ide uansett hva virkelighetsnære argmenter forteller ham? Kan det være en religiøs person? Du projiserer, Zanthius. Interessant at du forsøker å fremstille det som om det er Onar, jeg og andre Objektivister som nekter å forstå dine ideer, når det over lang tid viste seg at du nektet å forstå virkelighetsnære argumenter om Objektivisme – og fortsetter med det samme, år etter år.

      Vi kan tilsynelatende fortsette å utsette din begrensede tenkning og dine begrensede kunnskaper for sosialisme versus liberalisme i mange år uten at det gjør inntrykk. Bare hold deg til forsøket på å forklare den prinsipielle forskjellen som var utgangspunkt denne gangen. Jeg forventer ikke at du gjør det, jeg forventer ikke engang at du er hederlig(du er jo erklært uhederlig her inne på bloggen). En Objektivist kan desverre aldri(statistisk sett) forvente virkelighetsnær tenkning(ærlighet) fra en ikke-Objektivist. Jeg var en fascist før Objektivismen og ærligheten min tvang meg til å forandre ståsted. Du skulle bare visst hvor mye jeg elsket ideen om det kontantløse samfunn for å skaffe tilgang til alle ressurser og hindre kriminelle i sin virksomhet. Det er litt god-vondt å bli Objektivist, for man forlater kollektiv tenkning, forlater de fleste diskusjoner kollektivet driver med, forlater fellesskapet tenkningsmessig. Litt som å være en gud:-). Man ser alt ovenfra der man flyr over verden, mens kollektivist-froskene sitter i brønnene sine og ser hele sin verden derfra. Og så hører man kvakkene deres og skulle ønske de kunne løfte seg opp til ditt nivå tenkningsmessig og uttrykksmessig. Kvakk-kvakk er nokså kjedelig i lengden.

      Apropos Trump: «The devil we need, not the angel we want». Han rister hardt i politisk korrekthet, Lugenpresse, global oppvarmingsreligionen, islam, korrupte politikere verden over og liknende essensielle tema for at mennesker skal kunne leve et relativt virkelighetsnært og godt liv. At Trump vant over Clinton tross hvem og hva som sto på hennes side av makt sier mest om Clinton og Zeitgeist. Folk ser at politikere og politikk er uetisk og korrupt, men de har bare slikket på den røde pillen, så de er langt fra å trenge gjennom og se at politikk og politikere er fullstendig ubrukelig for menneskeheten.

 11. Ako says:

  Zanthius bedriver en øvelse som er typisk for venstresiden. Han prøver på en klassisk splitt og hersk. Han prøver å innynde seg til Onar med komplimenter, samtidig som han kommer med fordømmelse av Onars meningsfeller. Det vil selvsagt ikke fungere på Objektivister, men hvis man følger med på Minerva og mer moderate høyresidemiljøer ser man at det å få anerkjennelse fra venstreside”intellektuelle” er viktigere enn å stå for det man mener. Man prøver å pakke inn sine meninger i et språk som implisitt anerkjenner motstanderens verdensanskuelse og kryper og krymper seg når man blir tatt på teknikaliteter eller har beveget seg for langt unna de akseptable meninger. Sannheten er så enkel og så “primitiv” at venstresidens ideologi(bredt tolket) er gjennomkorrupt, og den er så nær døden at det viktigste nå er å få fjernet ytringsfriheten for alle som tillater seg å si sannheten før dødsstøtet er et faktum. Vi så i Hamburg hva fremtiden vil bringe hvis voldselskerne får holde på. Vi ser hva som foregår på universitetene i USA og England. Vi ser at media, CNN, BBC og deres like brennmerker kritiske røster som hatpredikanter, selv om man vet at det fører til at folk må leve med stor sikkerhetsrisiko. Å stå opp for Vestens idealer i 2017 er det minst primitive man kan gjøre. Alternativet er godt gammeldags barbari, med et lite preludium fra post-modernistene, som bereder grunnen for at islamister og marxister sammen får gitt dødsstøtet til den lille rest av individuell frihet vi fortsatt har. Så det lille trikset ditt kan du bare spare til noen som Lars eg lure av billig retorikk, Z.

  • Zanthius says:

   “Å stå opp for Vestens idealer i 2017 er det minst primitive man kan gjøre. ”

   Helt enig, men hva er egentlig Vestens idealer? Hvis du mener pressefrihet og ytringsfrihet er jeg helt med deg. Hvis du mener likestilling og like rettigheter for alle borgere er jeg helt med deg. Hvis du mener sekulariser og mindre religion er jeg helt med deg. Har faktisk 0 respekt for de på venstresida som beskytter Islam, men jeg har også 0 respekt for de som støtter Donald Trump. Man trenger ikke nødvendigvis å tro på noen av idiotene.

 12. Ako says:

  Da har vi et godt knippe med idealer vi er enige om.

 13. Ako says:

  Hadde du klart å komme med noe innsiktsfullt, så hadde du hatt et lite snev av injurierende kraft, Z. Med ditt fokus på naturvitenskap, så bør du kanskje forstå at det er revnende likegyldig hvem det er som betaler til staten; arbeidsgiver eller arbeidstaker. Det fjerner den samme summen fra sivilsamfunnet og brukes til å lønne uvirksomme, skadelige byråkrater. Hvis jeg skulle nedverdige meg selv til å diskutere på samme måte som venstresidejuntaen, så kunne jeg ha sagt “vi har noe som heter arbeidsgiveravgift, duh”, og lagt det ut på Twitter til spott og spe. Det er bare det at jeg forstår hva du vil frem til, og det var et dårlig forsøk på å tilsløre virkeligheten.

 14. Objektivister er guder etisk sett, fordi vi holder fast på den mest grunnleggende sannheten – at hvert individ ytterst sett er ansvarlig for seg selv og sitt og derfor har retten til å bestemme over seg selv og sitt. Ansvar og rettigheter hører uløselig sammen. Kollektivister tror de er guder, fordi de tiltar seg retten til å skatte og regulere individer, fordi de mener at de har evnen til å gjøre ting mer etisk riktig og utnytte ressurser bedre og få bedre resultater. MEN, og det er verdens største men, – de tar aldri ansvar som står i stil til retten de tiltar seg. De er guder i sitt eget hode – som i Onars uttrykk skalter og valter med fredelige menneskers liv og eiendom, akkurat slik guder alltid har gjort. Man sløser bort noen hundre milliarder og så mister man jobben? Man burde minimum blitt hengt. Sosialistisk ran og regulering kan aldri bli etisk riktig, men et skritt i riktig retning er at ekstremt konkrete lovnader følges opp med voldsom straff om de ikke blir virkeliggjort. Det hadde skremt endel selvutnevnte guder fra å prøve seg.

  • Zanthius says:

   “Objektivister er guder etisk sett ”

   Altså, bare at du tenker på denne måten, indikerer at du har tatt “mentalt selvmord”, for i utsagnet ditt indikerer du også at nådd et endepunkt for mental utvikling.

   “at hvert individ ytterst sett er ansvarlig for seg selv og sitt og derfor har retten til å bestemme over seg selv og sitt”

   Dette er det du sier til deg selv for å føle at du er bedre enn de andre. Hadde du fått muligheten til å høre på hva muslimene sier til hverandre, så ville du sett at de tenker på en veldig lik måte.

   Altså, det er revnende likegyldig hvilken grunn du har funnet for å rettferdiggjøre at du er bedre enn sosialistene. Det er også revende likegyldig hvilken grunn muslimene har funnet for å rettferdiggjøre at de er bedre enn vantro vestlige folk.

   Hvis hele min virkelighet er definert av de “vanntro vestlige”, så begrenser det min virkelighet. Hvis hele din virkelighet er definert av de “fascistiske sosialistene”, så begrenser det også din virkelighet.

   • Ako says:

    Falsk ekvivalens. Kritikken av sosialister tar utgangspunkt i det -empiriske-faktum at alt de tar i blir til dritt, og jo mer de får holde på med sitt prosjekt jo verre blir det. Islamister, og andre ekstreme muslimer, har fått indoktrinert at vantro er lavere på rangstigen fra en bok hvis “kunnskap” kommer fra åpenbaring. Dette får de høre fra barnsben av. Det er en lang vei å gå når man har fått så mange vrangforestillinger. Så disse er ofre for de elendige intellektuelle omgivelsene de har blitt født inn i. Som sosial-demokrat har du også bare omfavnet din kulturs narrativ. Newton var også kristen og alkymist, så intelligens er ikke noen sikker vaksine mot idioti og hjernevask via sosial diffusjon.

    • Zanthius says:

     “Som sosial-demokrat har du også bare omfavnet din kulturs narrativ. ”

     Vel, hele min virkelighetsforståelse er ikke begrenset til et hat mot kapitalister og folk som ønsker å fjerne velferdsstaten. Dere er en ganske liten brikke i mitt verdensbilde, og på samme måte burde kanskje du/dere ansett sosialistene for å være en veldig liten brikke i deres verdensbilde.

     Når alt i muslimenes verdensbilde bare dreier seg om de “vantro” kristne, så viser det egentlig bare hvor “store” de vantro kristne er.

     • Ako says:

      Sosialister er en ødeleggende, reaksjonær bevegelse med enorm påvirkningskraft. Det er helt avgjørende for vår frihet og overlevelse at deres ideer bekjempes hele tiden. For bare få tiår siden var kanskje så mye som 2/3 av verdens overflate styrt av ekstreme sosialister. Heldigvis var det nok mennesker med mot til å bekjempe disse. Det store problemet nå er at de har infiltrert deler av akademia, og det læres bort bare i varierende grad hvilke skrekksamfunn denne tankegangen skaper, og det læres bort på en helt klinisk nærmest unnskyldende måte. Hadde vi lært bort hvilke psykopater disse folkene virkelig var, med konsentrasjonsleirer som overgår fantasien selv til de verste nazistene, så hadde vi kanskje sluppet de mest arrogante snørrvalpene som innbiller seg at nettopp de er de rette til å endelig få disse teoriene til å fungere. Når du fremstiller det som at [motstand mot mennesker som flørter med disse ideologiene og som kjøper liturgien uten spørsmål om hva symbolene betyr og hvilke mennesker som har brukt dem] som bortkastet, så tyder det på at heller ikke du har tilegnet deg nok kunnskap om faren disse folkene representerer.

     • Zanthius says:

      “Sosialister er en ødeleggende, reaksjonær bevegelse med enorm påvirkningskraft. Det er helt avgjørende for vår frihet og overlevelse at deres ideer bekjempes hele tiden.”

      Til meg fremstår dette som en grov forenkling av virkeligheten. Altså, jeg driver på og skriver en artikkel om “cognitive biases” nå, og psykologer har avdekket en drøss med “cognitive biases” som ikke bare er med på å gi opphav til mange irrasjonelle tankesett for sosialister, men også for kapitalister, muslimer, kristen fundamentalister, og for tilhengere av drøssevis av andre ideologier.

      Å tro at du er “immun” mot “cognititive biases” vil være like dumt som å tro at du ikke er et menneske. Vi er genetisk disponert for en rekke av disse.

      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases

   • “Objektivister er guder etisk sett ”
    Altså, bare at du tenker på denne måten, indikerer at du har tatt “mentalt selvmord”, for i utsagnet ditt indikerer du også at nådd et endepunkt for mental utvikling.”

    Vi har nådd et høydepunkt etisk sett, vi har en forståelse for det normative som langt overgår alle andre. Skulle en bedre individualistisk variant dukke(kanskje den finnes) opp vil det beste argumentet vinne, slik det alltid gjør for hederlige mennesker. Du er kvalifisert uhederlig, så dette kan du ikke forstå:-)

    “at hvert individ ytterst sett er ansvarlig for seg selv og sitt og derfor har retten til å bestemme over seg selv og sitt”

    Dette er det du sier til deg selv for å føle at du er bedre enn de andre. Hadde du fått muligheten til å høre på hva muslimene sier til hverandre, så ville du sett at de tenker på en veldig lik måte.”

    Nei, det er det intuitive hos alle rasjonelle vesener og små fascistsvin som deg klarer ikke å imøtegå det med rasjonelle argumenter. Fascister tiltar seg retten til å bestemme, men de tar ikke ansvar. Hvis du ikke forstår kognitivt dette med rett og ansvar, så kan vi møtes, jeg kan sitte og stikke nåler i deg til kroppen din forteller deg at noe er galt. JEG stikker nåler i deg og DU lider? Det blir helt feil. Jeg kan ikke bestemme at du skal lide og så må du ta ansvaret for lidelsen. Noen som prøver å avvise sammenhengen mellom rett og ansvar går mot virkeligheten til alle tenkende vesener.

    «Altså, det er revnende likegyldig hvilken grunn du har funnet for å rettferdiggjøre at du er bedre enn sosialistene. Det er også revende likegyldig hvilken grunn muslimene har funnet for å rettferdiggjøre at de er bedre enn vantro vestlige folk.”

    Jeg er mer opplyst enn deg og dem, så kan du sette en merkelapp på det hvis du trenger det – bedre, ja, tilhenger av et bedre system, bedre rasjonalitet, et bedre menneske, fordi jeg ikke hykler.

    “Hvis hele min virkelighet er definert av de “vanntro vestlige”, så begrenser det min virkelighet. Hvis hele din virkelighet er definert av de “fascistiske sosialistene”, så begrenser det også din virkelighet.”

    Fascister som deg er tenkningsmessig ubetydelige små maur i min verden, som hos en gud er de myggen som stikker meg i armen, ikke noen som definerer min verden.

    Metodemessig likner du på et troll, fordi alle dine innspill, alt du presterer er som et barn som har oppdaget noe det ikke liker. Men, andre som leser får jo med seg hvem som er konkrete og hvem som snakker om alt mulig annet og bytter emne hele tiden. Jeg tar for gitt at du kapitulerer når det gjelder å forklare den prinsipielle forskjellen mellom regulering av barnefødsler via trusler mot kvinner direkte og et forsøk på regulering indirekte via skatt. Det var der du hisset deg opp, men du klarer altså ikke å mestre en setning, så jeg erklærer seier. Ingen pinsipiell forskjell, i ditt fascistsvinsamfunn ville det vært like naturlig å regulere antallet barnefødsler slik jeg beskriver

 15. Zanthius. I all din tid som kollektivist/fascist/sosialist/sosialdemokrat – hva er ditt aller sterkeste argument, ditt essensielle destillat for beskatning og regulering av fredelige individer og MOT individets rett til å eie seg selv og sitt og administrere det selv? Et argument som forbigår ideen om at den som har rett også har ansvar? Det er selvmotsigende å hevde at man kan ha rett til å påføre andre lidelse uten å ta ansvar i like stor grad som den du påfører lidelse, bare begrunnet i intensjon og gode hensikter. Skal du plage meg, hindre meg og ødelegge min fredelige livsutfoldelse, så må du faen meg kunne begrunne hvorfor og levere resultater som er overbevisende. Du begår volden, DU har bevisbyrden.

 16. Ako says:

  Jeg tror selvsagt ikke at jeg er immun mot kognitiv bias, men det er et empirisk faktum at jo lenger til venstre et samfunn beveger seg, jo verre blir det for det store flertallet av befolkningen. All statistikk er en forenkling av virkeligheten, ÅPENBART. Problemet oppstår når mennesker som vanligvis kan lese statistikk går begynner å se bort fra 99% sikker kunnskap med henvisning til helt standard svakheter som er å finne i alle dataanalyser. Se på Venezuela. Hvis du ikke ser at det er nok et datapunkt i en trend, så bør du virkelig gå en runde med dine egne biaser.

  • Zanthius says:

   “gå en runde med dine egne biaser.”

   Jeg driver og skriver en artikkel om biaser, og selvsagt innser jeg at jeg ikke er helt immun mot mye av det jeg skriver om.

   “men det er et empirisk faktum at jo lenger til venstre et samfunn beveger seg, jo verre blir det for det store flertallet av befolkningen”

   Så Norge/Sverige/Danmark er mye verre enn USA? Vi knuser i alle fall USA på en rekke internasjonale sammenligninger, angående for eksempel slike ting som korrupsjon, pressefrihet, tillit til regjeringa og likestilling. I flere av disse tingene er også de skandinaviske landene på helt motsatt side av spektrumet i forhold til de latinamerikanske landene.

  • Zanthius says:

   “Jeg tror selvsagt ikke at jeg er immun mot kognitiv bias, men det er et empirisk faktum at jo lenger til venstre et samfunn beveger seg, jo verre blir det for det store flertallet av befolkningen.”

   Jeg lagde denne grafen, hvor jeg sammenligner pressefrihet, korrupsjon, og hvor demokratisk et samfunn er med økonomisk frihet. Av de landene jeg har sammenlignet på grafen, ligger Norge og Sverige helt øverst angående pressefrihet, korrupsjon og demokrati, mens Norge og Sverige ligger helt nederst angående økonomisk frihet. Så hvis man sammenligner disse landene er ser det ut til å være en invers korrelasjon mellom økonomi frihet og hvor bra et samfunn er i henhold til disse andre kriteriene.

   https://image.ibb.co/h1OHpk/rankings2.jpg

   • Ako says:

    Bare så det er klart, så er ikke USA et så økonomisk fritt land som folk på venstresiden påstår. USA er en stråmann i denne typen diskusjoner. Når jeg sier at folk får det verre med ekstrem venstresideideologi, så sikter jeg til land hvor venstresiden uhindret får gjennomføre sine viktigste ideer; som nasjonalisering, sosial kontroll, indoktrinering, sentraliseringa av kapital osv. Det er heldigvis et stykke før vi er der, men det er den veien det går uavhengig av om det er borgerlig eller sosialistisk flertall.

    • Zanthius says:

     “USA er en stråmann i denne typen diskusjoner.”

     Sammenligningen min er baser på land som har en relativt lik kultur og historie. Det blir mye mer uvitenskapelig å sammenligne oss med asiatiske, arabiske og latin-amerikanske land, siden de har veldig ulik kultur/historie. Da blir det veldig vanskelig å si om forskjellene skyldes forskjeller i kultur/historie, eller det vi ønsker å sammenligne.

     • Ako says:

      Det er klart, men jeg lurer på hvilke tall som ligger bak. Mitt inntrykk er at pressen i USA favner mye mer vidt enn i Norge.

     • Zanthius says:

      “Det er klart, men jeg lurer på hvilke tall som ligger bak. Mitt inntrykk er at pressen i USA favner mye mer vidt enn i Norge.”

      Press Freedom Index
      The report is partly based on a questionnaire[3] which asks questions about pluralism, media independence, environment and self-censorship, legislative framework, transparency, and infrastructure. The questionnaire takes account of the legal framework for the media (including penalties for press offences, the existence of a state monopoly for certain kinds of media and how the media are regulated) and the level of independence of the public media. It also includes violations of the free flow of information on the Internet. Violence against journalists, netizens, and media assistants, including abuses attributable to the state, armed militias, clandestine organisations or pressure groups, are monitored by RSF staff during the year and are also part of the final score. A smaller score on the report corresponds to greater freedom of the press as reported by the organisation. The questionnaire is sent to Reporters Without Borders’s partner organisations: 1) 18 freedom of expression non-governmental organisations located in five continents, 2) its 150 correspondents around the world, and also 3) journalists, researchers, jurists and human rights activists.[2]

      https://en.wikipedia.org/wiki/Press_Freedom_Index

 17. Ako says:

  Det er vanskelig å si hvem som er lengst til venstre av de landene du nevner, da alle har større eller mindre (økonomisk) frihet på forskjelligeområder. Det er lettere å se hva som skjer når man går fra relativ frihet til ideologisk bevisst venstresidepolitikk.

  • Zanthius says:

   Mengden velferdsstat vi har i Norge/Sverige/Danmark ansees av mange amerikanere for å være like langt til venstre som sovjetunionen. Så de oppfatter i alle fall ikke sitt eget samfunn for å være like langt til venstre som de skandinaviske landene, og det er ingen tvil om at vi har MYE FLERE velferdsordninger her enn de har i USA. Så velferdsstaten er mye mer etablert her.

   En mye større andel av Amerikanerne sine skattepenger går til militær og politi. Dette er altså mye mer komplekst. Ikke alle stater bruker skattepengene på velferdsordninger. I flere Afrikanske land går for eksempel skattepengene mer eller mindre direkte til de som styrer landene. I et slikt land er det selvsagt ikke så veldig rasjonelt å betale skatt.

   Men hvis skandinaviske folk føler at de får veldig mye tilbake for skattepengene sine (foreldrepermisjon, subsidierte barnehager, tilnærmet gratis skole/helsevesen), så virker det ikke nødvendigvis så irrasjonelt for folk flest å betale litt skatt i Norge.

 18. Ako says:

  Nå sklir det litt ut her…

   • Det er skrevet en rekke artikler og bøker om temaet og de fleste oppegående mennesker har hørt om det, men her kommer kopikatten og skal belære Objektivister:-) Kinesere er også gode på å kopiere, men ikke like gode på nyvinninger. Ikke så rart du sliter med å frigjøre deg fra den lille fascistiske tvangstrøya di, Zanthius.

    “Alle andre mener jo at alle individer må reguleres og kontrolleres til beste for seg selv, så da må jo det være riktig??? øhhh???”

    Det er ille nok med overbeviste fascister som har skaffet seg et sett argumenter basert på et aksiom for hvorfor fredelige MÅ kontrolleres til beste for alle, men det blir absurdpatetisk når en selverklært tenker ikke engang vet hva som er utgangspunktet for tankefeilen hans og ikke klarer å formulere det. Da lider han under…

    Tragikomisk at Mr Confirmation Bias skriver om confirmation bias:-)

    Skal du oppnå noe som helst annet enn forakt fra oss, Zanthius, så bruk noen sider på et dokument og forsøk å formulere årsaken og følgene for hvorfor fredelige individer MÅ kontrolleres av mer intelligente mennesker som deg selv. Det kan ikke logisk starte med følgene, det må starte med årsaken/aksiomet. DEN dialogen tar vi sikkert gjerne, alt annet du har kommet med er så latterlig uspennende. Vi snakker panneklask omtrent hver eneste gang.

    • Det kan også bli en oppvåkning for deg, fordi jeg garanterer at du i omfattende refleksjoner rundt tvang mot fredelige møter deg selv i døra og hvis(lite sannsynlig) du er ærlig DA, så vil du ende der vi er nå.

     Skal en tenkning være virkelighetsnær, så kan den(sosialdemokrati, etc) ikke bare tilsynelatende fungere bedre enn annet man forestiller seg(Objektivisme), den MÅ kunne underbygges av sin egen teori. ) I vitenskapen fremsetter man teorier og utprøver dem. I virkeligheten tester man ut vilkårlig politikk uten å ha omfattende underbyggende teorier. Hva vet man om den politiske virkeligheten uten teorien som grunnlag? Sett deg ned og tenk og skriv om noe som ingen på din side har gjort før, forsøk å rykk vekk teppet under bena dine.

    • Zanthius says:

     “alt annet du har kommet med er så latterlig uspennende.”

     Så og si alt du sier er latterlig uspennende. Du minner veldig mye om en muslimsk tulling som bare gjentar seg selv.

    • Zanthius says:

     “basert på et aksiom”

     Problemet med religiøse tullinger, er at de ofte drar “aksiomer” opp i fra ræva si. Det kan for eksempel være noe som står i bibelen eller koranen. Så lenge bibelen eller koranen sier noe, så er det håpløst umulig å argumentere med dem.

     De matematiske aksiomene har et mye bedre fundament. Men selv enkelte av de de matematiske aksiomene har enkelte visjonære tenkere hevet seg over. For eksempel da Gauss var med på utvikle ikke-euklidsk geometri.

     • Godt du er enig i at aksiomer kan være bra. Utfordringen din er at du ikke ser at aksiomer er like nødvendige i filosofien som i naturvitenskapen. Hvis man ikke etablerer helt grunnleggende premisser rundt virkeligheten, kunnskapen, etikken og politikken, så kan det sammenliknes med en naturvitenskap med samme utgangspunkt. Hver gren, hvert universitet, hvert land, osv har sine egne premisser. Venstresiden tjener på ikke å etablere grunnregler, fordi de allerede har makten. Det er derfor de er uvillige til å diskutere dette, enten fordi de skjønner at de vil tape eller fordi de ikke forstår at det er like nødvendig at teori og virkelighet stemmer overens i filosofien som i naturvitenskapen(egentlig et kunstig skille for Objektivister). Jeg sier ikke at aksiomet mitt må være sant for alle, men dersom du ikke engang har et utgangspunkt for tenkningen din, Zanthius, hvordan kan du i det hele tatt mene noe om mitt utgangspunkt?

     • Zanthius says:

      “Utfordringen din er at du ikke ser at aksiomer er like nødvendige i filosofien som i naturvitenskapen. ”

      Aksiomer er grunnleggende for matematikken. Ikke så mye for naturvitenskapen. Bayesiansk statistikk (https://en.wikipedia.org/wiki/Bayesian_statistics) er mye mer grunnleggende for naturvitenskapen.

     • “Utfordringen din er at du ikke ser at aksiomer er like nødvendige i filosofien som i naturvitenskapen. ”

      Aksiomer er grunnleggende for matematikken. Ikke så mye for naturvitenskapen. Bayesiansk statistikk (https://en.wikipedia.org/wiki/Bayesian_statistics) er mye mer grunnleggende for naturvitenskapen.

      Du får lese deg opp på filosofiske aksiomer og reflektere over om du slutter deg til et eller bare har fullstendig uforankret normativ tenkning, ala: Startpunktet er uinteressant, ting bør bare være slik Zanthius proklamerer. Det er nivået på tenkningen din her inne akkurat nå.

      https://no.wikipedia.org/wiki/Aksiom

      Svar: jeg har ikke fulgt denne diskusjonen så jeg bare hopper inn i det. Jeg synes det virker nokså sært, så la meg klargjøre hva som menes med et aksiom i filosofien. I matematikken er aksiomer et arbitrært valg, et premiss som du velger og dernest bygger deduktivt ut fra. I filosofien er aksiomer et sluttprodukt av en lang induktiv og rekursiv prosess, der hvor man identifiserer de mest grunnleggende antakelsene som ens tenkning bygger på og som man ikke kan komme seg utenom uten å sage av greinen man sitter på.

      Som analogi kan man altså si at i matematikken står du på utsiden som en Gud som kan manipulere og velge premissene du vil bygge på, mens i filosofien står du alltid inne i universet og bygger alltid allerede på aksiomer som du kan oppdage gjennom en lang induktiv prosess.

     • Det du beskriver, Onar, må være den rasjonelle fremgangsmåten. Mennesker som lever under og bygger opp om mer eller mindre ideologiske tilnærminger, som feks Zanthius, trenger ikke å blande inn alt fra virkeligheten, og bør da kanskje ikke lete etter sine sannheter/aksiomer i virkeligheten. Alle sosialister er delvis irrasjonelle, ved at de nekter å blande inn menneskets helt grunnleggende insentiv for handling: Arbeid for egen eksistens. Når egoisme på denne måten utelates som sentral faktor vil andre mekanismer og systemer ikke fungere. Marxisme kan aldri fungere pga akkurat dette, fordi sosialisme tillater og dyrker opp om parasittisme, å skaffe seg fordeler på bekostning av andre, som etterhvert svært mange eller alle vil søke å gjøre og som fører til Russland under marxismen: «Vi later som vi jobber og dere later som dere betaler oss» – alt blir til slutt løgn, fordi ressursene tar slutt. Jeg ønsket å utfordre Zanthius til å presentere sitt/sine aksiomer i hans filosofi, men han har tilsynelatende ingen.

      Hva skiller et aksiom i filosofien fra andre oppdagelser? I definisjonen diskuteres det at det er det som er gitt, det som ikke kan påvises. Som Rands «eksistensen eksisterer». Er egoisme et aksiom, er det derfor sosialister avviser det som vesentlig faktor? Hva er standard marxistiske aksiomer?

      Gang på gang kan man se marxisme kollidere med virkeligheten, der man/systemet er «enige» om en tilnærming, men der noen forsøker å vri seg unna og det krasjer. Som Italia i dag, som truer med å utstede EU-visum til ALLE migranter, dersom de ikke får hjelp med galemannspolitikken de alle er enige om er det etisk rette, men der alle andre skjønner at det utrolig nok kan bli FOR mange migranter, så de sier nei takk og fortsetter likevel å gjenta løgnen. Dagens venstrefilosofi er jo reinspikka komedie, hadde det ikke samtidig vært så tragisk for alle. Når Midt-Østen snart faller fullstendig sammen bør Europa ha opprettet Fortress Europe eller drukne kulturelt i bølgen som kommer.

      Jeg ønsker å gå inn og grave i Zanthius absurde filosofi, men da trenger jeg noe som likner mer på prinsipper, som man alltid må holde seg til, og det ønsker han ikke å dele, jeg tviler på at han har tenkt så langt.

     • “Hva er standard marxistiske aksiomer?”

      Jeg ønsket å spørre: Hva er mer ukjente marxistiske aksiomer?

      Klassekamp og påfølgende feminisme(som denne tråden handler om) er jo kjent og absurd.

     • Zanthius says:

      “I filosofien er aksiomer et sluttprodukt av en lang induktiv og rekursiv prosess”

      Helt enig. Sånn er det også for “naturlovene” i naturvitenskapen.

     • “Helt enig. Sånn er det også for “naturlovene” i naturvitenskapen.”

      Men hvilke aksiomer har du funnet i filosofien, Zanthius? Hva er feks den ytterste verdi? Er makt=rett normativt? Jeg tror du har hoppet på sauetoget lenge etter aksiomene.

     • Zanthius says:

      “Jeg tror du har hoppet på sauetoget lenge etter aksiomene.”

      En ting er i alle fall sikkert. I motsetning til Onar har du ikke kommet frem til aksiomene dine fra en lang induktiv prosess. Du har bare tatt aksiomene dine rett fra Onar, uten å forstå noe som helst av det lange induktive prosessen som ligger bak.

     • “En ting er i alle fall sikkert. I motsetning til Onar har du ikke kommet frem til aksiomene dine fra en lang induktiv prosess. Du har bare tatt aksiomene dine rett fra Onar, uten å forstå noe som helst av det lange induktive prosessen som ligger bak.”

      Det er nokså korrekt, bortsett fra at jeg har flere kilder. Rand, Vegard Martinsen, Onar, m.fl. Men de tenker omtrent helt likt alle sammen, fordi de forholder seg til de samme virkelighetsnære aksiomene. Og jeg har sjekket alt sammen i endeløse diskusjoner med liberalister og fascister. Du fikk testet tenkningen din i møte med Onar og kom til kort hver eneste gang, men uredelig som du er underkastet du deg ikke virkeligheten og det beste argumentet, men holdt på det noen andre har foret deg. Du aner ikke engang hvor tenkningen «din» begynner. Du er en jævlig patetisk fyr som prøver å fremstå som mer enn en hvilkensomhelst fascistidiot – hvilket tenkningen din viser at du er.

     • Zanthius says:

      “Du aner ikke engang hvor tenkningen «din» begynner.”

      Tekningen min (angående alt bortsett fra matematikken), begynner med Bayesiansk induksjon. Tekningen din begynner med aksiomer dratt ut i fra ræva di, akkurat slik som tekningen til muslimene og de andre religiøse tullingene.

     • Zanthius says:

      “Du fikk testet tenkningen din i møte med Onar og kom til kort hver eneste gang”

      Gå til en Internettside for muslimer du, og prøv å forklar dem hvorfor din ideologi er bedre. Du kommer aldri til å klare å overbevise dem, fordi folk ser virkeligheten på forskjellige måter, og dogmatiske tullinger slik som deg og muslimene ser virkeligheten på en veldig begrenset måte, hvilket gjør det tilnærmet umulig å overbevise dere om noe som helst.

     • “Du aner ikke engang hvor tenkningen «din» begynner.”

      «Tekningen min (angående alt bortsett fra matematikken), begynner med Bayesiansk induksjon. Tekningen din begynner med aksiomer dratt ut i fra ræva di, akkurat slik som tekningen til muslimene og de andre religiøse tullingene.”

      Du burde kanskje snart bestemme deg for hvordan du skal forsøke å forulempe meg. Først kopierte jeg angivelig alt Onar tenker. Nå drar jeg angivelig aksiomer ut av rumpa:-). Begge deler går jo ikke – det kalles en selvmotsigelse – de eksisterer ikke i virkeligheten – det hadde du visst, dersom du var en student av virkeligheten og ikke av Bayesiansk induksjon.

      Jeg googlet Bayesiansk induksjon – det sto mye om induksjon, medisin og statistikk, men lite om filosofi. Ikke rart du fremstår som tenkningsmessig tilbakestående når det gjelder filosofi.

      “Gå til en Internettside for muslimer du, og prøv å forklar dem hvorfor din ideologi er bedre. Du kommer aldri til å klare å overbevise dem, fordi folk ser virkeligheten på forskjellige måter,”

      Akkurat, men ikke Objektivister, fordi det bare eksisterer en eneste objektivt oppdagbar virkelighet for rasjonelle og muslimer er akkurat like irrasjonelle som deg.

      «og dogmatiske tullinger slik som deg og muslimene ser virkeligheten på en veldig begrenset måte, hvilket gjør det tilnærmet umulig å overbevise dere om noe som helst.»

      Du lærer ikke faren din å knulle, heter det seg. Som fascist er du tenkningsmessig som et barn sammenliknet med enhver Objektivist. Som jeg har forklart deg før er det umulig å falle ned fra et høyt menneskesyn, og nokså umulig å forstå et syn som er langt over der man står idag, og spesielt dersom man er høy på sitt eget latterlige ego. Å sammenlikne meg med muslimer krever mer enn bare parallellen. Jeg kunne sammenliknet deg med en klovn, men det krever at jeg utdyper hvorfor du fremstår som en klovn. Det gjør du, fordi du diskuterer din begrensede tenkning der mennesker som har et langt høyere menneskesyn frekventerer. Verden vil aldri gå tom for små fascister som tror de har funnet en bedre variant. Fascisme kommer fra frykten for å la andre bestemme over seg selv – det laveste menneskesynet verden har sett. Det har utallige varianter og vil nok være det fremherskende menneskesynet så lenge vi bor på jorda.

      Man kan nekte å la seg overbevise fordi man er en idiot eller fordi man har et høyere syn.

     • Zanthius says:

      “Først kopierte jeg angivelig alt Onar tenker. Nå drar jeg angivelig aksiomer ut av rumpa:-).”

      Ehhh.. ja, det er en stor forskjell på å induktivt komme frem til aksiomer selv, og å kopiere andres aksiomer.

     • Zanthius says:

      “Jeg googlet Bayesiansk induksjon – det sto mye om induksjon, medisin og statistikk, men lite om filosofi. Ikke rart du fremstår som tenkningsmessig tilbakestående når det gjelder filosofi.”

      Åja, så siden du ikke fant noe informasjon om hvordan man kan danne seg filosofiske “aksiomer” med Bayesiansk induksjon, så er det umulig? Kanskje du burde prøve å forstå Bayes’ teoremet, istedenfor å lese om det på Internett? Eller er du kanskje for dum til å forstå enkel sannsynlighetsmatematikk?

 19. Ako says:

  Jeg tror hovedårsaken til at du synes Sindre minner om en religiøs tulling er at du bedriver ekstrem assosiativ tenkning. Du viser stadig at du ikke diskuterer stringent. F.eks når du som forsvar for moderat venstresidepolitikk påstår at enkelte amerikanere mener at Norge ligger til venstre for Sovjetunionen. Dette er ren teflonargumentasjon som det er helt umulig å forholde seg til og like vanskelig å ta seriøst. Assosiativ tenkning er svært utbredt blant venstreorienterte og handler stadig mer om følelsene som dukker opp når man ser et argument. En diskusjon mellom et intellektuelt rotehode som Zanthius og en monoman(men for det meste på ballen) som Sindre virker å være helt umulig.

  • Zanthius says:

   “enkelte amerikanere mener at Norge ligger til venstre for Sovjetunionen”

   Jeg er faktisk enig med deg i at dette var et svært dårlig argument. Men hvis du ser på hvor mange velferdsordninger vi har i Norge/Sverige/Danmark sammenlignet med USA, er det ingen tvil om at vi har flere velferdsordninger her. Så vi har en mer etablert velferdsstat her.

   “Dette er ren teflonargumentasjon som det er helt umulig å forholde seg til og like vanskelig å ta seriøst.”

   Greit nok. Men hvis du skal slite godt med å finne gode argumenter for at de har en mer etablert velferdsstat i USA. Det er ikke nødvendigvis så vanskelig å sette seg inn i hvilke velferdsordninger de har i USA sammenlignet med her.

  • Zanthius says:

   ” En diskusjon mellom et intellektuelt rotehode som Zanthius og en monoman(men for det meste på ballen) som Sindre virker å være helt umulig.”

   Det er lett å akseptere dogmatiske tullinger, eller monomaner som du kaller dem, dersom de er enige med grunnprinsippene dine. Men de har ikke nødvendigvis et potensiale til å kunne utvikle seg, og har dårlig tilpasningsevne.

  • Zanthius says:

   Du kan jo tenke deg hvordan det er å diskutere global oppvarming med ei jente fra natur og ungdom som er religiøst overbevist om at CO2 er den farligste gassen i universet, uten å ha noen god naturvitenskapelig forståelse om dette. Det blir ikke helt det samme som å diskutere med forskere som faktisk skjønner litt av hva dette, men forskere som tror på antropogen global oppvarming synes kanskje det er greit med folk fra natur og ungdom som er religiøst overbevist om at CO2 er livsfarlig. Bare de smarteste skjønner at folk som har religiøse overbevisninger om ting egentlig bare er destruktivt, uansett om de deler grunnprinsippene dine eller ikke.

 20. Ako says:

  Jeg kjøper ikke premisset at Sindre kan sammenlignes med en religiøs fundamentalist. Jeg skjønner dog at den første analogien din, selv om jeg ikke er enig i at Sindre kan sammenlignes med jenten fra natur og ungdom.

  • Zanthius says:

   Han er aldri villig til å diskutere noe annet enn aksiomet sitt, og uansett hva man sier så vil han fortsette å tro like sterkt på det. Det virker veldig likt ei jente fra natur og ungdom som er religiøst overbevist om at CO2 er livsfarlig, og uansett hva man sier så vil hun fortsette å tro like sterkt på det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *