Hvordan utøver kvinner makt?

svakekjønnDe fleste mennesker, både kvinner og menn, er snille og greie, men noen er ikke det og bruker makt mot andre mennesker. Det har ikke vært noen hemmelighet hvordan menn utøver makt. De er “det sterke kjønn.” De har større muskler, større kropp og er mye sterkere enn de fleste kvinner. Følgelig har vi hørt mange historier om voldelige aggressive menn, om konemishandlere osv. Men hva med kvinner? Har kvinner en måte å utøve makt på? I såfall hva er denne og hvordan fungerer denne makten?

Sannsynligvis har kvinner gjennom hundretusener av år evolusjonært tilpasset seg det faktum at de er fysisk underlegne menn og utviklet biologiske trekk som gir dem makt.

Her er det mange muligheter men en soleklar kandidat er at den store styrken til kvinner er å fremstå som svak. Både menn og kvinner har evolusjonært gjennom millioner av år utviklet beskyttelsesinstinkter overfor barn. Spedbarn utnytter voksnes sympati ved å lage ynkelige lyder som skjærer i hjertet.

Har du noensinne hørt negler som skraper mot en tavle? De fleste synes en sånn lyd skjærer gjennom marg og bein. Det er trolig ikke tilfeldig at barneskrik ofte har mye av de samme skjærende kvaliteter i seg som negler mot tavle. Spedbarn manipulerer voksnes følelser ved å lage en lyd som gjør at voksne får fysisk vondt av å høre på dem. Hensikten med lyden er å skape sympati, å formidle til den voksne “jeg har det veldig vondt og fælt, hjelp meg.” Og det funker jo. De spedbarna som hadde gener for å skrike hjerteskjærende overlevde, mens de barna som holdt kjeft døde.

Så spedbarn er altså et eksempel på hvordan en svært svak skapning likevel kan ha makt over fysisk overlegne mennesker. Kan noe lignende være tilfelle for kvinner?

Vel, første hint er stemmeskiftet. Nei, jeg snakker om ikke om de som går over fra SV til MDG, men endringene i vokallydene i puberteten. Som små har både gutter og jenter en lys stemme. I puberteten får gutter mørk stemme og blir menn. Kvinner derimot beholder sitt lyse stemmeleie. Kan dette være en evolusjonær tilpasning? Kan det være en biologisk måte for kvinner å fremstå som et hjelpeløst barn som dermed spiller på menns beskyttelsesinstinkt?

La oss tenke den tanken litt videre. Er det andre biologiske trekk ved kvinner som gjør at de ser mer barnlige ut enn menn? Vel, kvinner har i likhet med barn ikke skjegg, mens det har menn. Kvinner har generelt sett mindre markante ansiktsantrekk som gjør at de ligner mer på barn enn det menn gjør. Kvinner er også lavere enn menn, akkurat som barn. Og kvinner har mindre muskler, akkurat som barn.

Kanskje kvinners fysiske trekk er en evolusjonær tilpasning for å fremstå svake som barn og dermed manipulere menn til å beskytte dem? Kanskje det å være “det svake kjønn” er kvinners største styrke?

Dette fører oss til psykologiske trekk. Er det visse typiske trekk som er mer utbredt blant kvinner enn blant menn? Jo, menn fremstår ofte mindre sensitive enn kvinner, mer “barske.” Kvinner derimot har en tendens til å sa seg veeeeeldig nær av ting, og er utrolig sensitiv for ting som menn ikke er sensitive for. Kanskje er dette også en evolusjonær tilpasning? Ved å fremstå som om man er veldig skjøre og skrøpelige og sensitive bygger det opp under inntrykket av å være et svakt kjønn som trenger beskyttelse (og dermed masse gratis velferdsgoder fra mannen).

Jeg sier ikke at dette er et skuespill. Et spedbarn som skriker bedriver ikke skuespill. Det er like fullt en evolusjonær tilpasning. Sensitiviteten kan altså være ekte, men dens biologiske funksjon kan godt være å få mannen til å få dårlig samvittighet.

Det nytter ikke for en mann å ha størst og sterkest muskler hvis han er svak for kvinnen. Hun kan da bruke mannens omsorg som våpen mot han selv — eller mot andre.

Hensikten her er ikke å dømme dette som dårlig eller godt, eller å påstå at alle kvinner i dag oppfører seg slik. Poenget mitt er at det er sannsynlig at kvinner har avlet frem et svakhets-image som gir dem evolusjonære fordeler. Det er simpelthen en del av vår biologiske arv.

Share this:

This entry was posted in feminisme, filosofi, vitenskap. Bookmark the permalink.

43 Responses to Hvordan utøver kvinner makt?

 1. Christoffer says:

  Hvorfor stoppet det? Hvorfor har ikke kvinner enda lysere stemme og er enda lavere enn de er – ville ikke dette i så fall gitt de ENDA større fordel? Er det fordi kvinner også får trekk fra mannen?

  • Vidar says:

   Evolusjonen optimaliserer ikke nødvendigvis. Det holder med at man får et konkurransefortrinn som er “stort nok”

 2. lasse says:

  Har du tenkt på at mannen beskytter kvinnen, fordi de beskytter sine egne gener, eller den kvinnen som han tror skal bringe hans gener videre? Og at kroppstørrelsen til mannen, først og fremst er større og mer muskuløs, både fordi det beskytter genene bedre, og fordi det gir større sjanse for å vinne ei kvinne i første omgang.

  Svar: jada, selvfølgelig, men det ene ekskluderer ikke det andre. Det å ha makt over noen betyr ikke å få dem til å gjøre dumme ting som strider mot deres egeninteresse. Babyer som skriker motiverer foreldre til å sørge for at babyen overlever. Det gagner selvfølgelig både foreldrene og babyen. (fordi foreldrene selv skrek når de var små og overlevde)

 3. realist says:

  Dette er nok riktig. Kvinner har makt i dagens samfunn bare fordi de klarer å manipulere menn til å gjøre som de sier.

  Kvinnelige politikere, kvinnelige styreledere, kvinnelige sjefer og alle kvinner i styre og stell vil miste makten sin umiddelbart, dersom menn bare sa: “Stopp, nå bestemmer vi”

  Politiet som jo er voldsutøverne som gir kvinnelige politikere makt, består stort sett av menn. Det er disse mennene som gir en illusjon om at kvinner har makt. Men kvinner har ingen makt, den illusoriske kvinnemakten er kun tuftet på at menn er svake og gir etter for kvinnelig press.

  • CHUD says:

   Kvinner i maktposisjoner har stort sett kommet seg dit på samme måte som menn. Menn i slike posisjoner hadde også mistet sin makt om alle rundt dem nektet å anerkjenne deres posisjon. Menns samfunnsmakt er mao. like illusorisk som kvinners.

   • realist says:

    Til syvende og sist er de de som har det fysiske overtaket (styrken, pistolene) som har makten.

    Og de som har dette er menn.

    Dersom menn er i maktposisjon, men de bevæpnede mennene som er under dem nekter å adlyde dem, så er det de bevæpnede mennene som har overtatt makten, ikke sant? Det er alltid menn som har siste ordet, fordi de har pistolene.

    Kvinner er fysisk svakere, de er nølende og de klarer ikke å utøve vold like effektivt som menn og de har ingen reell makt så lenge voldsutøvende menn nekter å adlyde dem. Menn er mer tilbøyelige til å bruke vold, og derfor er kvinners makt utelukkende basert på at voldsutøvende menn (dvs politi, millitær) lar seg kue av dem.

    Du har rett i at de fleste menn som er i maktposisjon i dag har kommet seg dit på samme vis som kvinner. Men deres maktposisjon er igjen basert på at de kommanderer muskelkraften til andre menn.

    Den dagen menn bestemmer seg for at kvinner skal tilbake på kjøkkenet igjen, så vil det skje på et blunk, og det er absolutt ingenting kvinner kan gjøre med det.

    • CHUD says:

     Du mener altså at enhver “ekte” leders makt er avhengig av at andre er villige til å utøve makt på deres vegne. Ok, men om denne lederen er en mann eller en kvinne, er dermed likegyldig – begge må få andre til å være villige til å utøve vold for seg. Til syvende og sist er både mannen og kvinnen som vil lede nødt til å “kue” sine håndthevere. Begge er altså like avhengige av at andre “lar” seg kue.

     Og dersom alle menn blir IS tilhengere over natta. Tror jeg du vil oppdage at mange kvinner er villige, og i stand til, å forsvare seg og sin frihet.

     • Jone Bjørheim says:

      I utgangspunktet bør mennesker ikke ha makt, selv om jeg ser for eksempel behovet for kommandokjeden i et militært forsvar. Når vi ser bort fra de få tilfellene der det kan være riktig å ha en kommandostruktur, bør folk ikke ha makt fordi all makt som gis til mennesker dessverre misbrukes i større eller mindre grad.

      Det er også mulig å lede ved å gå foran med et godt eksempel, ved å overbevise og ved å være dyktige enn andre innen et visst fagfelt. Både innen politikken og næringslivet er det i dag et skrikende behov for at lederne bør påvirke vha. å foran med gode eksempler og ved å besitte bedre moral og bedre konkrete kunnskaper enn folk flest. Dette i stedet for det som er typisk i dag, nemlig at lederne bruker kommandoer og direktiver for å tvinge sitt gjennom.

      Jeg kjenner ikke Onar noe særlig, men jeg er overbevist om at han i likhet med meg ønsker å betydelig forbedre forholdet mellom kjønnene. Jeg kan i hvert fall ærlig og redelig påstå at alt som jeg har skrevet på denne bloggen og på Facebook har et mål for øye, og det er å forbedre forholdet mellom kjønnene, noe som det er et stort behov for.

     • realist says:

      “Til syvende og sist er både mannen og kvinnen som vil lede nødt til å “kue” sine håndthevere. Begge er altså like avhengige av at andre “lar” seg kue.”

      Absolutt, helt riktig.

      Den som har makten er med andre ord den som klarer å styre tankene til befolkningen.

      Hvorfor tror du vi har så mange “meningsbærende” aviser og statsfinansierte “rikssynsere” i Norge? For å styre tankene til befolkningen slik at de som sitter ved makten kan beholde den så klart.

      Deres makt er basert på at de har massehypnotisert hele befolkningen til å tenke slik de ønsker. Den dagen befolkningen våkner fra hypnosen, mister de makten.

      Utfordringen er å få folk til å tenke selv. Å få dem til å skille mellom det de selv har opplevd og erfart, og det de har blitt fortalt av selverklærte autoriteter.

      Det er forbausende mange som ikke klarer å skille disse to fra hverandre.

  • B Henriksen says:

   Har inntrykk av at kvinner bruker psykisk makt og menn bruker fysisk, hvor det varierer fra par til par hvem som har den dominante personligheten.

 4. Jone Bjørheim says:

  Der bør også komme en artikkel om hvordan menn skrur av kvinners manipulasjon. Ja, det er faktisk mulig for menn å skru av kvinners manipulasjon og forholdet mellom menn og kvinner blir faktisk mye bedre når menn generelt sett finner frem til trikset for å få kvinner til å slutte å manipulere. Foreløpig vil jeg bare si at menn har et valg og faktisk kan lære hvordan dette gjøres, og de gode nyhetene er at kvinner er “hardwired” (hardt programmerte) til å slutte å manipulere, når menn begynner å oppføre seg slik at kvinner må skru av manipulasjonen. Dvs. når menn lærer å skru av kvinners manipulasjon, da er dette en strategi som kvinner ikke har noe forsvar mot, fordi når menn begynner å spille sin rolle riktig, da faller kvinner pga. “hard programmering” i hjernen automatisk inn i sin rolle.

  • realist says:

   “Dvs. når menn lærer å skru av kvinners manipulasjon, da er dette en strategi som kvinner ikke har noe forsvar mot…”

   Implisitt i denne kommentaren tolker jeg at kvinner ønsker å være i en maktposisjon over menn. Dette er isåfall unaturlig og tillært. Kvinner er lykkeligst når de er i en utfyllende samarbeidsposisjon med mannen.

   Menn og kvinner er biologisk forskjellige, og de er programmert til å ha forskjellig roller. Det er bare når menn og kvinner er i sin naturlige utfyllende roller at de kan være lykkelige.

   Kvinner som er i en unaturlig maktposisjon over menn (feminister), vil alltid leve med en paranoia for at menn plutselig skal våkne opp og ikke la seg manipulere av dem lenger. Det er nok derfor feministiske kvinner (rødstrømper) er så ulykkelige og har så lite humor.

   Mens konservative kvinner som er i den naturlige underdanige rollen, har indre ro. Fordi de vet mannen vil beskytte dem likevel.

   • CHUD says:

    Hm. Noen ønsker hvertfall at menn skal ha en unaturlig maktposisjon over kvinner. Helst som da menn tvang kvinner til å være økonomisk avhengige. Detsom menn ikke aktivt holder kvinner nede, altså bedriver undertrykkelse baser på vold, klarer kvinner seg fint på egenhånd. Da har ikke menn noe makt over dem. Det er dette som er menneskets “naturtilstand” – ikke den patrialkalske rangordningen. Den kom med “sivilisasjonen” – når menn tvang kvinner under seg med rå vold.

    • Sirnothington says:

     Kvinner har alltid vært underordnet menn. Det var ikke slik at stammesamfunnet var en liberalistisk drøm hvor alle levde i harmoni. Menn uttøvde vold mot kvinner for å få sex.

     • realist says:

      Hvordan kan du påstå at menn i stammesamfunn brukte vold mot kvinner for å få sex? Du var ikke født den gangen og du har ingen grunn til å
      slenge ut voldtektsbeskyldninger mot folk du aldri har møtt.

      Stammesamfunnet var i før-historisk tid. Vi vet ingenting om den tiden, bortsett fra noen pilspisser av flintstein og noen helleristninger.

 5. Jone Bjørheim says:

  “Implisitt i denne kommentaren tolker jeg at kvinner ønsker å være i en maktposisjon over menn”.

  Ikke nødvendigvis, men kvinner vil automatisk pga. indre hard programmering spille den rollen som menn legger opp til. Når de fleste menn setter kvinner opp på en pidestall, eller lar kvinner tvinne dem rundt lillefingeren, da legger menn uten å skjønne det selv opp til at kvinner får en maktposisjon. Kvinner ønsker ikke nødvendigvis å være i en maktposisjon overfor menn, men de tar denne rollen når menn ikke gir dem mulighet til å gjøre noe annet.

  “Mens konservative kvinner som er i den naturlige underdanige rollen, har indre ro. Fordi de vet mannen vil beskytte dem likevel”.

  Jeg kommer aldri til å hevde at kvinner skal være “underdanige” overfor menn i forhold eller i ekteskap. Ingenting ville ha vært lenger vekke fra min verdensanskuelse. Det er likevel en fordel at kvinner av seg selv velger å være litt mer føyelige enn mannen i et forhold, men dette må de finne ut av selv og ikke tvinges eller presses til det.

  • realist says:

   “Jeg kommer aldri til å hevde at kvinner skal være “underdanige” overfor menn i forhold eller i ekteskap”

   Det spørs hva du mener med at de ‘skal’være det ene eller det andre. Rollen man får er gitt av naturen. Alle kan ikke være likestilt. Et skip kan bare ha en kaptein, men det betyr ikke at kapteinen aldri rådfører seg med styrmannen eller andre under ham før han tar beslutninger.

   Dersom en kvinne er redd for å havne i et forhold med en idiot som ikke er skikket til å være overhode i familien, så bør de styre unna i første omgang. Kvinner har heller ikke respekt for tøffelhelter som ikke kan ta beslutninger.

   Mitt generelle inntrykk er at harmonien og samarbeid mellom kvinner og menn, fungerer best når begge parter aksepterer at de er skapt forskjellig og har forskjellig natur. Feminisme eller kvinnekamp som det også kalles er en kamp ikke bare mot menn, men mot naturen.

   Feminister er ofte uattraktive kvinner som ingen menn liker, og istedet for å finne en mann som kan innlemme dem i en familie så saboterer de vellykkede ekteskap, ved å spre marxistisk gift, som gjør at ellers attraktive og trivelige kvinner blir like ufordragelige som dem selv.

   • Jone Bjørheim says:

    Jeg er enig i alt, men jeg bruker ikke uttrykket “underdanig” mht. forhold eller ekteskap. Dette er både en helt feil livsinnstilling og selve ordet er i tillegg meget negativt ladet. Jeg pleier derfor å si at kvinner i et forhold bør underordne seg en smule i forhold til mannen, men at dette må være noe som hun velger frivillig. Tvang til underordning fungerer aldri, så kvinnen må hjelpes inn i dette programmeringsmoduset vha. at mannen opptrer selvstendig og ikke setter dama på en pidestall. Mannen må alltid beholde det mentale og psykiske overtaket overfor dama, men å bruke fysisk makt fungerer ikke.

 6. Vidar says:

  Hovedpoenget er godt, men jeg synes artikkelen halter litt i forhold til evolusjonsteorien i beskrivelsen av mekanismene bak barneskrik.

  Det ser ut av artikkelen som om evolusjonen har selektert barn som lager lyder som var ubehagelig for den voksne i utgangspunktet.

  Det som har skjedd er nok heller slik:

  Evolusjonen har gitt barn evnen til å lage visse lyder som uttrykker at de ikke har det bra. De voksne som var best tilpasset til å respondere til disse lydene beskyttet avkommet bedre og fikk flere avkom som vokste opp til å formere seg.

  Altså barneskrik er ikke ubehagelig fordi at det minner om andre lyder som vi finner ubehagelig, andre lyder som minner om barneskrik finner vi ubehagelige, nettopp fordi de minner om barneskrik.

  Hadde evolusjonen isteden utviklet evnen til å brumme som en motor hos barn når de hadde det vondt, så hadde det antakelig vært uutholdelig å kjøre bil i dag.

 7. CHUD says:

  Med alle angrepene på kvinner, og spesielt kvinner som nyter sin frihet og sine muligheter, og som ikke underkaster seg menn, er det kanske på tide å slutte å feilaktig kalle dette en “lillablogg” – da bloggen ligner mer en totalitær “rød pille” blogg som forakter dem som ikke innordner seg den “ene rette samfunnsordning” – med menn på topp og kvinner krypende for deres føtter.

  Likhet, brorskap, frihet – og alle eiere av sitt liv – er så langt borte fra denne bloggens budskap som en kan komme.

  • Arild Holta says:

   Tull.

   “Dessverre” er menn og kvinner forskjellige. Det kan like gjerne utledes av antropologien, historie, arkeologien, osv.

   Onar Åm har aldri hevdet at det er rasjonelt at de som er best tilpasset jobber ikke skal få de.

   Imidlertid kan ikke intellektuelle mennesker bare la være å forholde seg til at dersom:

   99% av alle høvdinger er/var menn

   har det sammenhang med hvordan mennesket er.

   Osv.

   Både psykisk og fysisk.

   Det er ikke mulig å tro på verken evolusjon, antropologi eller historien uten å gjøre denne konklusjonen.

   At man benekter slikt har sammenhang med vår oppkonstruerte kultur og våre oppkonstruerte ideer.

   Hva dette betyr for ledelse og utvelging i arbeid, vet vi ikke til fulle. Vi lever i et avansert “ikke-fysisk” samfunn som har andre premisser enn naturfolk.

   I mer avanserte samfunn i antikken kan man kanskje se en økning i kvinnelige ledere, sett mot natursamfunn?

   TIL SLUTT:
   Individualister er vel i liten grad representanter for menn eller kvinner, men for seg og sitt.

   Men virkligheten, sannheten er jo spennende for mange av oss. Men lite hyggelig for de som styres av tidens ideer. Og det gjelder jo de fleste, mer eller mindre.

   • realist says:

    “Imidlertid kan ikke intellektuelle mennesker bare la være å forholde seg til at dersom:

    99% av alle høvdinger er/var menn så har det sammenhang med hvordan mennesket er.

    Osv.

    Både psykisk og fysisk.

    Det er ikke mulig å tro på verken evolusjon, antropologi eller historien uten å gjøre denne konklusjonen.”

    Det er nok riktig at høvdinger stort sett har vært menn. Men i noen nasjoner, spesielt de som er tuftet på sjøfart, hvor mennene ofte var borte i lange perioder, så var det kvinnene som hadde ledende posisjoner hjemme mens mennene var borte.

    Problemet til feministene er at de misliker at ting er slik de er. De vil at kvinner alltid skal ha 50 % ledende posisjoner. Og de vil bruke politisk tvang, dvs vold, for å oppnå dette, istedenfor å la ting utfolde seg naturlig.

    Det nytter ikke å argumentere mot de som fornekter virkeligheten. Fordi det nettopp er virkeligheten de er motstandere av. De som lever i virkeligheten bør istedet bare unngå folk som lever i en fantasiverden.

    Som Onar tidligere har nevnt så er skilsmisse eller adskillelse den eneste fredelige løsningen når slike uenigheter oppstår.

    • Vidar says:

     Realist: “Problemet til feministene er at de misliker at ting er slik de er. De vil at kvinner alltid skal ha 50 % ledende posisjoner.”

     Av en eller annen grunn så er det ikke like viktig for dem med 50% kvinneandel i yrker der man blir våt, skitten, må fryse og risikerer å bli skadet eller endog drept på jobben.

     Da kvinner “krevde å få samme muligheter som menn” så gjorde vi ikke som vi burde ha gjort, nemlig sagt til kvinnen: “Greit, ta på deg kjeledress og still opp ved gravemaskinen i morgen klokken 8”

     Nei, man opprettet “kvinnearbeidsplasser” som i stor grad består av byråkratstillinger på varme, rene, tørre og trygge kontorer, hvor de kunne sitte å være saksbehandler-satan-marer, forvaltere av regler som ofte er både unødvendige og til en belastning for resten av samfunnet, og belønnet dem med prestasjonsuavhengig lønn.

     • Jone Bjørheim says:

      Right on! Denne kommentaren likar eg. Du legger ikke fingrene mellom, Vidar, men sier ting slik som de er. Jeg er helt enig.

     • realist says:

      Hahaha. Takk for den Vidar.

      Disse ‘kvinnearbeidsplassene’ er såkalte make work jobber. Dessverre har det blitt flere og flere menn som tar slike byråkratiske kvinnejobber også. Da blir det stadig færre som kan gjøre ordentlige jobber.

      Hva er galt med at kvinner har tradisjonelle kvinneyrker, som, jordmor, sykepleier, sydame, frisør eller vaskehjelp?

      Mens menn er gravemaskinfører, snekker, rørlegger, eller har andre tradisjonelle manneyrker.

      Nå er altfor mange norske menn og kvinner ansatt i makework byråkratstillinger som opprinnelig ble opprettet for feminister, mens håndverkerne er polakker, og vaskehjelpene er fra afrika og sykepleierne fra asia.

      Så snakker de samme venstrevridde feministene og kulturmarxistene om at vi trenger innvandring for å dekke behovet for arbeidskraft. Bare fordi de selv ikke gidder å ta en ordentlig jobb!

      Dette beviser bare hvor skadelig det for hele samfunnet når man begynner å subsidiere en egen virkelighetsfjern og parasittisk byråkratklasse som aldri har gjør nytte for seg.

     • Arild Holta says:

      Underlig at det var frihet å få bli lønnslave som menn. Holdt det ikke at industrisamfunnet hadde gjort mannen til slave og delvis barna?

      Jeg kan ikke se at verken lønnsslaveri eller de siste 100-200 års skolesystem er for frie mennesker.

      Istedenfor å skape seg et liv (om de ikke hadde), så krevde kvinnene at staten skulle gjøre de til lønnsslaver.

     • Vidar says:

      Realist: “Dette beviser bare hvor skadelig det for hele samfunnet når man begynner å subsidiere en egen virkelighetsfjern og parasittisk byråkratklasse som aldri har gjør nytte for seg.”

      Nettopp, hva de i praksis rent faktisk har, er “stillinger” ikke “jobber”.

      Jone Bjørheim: “Underlig at det var frihet å få bli lønnslave som menn.”

      Akkurat DET er noe jeg også lenge har sett på med stor forundring.

     • Vidar says:

      Oops, jeg siterte feil. Det var Arild Holta og ikke Jone Bjørheim som skrev det siste sitatet jeg kommenterte. Beklager.

 8. Zanthius says:

  Kvinner manipulerer som regel menn gjennom seksualiteten. Altså, menn er generelt sett kåtere enn kvinner. Eller, menn har i alle fall mindre kontroll over sin egen seksualitet. Kvinner kan gjerne gå i evigheter uten å ha sex, og de mister ikke fatningen bare på grunn av at de ikke har hatt sex på lenge. Menn derimot har en tendens til å “miste fatningen” dersom det er en stund siden de har hatt sex, og konfronteres med en attraktiv kvinne.

  Altså, kvinner trenger ikke å ha sex med menn for å manipulere dem. En mann gjør gjerne “tjenester” for en attraktiv kvinne bare i håp om å få ha sex med henne. Og en mann kan gjerne fortsette med å gjøre tjenester for en kvinne i flere år, selv om hun aldri har sex med vedkommende. En desperat mann fortsetter bare med å gjøre tjenester for kvinnen, i håp om at hun engang skal “falle for han” og/eller ha sex med han.

  I forhold kan det godt være at kvinner manipulerer menn litt på samme måte som babyer. Mannfolk synes det er ubehagelig å høre på kvinnfolk som syter og klager hele tida, litt som at foreldre synes det er ubehagelig å høre på babyer som skriker. Og da ender gjerne mannfolka opp med å utvikle et adferdsmønster som minimaliserer syting og klaging fra kona.

  Svar: dette er riktig, men menn har en tilsvarende symmetrisk makt, nemlig penger (materielle verdier). Kvinner er generelt sett mer opptatt av materielle goder og ting enn menn, på samme måte som menn er mer opptatt av sex. Derfor kan menn manipulere kvinner med penger/berømmelse/sosial status. Denne symmetrien utgjør en urgammel maktbalanse mellom kjønnene og et likeverdig bytteforhold: sex mot penger. Kvinner gir menn tilgang til å lage barn mot at de tar på seg ansvaret med å gi barna materielle goder.

  • Jone Bjørheim says:

   Det er med kvinner som med små utskjemte drittunger i butikken som skriker og bærer seg for å få noe. Dersom ungene har blitt vante til å få det som de i øyeblikket har lyst på ved å grine og hyle, da må foreldrene slutte å gi seg så lett, for å få slutt på denne bevisste manipuleringen fra småungenes side. Dette er den eneste måten å få slutt på ungenes manipulering på.

   Det samme gjelder i forholdet mellom kvinner og menn. Dersom en mann merker at ei kvinne bruker sex som manipulasjon, da må ha slutte umiddelbart å la seg presse, eller han må dumpe dama fortest mulig og finne seg ei ny jente som ikke manipulerer, men dette forutsetter også at mannen spiller kortene sine riktig. Husk at med ei dame som ikke klarer å slutte å manipulere, må man gjøre det samme som med en hest som sparker eieren sin:

   http://www.dagbladet.no/2016/03/06/sport/travsport/sosiale_medier/jomar_blekkan/43404862/

   Husk også at kvinner vil ha emosjonell støtte og oppmuntring og det skal de selvfølgelig få så lenge de behandler kjæresten sin pent. Dersom dama ikke klarer å behandle kjæresten sin pent, da må mannen begynne å spille “fjern” og mindre emosjonelt engasjert. Hvis dette ikke fungerer, da er det “takk for nå”, uten noe mer om og men. Husk at mannen må speile damas interessenivå. Hvis dama viser interesse, da skal mannen gjengjelde denne interessen ved å gi støtte, oppmuntring og emosjonelt engasjement. Hvis dama er “fjern”, da må mannen oppføre seg enda mer “fjernt. Is she pulls back, then you pull waaaaay back.

  • B Henriksen says:

   La oss tenke litt fram i tid, der det f eks etter generelt mye utvikling foreligger en kombinasjon av infrastrukturell, teknisk, ressursmessig velstand tilstrekkelig til at de fleste har mer fritid tilgjengelig, enn i dagens fremdeles fabrikkorienterte samfunn (kollektivet skal nære staten og storbankene økonomisk) :

   Hvordan vil kjønnsmønsteret se ut? Nå tenker jeg på land som vestlige og østasiatiske, ikke u-land eller islamske, som fremdeles ligger på et slags senmiddelaldernivå og knapt det på de fleste områder.

   Ideelt sett vil det være naturlig men fritt og balansert. Dvs at kjønnskrangler av typen konservative vs feminister ikke vil foreligge noe særlig, da markedet for det er borte.
   Spørsmålet er så hvordan man oppnår en slik åpenbart ønskelig posisjon?

   Uavhengig av om en er fra venstreorientert progressiv/anarkistisk side (bortfall av penger eller overgang til alternative valutaer som Bitcoin) eller fra mer høyreorientert realliberalistisk (fritt marked og stabile penger, evt bitcoinstøtte), vil i begge tilfeller begge disse progressive radikale posisjonene kollidere totalt med dagens etablerte modell (nyføydalismen a la alle partiene på Tinget) .
   Dagens modell leder i hovedsak til at kvinner blir produksjonsenheter for staten eller andre kapitaleiere, i et system der ressursdistributiv effektivitet minker mer og mer (skatter, avgifter, mangel på ressursbaserte penger/mangel på finitt økonomistandard).

   Stort sett er det ikke noen forskjell på Høyre og Rødt. I begges samfunn blir kvinner fabrikkenheter for staten og de største selskapene. Med en rekke ulemper som følge.

   Denne debatten vokser en god del i mange land, og har vel foreløpig bare såvidt begynt å dukke opp i Norge. I USA og Canada kan man stå ovenfor helt nye typer politiske sider. Dette så man tegn til allerede med Ron Pauls uventede økning i støtte på høyresiden, og noe lignende med Sanders nå på venstresiden.

   Problemet er at byråkratiet og kapitalsystemet i praksis bare er forlengninger av det gamle føydalsamfunnet.
   Kvinne”frigjøringen” har derfor egentlig bare vært et feilspor som slo inn kort tid etter opprinnelig feminisme begynte å vokse.

 9. sindre rudshaug says:

  Jeg kan intet om koding og lite om mutasjoner. Gidder du, Onar, eller noen andre som kan begge deler å kort forklare forskjellen på koding og evolusjon?

  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat28/subcat34/thread11634124/#post_11634124

  svar:

  https://www.youtube.com/watch?v=Wl5rRGVD0QI

  • realist says:

   Koding er som et dataprogram, man skriver kodelinjer som egentlig er kommandoer slik at dataprogrammet gjør hva man vil.

   For eksempel

   X = 0
   if X > 0

   Y=2*X

   elseif X=0

   Y = -1

   end

   Dersom inputen i programmet er forskjellige verdier av X så vil Y bli forskjellig. Programmeren lager koden slik at programmet oppfører seg slik han/hun vil, ved forskjellige input.

   Slik jeg har forstått det med DNA så er A,C,G,T programmert slik at de syntetiserer maten vi spiser til proteinene som danner tenner, hår, hudceller osv. Dette er selvsagt et langt mer avansert program, enn de fleste programmer som mennesker har laget.

   Men de som har drevet litt med programmering vet at dersom man begynner å endre ting tilfeldig i koden, så vil programmet kræsje relativt kjapt. Nesten med en gang faktisk.

   Mutasjoner er tilfeldig endringer i DNA koden som skyldes ytre påvirkning, .feks radioaktiv stråling. Dataprogrammereren som har skrevet innlegget mener at det er statitisk umulig at tilfeldige endringer kan føre til forbedringer i en allerede velfungerende kode.

   Spesielt ettersom nye funksjoner krever ikke bare en liten endring i en allerede eksisterende kode, men ofte et helt nytt sett av koder. Og disse må fungere perfekt første gang ellers er det ingen evolusjonær konkurransefordel for det individet som får denne tilfeldige mutasjonen.

   • Jone Bjørheim says:

    Det er åpenbart at hvert eneste mutasjon i en evolusjon må fungere. Mutasjoner kan ikke fungere på en annen måte enn dette, for hvis ikke dør de muterte individene fullstendig ut. Likevel skjer det av og til at vi observerer en fungerende liten mutasjon. For eksempel dannelsen av platina/sølvrev er en ganske nylig tilfeldig mutasjon. Den ser ut til å ha oppstått ganske nylig i år 1933:

    http://www.dyroy.kommune.no/platinareven.9893-2091.html

    Jeg avskriver dermed ikke mutasjon som et fungerende prinsipp i det som kalles for Charles Darwin sin utviklingslære. Saken er vel mer den at jeg ser huller i det som brukes for å bevise utviklingslæren, men jeg avskriver den ikke. Jeg anser den som sannsynlig, men ikke fullt ut bevist utenfor enhver tvil.

    • sindre rudshaug says:

     “Jeg anser den som sannsynlig, men ikke fullt ut bevist utenfor enhver tvil.”

     Og siden intet kan bevises så mye, ifølge vitenskapsteori, så får vi leve med at det er nokså sikkert:-)

     Takk for innspill!

     • realist says:

      Evolusjonsforklaringer kan aldri verifiseres. Man kan ikke observere de artene som angivelig har eksistert før og utviklet seg til dagens arter.

      Hvilken art var det foreksempel som ble til flaggermus, og hvordan gikk dette til? Utviklet de først lange fingre, og deretter hud mellom fingrene slik at de ble til vinger?

      Var det noen mellomstadier i denne utviklingen som var mer gunstige enn å ha vanlige forbein?, og hvorfor?

      På hvilket tidspunkt fant dette muterte individet ut at han skulle prøve å flakse med armene, og sove opp ned i huler.

      Når fant den ut at han måtte klikke med tunga og bruke ekkolokasjon for å unngå å kræsje i de bekmørke hulene den forvillet seg inn i?

      Skjedde disse mutasjonene i ett individ, eller flere individer i samme generasjon?

      Hvordan klarte den første bevingede flaggermusen og pare seg med så mange av sine ubevingede artsfrender at alle fikk vinger?

      Noe liknende har vel skjedd, hvem vet?

      Jeg tror mange vitenskapsmenn forventer litt for mye av seg selv. Det er jo ingen andre som forventer at noen skal vite hva som skjedde for 50 millioner år siden. Men likevel er det enkelte som ser det som sitt kall å spekulere om hva som skjedde lenge før de ble født, og så forventer de at vanlige folk skal ta dem seriøst bare fordi de kaller seg vitenskapsmenn.

      Vitenskap handler om å studere hvordan virkeligheten ER ved bruk av den vitenskapelige metode. Det er ikke vitenskapelig å spekulere frem en annen virkelighet som eksisterte for lenge siden.

     • B Henriksen says:

      De to dominerende synene i dag er at alle hendelser skjer “styrte” (eller evt under en bestemt automatisk årsaksretning i ulike variasjoner) ,vs alle hendelser skjer “true random”.

      Sannsynligvis er begge disse posisjonene og deres varianter, tildels feil. De er menneskelige måter å forenkle virkeligheten på som passer egoet vårt/den naturlig ambisiøse iveren etter å bestemme.

      For å forstå naturen skikkelig tror jeg at man må forstå godt nok hva Nikola Tesla visste, studere Eric P Dollard etc.
      Einstein og Darwin er viktige på sine måter men også begrensede på andre måter.

      På grunnleggende eksistensnivå tror jeg naturen/fysikken i universet er som et dynamisk nettverk av energiprosesser. Potensielt også i et lag av dimensjoner.

    • B Henriksen says:

     Nå er dagens forståelse av utviklingslæren ganske mye mer finpolert enn under Darwins tid. Blant annet fordi teknologien tillater helt andre undersøkelser av “naturen”.

     Mutasjoner skjer alltid i en miljøkontekst, hvor konteksten også påvirker hvordan mutasjonene kan finne sted.

     La oss si at mennesker går i en retning i veldig mange generasjoner hvor vi bruker kroppen minimalt i fysisk forstand. Over tid vil da en blanding av tilfeldighet og miljøkontekst skape en bestemt type resultat for en den bestemte artsgrenen, som f eks kan gi lengre og flere fingre, større hjernekapasitet, etc etc. Men mindre fysiske egenskaper /svakere utholdenhet og musklatur.

     I det tilfellet kan likevel mutasjonene føre til suksess for arten, dersom den evner å styre miljøet sitt tilstrekkelig. (If there is no bigger fish appearing all of a sudden)

     Hadde man derimot en slik type fysiologiendring i en primitiv naturkontekst uten allerede bygget teknisk infrastruktur osv, vil man være finito med mindre en har mye flaks.

     • Jone Bjørheim says:

      I gode tider, som vi har hatt lenge i Norge og i Vesten, må evolusjonstrykket nødvendigvis fremme lavere intelligens og/eller skrøpeligere helse. Dette fordi svake individer som ellers ikke hadde overlevd lenge nok til selv å få avkom i et skrinnere og mer ugjestmildt miljø, likevel gjør dette i et høytstående samfunn, der man har råd til å la intelligensmessige minusvarianter og individer med svak helse leve opp pga. avanserte medisinske medikamenter, i stedet for å bukke under.

      Svar: dette er faktisk ingen selvfølge. Utviklingen av mennesket de siste 50,000 årene viser at alle menneskerasene har hatt samme utviklingsretning (i retning mer fred og høyre intelligens) til tross for at de har bodd i svært forskjellige miljøer og klimaer. Dette er en sterk indikasjon på at *sosiale* krefter har vært viktigere for vår evolusjon enn ytre påvirkning. Dermed er det også fullt mulig å ha et overflods-samfunn hvor alle ut fra ytre faktorer burde kunne overleve og likevel ha svært sterk naturlig seleksjon i retning høyere intelligens grunnet sosialt press.

      Jeg tror ikke nødvendigvis at TV gjør folk mindre intelligente. Det kan i større grad komme av at mindre intelligente individer overlever og/eller av massiv import fra utlandet av genetisk sett mindre intelligente etniske grupper:

      http://www.dn.no/etterBors/2016/03/17/2140/Medier/grafen-viser-utviklingen-i-norske-gutters-intelligens-n-tror-forskere-de-har-funnet-sammenhengen?_l#_ga=1.37118053.458484643.1458129100

     • B Henriksen says:

      Det er veldig mange faktorer som spiller inn i dette.
      Jeg tror dog ikke at det er “bare uflaks” at SV-politikk-USA-skolemodellen i Norge og Sverige har en generelt lavere standard, mer mobbing, mindre individuell ambisjon enn f eks Singapore, Finland, et par andre land.

      Man har naturligvis også velstand i Singapore. Forskjellen er hvilken mentalitet som regjerer i landet.
      Mentaliteten som regjerer i Singapore er funksjonalisme og progress. Kort fortalt.

      De har hele tiden markert en viss avstand til kommunismen og vestlig demokrati, men er minst like ambisiøst i modellering og motiver.
      Det vil være veldig vanskelig å bevise at dette bare skyldes akkurat en bestemt politisk retning eller en bestemt økonomisk situasjon.

      Sannsynligvis er det mange ting som spiller inn.

 10. sindre rudshaug says:

  Mere spam fra B Henriksen. Hvis han jobber med mottagerbevisstheten og arrogansen så kunne det kanskje ha vært marginalt interessant. Dosenter trenger desverre ikke dialog og forstår ikke når de har blitt uinterresante pga sin væremåte.

  • realist says:

   Enig,

   Det virker ikke som B Henriksen er ute etter noen konstruktiv dialog. Han bare pøser på med masse sprøyt som det er umulig å følge tråden i, og de eventuellt interresserte som leser denne tråden vil miste interressen for temaet.

   Hva er det som driver ham?

 11. funny says:

  vi tiltrekkes av menn vi treffer face to face, med baller nok til å si,hei vil du bli med.Evolusjon . ikke gamle griser på f-foxxx.net, med klissete ekle taster på pcn, som slenger all slags spydigheter fordi du ikke ser de . vi liker selvsikre men, kansje det er den lille jenten i oss som kaller.trenger tryghet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *