Fattighat

Før i gamle dager var det blant store deler av overklassen en forakt for mennesker som var fattige. Fattige mennesker er som regel mennesker som gjør dårlige valg og som derfor ender opp i dårlige situasjoner.

Så kom venstresiden og påpekte at grunnlaget for gode avgjørelser ofte kommer i barndommen. Vokser man opp i et hjem uten foreldre som kan sende en på skole, hjelpe med lekser eller gi god oppdragelse og legge til rette for selvutvikling, er det gode sjanser for at man kommer til å gjøre dårligere valg i voksen alder.

Fattighat ble da erstattet med utbredt fattigsympati, og blant de ytterliggående på venstresiden — materialistene — var synet at all fattigdom (og rikdom) skyldtes miljøfaktorer.

Til en viss grad har historien bevist at fattighatet blant overklassen var malplassert. De som var fattige i år 1800 i England beveget seg oppover og endte opp i det som i dag kalles middelklassen. Folk i middelklassen har hus, bil, strøm, PC og en god, stabil jobb. Miljø kan åpenbart ha mye å si.

Det paradoksale er at nå i dag har en ny type fattighat vokst frem, paradoksalt nok på venstresiden. Dagens snobber og pamper finnes i stor grad i dag på venstresiden. Vi så dette delvis i valgkampen i USA der hvor venstresiden ikke hadde noe annet enn forakt for Donald Trump fordi han snakket på nivå med en 4. klassing, og Hillary Clinton kalte hans tilhengere for “the basket of deplorables.” De som fikk denne merkelappen var helt ordinære amerikanere.

Men det er særlig ett område i dag at fattighatet skinner kraftig gjennom i handling, men ikke i ord, og dette ønsker jeg å belyse. Dette området er reguleringer. Et annet ord for en regulering er et krav for tillatelse. Når det blir stadig flere og flere reguleringer betyr det i praksis at noen snobbete byråkrater stiller stadig større krav til å få lov til å gjøre ting.

Hør godt etter hvordan politikere snakker om “å stille krav.” De snakker om dette som om det er et udelt gode. De skal alltid stille strengere krav for å få lov til å drive næringsvirksomhet, holde på med et yrke, sette opp et hus, bygge hytte eller hva det nå måtte være. De er stolte av disse kvalitetskravene, og når et kvalitetskrav er oppfylt av de fleste er det på tide å øke kravene. Det tar aldri slutt. Stadig høyere krav.

Hva er den underliggende holdningen i denne krav-kulturen? Jo, holdningen er at dersom du ikke er perfekt er du ikke verdt noe, og ikke skikket til å få lov til å gjøre en aktivitet. Dersom du ikke er langt over gjennomsnittet er det ikke god nok. Per definisjon kan bare et lite mindretall være langt over gjennomsnittet. Signalet man da sender er at folk flest ikke er gode nok. Og de som er langt under gjennomsnittet bør i hvert fall aldri få lov til å gjøre noe selv. De er inkompetente på alle områder.

Du kan enkelt sjekke om dette stemmer. Hvor mange jobber får du i dag uten fullført videregående? Ikke mange. Du kan være så flink å snekre som du bare vil, men å få sette opp et hus krever tillatelse. Vil du bygge et enkelt lite hus, sier du? Det får du ikke lov til med mindre huset er av tipp topp kvalitet. Vil du drive helsetjenester? Da trenger du 7 års utdannelse. Minst.

På område etter område er kravene til alt mulig rart veldig høye. Og det gjør at en viss andel av befolkningen som ikke er like flinke som andre faller kronisk utenfor. Reguleringene er den nye skjulte formen for fattighat.

Ved å stille krav som er umulige for de fleste er det bare en liten elite som når opp. Du får et klassesamfunn inndelt etter hvor flink man er til å følge reguleringer.

Dette høres kanskje ut som en fantastisk idé for de som er over gjennomsnittet, men for store deler av befolkningen oppleves dette som å bli skjøvet ut i kulden, og det bygger seg opp misnøye og frustrasjon.

I USA fikk denne misnøyen med snobbene Donald Trump valgt som president, til nesten unison fordømmelse fra snobbene. De forakter både han og hans tilhengere. Poenget her er ikke å forsvare Donald Trump, men å vise at denne forakten er reell, og at dersom man behandler folk dårlig lenge nok vil de slå tilbake. Dette burde være en viktig lærdom for snobbene her på haugen også.

Share this:

This entry was posted in filosofi, historie, politikk. Bookmark the permalink.

18 Responses to Fattighat

 1. realist says:

  Ja, eliten virker ikke særlig begeistret for Trump.

  Her om dagen så jeg en overskrift i en avis: “Hvordan snakke med Barna om Trump”

  Underforstått, Trump er som et monster under senga som er veldig farlig og som spesielt barn er redde for. Jeg gadd ikke å lese artikkelen, som garantert bare var enda mer venstrevridd selvdyrking og skamløs PK-selvforherligelse, som vi har hørt så utrolig mye av i det siste.

 2. realist says:

  Disse snobbene du sikter til føler seg ikke som en del av de folkene de ser ned på. De har ingen lojalitet til vanlige folk, slik Trump “tilsynelatende” har. Jeg er ikke tankeleser og vet ikke hvor lojal han egentlig er, men inntrykket av lojalitet som han fremsetter skremmer tydeligvis snobbene som ikke har noen lojalitet.

  Kanskje de er redd for å bli utstøtt av den “gemene hop” som de prøver å kontrollere? De frykter kanskje ikke Trump selv, men de frykter den lojaliteten han fremskaper som gjør at de mister kontrollen?

  • Jone Bjørheim says:

   Jeg hadde ikke tenkt å kommentere, men jeg syntes at du treffer spikeren så glimrende midt på hodet, at jeg i hvert fall måtte skrive at jeg er enig med deg.

   Jeg har lagt merke til at på alle områder i samfunnet, og både i det offentlige og i det private næringslivet, finnes der en del pompøse, arrogante, aggressive og selvhevdende mennesker som presser seg til makt og innflytelse. De er ikke dyktigere enn andre, snarere tvert imot, men de er veldig dyktige til å skaffe seg makt og til å komme seg opp og frem. Typiske eksempler på mennesker som presser seg til makt er Einar Gerhardsen, Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Jonas Gahr Støre. De havner på toppen av hierarkiet, men de de forakter og er nedlatende med “vanlige folk”, som bare har nok med å holde hodet over vannet.

   Et skremmende eksempel på at et inkompetent maktmenneske enda en gang har kommet seg til topps er lederen i Telenor Sigve Brekke. Han har svidd av 25 milliarder kroner av aksjonærenes penger i et fåfengt eventyr i India, men alt måtte selges for en slikk og ingenting. Jeg er likevel sikker på at Brekke ser på seg selv som mye dyktigere og høyt hevet over alle andre mennesker.

   Skal og må det alltid være slik, at de inkompetente maktmenneskene kommer seg til topps og kjører skuta på grunn gang etter gang, alt mens de ser med forakt på vanlige folk?

   • realist says:

    Har du lagt merke til hvor upopulære lederne er i såkalt “demokratiske” land er? De tør nesten ikke gå på gata og hilse på vanlige folk. De omgir seg med livvakter og tør nesten ikke vise trynet sitt.

    Kan det være fordi de har noe å skjule? De vet at for å bli valgt må de lyve til befolkningen. De vet de lyver og de har derfor ingen genuin respekt for det folket som har “valgt” dem. Det igjen skaper en dypere paranoia som gjør at de forakter befolkningen enda mer.

    Demokrati er bare taskenspill, falske løfter og luftslott. De som lyver mest blir valgt, men hvordan kan man forvente at de som lyver til deg respekterer deg?

 3. Majoriteten av mennesker er misantroper, så for dem er det beste alternativet at det ihvertfall er kontroll på alle de andre fæle menneskene som befinner seg rundt dem. Og så ser de ikke noe alternativ til det latterlige demokratiet vi har idag. Selv såkalt liberale er jo mot et liberalt system, de er for liberale detaljer i et fascistisk system. Skrev om det i morges:

  Det liberales problem

  Fra ytterste venstre kommunisme-fløy til ytterste «høyre» liberalfløy, altså alt som er innenfor sosialismen eller hva man ønsker å kalle det, har man spor av sosialisme – altså omfordeling for å nå økonomisk likhet. Kommunistene vil ha 100% sosialisme, statlig kontrollert, korporativistene vil blande inn kapitalisme og individstyring gjennom valg. Men de er alle enige om at kapitalisme uten sosialisme og uten statlig innblanding er av det onde. De er altså alle tilhengere av sosialisme og statlig styring. Kommunistene unntatt, som ikke vil ha demokrati – de er alle 100% enige om SYSTEMET.

  Uansett hvor på denne endimensjonale skalaen man kaller seg liberal, så har man et problem. Man er nemlig enig i systemet som like gjerne kan ende ytterst til venstre som ytterst til høyre. Man ønsker ikke å binde opp politikerne til grenser, slik Thomas Jefferson tok til orde for:

  “In questions of power, let no more be heard of confidence in man, but bind him down from mischief by the chains of the constitution.”

  Man vil at politikerne skal kunne herske grenseløst når det gjelder omfordeling og statlig kontroll. Man beskytter seg med at demokratiet passer på, men det krever at Lugenpresse, som folket gjerne lar seg hjernevaske av, ikke har en agenda, hvilket de alltid har hatt og alltid har.

  En som kaller seg liberal(altså en som stemmer et eller annet sted mellom sentrum og langt til høyre) støtter altså et grenseløst system når det gjelder skatte- og avgiftsnivå og statlig inngripen gjennom lover og reguleringer. Jeg har aldri hørt en som kaller seg liberal, unntatt Thomas Jefferson, ta til orde for at staten må begrenses, både når det gjelder retten til å utstede nye lover på løpende bånd og nivået på skattene. Brått har Lugenpresse fått med seg folket langt til venstre og kommunistene kommer løpende i møte med store smil om munnene sine. De liberale river seg i håret, men de er enige i systemet. For de ønsker ingen grenser. Dette er det statlig- og økonomisk liberales problem.

  En rasjonell tilnærming til å være liberal er å sette en grense for maksimalbeskatning, altså sette en grense for hvor mye en husholdning skal tillate seg å bruke av penger på ditt og datt. Når det gjelder utstedelse av lover vil en rasjonell tilnærming være at hver eneste jævla lov som skal implementeres må via Høyesterett og der kan den stoppes dersom den ikke er forenlig med Grunnloven og dersom det ikke er absolutt påkrevd at denne loven iverksettes.
  Vipps – løst.

  Det sosialistiske partiet FrP, som vil ha økonomisk omfordeling og statlig inngripen og ligger noen prosenter unna størrelsen på et SV-årsbudsjett, altså det antatt mest «liberale» partiet Norge er representert med på Stortinget, har verken skattegrense eller krav til nye lover i programmet, såvidt jeg vet. De følger dem ihvertfall ikke. Ingen «liberale» har en rasjonell tilnærming til begrensning innenfor systemet når det gjelder skatter og lover. De er 100% enige om systemet med en venstreekstremist som avviser kommunisme. Det eneste de er uenige om er detaljene, ikke prinsippene.

  Liberale: Gjør noe med det!

 4. Vanir85 says:

  Dersom du ikke kan bygge et hus som er trygt å jo i, bør du ikke få tillatelse til å bygge et hus, dersom du ikke kan forberede mat som er trygg å spise, bør du ikke få tillatelse til å forberede mat, dersom du ikke er i stand til å trygt kjøre en bil, bør du ikke få tillatelse til å kjøre.

  Dette er helt på sin plass, og siden samfunnet stadig blir mer teknisk innviklet, mer kunnskapsrikt, mer *utviket* – er det også på sin plass at kravene for å få tillatelse, skjerpes etter hvert.

  Det kalles *fremgang*. Noe som tydeligvis er et fy-ord for dem som heier på orangutang-presidenten.

  Svar: saken er denne, våre forfedre med IQ på 55 har overlevd med tilnærmet null teknologi i 50.000 år. Bønder som ikke kunne lese og skrive klarte likevel å bygge hus for hundrevis av år siden. Merkelig nok overlevde de. Saken er at vi aldri har hatt flere hjelpemidler enn i dag, aldri har livet vært enklere å overleve enn i dag, aldri før har det vært lettere å gjøre ting på en trygg måte, aldri har folk vært rikere, aldri har det vært lettere å finne informasjon og få hjelp dersom man trenger det. Det du sier er at dersom dine regler og krav hadde gjeldt våre forfedre for bare noen hundre år siden, ville aldri noen fått bygge hus, aldri noen fått drive gårdsdrift, aldri noen fått drive bedrift osv. Kort sagt, hele vår fortid ville vært ulovlig med dagens krav. Synes du virkelig at dette er rimelig?

  • Hei, Vanir85. Det gir ingen mening for en individualist å forsøke å forklare en kollektivist om prinsippet om fred mot fredelige. Fred for en kollektivist er fravær av praktisk motstand mot ideologien hans, enten vi snakker om islamister, sosialdemokrater, nazister, kommunister eller klassiske fascister. Fred for en individualist er fravær av at andre folk skal dytte ideologien sin ned i halsen på ham, altså initiere vold mot ham. En fredelig islamist eller sosialdemokrat underkaster seg islam eller sosialdemokratiet, en fredelig Objektivist lar være å initiere vold mot andre. Islamsk fred=sosialdemokratisk fred, men altså ulikt individualistisk fred. Vi vet allerede hvordan du føler/”tenker”, for vi lever med dere hver dag. Å promotere fascisme, altså ensretting og underkastelse under ideologien, slik du gjør her, er ikke å banne i kjerka, det er å gjenta følelsene sine i det uendelig kjedsommelige. Vi ser på deg som et stakkars lite barn som skriker i fortvilelse, fordi du møter et langt høyere menneskesyn, som du fordi det ligger langt over fatteevnen din – ikke er oppnåelig for deg. Fordi du ikke forstår/erkjenner det, så velger du å se det som noe negativt, akkurat slik du ser på alle menneskene du er redd for rundt deg, som du må kontrollere. Misantroper/kollektivister stoler bare på seg selv og må kontrollere alt annet og alle andre. Skjønner du at vi ser deg som et redd, uopplyst, lite, stakkars barn?

   • Verdensborger says:

    “Skjønner du at vi ser deg som et redd, uopplyst, lite, stakkars barn?”

    Joda, skjønner at du ser på det å (for å bygge på Onars innlegg ovenfor) oppføre seg og operere på nivå som et steinaldermenneske for 50 000 år siden, fullstendig ubekymret over hvilken skade en gjør, fordi “ingen bedreviter skal fortelle MEG hva jeg skal gjøre, ugh ugh” – som høyt utviklet.

    Tar meg den retten å si meg uenig.

  • Verdensborger says:

   “Kort sagt, hele vår fortid ville vært ulovlig med dagens krav. Synes du virkelig at dette er rimelig?”

   Ja. Fordi man hever kravene etter hvert som kunnskapen og utviklingen *øker* – dersom vi om 100 år har så strenge krav til medisinsk praksis, behandling av mat, konstruksjon av hus, etc – at dagens *eksperter* – de beste på sine felt – ville hatt problemer med å følge dem, så er dette meget *bra*. Det vil si at vi har lært mer og hevet vår kompetanse betraktelig.

   Svar: da har vi i grunnen ingenting å snakke om. Du er åpenbart fascist.

   Arten som helhet kan nok overleve på steinaldernivå – men *overleve* er også alt den da kan gjøre – også litt synd for individene som dør unødig fordi kirurger som opererer på steinaldernivå ikke stoppes, når kirurger som operere på moderne nivå, finnes – nettopp fordi vi etter hvert har lært mer og økt kravene til dem som praktiserer medisin.

   • realist says:

    Verdensborger

    Folk dør på operasjonsbordet i dagens gjennomregulerte helsevesen også. Hvem vet hvor mange som dør pga FDA monopol på medisiner, eller unødvendig vaksinering?

    Det er umulig å vite, men reguleringer er ikke bra når de som lager reguleringene gjør det for å skape mindre konkurranse mot seg selv.

    Sykdom er big business og desto flere som er syke desto mer penger tjener den farmasøytiske industrien på å lindre symptomene deres, men dersom man ved hjelp av billig naturmedisin kan bli helt frisk, så forsvinner næringsgrunnlaget deres.

   • Verdensborger says:

    “da har vi i grunnen ingenting å snakke om. Du er åpenbart fascist.”

    Fascist? Gradvis økende krav (etter hvert som nivå og standard heves) krav for å forbedre sikkerhet, helse, etc. er fascisme?

    Svar: ja, selvfølgelig. Hvis du påtvinger DINE standarder på andre med trussel om voldsmakt er du en fascist. La meg ta et eksempel på hva slik fascisme medfører i praksis. Norge har en nokså høy standard for hva som regnes som akseptabel for en forelder. Konsekvensen er at barnevernet tar barn fra foreldrene deres over en lav sko. Dersom barnevernet hadde hatt jurisdiksjon over hele verden ville over halvparten av verdens barn blitt fratatt sine foreldre. Tenk litt over det. Synes du det er greit å kidnappe milliarder av barn bare fordi du er en snobb og har fått en høyere standard?

    Absurd. Spesielt siden du på denne bloggen støtter ideer som faktisk KAN ses på som fascistiske (sexisme, isolasjonisme, nasjonalisme, osv).

    Svar: det er ingenting fascistisk med noen av disse i seg selv (selv om jeg ikke støtter dem). Fascisme er en metode (bruk av voldsmakt mot fredelige uskyldige mennesker. Fravær av rettsstat.)

    Merkelig nok stiller du skyhøye krav til FOLK, mens du har ekstremt slette krav til staten.

    Vil faktisk gå så langt å si at bloggen her er (enda et) bevis for at libertarismens *iboende natur* er å bevege seg mot fascisme. De fleste libertarister bryr seg i bunn og grunn kun om sin EGEN frihet – som i praksis blir friheten til dem selv og alle som er lik dem selv. De fleste av dem – hvis de NÅ satt med alle rettigheter og all frihet – hadde lagt bort libertarismen og vært ihuga konservative tradisjonalister – de bryr seg katten om *andres* rettigheter.

    Det begynner med “alle er fri, alle eier sitt liv” – og slutter med “jeg (og dem som er som meg) er fri, med frihet til å eie alle andre sine liv”.

    Libertarismens naturlige endepunkt finner du hos “rød-pille” libertaren Nathan Larson: Han støtter opp om sin egen frihet og friheten til dem som er som ham – friheten til å sulte sine barn i hjel, ha sex med barn generelt, nekte kvinner stemmerett, eie og voldta kvinner. etc. etc.

    Egoistens paradis: En elite som sitter med all makt og alle rettigheter, og undertrykker alle andre – *fascisme.* Det er dit libertarismen vil.

    • Når du får et svar som du sliter med å komme deg rundt, så forsvinner du, så det gir ingen mening å kaste bort tid på deg(også fordi du er en fascist, som ikke forstår hva essensen i fascisme er). Ærlige folk fullfører og tar tak i meningsmotstanderens sterkeste innvendinger. Svar på det jeg kommenterte forrige runde, så skal jeg vurdere å forklare deg om det over. Fascister har aldri hatt en spennende tanke i hele sitt liv, trusler og vold er uspennende metoder for å løse utfordringer. Alle kan samle en mobb og bli kriminelle/ranere, men bare gode ideer får følgere helt uten trusler og vold.

 5. Verdensborger says:

  “bare gode ideer får følgere helt uten trusler og vold.”

  joda. fascistiske “gode” ideer som “kvinner er krøtter” og “kun hvite menn er fullverdige mennesker” har aldri trengt vold for å vokse – blant dem som vinner på dem. de trenger dog vold for å påtrenges dem som rammes negativt.

  og ja, til syvende og sist er vold også ofte nødvendig for å *frigjøre* seg fra eller *forsvare* seg mot slike “gode ideer” og dem som vinner på dem. historisk har så godt som *aldri* en undertrykt gruppe vunnet frem med argumenter mot dem som vinner på å undertrykke dem. det kreves *alltid* en eller annen form for kamp utover debatt og argumentasjon.

  Antar du mener følgende er din “sterkeste innvending” – “Fred for en individualist er fravær av at andre folk skal dytte ideologien sin ned i halsen på ham, altså initiere vold mot ham. […] en fredelig Objektivist lar være å initiere vold mot andre”

  Dette ser fint ut på papiret, men faller sammen i praksis: Liberalister vil alltid, til syvende og sist, se på andres frihet og livsutfoldelse som mindreverdig deres egen. Til syvende og sist vil de skade andre – indirekte eller direkte (etter hvor langt mot fascisme de har kommet). Dermed er det nødvendig å forsvare andres liv, rettigheter og frihet MOT liberalister:

  Tidlig i løpet innebærer dette å forhindre dem i å karre til seg alle verdier og forsøple planeten – senere ved å forhindre dem i å p*le småbarn og gjøre kvinner til sex-og reproduksjonsslaver (som med “rød-pille” fascisten nevnt tidligere).

  • Mesteparten av våset du skriver er rettet mot andre ideologier.

   Sett deg inn i tenkningen til den du diskuterer med, det blir så mange stråmenn med deg at det er pinlig.

   Halvveis nede på siden på tråden «Proteksjonisme og frihandel» plasserer jeg de dårlige ideene dine der de hører hjemme. Jeg starter med «Mr . Stråmann…». Bekrefter du at du er enig, så kan du gå videre. Men det nytter ikke å skrive masse vås, som du gjør, så forklarer jeg deg hvor du tenker feil og så hører jeg intet. Da er det meningsløst å begynne å snakke om noe annet. Bekreft at du har akseptert eller fortsett på dialogen, men stikker du, så får du ikke noe mer svar. Jeg kaster ikke bort verdifull tid på ideologisk inndoktrinerte fascister.

 6. Verdensborger says:

  “Bekrefter du at du er enig, så kan du gå videre.”
  -SR

  Enig i hva? At du har rett? Nei.

  Angående å “stikke” – så er det normalt at online debatter brytes etter en stund. Vanligvis vil ingen av sidene overtale den andre – og ordveksling kan ikke fortsette i all evighet – de lengste “debattene” er vanligvis veksling mellom to parter hvor begge ønsker det siste ordet. Det har jeg ikke noe behov for, når jeg har sagt mitt. Det betyr ikke at jeg er i STAND til å gå runde nummer 111, bare at jeg ikke gidder.

  Om du tolker dette som at jeg “stikker” eller “gjemmer meg” – så får det være på din kappe. Mitt første innlegg *her* var direkte rettet mot Onars artikkel – ikke mot deg. Du *valgte* å komme med en kommentar – som jeg svarte på. Du valgte så å komme med enda en kommentar på ett av mine senere svar til Onar – som jeg OGSÅ svarte på.

  Du forlanger nå at jeg skal gå tilbake å svare på en debatt jeg sa meg ferdig med for uker siden – for at du skal fortsette å komme med kommentarer som så langt her bare har vært personangrep?

  Tror ikke det. Om du dermed ikke ønsker å “debattere” videre. Så er det greit for meg. Ønsker deg det beste.

  • Du kommer også med en tirade personangrep, Verdensborger, du bare gjemmer de stygge ordene dine bak omskrivninger av pedofile og slavedrivere, som du antyder vi er.

   Brenn i helvete, fascistsvin!

   • Beklager, Onar. Ikke meningen å forsøple bloggen din sånn. Man får heller gjøre som Vegard Martinsen og ha uendelig tålmodighet med slike.

    Svar: bedre å ha folk som er aktive på bloggen min en ikke. 🙂

 7. Verdensborgeren

  “Antar du mener følgende er din “sterkeste innvending” – “Fred for en individualist er fravær av at andre folk skal dytte ideologien sin ned i halsen på ham, altså initiere vold mot ham. […] en fredelig Objektivist lar være å initiere vold mot andre”

  Dette ser fint ut på papiret, men faller sammen i praksis: Liberalister vil alltid, til syvende og sist, se på andres frihet og livsutfoldelse som mindreverdig deres egen. Til syvende og sist vil de skade andre – indirekte eller direkte (etter hvor langt mot fascisme de har kommet).

  Dermed er det nødvendig å forsvare andres liv, rettigheter og frihet MOT liberalister:
  Tidlig i løpet innebærer dette å forhindre dem i å karre til seg alle verdier og forsøple planeten – senere ved å forhindre dem i å p*le småbarn og gjøre kvinner til sex-og reproduksjonsslaver (som med “rød-pille” fascisten nevnt tidligere).”

  Det er irrelevant om Objektivister ser på andres livsutfoldelse og frihet(les=rettigheter til å holde slaver) som mindreverdig egne ideer, fordi det eneste Objektivismen krever er at man lar andre være i fred. Sosialdemokrater får leve akkurat som de ønsker under Minarkiet, der de fredelig kan samle inn skatter/donasjoner, velge seg konge, statsminister som kan sløse bort de innsamlede midlene, osv. Det eneste Objektivismen vil gjøre er å forsvare eller hjelpe til å forsvare mennesker som sosialistene bruker trusler eller vold mot for å få dem til å bidra til ideen deres.

  Definisjonen av fascisme er tvungen enhet. Det eneste Objektivismen krever er at man ikke initierer vold mot andre, som er det diametralt motsatte av tvungen enhet. Tvungen enhet betyr at alle marsjerer i takt under en detaljert ideologi. Sosialdemokrati er et eksempel på tvungen enhet, der systemet produserer et enormt antall lover, reguleringer, skatter og avgifter som man må underkaste seg eller kikke inn i statens pistolløp som peker mot deg.

  Objektivismen avviser sex med barn. Libertarianismen derimot kan ha mange underlige konsekvenser av «tenkningen» sin. For mer lesning om libertarianismen, for de som ikke aner at det eksisterer enorme forskjeller blant frihetssøkere:

  https://vegmar.wordpress.com/2011/05/03/libertarianismen-et-objektivistisk-perspektiv/

  En rasjonell liberalistisk Grunnlov vil sikre at alle fredelige mennesker kan leve livene sine akkurat slik de ønsker, uansett hvor idiotisk Objektivistene mener det er.

  Islam støtter pedofili, der Muhammed giftet seg med en seksåring og voldtok jenta da hun var ni år gammel – ifølge islamske grunntekster. Og så sier Allah 93 ganger i koranen at Muhammed er eksempelet til etterfølgelse for alle muslimer i all fremtid. Islam er en ideologi jeg har observert at Verdensborgeren forsvarer, så det kan virke som verdensborgeren har en større kognitiv dissonans i hodet sitt der han ikke liker pedofili og samtidig støtter islam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *