Proteksjonisme versus frihandel

I disse dager har temaet proteksjonisme blitt meget aktuelt, på grunn av at Donald Trump har gitt uttrykk for at det kan være aktuelt med innføring av toll for å beskytte amerikansk næringsliv. Dette har (med rette) gjort mange bekymret for at verden kan stå overfor en ny handelskrig, slik som ble utløst i 1929 med annonseringen av Smoot-Hawley Tariff Act. Denne handelskrigen førte til at den globale handelen ble redusert med 70% og sendte store deler av verden inn i en dyp depresjon.

Mange lurer på om historien er i ferd med å gjenta seg. I denne artikkelen skal jeg ikke ta stilling til om hvorvidt det blir en handelskrig eller ikke, men jeg skal påpeke en selvmotsigelse hos mange av de som synes at tollmurer er helt fryktelig. De samme menneskene som mener dette er samtidig tilhengere av skatt på handel innenriks.

Skatt på handel består av mange ledd, og den mest opplagte er momsen (merverdiavgift), som kan betraktes som en form for innenrikstoll. Men dette er ikke den eneste skatten på handel. I tillegg kommer skatt på lønn. Lønn i privat sektor utbetales i dag nærmest utelukkende til personer som jobber i bedrifter som driver med handel av noe slag. Med andre ord, lønn er beskattet fordi produksjonen er en del av en verdikjede som ender i en handel. Selskapsskatten og utbytteskatten er på samme måte også skatt på handel.

Inkluderer vi alle ledd fra produksjon til handel utgjør den totale beskatningen på handel rundt 50%. Sett fra den gjennomsnittlige arbeiders synspunkt utgjør skatten mellom 60 og 70%.

Hva er så effekten av denne innenrikstollen? Folk handler mindre. I stedet for å ringe etter en rørlegger prøver man å fikse problemet selv. I stedet for å få en maler til å male huset gjør man det selv. I stedet for å få en baker til å bake et brød, gjør man det heller selv.

På alle disse områdene gjør sannsynligvis de profesjonelle en bedre og mer effektiv jobb. Likevel lønner det seg for folk å gjøre dette selv til eget forbruk fordi innenrikstollen på handel er så vanvittig høy.

De som kjefter på Donald Trump fordi han kanskje vil innføre en import-toll på 20% har ingenting vondt å si om toll på innenrikshandel. Hvis de virkelig mener alvor med at proteksjonisme er så skadelig, hva med da å fjerne tollen på innenrikshandel?

 

Share this:
This entry was posted in økonomi, politikk. Bookmark the permalink.

66 Responses to Proteksjonisme versus frihandel

 1. realist says:

  Proteksjonisme er blitt populært i USA nå fordi amerikanerne ikke ønsker at deres jobber skal flagges ut lenger. Før USA ble de-industrialisert klarte USA fint å produsere det de trengte selv. Dersom man tillater stor økonomisk frihet innad i en nasjon vil nasjonen, dersom den er av en viss størrelse, fint klare å opprettholde seg selv uten en verdensomspennende “frihandel”. Til og med bittesmå nasjoner klarer dette.

  Jorda i seg selv er jo et lukket økonomisk system av en viss størrelse som hverken eksporterer eller importerer varer utenfra. Så hvorfor kan ikke jorda deles inn i flere små lukkede økonomiske systemer? Det å produsere en gjenstand et sted og så frakte den tusenvis av kilometer til forbrukeren er jo ganske tungvint. Ok, det skaper en del jobber i frakt-businessen, men dersom det var lokal produksjon ville behovet for arbeidskraft være det samme.

 2. Jostein H says:

  Trump er en nasjonal-liberalist!?

  • realist says:

   Tror ikke nødvendigvis han har den merkelappen. Slagordet hans var “Make America Great Again”. Men det betyr ingenting dersom ikke befolkningen selv er av en viss kvalitet. Et land kan aldri bli bra dersom befolkningen ikke selv ønsker det. Dersom de ønsker å dra seg selv dypere og dypere ned i søla, slik mange tydeligvis vil, så kan ikke Trump endre på det.

   Det er en dyp splittelse i USA mellom de som håper at Trump skal gjøre USA til en stor og moralsk nasjon igjen, og de som ønsker å fortsette den nedadgående trenden fra Clinton, Bush og Obama.

 3. “Trump er en nasjonal-liberalist!?”

  Tviler sterkt på det. Har ikke hørt han ta til orde for liberalisme og ikke hadde han fått med seg Kongressen på at den skulle legge ned seg selv heller:-)

  Han er kanskje en nasjonaldemokrat, men ganske sikkert en korporativist.

 4. Gaudius says:

  Til dem som er tilhengere av tollsatser for å beskytte egen industri kan man jo stille følgende spørsmål: Hvis det er så bra med tollsatser mellom land, hvorfor er det ikke bra med tollbarrierer mellom fylker, eller mellom kommuner, eller mellom grender/bydeler innen samme by?


  Svar: eller mellom individer, slik poenget mitt var i artikkelen min. Skatt på handel er en form for tollmur.

  • realist says:

   Gaudius

   Tror ikke tollsatser er positivt eller negativt i og for seg, men grunnen til at proteksjonisme har medvind nå, er at folk føler at de er i ferd med å miste sin egen nasjonale / kulturelle identitet, og at alle bare blir ensomme streifere i en global verdensøkonomi.

   Mennesker er sosiale vesener, med et instinktivt behov for å tilhøre et kollektiv større enn dem selv. Tilhørighetsbehov. Når folk merker at deres eget folk og deres egen nasjonale identitet er truet, så vil de omfavne virkemidler som gir dem nasjonal uavhengighet.

   Dersom folk følte seg trygg på at deres nasjonale uavhengighet ikke var truet, så ville de ikke støttet proteksjonisme heller. De ville hatt et mer avslappet forhold til det tror jeg.

   • Jone Bjørheim says:

    Det er naturligvis viktig å tilhøre til et fellesskap. Ingen uenighet her. Spesielt etter at jeg ble en pensjonist har det sosiale blitt viktigere, og det er kjekt å delta på felles aktiviteter.

    På den annen side bryr ikke jeg meg om hvor mobiltelefonen kommer fra. Om den er laget på Taiwan, i Kina eller i sør Korea bryr jeg meg ikke om. Dette er jo tross alt bare en dings som har en viss nytteverdi for å holde orden på beskjeder og avtaler; og for å ringe en gang i blant også.

    Det samme gjelder bil. Jeg må ikke kjøpe en norsk eller svensk bil for å føle meg patriotisk. Vi har hatt gode biler som har vært produserte i Japan, England, Tsjekkia, Tyskland og i Frankrike. Jeg bryr meg ærlig talt ikke. Det som betyr noe er at en bil er pålitelig, har en konkurransedyktig pris og ellers dekker mitt transportbehov.

    Jeg kan ikke se noen logisk grunn til å kjøpe produkter som er produserte lokalt, for at jeg skal føle meg norsk. Det er forøvrig nesten alltid slik at både den enkelte og nasjonen i det lange løp, har en økonomisk fordel av å kjøpe fra dem som pga. den komparative fordelen kan produserte best og billigst.

    Man er faktisk litt dum i hodet dersom man av patriotiske årsaker ville fortrekke å kjøpe dyre og dårlige innenlandske varer.

    (Jeg har også lovet å vente med å bedømme hvorvidt den nye presidenten i USA kommer til å bli bra, eller enda en tulling med et alt for stort ego. Tvilen skal altså enda ei tid komme ham til gode, men jeg må jo si at han er grautnauten, dersom han i fullt alvor tror at han over tid vil styrke amerikansk næringsliv ved å innføre betydelige import restriksjoner.

    Dette vil bare føre til at at noen få i de bransjene som beskyttes ei lita stund får det bedre, mens jobbene i absolutt alle andre bransjer blir mer usikre. Dette kommer til å føre til stagnasjon i USA sitt næringsliv og større arbeidsledighet over tid.

    • realist says:

     Enig, det er mange bra produkter som produseres i utlandet, men vi kunne like gjerne produsert dem her.

     Men man er likevel avhengig av import og eksport, hvordan skulle vi ellers fått appelsiner i Norge til en rimelig penge?

     Poenget mitt nå er at USA merker at det føres en eksistensiell krig mot dem. Og de reagerer med å innføre slike tiltak.

     Det ville ikke vært en aktuell plan dersom USA var en uavhengig fri nasjon.

     • Jone Bjørheim says:

      “Poenget mitt nå er at USA merker at det føres en eksistensiell krig mot dem. Og de reagerer med å innføre slike tiltak”.

      Jeg skjønner ikke dette. Hvordan er det mulig eksternt å føre en eksistensiell krig mot verdens definitivt største militære makt, når USA i tillegg er beskyttet av et stort hav på begge sider og av vennligsinnede og svake militære makter til nord og sør?

      Jeg kan ikke se annet enn at eventuelle økonomiske og moralske problemer i USA må være noe som de til fulle bare kan takke seg selv for. Dvs. moralsk og økonomisk kollaps kan ikke være noen annet enn et internt problem.

      Dessuten har det aldri over tid bedret situasjonen å bli proteksjonistisk. Dette kan bare gjøre ting verre.

     • realist says:

      Bjørheim

      Jeg har aldri hevdet at proteksjonisme i seg selv vil bøte på problemene. Problemene de har i USA er et symptom på moralsk forfall på langt mer grunnleggende plan.

      Jeg forklarte bare hvorfor proteksjonisme er i vinden igjen, og at denne trenden har en årsak. Det er ikke slik folk plutselig våkner en dag og vil ha proteksjonisme uten at det har skjedd noe i forkant.

     • Jone Bjørheim says:

      Greit nok. Dersom du også ser økonomiske problemer og oppblomstrende proteksjonisme som et symptom på et internt moralsk forfall i USA, da er vi sannsynligvis enige.

      Min innsigelse gjaldt bare det at problemene i USA skyldes et internt moralsk forfall og ikke eksterne fiender. Det å for eksempel hevde at problemene i USA skyldes at Kina selger varene sine for billig og at euroen er så “lav” at Tyskland får en urettferdig konkurransefordel, blir litt for dumt til og med for meg.

      Dette er bare eksempler, for jeg påstår ikke at du direkte har hevdet dette, men det var dette med at det føres en eksistensiell krig mot USA som jeg syntes at ikke passet helt inn i forklaringsmodellen.

     • realist says:

      Bjørheim

      Det føres en eksistensiell krig mot alle vestlige land, det kalles multikulturalisering. Sluttproduktet av denne prosessen er at vestlig kultur og folk blir borte.

      Noen vil kanskje hevde at dette ikke er en “krig” i tradisjonell forstand, men en uunngåelig konsekvens av det moralske forfallet i vesten , som går i en historisk syklus. Når et folk mister sin moral, vil de samtidig miste sin vilje til å eksistere eller forsvare seg, og de vil forsvinne.

      Proteksjonisme vil ikke alene bøte på dette moralske forfallet.

     • realist says:

      En stor del av det moralske forfallet skyldes at folk er mer opptatt av å kjøpe billig krims krams og andre leketøy fra østen, enn de er opptatt av sitt eget folks, og sine egne barns fremtid på lengre sikt.

      Når ethvert individ mister sin tilhørighet så lever de bare for seg selv og føler intet ansvar for vedlikeholde det som deres forfedre bygget opp og det som deres barn skal arve. Alt dreier seg om øyeblikksgleder og instant gratification, ingen tidshorisont.

      Ok man kan kanskje skjønne at folk pisser på graven til sine forfedre, de er jo døde, men at de driter i sine egne barn og barnebarn er ikke særlig beundringsverdig.

     • Jone Bjørheim says:

      Greit nok, men vi må ikke blande to helt forskjellige problemstillinger. Den ene problemstillingen er et moralsk forfall i den vestlige verdenen. Jeg er enig i at dette gjør seg gjeldende på forskjellige måter.

      Den andre problemstillingen er hvorvidt man bør kjøpe produkter der de er billigst og best selv om dette er i utlandet, eller om man hjelper seg selv og sitt egent land ved å kjøpe dyre og dårlige produkter som er produserte innenlands.

      Det er denne problemstillingen som president Trump har grepet fatt i, men som han kanskje ikke forstår skikkelig. Det er mulig at han tror at han hjelper sitt eget land ved å innføre import avgifter for ting produserte i utlandet. Han tror kanskje at han over tid hjelper sitt eget land økonomisk ved å tvinge amerikanerne til å kjøpe dyrt og dårlig innenlands, selv om mange produkter som for eksempel mobiler, biler og øl sannsynligvis produseres billigere i utlandet.

      Dette er ekvivalent med at dersom Norge ble delt i to land på midten, da skulle man ikke i sør kjøpe billig fisk fra nord, for da ville man ikke være selvforsynt.

      Likeledes skulle man ikke i nord kjøpe korn fra sør, fordi man ville ha ment at man tapte økonomisk på å kjøpe jordbruksprodukter som ikke naturlig vokser i nord. Derfor ville man gjøre det bedre i nord ved å bygge gigantiske og energikrevende drivhus for å være selvforsynt med korn, appelsiner, bananer, druer osv. Det sier seg selv at en slik måte å tenke på er det rene vanvidd.

      Vi må ikke sammenligne epler og pærer her. Moral en en separat problemstilling og om man ubetinget bør kjøpe der produktene er billigst og best, når man likevel skal kjøpe noe, er en helt annen problemstilling.

     • realist says:

      Bjørheim

      Du har helt rett, men dersom du tror amerikanerne ikke kan produsere det de trenger selv, og til høy kvalitet så tar du feil.

      USA gjorde det før, teknologien deres ble etter andre verdenskrig stjålet og gitt til lavkost-land. Amerikanerne ble deretter dekadente og klarte ikke å konkurrere med japanernes evne til å perfeksjonere det de hadde lært.

      Elektrisitet og forbrenningsmotor er vestlige oppfinnelser som Europeerene har gitt til østen, og som østen har brukt til å utkonkurrere oss. Dette er et klart tegn på svakhet fra vår side, dersom vi hadde litt ryggrad ville vi ikke latt det skje.

      Når folk blir for velstående mister de instinktet sitt for overlevelse og de tar alt for gitt. Nå er vi helt avhengig av østen til å produsere alt vi kunne laget selv. Istedet har vi blitt dekandente papirflyttere, byråkrater, sofagriser og TV-tittere og det eneste vi har å slå i bordet med nå er alle krigene vi har startet rundt om i ikke-vestlige land helt siden andre verdenskrig.

      Proteksjonisme vil kunne være positivt for da må vi begynne å jobbe selv igjen. Det betyr ikke at jeg er tilhenger av proteksjonisme som sådan, men jeg ser at det kan ha en midlertidig positiv effekt på en dekadent og bortskjemt befolkning som trenger litt oppstramming.

     • realist says:

      Jeg er enig i at man må kjøpe fra de som har best kvalitet, billigst mulig. Men ikke dersom det går på bekostning av nasjonen og folkets langsiktige ve og vel.

      Dersom man legger ned en lønnsom bedrift i Norge og starter produksjonen i Kina for å tjene enda litt mer så gjør man dette for personlig profitt på bekostning av ens eget folk. Det er forrædersk. Dessverre skjer dette svært ofte i dag fordi næringslivsfolk setter personlig profitt foran sitt eget folk. De har ingen lojalitet.

      Det er ditt eget folk og egne forfedre som har gitt deg mulighet til å leve i et fredfullt samfunn og bygge deg opp. Dersom du ikke respekterer fundamentet for din egen eksistens og dolker dine egne i ryggen sager man av den greina man sitter på.

      Jeg er selvsagt motstander av å tvinge folk til å være lojale, lojalitet er bare lojalitet dersom den er frivillig. Tvungen lojalitet er en selvmotsigelse. jeg er i stedet tilhenger av å skape en patriotisk stemning hvor folk ser det som like utenkelig å være upatriotisk som å tenne på sitt eget hus.

     • Verdensborger says:

      “Ok man kan kanskje skjønne at folk pisser på graven til sine forfedre, de er jo døde, men at de driter i sine egne barn og barnebarn er ikke særlig beundringsverdig.”
      – realist

      Med innsettelsen av DeVos er det klart at ingen driter så mye i sine egne barn, som Trumps USA. FORDELEN med at Amerikanske barn nå vil bli fordummet med kreasjonisme og annen overtro, samt indoktrinert til å bli lydige kristne tradisjonalister – er at en slik fordumming på sikt vil akterutseile det gryende Kristen-fascistiske Teokratiet Amerika – og gjøre dem irrelevant i verdenssammenheng.

      Noe som ikke er annet positivt for resten av vesten, og verden… i hvert fall de av oss som ikke ønsker å leve i avgrensede isolerte domener, frådende av xenofobi og på full fart tilbake til den mørke middelalderen.

    • Oraklet says:

     Jone,

     Jeg vil ikke nødvendigvis si at jobbene blir mer usikre. Det kommer litt an på om bedriftene opprettholder/finner lønnsomme avsetningsmuligheter for det de selller. Det fører imidlertid, som du sier, til et mindre effektivt næringsliv og lavere levestandard enn det ellers ville vært. Det kan imidlertid føre til kortsiktig høyere arbeidsledighet som Henry Hazlitt peker på her:

     “In the long run, notwithstanding the mountains of argument pro and con, a tariff is irrelevant to the question of employment. (True, sudden changes in the tariff, either upward or downward, can create temporary unemployment, as they force corresponding changes in the structure of production. Such sudden changes can even cause a depression.) But a tariff is not irrelevant to the question of wages. In the long run it always reduces real wages, because it reduces efficiency, production and wealth.”

     https://fee.org/resources/economics-in-one-lesson/#calibre_link-40

     Hvis Trump-administrasjonen er svært selektiv med sine proteksjonistiske tiltak og kombinerer dette med selektiv inngripen til fordel/ulempe for individuelle bedrifter så framstår det ikke som umulig for meg at sysselsettingseffekten t.o.m. kan være positiv, selv om jeg tror at dette ikke er videre sannsynlig selv under sistnevnte scenario. En slik tilnærming vil imidlertid være enda mindre gunstig for USAs økonomi da det innebærer elementer av vilkårlig maktbruk og uthuling av rettstatprinsipper.

     • Jone Bjørheim says:

      Jeg har ikke lest hele Hazlitts artikkel, men jeg får bestemt det inntrykket at han var mot import avgifter. (Generelt sett leser jeg ikke lange artikler eller videoer som det linkes til, men jeg forsøker å sette meg inn i debattantens synspunkt, dersom han kan fremme sitt poeng kortfattet og lett forståelig (for meg som er en enkel mann med enkle ideer). 🙂

      Er du en sosialist/intervensjonist?

      Er du generelt for import avgifter?

      Tror du på noen som helst mulig måte at import avgifter på noen som helst måte over tid kan bedre velstanden i det landet som innfører dem?

     • Jone Bjørheim says:

      Jeg var kanskje litt for streng med deg. Jeg innser dette etter å ha lest din siste setning på nytt. Vi må likevel komme vekk fra dette evige vaklinga, “på den ene siden og på den andre siden”. Vi må konkludere en gang for alle at import avgifter over tid bare skader levestandarden i det landet som innfører disse avgiftene.

      Man straffer i det lange løp bare seg selv ved å innbille seg at man kan innføre “selektive” import avgifter som i det lange løp kommer til å bli gunstige. Jeg kjøper ikke dette argumentet.

 5. Verdensborger says:

  “Det er ditt eget folk og egne forfedre som har gitt deg mulighet til å leve i et fredfullt samfunn og bygge deg opp.”
  – realist

  Nei. Muligheten til å “bygge meg opp” har jeg fått nettop fordi det tradisjonelle og sexistiske samfunnet “mine forfedre” bygde, har blitt utfordret og til dels ødelagt.

  De jeg skylder noe som helst, av dem som gikk før meg, er venstresiden generelt, og feminister spesielt. Ikke avdøde mørkemenns-patriarker. Dem skylder jeg bare forakt.

  Det jeg skylder dem som kommer etter meg, er å fortsette arbeidet med å ødelegge den tradisjonalistiske samfunnsordenen – som aldri har vært annet enn en forbannelse for alle som ikke er hvite menn.

 6. “Dersom man legger ned en lønnsom bedrift i Norge og starter produksjonen i Kina for å tjene enda litt mer så gjør man dette for personlig profitt på bekostning av ens eget folk. Det er forrædersk. Dessverre skjer dette svært ofte i dag fordi næringslivsfolk setter personlig profitt foran sitt eget folk. De har ingen lojalitet.”

  Du, Realist, er en forræder mot individets rett til å ta avgjørelser for seg selv. Du tenker som en korporativist og da vil du få korporativets problemer i fanget etterhvert.

  • realist says:

   Forræderi er bare mulig dersom man har tilhørighet til et kollektiv større enn seg selv. Individets selvråderett eksisterer bare innenfor de rammer kollektivet han er født inn i tillater.

   Det at liberalismens ytterste konsekvens fjerner all lojalitet til alle andre er et faktum. Det er ikke forræderi av meg å påpeke dette. Forræderi mot hva, mot en gjeng hyperindividualister som driter i alle andre enn seg selv? Blasfemi mot liberalismens grunnprinsipper ok, kanskje, men ikke forræderi.

   Dersom individet gjør ting som skader gruppen, vil individet i et lojalt miljø utestenges fra gruppen. Men dette individet var jo ikke lojal i utgangspunktet. Men dette koker igjen ned til at lojalitet ikke kan påtvinges noen. Det føles ikke undertrykkende for en genuint lojal person å utvise lojalitet mot sine egne.

   Men for hyper-egoistiske drittsekker som driter i alle andre enn seg selv, hilses enhver mulighet for å dolke andre i ryggen velkommen så lenge man på kort sikt kan tjene litt på det. Ethvert individ er jo det viktigste i verden og alle bryr seg bare om seg selv, så alle andre kan dra til helvete 😉

   Jeg beibreider egentlig ingen for å ikke være lojale. De som ikke er lojale vil etterhvert bli utstøtt eller de vil bli lojale når de skjønner at lojalitet lønner seg for dem også, og at det å være helt alene er en svakhet.

   • Verdensborger says:

    “Dersom individet gjør ting som skader gruppen, vil individet i et lojalt miljø utestenges fra gruppen.”
    – realist

    Du ER altså tilhenger av kollektivisme? Så lenge “fellesskapet” er et spesifikt folk/område/etnisitet – i stedet for menneskeheten generelt? MAO – Nasjonalsosialisme.

    (For å klarere: Hevder ikke du er *nazist*, da nazismen kan regnes som en *ekstremversjon* av nasjonalsosialisme hvor alle som ikke “passer inn” skal fordrives, undertrykkes eller utryddes).

    • realist says:

     Verdensborger

     Menneskeheten, inkludert alle folkeslag er ikke et fellesskap, akkurat som biene i en bikube ikke er i fellesskap med et vepsebol eller en maurtue. Alle har sin plass i naturen, men de utøver sin funksjon uten å legge seg borti hva andre gjør.

     Hver nasjon i seg selv er et naturlig fellesskap hvor et folkeslag har samlet seg med felles kultur og felles virkelighetsforståelse. Dette er det ganske gode empiriske data for ettersom nasjoner har oppstått. Objektivister som burde være objektive observatører av virkeligheten bør være i stand til å se det.

     Jeg er ikke så veldig opptatt om dette kalles nasjonalsosialisme eller kollektivisme. Nasjoner oppsto lenge før disse begrepene ble tatt i bruk, og ikke minst lenge før jeg ble født, så hva jeg mener om dette er egentlig likegyldig. Mesteparten av verdenshistorien frem til nå har jo allerede forløpt uten mitt samtykke.

     Da nasjonene først ble dannet var det ingen intellektuelle som først bestemte seg for at de skulle være “kollektivister” eller “nasjonalister” og så dannet de et kunstig kollektiv. Nasjonene oppsto naturlig fordi like barn leker best. ” Birds of a feather… etc”

     At dagens moderne “verdensborgere” enten de er kommunister eller liberalister, synes dette er uhipt og bakstreversk får bli deres sak. Det som oppstår naturlig er i samsvar med naturen, det som må innføres med tvang og sentralstyring er unaturlig.

     Du kan selvsagt kalle meg “nazist” eller hva du nå vil, men husk at det er ikke min skyld at virkeligheten er slik den er. Det må du bebreide noen andre for.

     • Verdensborger says:

      De fleste nasjoner har blitt samlet under ett sentralstyre med tvang, på et eller annet tidspunkt i historien. Så nasjoner er hverken mer eller mindre naturlige enn en “tvungen” verdensnasjon ville vært.

      Nå tror jeg ikke tvang er nødvendig for å få til en mer samlet verden – fri handel, fri ferdsel internett og teknologi er nok – og vil resultere i dette helt “naturlig”. Det eneste som kreves er at vi hindrer xenofober i å bruke tvang for å sette den naturlige utviklingen tilbake og kunstig dele verden opp i isolerte domener – hindrer xenofober i å utøve makt for å begrense folks sammenkomst; enten det er ferdsel, handel eller kommunikasjon det er snakk om.

      Om dette er hipt eller ikke, kan være det samme. Mennesket eier seg selv, og skal ikke begrenses pga. surmage navlebeskuere som mener utviklingen nådde sitt “naturlige klimaks” sånn i den mørke middelalderen 😀

      Ps. Mennesker er forøvrig samme art, fra eskimoer til aboriginere, så sammenligningen din med bier og veps faller noe sammen.

     • realist says:

      Nok en gang hva noen mener om det som skjer/eller har skjedd, er ikke det samme som å objektivt observere virkeligheten.

      Du sier at aboriginere og eskimoer er samme art, riktig, men de er ikke samme slag. Slag er et snevrere begrep enn art. Slag er de som får avkom av samme slag når de parer seg. Eskimoer får ikke aboriginske barn fordi de er forskjellige slag.

      Nasjoner oppsto nettopp på grunn av xenofobi som du kaller det. Uten xenofobi ville det ikke eksistert nasjoner. Men da nasjoner ble dannet var det ingen som kalte seg xenofober. “Alle xenofober forén eder” 🙂

      Alle disse ordene xenofobi, -isme-ditt & datt, er bare uttrykk som har blitt dannet i senere tid.

      Jeg tror som du sier at denne en-verden-utviklingen er naturlig på grunn av at folkeslagene blander seg sammen og når alle er sammenblandet vil det være naturlig å ha en verdensregjering, dette er riktig. Om denne verdensregjeringen vil være liberalistisk eller kommunistisk vil vise seg.

      Men de som insisterer på å formere seg etter sitt slag vil da bli tvunget til å hybridisere seg slik at de også mister sin nasjonale identitet, ellers passer de ikke inn. Så denne verdensregjeringen må nødvendigvis være diskriminerende mot de som ikke har blandet seg (xenofober) og favoriserende mot de som blander seg. Kanskje ved hjelp av affirmative action eller andre positiv-diskrimineringstiltak, som vi jo ser mer og mer av.

      De som fremdeles har nasonal-identitet, vil være mer xenofobiske enn de som har blitt hybridisert. Så vil tiden vise hva som eksisterer om 100 år.

      Når alle er sammenblandet vil det være riktig å oppheve nasjonene fordi da har de ingen grunn til å eksistere lenger, det biologiske grunnlaget for deres eksistens vil opphøre naturlig.

      Dette er min objektive langsiktige analyse av situasjonen.

 7. Verdensborger, heldigvis snart utdødd.

  “Det eneste som kreves er at vi hindrer xenofober i å bruke tvang for å sette den naturlige utviklingen tilbake og kunstig dele verden opp i isolerte domener – hindrer xenofober i å utøve makt for å begrense folks sammenkomst; ”

  Xenofober og rasjonelle innvandringsmotstandere overlevde, verdensborgere døde ut. Å tillate voldelige fascister adgang til riket har vært forsøkt før, spesielt i de tidligere kristne, buddhistiske, hinduistiske og jødiske daværende ikke-OIC-stater. Så slapp verdensborgere inn muslimer, istedet for å stanse dem og etter noen år var alle 57 stater islamske. Så mye for den frihetselskende Verdensborgeren. Eksempler på akkurat det samme har man fra alle verdensdeler. Man har eksempler på det motsatte også, under helt spesielle omstendigheter – altså UNDER HELT SPESIELLE OMSTENDIGHETER har det fungert.

  Vi ser akkurat det samme idag, med Sverige som et godt eksempel. Mennesker med like verdier leker best. De andre kommer og voldtar barna våre mens Verdensborgere står og ser på og etterpå forklarer barna sine at de desverre måtte “ta en for laget”

  Hva ville du sagt til din lille datter, dersom hun ble voldtatt av en muslim, Verdensborger? At det desverre bare måtte bli sånn, så vi ikke skal anklages for å være xenofober?

  https://www.document.no/2017/02/07/mohammed-voldtok-jente-13-pa-skoletoalett-straff-2-maneders-fengsel/

  Globalistene har tapt, verden snur i disse dager.

  • Verdensborger says:

   “Å tillate voldelige fascister adgang til riket har vært forsøkt før,”

   Joda. Men vi ble kvitt nazistene den gang, og kan fint gjøre det samme en gang til 😀

   Noe vanskelig å komme med et ordentlig motsvar, da du virker noe selvmotsigende. Du forsvar individets rett til frihet og til å ta egne valg ett øyeblikk, før du snur og forsvarer påtvungen isolasjonisme og lokal kollektivisme, det neste.

   Eller er det så enkelt at hvite, vestlige mennesker skal ha frihet til å reise hvor de ønsker og handle med dem de vil, mens muslimske mennesker bare har å holde seg i sine egne hjemland?

   • realist says:

    Alle land har rett til å isolere seg mot andre. Israel isolerer seg mot ikke-jøder. Enkelte Muslimske land slår knallhardt ned på kristne. Hvorfor skal ikke hvite land kunne isolere seg? Alle andre folk gjør det.

    Dette har jeg ennå tilgode å få et godt svar på. Hvorfor hvite land ikke har de samme rettigheter som andre land.

    Den eneste konklusjonen jeg kan se er at disse menneskene ikke ønsker at hvite mennesker skal eksistere.

    Dette er et helt greit standpunkt, men bare vær ærlig om det. Ikke lat som du bryr deg om likhet for loven når du åpenbart ikke bryr deg om det.

    Enten har alle folk rett til et eget hjemland, eller så har ingen det, inkludert visse rasistiske land i midtøsten.

    • Verdensborger says:

     “Den eneste konklusjonen jeg kan se er at disse menneskene ikke ønsker at hvite mennesker skal eksistere.”
     – realist

     Når du begynner med “mangfold er folkemord” linja tatt rett fra 14/88 idiotene, så melder jeg meg ut av diskusjonen.

     Avsluttende, så er svaret ganske enkelt; fordi mange hvite mennesker, som meg, ikke ØNSKER at vi skal isolere oss – og fordi slike som deg må bruke TVANG for å få til isolasjonen dere ønsker.

     (Nå var også kommentaren du svarte på – rettet spesifikt mot Sindre Rudshaug, da han prøver å omfavne individets frihet OG påtvungen lokal kollektivisme og isolasjon, samtidig. En kan ikke være frihandlende libertaner OG nasjonalsosialist).

     • realist says:

      Dette er et helt greit standpunkt, men da må man være konsekvent, at dette gjelder alle folk på hele jorda, ikke bare hvite.

      Alle land som ikke slipper inn så mange som ønsker å komme inn må tvinges til å åpne grensene sine. Full krig mot alle selvstendige nasjoner.

      Den eneste måten du kan oppnå dette på er å gå til total krig mot alle ikke-hvite nasjonalistiske land. Og interessant nok så virker det som vi er i ferd med å gjøre dette nå. Ihvertfall de små landene som Irak, Libya, Syria osv osv, kanskje Iran og Nord-Korea og etterhvert?

      Multikultur er jo så flott at det er verdt å slakte noen hundretusener for oppnå 🙂 Hipp hurra

     • “Når du begynner med “mangfold er folkemord” linja tatt rett fra 14/88 idiotene, så melder jeg meg ut av diskusjonen.”

      Si det til alle de etnisiteter og folkeslag som ikke eksisterer lenger grunnet “mangfold”. Tulling.

      Du har 57 OIC-stater å fortelle dette, det eksisterer fortsatt noen fra originalkulturer og -religioner i noen av landene du kan fortelle våset ditt til. De er sikkert interessert.

      Joda, gutter og jenter, dere ble ikke utslettet, det var simpelthen en mangfoldsberikelse.

   • Stråmenn hjelper deg ikke, Verdensborger. Det er du som snakker om påtvungen isolasjonisme, ikke jeg. Lokal kollektivisme er en ny stråmann. Jeg forventer akkurat denne standarden fra slike som deg.

    Jeg registrerer at du ikke vet hva du ville sagt til din datter, etter at du sterkt bidro til at hun ble voldtatt(tenkt scenarie). Det er sikkert nazistenes skyld at muslimene voldtar og dreper i vesten. Du feller ikke en tåre over en 13 år gammel jente sitt ødelagte liv. Lurer på hva faren hennes gjør med sånne som deg en vakker dag. Når man absolutt bør vite, men likevel lukker øynene og ørene og motarbeider, da er man medskyldig – som du er.

    Sikkert tilfeldig at 9 av 10 overgripere i Ørebro heter Ali eller Muhammed og kommer fra et muslimsk land. Bare i Ørebro, ingen andre steder. Nazistene er farlige de. Det finnes faktisk 3 terrordømte, såkalt høyreekstreme i hele Europa. Og 45 venstreekstremister. Og 198 jihadister. Sikkert tilfeldig alt sammen. Det er nazistene som er farlige, jada, snakk om å være virkelighetsfjern.

    • realist says:

     Nazistene ble totalt utradert i 1945. Siden den gang har det aldri vært noen nazister med makt i Europa. Så de problemene vi har i Europa og verden forøvrig i dag, kan man ikke bebreide dem for. De er vår egen skyld.

     • Korrekt. Bare virkelighetsfjerne venstrevridde som ser nazispøkelset overalt, til alle døgnets tider. Hadde nazistene klart å stanse kommunistene mer effektivt, så hadde vi sluppet mye av galskapen vi opplever i dag. Humor at man har startet en hel egen avdeling ved UiO for å forske på de elleve nazistene vi har i landet:-) Kommunistene er tydeligvis jævelig redde for dem.

 8. Verdensborger says:

  “Det er du som snakker om påtvungen isolasjonisme, ikke jeg. Lokal kollektivisme er en ny stråmann.”
  – SR

  Nix. Det er NØYAKTIG det du snakker om, når du ønsker å hindre folk i å reise og handle fritt. Og du klarer heller ikke forklare hvorfor en hvit forretningsmann skal ha frihet til gjøre de forbindelser han/hun ønsker med Kina, mens en muslim ikke skal ha samme friheten.

  Bestem deg mann. Er du libertaner eller nasjonalsosialist? Frihandel eller isolasjonisme? Individualisme eller kollektivisme? Hva ønsker du?

  Om du ønsker å blande inn slik idioti, kan jeg like gjerne spør hva du ville sagt til din datter om hun ble skutt på Utøya, eller skutt av en annen hvit terrorist med som ønsker isolasjon/nasjonalisme – sist i Canada, Quebec? At hvite nazispirer bare må få herje fritt siden de er så “sjeldne” og siden det uansett er slemme venstevriddes feil at de “tvinges” til å drepe?

 9. Hei, Mr. Stråmann

  “Det er du som snakker om påtvungen isolasjonisme, ikke jeg. Lokal kollektivisme er en ny stråmann.”
  – SR

  “Nix. Det er NØYAKTIG det du snakker om, når du ønsker å hindre folk i å reise og handle fritt.»

  Hvor har jeg sagt at jeg ønsker å hindre folk generelt i å reise og handle, Mr. Stråmann?

  “Om du ønsker å blande inn slik idioti, kan jeg like gjerne spør hva du ville sagt til din datter om hun ble skutt på Utøya, eller skutt av en annen hvit terrorist med som ønsker isolasjon/nasjonalisme – sist i Canada, Quebec? At hvite nazispirer bare må få herje fritt siden de er så “sjeldne” og siden det uansett er slemme venstevriddes feil at de “tvinges” til å drepe?”

  ABB er et europeisk/norsk misfoster, hans sentrale verdier går 100% på tvers av våre. En voldelig muslim er et rent islamsk produkt av høyeste kvalitet, så lenge han begår vold mot de det skal begås vold mot, ifølge islam – ved koranen, Sira og Hadith – som jeg forøvrig har lest. Jeg sier ikke, og ingen jeg noensinne har lest eller hørt(unntatt de elleve nazistene) har noensinne sagt at voldelige nazister skal få herje fritt, Mr Stråmann.

  «Og du klarer heller ikke forklare hvorfor en hvit forretningsmann skal ha frihet til gjøre de forbindelser han/hun ønsker med Kina, mens en muslim ikke skal ha samme friheten.»

  «Hvit»-trikset fungerer ikke på barn etter barneskolen. Jeg diskriminerer mot kultur, ikke hudfarge, alder, etnisitet, legning, handicap eller kjønn.

  «Bestem deg mann. Er du libertaner eller nasjonalsosialist?»

  Ingen av delene. Jeg er Objektivist. Intet i veien med å utestenge voldelige mennesker når man først har en stat med grenser. Og siden vi befinner oss milevis unna Objektivisme, langt inne i korporativismen med generøse velferdsordninger som lokker unge voldsmenn hit, er det ikke fri innvandring som står i høysetet akkurat nå, Mr Verdensborger.

  «Frihandel eller isolasjonisme?»

  Frihandel, med rasjonelle begrensninger er målet.

  «Individualisme eller kollektivisme? Hva ønsker du?»

  Individualisme. Har du aldri snakket med en oppegående liberalist før? Spørsmålene dine bar preg av å ikke ha vært besvart av en av oss før. Vi tenker veldig likt alle sammen, pga prinsipper.

  Jeg registrerer at du ikke vet hva du ville sagt til din datter, etter at du sterkt bidro til at hun ble voldtatt(tenkt scenarie).

  Hva tenker du om at 9 av 10 overgripere i Ørebro heter Ali eller Muhammed og kommer fra et muslimsk land? Bare i Ørebro, ingen andre steder?

  Hva tenker du om at det finnes 3 terrordømte, såkalt høyreekstreme i hele Europa, og 45 venstreekstremister og 198 jihadister? Når man regulerer for antall, så er det statistisk sett 660 dømte jihadister for hver høyreekstreme. Hva tenker du om at det er 660 ganger så stor sannsynlighet for at man ender som en dømt terrorist når man kommer fra islam, sammenliknet med at man kommer fra europeisk kultur? Tallene kommer fra Tesat Europol 2016

 10. Hva synes Verdensborgere om virkeligheten:

  https://www.document.no/2017/02/11/springare-22-24-drapsmistenkte-innvandrere/

  Når noen(de fleste) myrdes av muslimer importert av Verdensborgere, hvem er da indirekte ansvarlig for drapet? Drapet hadde ikke skjedd om Verdensborgere ikke hadde importert dem. Juridisk er de fritatt, men etisk er Verdensborgere skyldige i indirekte drap, voldtekt og andre vergrep som skjer i landene våre på grunn av dem.

  Ønsker man å snakke om det, begrense det, så kommer den voldelige venstresiden og forsøker å stanse/skade/drepe deg:

  https://www.document.no/2017/02/11/the-alt-lefts-cyber-jihad-against-trump-and-his-supporters/

  Verdensborgere og deres allierte – voldsvenstre, er som todelingen mellom Sinn Fein og deres voldelige arm – IRA. To sider, samme sak. Verdensborgere importerer voldsmenn, voldsvenstre bruker vold mot meningsmotstanderne til Verdensborgere.

  • realist says:

   Mr. Rudshaug har rett, dersom man tolererer, aksepterer eller fordekker en forbrytelse, så er man like skyldig som de som gjorde forbrytelsen.

   Toleranse for noe som er galt er en slags feighet, kamuflert som moralsk opphøydhet, fordi de som er tolerante ikke ønsker å konfrontere det gale de selv gjør, og derfor er de bare “tolerante” istedet slik at de slipper å møte seg selv i døra.

   • Så rart. Mr Stråmann kom med en rekke absurde påstander og stakk med halen mellom bena da alt våset ble parkert. Skulle nesten tro at han var mer opptatt av ideologi enn av ærlighet og virkelighet. Han var sikkert sosialist.

    • realist says:

     Han har vel dratt for å trolle et annet sted. Når man er et troll må man bruke tiden effektivt dvs. der det kaster av seg. Han skjønte vel at her kommer han ikke særlig langt med de infantile argumentene sine. Bedre å fortsette et annet sted.

     det er svært sjeldent at et troll klarer å overbevise noen: “Mr. Troll det var et godt argument, nå forandret jeg mening pga av den logiske og vanntette argumentasjonen din”

     Dette skjer aldri. De hopper inn i en debatt som de ser utarter seg i uønsket retning, kaster inn noen usakligheter og håper at de mest uintelligente leserne skal la seg overbevise av det. Det er travle tider for trollene nå, mye brannslukking som må gjøres.

     • Du har så herlig mye humor i innspillene dine. Skikkelig underfundig noen ganger. Fortsett med det, det gjør debatt morsommere.

      Man burde avkle trollene raskere, bare klistre på dem merkelappen. Men, så har du slike forvirrede folk som Zanthius, han er jo ikke et troll, bare en sterkt forvirret og uredelig sosialist. Hva gjør man med slike? Bruker årevis på å gjenta de samme tingene, uten at de noensinne forstår? Andre som leser kan forstå, men det er det beste man kan håpe på. Ingen forandrer uansett mening. Hvorfor diskuterer vi egentlig?

     • realist says:

      Man diskuterer for å bryne hjernen sin. Jeg vet egentlig ikke hva jeg mener om mange ting, noen ganger hører jeg en mening om noe, presentert på en måte og så nikker jeg anerkjennende til argumentet, men senere hører jeg motargumentet og det henger også på greip. Uenigheten ligger i premissene for konklusjonen. Folk tenker ofte riktig, men premissene er forskjellig og konklusjonene blir derfor forskjellig.

      Premisser er basert “perceived facts” Det som folk tror er sant. Dersom de tror på noe som ikke er sant, så vil konklusjonen bli feil.

      Dersom det brenner i hus A, men brannmennene tror det brenner i hus B, så vil de dra til feil sted. De resonnerer riktig ut fra den informasjonen de tror på men de tar katastrofalt feil likevel.

      Derfor er det bedre å finne ut hva som er fakta, og ikke henge seg for mye opp i meninger som kan være basert på feilaktig informasjon.

      Mye av uenighetene i dagens politiske debatter hviler på premisset om at alle er like og at alle har like evner og biologiske faktorer er sosiale konstruksjoner, og at alle er like mye verd. Dvs Likeverdspremisset. Er dette et riktig premiss?

      Jeg har ennå tilgode å møte noen som virkelig tror på dette i praksis, at de synes alle er like mye verd og at de derfor behandler alle likt. Faktisk de mest respektløse drittsekkene jeg har møtt er de som samtidig sier at alle mennesker er like mye verdt. Det de egentlig sier er at alle bortsett fra dem selv er like verdiløse, og at andre mennesker kun har verdi i den grad det er bra for dem selv. Disse samme egalitære folkene vil dolke deg i ryggen den dagen de innser at du ikke har noen verdi for deres eget “special-snowflake-ego”

      Husk at ordet likeverd like gjerne kan bety “like verdiløs”, så når noen snakker om “likeverd” i et blomstrete språk bør drittsekk-radaren din gi fullt utslag.

 11. sindre rudshaug says:

  Takk, realist. Enig i det meste. Likhetsideen er jo fundamentet for svært mange av dagens tankefeil. Det morsomste med ideen er jo at selv irrasjonelle må innrømme at ikke alle er like, så de må kompromittere den allerede rasjonelt kompromitterte ideen sin når de støter på noen som er mindre like enn dem selv:-). Selv blant de like må man ha noen som er likere enn andre, ellers vil jo ingen med troverdigheten i behold kunne ta beslutninger på vegne av andre. Rasjonell tenkning har aldri vært venstresidens sterke side:-)

 12. sindre rudshaug says:

  I går kveld kom jeg forresten på noe annet. Nazister er jo ikke nasjonalsosialister, de er jo nasjonalkorporativister.

  Man må minimum dele opp økonomi i statlig kontroll, individets kontroll og en blanding og da hører nazismen hjemme i blandingen, altså det vi kaller korporativistisk, godt plassert sentrum/venstre.

  • realist says:

   Vet ikke helt hva “nazistene” egentlig er, nynazister og skinheads foreksempel, er vel neppe i samme kategori som nasjonal sosialistene på 30-tallet. Tatoveringer var jo forbudt i SS, mens det er en del av uniformen til skinheads.

   Dersom man istedet studerer virkeligheten og naturens orden så er alle mennesker født inn i et folk, sin utvidede familie som de føler tilhørighet til. Denne tilhørigheten og lojaliteten gjør at man ikke driver sin private virksomhet på en slik måte at man skader ens eget folk, en slags selvpåført korporativisme kan du si.

   Du kan sammenligne det med å være ansatt i en bedrift, du må følge visse retningslinjer som en del av arbeidskontrakten, den eneste forskjellen er at nasjonen er man født inn i, man har medfødt forpliktelse til å være lojal. Dersom du ikke er lojal mot dine egne, må du kjøpe deg lojalitet et annet sted.

   I en privateid bedrift kan man bare si opp og begynne i en annen bedrift, og lojalitetsfølelse er ikke påkrevd. Arbeidsgiver kan si deg opp når som helst og du kan skifte beite når du måtte ønske. Du har ingen rett på lojalitet, og ingen har rett til å kreve lojalitet tilbake fra deg. Du kan bare kjøpe deg lojalitet ved å melde deg inn i en fagforening eller liknende, men all lojalitet er egentlig til de som kontrollerer pengesekken.

   Naturlig biologisk lojalitetsfølelse er medfødt, den kan ikke påtvinges noen, og er ikke til salgs heller.

  • Jone Bjørheim says:

   “Nazister er jo ikke nasjonalsosialister, de er jo nasjonalkorporativister”.

   Når det gjelder Hitler og nasjonalsosialismen i Tyskland så er presiseringen ovenfor temmelig korrekt, vil jeg si. Det er faktisk mer fornuftig å sammenligne Hitlers industripolitikk med en slags “snill” fascisme, enn med den sosialismen som vi kjenner fra SV, Arbeiderpartiet o.l. I det store og hele tillot Hitler at det private næringslivet, inkludert eierne kunne tjene gode penger. Nasjonalsosialistene tillot også i det store og hele at privat næringsliv forble privat.

   De hadde noen betingelser som at eierne i næringslivet måtte fremvise et nasjonalt sinnelag og de måtte ikke motarbeide regjeringa, men slik har det jo alltid vært. For eksempel i dagens Norge fører de to såkalte borgerlige partiene FRP og Høyre en næringslivspolitikk som ikke er så veldig forskjellig fra den som nazistene i Tyskland førte. Dvs. eierne får stort sett beholde de private bedriftene sine, men de må betale skatt og de sauses inn i en myriade med reguleringer som sier hva de kan og ikke kan gjøre. Det sier seg selv at dagens borgerlige regjering akkurat like lite som nazistene tillot det, aksepterer at det private næringslivet motarbeider statens ordrer og regulativer. I dagens Norge tillates det ikke under noen omstendigheter å aktivt motarbeide regelverket og det offentliges ordrer. Hvis man gjør dette vil staten kjøre en ødeleggende rettssak mot deg så fort at du vet ikke om det er morgen eller kveld.

   Det kan også presiseres at Hitler ikke var super opptatt av hvordan næringslivet var organisert. Han brydde seg lite om næringslivet var privat eller nasjonalisert. Han aksepterte dermed i stor grad at næringslivet forble privat. Hitlers absolutte kjepphester var at han skulle ta rotta på bolsjevikene og at han ikke likte jødene noe særlig. Hitler mente at jødene stod bak sosialismen og bolsjevismen og at jødene i stor grad stod for en bevisst ødeleggelse av den typiske borgerlige moralen, som for eksempel at samfunnet er basert på kjernefamilien og ikke på et kollektiv som oppdrar barna. Hitler hadde og har mye rett i disse påstandene, men han tapte jo sin krig.

   Om samfunnet hadde blitt bedre i det lange løp om Hitler hadde vunnet sin krig, vil jeg ikke si noe bastant om. Jeg kan bare si at i så fall hadde Churchill og Roosevelt med flere blitt hengte som krigsforbrytere og du hadde også lært på skolen at disse fryktelige krigsforbryterne med rette hadde blitt hengte for forbrytelsene sine.

   • sindre rudshaug says:

    Takk for bekreftelsen, Jone. Jeg synes det er rart at jeg ikke har tenkt på dette før, vi har jo alle her inne og mange andre steder lenge ansett nazismen som sentrum/venstre når man sammenlikner med dagens sentrum/venstre, men dette gjelder jo også i høyeste grad det viktigste i enhver stat, nemlig økonomien. Alle sosial- og liberaldemokratier er korporativistiske og følger dermed Hitlers økonomiske ståsted. Godt poengtert dette med at staten bare krever at du ikke motarbeider den og følger alle dens absurde reguleringer og skatter. Heretter er nazismen nasjonalkorporativismen for meg.

 13. sindre rudshaug says:

  Jeg har utelukkende kulturell lojalitetsfølelse. Om folk er smartere eller dummere enn meg, brunere eller lysere i huden, sånt driter jeg i, så lenge de er like snille og prinsipielle som meg:-) Nazistene var rasistiske sosialdemokrater, jeg er en patriotisk, kulturdiskriminerende nasjonalObjektivist, frem til det er uproblematisk å slippe inn alle, da blir jeg utelukkende en patriotisk, kulturdiskriminerende Objektivist. Alle rasjonelt tenkende mennesker diskriminerer mot dårlige ideer.

  • realist says:

   Alle forsøk på kumbaya-multikulturalisering og kunstig forbrødring starter først med toleranse men ender i katastrofe, enten man kaller det liberalisme eller kommunisme. Et multikulturellt fellesskap kan bare opprettholdes gjennom overfladiskhet, falskhet og politisk korrekte høflighetsfraser, slike som du nettopp serverte. 😉

   Det finnes bare et ekte fellesskap og det blir valgt for deg ved fødselen. Ditt eget folk er det eneste fellesskapet du kan sette din lit til fordi det består av ditt eget blod. Du kan være trygg på at når resten av folket kommer til samme konklusjon så kan ingen kunstige menneskeskapte -ismer splitte lojaliteten, fordi det er en naturlig lojalitet. Akkurat nå er folket splittet av alle de kunstige -ismene, men ismer er illusjoner, blodsbånd er virkelige, folk har bare ikke skjønt det ennå.

   Svar: jeg tror det er viktig å skille sterkt mellom den kulturelle fredelige “smeltedigelen” og multikulturalisme. Disse to forveksles ofte. Smeltedigelen er bygget på en felles meta-kultur (den vestlige fredssivilisasjonen) og å bli en del av denne felles kulturen er det vi kaller “integrering.” Multikulturalisme derimot er et frontalangrep på dette og er ideen om at man ikke trenger å integrere seg, at samfunnet SKAL bestå av parallellsamfunn med fundamentalt forskjellige verdier. Et annet ord for multikulturalisme er balkanisering. Balkanisering er det stikk motsatte av integrasjon og “smeltedigelen.”

   • sindre rudshaug says:

    Bra presisering, Onar.

   • realist says:

    “Multikulturalisme derimot er et frontalangrep på dette og er ideen om at man ikke trenger å integrere seg, at samfunnet SKAL bestå av parallellsamfunn med fundamentalt forskjellige verdier. Et annet ord for multikulturalisme er balkanisering. Balkanisering er det stikk motsatte av integrasjon og “smeltedigelen.””

    Smeltedigelen er jo nettopp det som ødelegger oss som folk.

    Svar: dette er jeg ikke enig i. Så lenge denne smeltedigelen er utsatt for naturlig seleksjon er den bare et gode. Da vil gode gener og gode vaner føres videre og dårlige lukes bort. For å bruke noen banale eksempler: nesten all norsk kultur er importert. Kornet kom for flere tusen år siden fra kaukasus. Norsk folkemusikk og folkedrakter har røtter i Tyskland og andre steder. Pepper fantes ikke i norsk mat så sent som for 100 år siden. Poteten er også importert norsk matkultur.

    DNAet vårt som er grunnlaget for kulturen vår blir borte. DNA kommer før kultur. Folk som kommer fra andre kulturer kan ikke gjennskape vår kultur for det ligger ikke i deres blod. De kan “integrere” seg og synge 17. mai sanger foran kamera for å få sjarmere blåøyde norske sosialdemokratiske TV-seere, men for dem er det et skuespill, ikke ekte.

    Svar: njaaa, gener er det jeg vil kalle dyp-kultur. De kommer ikke FØR kultur, men er i stor grad et produkt av kultur over tid. Hierarkiet er som følger:

    Handlinger fører til vaner, vaner fører til kultur, kultur fører til genetiske endringer. På den måten kan vi si at genene i et område representerer “størknet” kultur, bevart over tusenvis av år. Så lenge genene er utsatt for naturlig seleksjon er ikke det noe problem med genetisk variasjon.

    Når vi nordmenn er borte i “smeltedigelen”, vil de avslutte dette skuespillet å skape sin egen kultur. Men da er vi uansett borte og merker ikke noe til det.

    • sindre rudshaug says:

     Det finnes eksempler, som feks USA, på at smeltedigel fungerer meget bra, helt til sosialister tar over og balkaniserer.

     • realist says:

      USA er jo et mareritt av rasekonflikter, at det fungerer bra er vel å ta litt hardt i.

      De som snakker om hvor man plasserer hva på høyre-venstre-aksen bruker bare en målestokk, nemlig hvor stor økonomisk individuell frihet de forskjellige -ismene tillater og liberalismen er sånn sett på papiret langt mer høyreekstrem enn f.eks. nasjonalsosialismen.

      Men kan det tenkes at individuell økonomisk frihet ikke er den eneste, eller kanskje bare en av faktorene, på hvor man befinner seg på høyre-venstreaksen?

      Hva om man bruker et annet mål på høyre/venstrevriddhet, foreksempel det som er i strid med naturens orden vs. det som er i samsvar med naturens orden?

      Da vil tradisjonelt venstrevridde ting, som feks organisk mat, og alternativ naturmedisin bli høyrevridd, ikke venstrevridd. Og tradisjonelt høyrevridde ting: som feks å gå til krig mot nasjoner på andre siden av jorda blir venstrevridde.

      Hva om man kvittet seg fullstendig med høyre-venstreparadigmet og brukte naturlig vs unaturlig istedet? Da vil man kanskje se litt klarere hvilken vei verden går, i naturlig eller unaturlig retning.

 14. «USA er jo et mareritt av rasekonflikter, at det fungerer bra er vel å ta litt hardt i.»

  Ja, jeg må kanskje starte med å skrelle av noen lag. At man tillater mennesker fra den mest ekstremt voldelige og dualistiske politiske doktrinen inn i landet, er akkurat det jeg snakker om når det gjelder kulturelle forskjeller som ikke vil fungere. At amerikanere seilte over havet og kjøpte seg afrikanske slaver fra muslimene og tok de med tilbake, er heller ikke den fredelige sammensmeltingen jeg tenker på. Det er selvsagt i dag en dyp kløft mellom marxister og ikke-marxister, men at marxister ødelegger er intet nytt. Ser man forbi muslimer, afroamerikanere og marxister, så mener jeg amerikanere har klart å smelte sammen nokså godt – de kommer fra mange ulike land med mange ulike språk, men kulturer som ikke er så veldig forskjellige og en nokså felles religion. De har samlet seg om felles lover, felles språk, felles myntenhet, felles leder, felles ideologi, osv – i stor grad felles kultur. Du kan peke på dem og si felles biologi, jeg peker på dem og sier felles kulturbakgrunn. Vi har også delvis felles kulturbakgrunn med jøder, asiater, inuitter, stillehavsbeboere, osv. Det som er felles er den delvis fredelige tilnærmingen og toleransen for andre mennesker som er litt ulike oss selv. Det som skiller sterkest mellom vår kultur og marxisme/islam er intoleransen for de som tenker annerledes. Marxister og islamister myrder lett og har myrdet langt de fleste som har blitt myrdet opp gjennom historien. Islam ligger på topp med 270 millioner, sosialismen og deler av korporativismen(nazismen) har vel 150 millioner hakk i beltet. Hadde man bokstavelig talt kvalt alt av sosialisme og islamisme tidlig tror jeg verden hadde vært et fascinerende og fredelig sted å være. Du har en biologisk tilnærming når det gjelder feks islam og peker på at arabere, afrikanere og asiater idag er de som dominerer islam og at det er pga biologi, men du må snu og si at det er kultur og tenkning(tankefeil) som har skapt marxistene, som desverre utgjør vel halvparten av «oss», selv om jeg er nesten like fremmed for dem som jeg er for islam. Det er altså 100% kultur og ikke biologi som har skapt det marxistiske monsteret. Hva tenker du om det?

  “De som snakker om hvor man plasserer hva på høyre-venstre-aksen bruker bare en målestokk, nemlig hvor stor økonomisk individuell frihet de forskjellige -ismene tillater og liberalismen er sånn sett på papiret langt mer høyreekstrem enn f.eks. nasjonalsosialismen.
  Men kan det tenkes at individuell økonomisk frihet ikke er den eneste, eller kanskje bare en av faktorene, på hvor man befinner seg på høyre-venstreaksen?”

  Det er langt mer logisk å ha et multiaksesystem for de sentrale delene av livene våre, de verdier som langt de fleste mennesker setter høyt. Økonomi, fredelighet(ikke-Objektivistisk forstand), individuell frihet, religion, osv. Objektivister trenger bare å forholde seg til fred/ufred-aksen, alt annet er relativt marginalt sammenliknet. Men, fordi de andre 99,97% er langt mer opptatt av en korrupt egoisme

  “Hva om man bruker et annet mål på høyre/venstrevriddhet, foreksempel det som er i strid med naturens orden vs. det som er i samsvar med naturens orden?»

  Det er jo akkurat det Objektivister gjør med sin skala. Naturens orden er langsiktig, rasjonell egeninteresse. Det som er i strid med naturens orden er vold mot fredelige, slik islam, marxisme og delvis korporativisme driver med.

  “Da vil tradisjonelt venstrevridde ting, som feks organisk mat, og alternativ naturmedisin bli høyrevridd, ikke venstrevridd.»

  Organisk mat-ideen ble avblåst i Folkeopplysningen. Alternativmedisin sliter de med å påvise resultater fra over Placeboeffekten.

  «Og tradisjonelt høyrevridde ting: som feks å gå til krig mot nasjoner på andre siden av jorda blir venstrevridde.»

  Det har kanskje vært klassifisert som høyreorientert å myrde folk med annen biologi- og kulturbakgrunn, men det hviler på noe annet enn essensiell høyretenkning. En kombinasjon av biologisk(rasistisk) og kulturell egosentrisme blandet med en tilbøyelighet til vold, pga et lavt menneskesyn. Blandet sammen med grådighet og korrupt egoisme.

  “Hva om man kvittet seg fullstendig med høyre-venstreparadigmet og brukte naturlig vs unaturlig istedet? Da vil man kanskje se litt klarere hvilken vei verden går, i naturlig eller unaturlig retning.”

  Først må man enes om hva som er naturlig, noe alle Objektivister stort sett er enige om allerede og du vet jo hva det er, for du har vært her en stund:-)

  Jeg tror du vil slite med å finne Objektivister som ønsker å diskriminere mot biologi. Selv om afrikanere statistisk sett har lavere intelligens enn hvite (og hvite statistisk sett har lavere intelligens enn asiater og jøder – jeg sier det så ikke noen politisk korrekte skal drukne i morgenkaffen, jeg føler meg tilgivende denne morgenen:-), så vil det åpenbart være fint å ha også denne typen arbeidskraft og påvirkning, så lenge den er fredelig. Man trenger ikke å synke ned tenkningsmessig, selv om man blander seg med statistisk lavere intelligens. Marxister vil åpenbart gjøre det, men det er pga politisk korrekthet og annen marxisme, altså sakte intellektuelt selvmord.

  Så lenge det eksisterer prinsipielle tenkere(Objektivister) vil den mest virkelighetsnære tenkningen alltid eksistere og være tilgjengelig.

  Bare så synd at den ikke kan samles på ett, trygt sted, så de andre kan rive hverandre i stykker langt unna oss.

  • realist says:

   “Først må man enes om hva som er naturlig, noe alle Objektivister stort sett er enige om allerede og du vet jo hva det er, for du har vært her en stund:-)”

   Det kan du si, men jeg tror ikke objektivister ser sin egen selvmotsigelse. det som er naturlig må være i samsvar med naturens orden. Objektivister tror jo egentlig ikke på orden, ettersom de støtter seg til en “order out of chaos” – teori.

   Ok kanskje de liker orden, men kaos og forfall er grunnsteinen i et materialistisk verdensbilde. Først var det bare materie og kaos, også ble det gradvis bevissthet og orden. hmmm? Det er jo en umulighet ettersom orden kommer fra en plan.

   I et åndelig verdensbilde er det først en plan om orden, og så forfaller ordenen fordi materien gjør opprør. Bevissthet og orden er en forutsetning for materie og uorden. Man kan ikke snakke om orden og kaos, dersom man ikke samtidig sammenligner kaoset med et ideal om orden. Når du kommer inn i et rotete rom så ser du rotet og kaoset fordi man intuitivt sammenligner det med et ideal om orden. Det er også mye mer avslappende å være i et rom som er ryddig og i orden, det er stressende å leve i et kaotisk rot.

   For en ordenssøkende person er det stressende, og til tider deprimerende, å leve i et kaotisk venstrevridd samfunn som tolererer og til og med belønner uorden og samtidig straffer de som søker orden. Vi vet at noe er alvorlig galt pga av stresset og den indre uroen vi hele tiden lever med. Dersom vi syntes alt var i orden ville vi ikke diskutert hva som er galt.

   Objektivister klager over alt kaoset og uordenen i samfunnet, men deres grunnfilosofi tilsier jo at de IKKE burde hverken forvente, gjenkjenne eller idealisere orden. De burde være fornøyd med kaos og uorden, men det er de åpenbart ikke men likevel ser de ikke sin egen selvmotsigelse.

   Grunnen til at det til og med i media, er så mye snakk om alle utfordringer vi har med et multikulturelt samfunn er at multikultur er kaotisk. Det strider mot menneskenes instinktive søken etter orden og forutsigbarhet. Det å alltid måtte forholde seg til en kakafoni av forskjellige folk som ser annerledes ut, tenker annerledes og reagerer uforutsigbart og fremmedartet på diverse situasjoner er stressende, ensomt og på lang sikt deprimerende. For å takle en slik situasjon må man bare tillate seg å bli overfladisk og ultratolerant, eller hedonist slik mange nordmenn har blitt.

   Det er av samme grunn at toleranse i disse tider blir promotert som det øverste idealet, fordi når ting blir mer og mer kaotisk må man enten bekjempe kaoset eller tolerere det. Det finnes ingen mellomting egentlig. Folk som er mindre tolerante enn andre blir derfor ofte fremstilt som ekstremister og fanatikere. Men det å være tolerant overfor kaos handler mer om å tilpasse seg en gradert norm av toleranse, slik at man gradvis blir mer avstumpet. Absolutt toleranse er det ingen som har, til og med de mest primitive organismer prøver å forbedre ting dersom de føler manglende tilfredsstillelse eller en vag fornemmelse av ubehag over situasjonen sin.

   En absolutt tolerant person er en som ikke reagerer på ytre stimuli, men sitter helt i ro, spiser ikke når han er sulten, drikker ikke når han er tørst. Dvs han er død, 100 % avstumpet.

   • Kan kikke mer på dette, men kort:

    Vi tror jo på spontan, selvorganiserende orden, fredelig samhandlende orden, arbeidsdeling, organisert av individene, ikke av noen over.

    Universelt har vi både entropi/det nedbrytende og tyngdekraft/noe samlende, det ene splitter opp/bryter ned, det andre samler sammen. Hvis det hadde vært eller er ubalanse mellom de to, så ville alt enten samlet seg sammen i en uendelig stor, udelelig klump eller spredt seg så mye ut at man kunne snakket om at masse pr volum gikk mot null overalt. Vi får vente noen milliarder milliarder år og se:-)

    • realist says:

     Entropi gjelder for tyngdekraft også. Det at du slipper en gjenstand og den faller ned skaper ikke økt orden. Dersom du tar de rene underbuksene dine og hiver dem på gulvet, så bretter de seg ikke pent sammen og plasserer seg med tellekant i skapet, selv om det ville vært svært lettvint om det var slik.

     • realist says:

      For at man skal snakke om orden må det være målt opp mot en spesifikk hensikt, det å ha orden i klesskapet er med den hensikt at det skal være raskt og enkelt å lokalisere de forskjellige klessplaggene når man trenger dem.

      Materie kan ikke organisere sin egen orden for den har ingen intensjoner.

      Det er den store feilen med materialisme, de tror at materie, atomer og kvarker er basis byggesteinene i naturen og at den viljeløse materien på magisk vis organiserer sin egen orden. Dette er et apriori filosofisk utgangspunkt som det ikke finnes fnugg av bevis for.

      Det motsatte er at det eksisterer en plan om orden i utgangspunktet, og at materien organiserer seg etter denne planen. Det er det vi ser når vi observerer naturen.

      Problemene oppstår fordi menneskene tror de kan re-organisere denne ordenen selv slik de mener den burde være, også etterpå klager de over at det blir kaos. Samtidig bruker de det tilsynelatende kaoset de selv skaper som argument for at det ikke eksisterer en orden de må rette seg etter. Ikke rart det blir kaos

 15. Jeg prata meg akkurat inn i hva som essensielt forener oss som avviser venstresiden: Vi er likerettstenkere. Helt grunnleggende sett er vi kompromissløse forsvarere av ytringsfriheten og demokratiet(retten til å delta) Venstresiden er de som gjerne beholder ytringsfriheten og demokratiet for seg selv. En meget klar skillelinje i tenkning mellom de rasjonelle og de irrasjonelle, fordi å beholde retten for seg selv med makt=borgerkrig.

 16. Ja, tyngdekraft virker entropisk på underbuksa, dersom målet er at den skal ligge ren og brettet i skapet, men den virker positivt sammenliknet med at du ihvertfall ikke hjelpesløst må stå og se på at den bare svever avgårde ut i rommet, mens du står der naken med den lille tissefanten din som da kanskje ville stått mer oppover eller rett ut. Jeg snakket om at plasma har samlet seg til atomer, til molekyler, til steiner, til metaller, til planeter og stjerner og galakser. Det er det motsatte av entropi.

  “Materie kan ikke organisere sin egen orden for den har ingen intensjoner.»

  Den klarer å organisere seg og etablere liv og det synes jeg er nokså bra orden. Helt tilfeldig selvsagt, men likevel en prestasjon. Den trenger åpenbart ikke intensjon for det, bare mye tid og varme og litt til.

  “Det er den store feilen med materialisme, de tror at materie, atomer og kvarker er basis byggesteinene i naturen og at den viljeløse materien på magisk vis organiserer sin egen orden.»

  Jeg er ikke materialist, jeg tror ikke det eksisterer noe med masse helt grunnleggende, men jeg tror at materien med litt flaks klarer å organisere seg nokså bra. Jeg tror at det finnes noe mer enn materie, men ikke noen skapende gud. Det blir for drøyt.

  «Dette er et apriori filosofisk utgangspunkt som det ikke finnes fnugg av bevis for.»

  Apriori og aposteriori er umuligheter alene. Man kan ikke skille logikk fra empiri. Den analytisk-syntetiske dikotomi er en tankefeil. Utgangspunktet er vel en teori, fordi man ikke har en bedre forklaring på at det ikke eksisterte liv og så eksisterte det liv. Enten har det flydd inn utenfra, det har selvorganisert eller det har intelligent design. Hva man velger å tro legger jo noen videre føringer.

  «Det motsatte er at det eksisterer en plan om orden i utgangspunktet, og at materien organiserer seg etter denne planen. Det er det vi ser når vi observerer naturen.”

  Vi kan jo faktisk observere mikroevolusjon:

  http://forskning.no/biologi-evolusjon/2017/01/vi-tvinger-fram-evolusjon-i-ekspressfart

  «Problemene oppstår fordi menneskene tror de kan re-organisere denne ordenen selv slik de mener den burde være, også etterpå klager de over at det blir kaos. Samtidig bruker de det tilsynelatende kaoset de selv skaper som argument for at det ikke eksisterer en orden de må rette seg etter. Ikke rart det blir kaos»

  Problemer oppstår fordi alle mennesker er egoister og lager systemer som ikke tar hensyn til at de er egoister, slik at de ender som korrupte egoister. De forsøker å benekte selve overlevelsestrangen.

  • realist says:

   “«Det motsatte er at det eksisterer en plan om orden i utgangspunktet, og at materien organiserer seg etter denne planen. Det er det vi ser når vi observerer naturen.”

   Vi kan jo faktisk observere mikroevolusjon:

   http://forskning.no/biologi-evolusjon/2017/01/vi-tvinger-fram-evolusjon-i-ekspressfart

   Det kan nok hende du har rett, men dersom evolusjonistene er så sikre i sin sak, hvorfor prøver de ( ikke alle, men noen) med loven i hånd å hindre ellers fredelige mennesker å lære om alternativer? Det er ingen som tvinger noen til å tro på alternativene heller:

   http://fritanke.no/nyheter/sv-tar-opp-kreasjonisme-i-kristne-privatskoler-med-roe-isaksen/19.10402

   Når øvrighetspersoner, som Audun Lysbakken og andre sier at du får ikke lov til å lære dine egne barn om det ene eller andre, Hva skyldes det? er ikke det litt rart? Skoleverket ellers og alle dyreprogrammer på TV, med David Attenborough og andre kjente naturvitere underviser i evolusjonsteori, og teorien har derfor en bred formidlingsplattform. Det er ikke en spesielt vanskelig teori å forstå, og den synker jo inn hos de fleste, i den forstand at de forstår teorien ihvertfall.

   At en teori er vitenskapelig betyr bare at mange folk som titulerer seg som vitenskapsmenn tror på den. Hvem som helst kan i prinsippet lansere en teori og kalle den vitenskapelig. Darwins teori var, da den ble lansert, heller ikke “vitenskapelig” i den forstand at den var bredt akseptert av andre, og det er jo heller ikke så rart ettersom alle nye teorier er nye nettopp fordi ingen hadde hørt om dem før. Nye teorier lanseres av noen få, eller i de fleste tilfeller av en enkelt kreativ person.

   Mange av de som tror på den vitenskapelige teorien om klimaforandringer forårsaket av menneskeskapt CO-2 utslipp er også selv-titulerte vitenskapsmenn /og -kvinner. De fleste tror på den fordi de har hørt den fra noen andre, ikke på bakgrunn av forskning de selv har utført. Selv hadde jeg ikke den fjerneste anelse om at drivhuseffekten kunne gjøre jorda varmere, før jeg ble fortalt av noen andre hvordan det angivelig hang sammen.

   Jeg er for min del revnende likegyldig til hvilke teorier barna lærer. Desto flere teorier desto bedre kanskje? slik at de får et bredest mulig beslutningsgrunnlag , og kan selv vurdere hvilken teori de støtter seg til. Kanskje de til og med kan syntetisere det de hører om å lage sin egen teori? Ingen som dør av det.

   Som student av menneskenaturen er det egentlig mye mer interressant å se hvem som prøver å sensurere hvem og hva. Man lærer nesten like mye av å observere hvem sensur-promotørene er, og av hva de prøver å sensurere, enn av å pløye seg igjennom et uendelig hav av mer eller mindre relevant informasjon. En teori som noen prøver å forby, vekker mer interesse hos meg enn de teoriene som blir stukket opp i trynet mitt hver dag. Desto mer sensurert og latterliggjort teorien er, desto mer interessant er det å sjekke ut hva alt oppstyret egentlig dreier seg om.

   Det blir som om du kommer inn i et rom med mange skap, og alle skapdørene er åpne og tomme, eller har fullstendig uinteressant innhold, bortsett fra EN skapdør, som er forseglet med en stor og kostbar hengelås. I motsetning til alle de andre, så er det tydeligvis noe verdifullt bak den døra, som vedkommende som låste skapet vil holde for seg selv. Alle skjønner at innholdet i en stor og kostbar safe er mer verdifullt enn innholdet i skapet under utslagsvasken. På samme måte kan man si at desto mere ressurser det brukes på å sensurere eller latterligjøre informasjon, desto mer verdifull er den informasjon. Det er ingen som investerer i en stor kostbar og hyperavansert safe for å låse inn en tom dorull, en brukt tannpirker eller noe annet verdiløst.

   Jeg oppfordrer selvsagt ingen til å bryte seg inn, eller forvolde skade på andres eiendom, men dersom noe blir forsøkt sensurert, sjekk ut hva det er hvis mulig. Imotsetning til folk som låser inn sine verdisaker, noe de er i sin fulle rett til forøvrig, så har ikke sensurister noen mulighet til å stoppe de frekkingene som faktisk dobbeltsjekker den sensurerte eller latterliggjorte informasjonen dersom den er tilgjengelig andre steder.

 17. «I et åndelig verdensbilde er det først en plan om orden, og så forfaller ordenen fordi materien gjør opprør. Bevissthet og orden er en forutsetning for materie og uorden. Man kan ikke snakke om orden og kaos, dersom man ikke samtidig sammenligner kaoset med et ideal om orden. Når du kommer inn i et rotete rom så ser du rotet og kaoset fordi man intuitivt sammenligner det med et ideal om orden. Det er også mye mer avslappende å være i et rom som er ryddig og i orden, det er stressende å leve i et kaotisk rot.”

  Jeg er «åndelig», og det ligger føringer i mitt åndelige verdensbilde også, men ikke design. Jeg er jo buddhist, så jeg tror på årsak og virkning, men oppstandelse kommer hos oss fra karma, ikke fra design. Vi orienterer oss rundt de (for oss)perfekte ideal: Fryktløshet, medfølelse, visdom, glede og kjærlighet. Spennet står mellom opplysning og forvirring. De forvirrede skaper kaos, de opplyste forteller hvordan man kan få orden. Orden er absolutt et ideal, men vi kan oppdage det uten hjlep fra en gud.

  «For en ordenssøkende person er det stressende, og til tider deprimerende, å leve i et kaotisk venstrevridd samfunn som tolererer og til og med belønner uorden og samtidig straffer de som søker orden. Vi vet at noe er alvorlig galt pga av stresset og den indre uroen vi hele tiden lever med. Dersom vi syntes alt var i orden ville vi ikke diskutert hva som er galt. Objektivister klager over alt kaoset og uordenen i samfunnet, men deres grunnfilosofi tilsier jo at de IKKE burde hverken forvente, gjenkjenne eller idealisere orden. De burde være fornøyd med kaos og uorden, men det er de åpenbart ikke men likevel ser de ikke sin egen selvmotsigelse.»

  Vi ser vel på det som den usynlige hånd, det faktum at tilbud og etterspørsel naturlig skaper orden og fred. Lar du andre leve i fred og gjør dem oppmerksom på at du har våpen til å stille bak ditt eget krav om fred, så tror vi jo at det kan bli fred, så lenge vi ikke glemmer å lage noen lover som forbyr sosialisme. Det har vi jo glemt noen ganger. Håper vi husker på det neste gang. Orden for en irrasjonell, enten han er sosialdemokrat, sosialist, nazist, islamist eller fascist er fravær av motstand. Orden for en Objektivist er kanskje den fredelige utvekslingen mellom kaos og opplysning i en stadig oppadgående sirkelbevegelse. Rasjonell motstand mot dårlige ideer er bra, kaos kan opplyses.

  «Grunnen til at det til og med i media, er så mye snakk om alle utfordringer vi har med et multikulturelt samfunn er at multikultur er kaotisk. Det strider mot menneskenes instinktive søken etter orden og forutsigbarhet.”

  Ja, som Onar påpekte – balkanisering fremfor assimilering.

  «Det å alltid måtte forholde seg til en kakafoni av forskjellige folk som ser annerledes ut, tenker annerledes og reagerer uforutsigbart og fremmedartet på diverse situasjoner er stressende, ensomt og på lang sikt deprimerende.»

  Jeg synes noe av det over er positivt og noe er frustrerende. Deprimert blir jeg ikke. Depresjon kommer visst av manglende evne til å se en fremtid. Fremtid har vi, den er bare litt mer utfordrende enn slik vi lever i dag, takket være de irrasjonelle.

  «For å takle en slik situasjon må man bare tillate seg å bli overfladisk og ultratolerant, eller hedonist slik mange nordmenn har blitt.»

  Eller en slags tilskuertilstand der man opplyser seg, vet hva som skjer, opplyser andre, forbereder seg og så ser på kaoset som utspiller seg, som man visste ville komme og delvis hvordan det ville forløpe.

  “Det er av samme grunn at toleranse i disse tider blir promotert som det øverste idealet, fordi når ting blir mer og mer kaotisk må man enten bekjempe kaoset eller tolerere det.»

  Eller hvile i sinnet sitt og gjerne bekjempe det samtidig.

  «Det finnes ingen mellomting egentlig.»

  Å tolerere er bare feigt og jævlig, slik feministene holder på der de klager på Trump mens Yazidi-småjenter fra ni-års alder og opp blir solgt som sex-slaver og voldtatt hundrevis av ganger. Der har du essensen i feminisme og hvorfor man ikke kan annet enn å forakte feminister(og alle andre politisk korrekte). Å bekjempe er rasjonelt.

  «Folk som er mindre tolerante enn andre blir derfor ofte fremstilt som ekstremister og fanatikere.»

  De feige svina må selvsagt fremstille motstandere som ekstremister og fanatikere.

  «Men det å være tolerant overfor kaos handler mer om å tilpasse seg en gradert norm av toleranse, slik at man gradvis blir mer avstumpet.»

  Åpenbart. Derfor kan en feminist kose seg med rødvinen sin, hate Trump og ignorere at små Yazidi-jenter blir voldtatt. Nesten det laveste man kommer som menneske. Å begå vold er verst, å late som det ikke skjer og snakke om noe helt annet kommer like bak.

  «Absolutt toleranse er det ingen som har, til og med de mest primitive organismer prøver å forbedre ting dersom de føler manglende tilfredsstillelse eller en vag fornemmelse av ubehag over situasjonen sin. En absolutt tolerant person er en som ikke reagerer på ytre stimuli, men sitter helt i ro, spiser ikke når han er sulten, drikker ikke når han er tørst. Dvs han er død, 100 % avstumpet.»

  Det er utrolig hva marxismen har frembragt av ondskap og at marxister dyrker sin egen ondskap og samtidig tror de er gode mennesker.

  Jeg har nylig støtt på en sterkt irrasjonell person som kalte seg liberalist, det har aldri skjedd meg før. Enten trodde han i sin forvirring at han er liberalist eller så er han en femtekolonist som søker å undergrave liberalismen, slik Hussein klarte å undergrave USA og den vestlige verden i åtte lange år. Det imponerer meg at han ikke har blitt avslørt og kastet ut av organisasjonen sin for lenge siden. Det måtte en anti-nevrotiker som meg til for å vekke all hans stolthet og alle hans nevroser. Jeg har den effekten på nevrotikere:-) Merker det overalt hvor jeg skriver. Det morsomme for meg var at det for en gangs skyld vekket noen følelser. Det er sjelden jeg blir satt ut, og det ble jeg også bare delvis, men irrasjonalitet som løgn, svik og tolkning i verste hensikt fra de man regner som sine egne gjør sterkt inntrykk på meg. Allierte skal liksom ikke stikke en kniv i ryggen din, som den idioten forsøkte. Sindre har heldigvis sittet og skrevet en vinterkveld før, så idioten ble avslørt, men ikke opplyst. Irrasjonelle sverger til sine irrasjonelle fakta, uansett hva og hvordan man presenterer virkeligheten. «Se her, 1+1=2.» «Nei, det er det ikke»(hør for deg stemmen til reven i Hakkebakkeskogen:-)

  Ha en fin kveld, realisten. Vi er uenige om mangt, men du er en likandes kar likevel og at the end of the day, som det jo snart er, betyr det endel. Og du er morsom. Idioter er alltid blottet for humor og selvironi, det er rask giveaway.

  Onar skal også ha en stor takk for at man får lov å sitte og pludre litt på siden hans i ny og ne. Mannen er tolerant.

  • realist says:

   “Eller en slags tilskuertilstand der man opplyser seg, vet hva som skjer, opplyser andre, forbereder seg og så ser på kaoset som utspiller seg, som man visste ville komme og delvis hvordan det ville forløpe.”

   Det er vel der mange er, dvs de som er våkne ikke lenger helt oppslukt av TV-serier og alt det andre overfladiske jaget vi ser rundt oss.

 18. Jepp. Det positive er at alt uansett løser seg til slutt med entropi eller tyngdekraft:-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *