En ny sentralbank-politikk

Sentralbanksjefen har holdt sin årlige tale og middag for eliten. I den forbindelse kan det være på sin plass å gi en kort innføring i hva som er galt med sentralbankens politikk, og hvordan dette kan fikses på kort og lang sikt.

Inflasjonsmål

Det største problemet med sentralbanken er at den bedriver organisert lureri i form av inflasjon. Sentralbanken er instruert til å ha et inflasjonsmål på 2%. I tillegg er måten man måler inflasjon på jukse-justert (“jukstert”) slik at den ikke inkluderer den viktigste kostnaden, nemlig hus. Resultatet er altså at prisene drives kunstig oppover av politikerne.

Hva er hensikten? Hensikten er å lure forbrukerne og lønnsmottakerne for å gi LO eksistensgrunnlag. Så lenge vi har høy inflasjon kan LO og fagforeningene drive sin svindel om at de bidrar til lønnsøkning i samfunnet. Det gjør de ikke. Det er ren løgn. Alle lønnsoppgjør er basert på en enkel matematisk formel for å justere for inflasjonen. Jo høyere inflasjon, jo høyere lønnstillegg kan LO “kreve.”

Effekten av denne inflasjonen er skadelig på norsk økonomi. Det belønner gjeld og straffer sparing. Det belønner meningsløs forbruk i nåtiden og straffer langsiktig investering og fremtidige generasjoner. Alle som er opptatt av det såkalte “grønne skiftet” burde altså ha det å fjerne inflasjonsmålet som førsteprioritet. Spør deg selv hvorfor ingen såkalte miljøvernere fronter denne saken. (Hint: de er egentlig ikke så opptatt av miljø og bærekraft.)

Lønnsmål

På lang sikt bør hele sentralbanken avvikles og erstattes med private valutaer som må konkurrere fritt i det frie markedet. På mellomlangsikt holder det at man legaliserer private valutaer i Norge. Da vil sentralbanken måtte konkurrere med private valutaer, som vil føre til økt disiplin. Men på kort sikt er det endret sentralbankpolitikk som er mest realistisk.

Hva slags type endring bør gjøres? Sentralbanker er flinke til å styre etter bestemte mål. I dag har vi et inflasjonsmål der hvor målet er at prisene (som målt i prisindeksen) skal øke 2% per år. Sentralbanken har redskaper til å styre kroneverdien ut fra nærmest vilkårlige mål, slik som solaktivitet. Vi kan derfor velge å instruere sentralbanken til å styre kroneverdien ut fra et politisk valgt mål som tilfeldigvis også er det som et fritt marked trolig ville favorisert.

Hva er så dette målet? Jeg vil argumentere for at det er et stabilt lønnsmål. I dag sitter LO og NHO og følger en bestemt formel for hvor mye lønnstillegget skal være per år. Hva med om man instruerte Norges Bank til å styre etter et mål hvor dette lønnstillegget ville bli NULL? Dette er å styre etter et stabilt lønnsnivå. I stedet for at du får høyere lønninger vil i stedet prisene på varer falle.

Effekten av dette er å gjøre det aller meste av skuespillet i lønnsoppgjøret hvert år totalt overflødig. Hele lønnsoppgjøret er automatisk bakt inn i sentralbankens politikk. En frisør som tjente 200 kroner timen i år vil under denne politikken tjene 200 kroner timen også om ti år.

Dette er som å skru på lyset i økonomien for lønnsmottakere. Plutselig blir all produktivitet i samfunnet synlig for alle. Når lønningene blir stabile vil endringer i pris gjenspeile endring i produktivitet. Fallende priser betyr at en næring blir mer og mer effektiv. (Feks. næringer med stor innovasjon) Økende priser betyr at en næring blir stadig mer ineffektiv. (Feks. offentlige tjenester) Konstante priser betyr uendret produktivitet. (Feks. frisører)

I tillegg vil det bli dyrere å låne penger, men samtidig også mer lønnsomt å spare penger. Dette gjør at forbruket i samfunnet flyttes vekk fra kortsiktig forbruk over til langsiktige investeringer. Dette tjener vi alle på.

Den store fordelen med denne politikken er at den kan innføres i morgen. Alt som kreves er en ny instruks til sentralbanken og vips har man eliminert hele inflasjonsspøkelset og i stor grad gjort LO overflødig.

Share this:
This entry was posted in filosofi, økonomi, politikk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *