Hva med de moderate nazistene?

Jada, Hitler var fæl, men hva med de moderate nazistene? Er det ikke rasistisk og hatefullt å ta alle nazistene under en kam? Vi vet at det finnes ytterliggående radikale ekstremister blant nazistene. Men det store flertallet av nazistene var jo moderate. De kastet ikke folk i gasskamre, eller gikk til angrep på jøder. De levde fredelige og rolige familieliv, og var stort sett høflige og snille og greie. Gode naboer. Vitner ikke kritikk av en hver form for nazisme om en form for nazifobi?

Når du hører et slikt forsvar av nazismen, hva er det første du tenker? Kanskje ville du svarte noe slikt:

hva de moderate nazistene måtte mene, føle og gjøre bør være revnende likegyldig for vår vurdering av nazismen som ideologi. Hva så om flertallet av nazistene var moderate? Hjalp dette på noen måte jødene i gasskamrene? Historien har vist at det ikke er de moderate som styrer utviklingen, men de radikale ytterpunktene. De setter standarden som det moderate flertallet dilter fårete etter.

Og hva så om moderate nazister er snille? Nazismen som ideologi blir ikke bedre av den grunn, og den fortjener å bli fremhevet som fæl og kritisert. Moderate nazister kan ikke legitimt brukes til å skjerme nazismen for kritikk. Det er ikke nazifobi å være kritisk til nazismen, selv om det helt sikkert finnes mange moderate nazister også.

Enig? Fint. La oss nå bruke nøyaktig samme logikk på islam. Islam og nazisme er to ideologier som minner mye om hverandre.

 • begge hadde en sterk, karismatisk leder som begge var militære ledere
 • begge er imperialister (jihad, lebensraum)
 • begge er POLITISKE ideologier, med lover som skal håndheves av staten
 • begge er sterkt anti-semittiske (Medina-Koranen inneholder en større prosentandel av antisemittiske ytringer enn Mein Kampf)
 • begge er totalitære, med svært begrenset ytringsfrihet, trosfrihet og ideologisk frihet

Da vil mange sikkert si at de fleste muslimer er moderate, og det er jo flott. Dog er det jeg har beskrevet det som vi kan kalle radikal islam, altså den opprinnelige islam slik Muhammed preket. Radikale muslimer er muslimer som ønsker å gå tilbake til røttene. (radikal kommer fra det latinske ordet radis som betyr rot)

Opp gjennom tidene har det vært mange moderate muslimer. Etter en invasjon har muslimene etter en stund ofte blitt tolerante og snille og greie og i stor grad oppført seg slik vi forventer av snille, greie mennesker. Det som dog har skjedd omtrent hver gang dette har skjedd er at det har oppstått en bevegelse av radikale muslimer som vil tilbake til den opprinnelige islam som Muhammed preket, og angrepet de moderate muslimene. Disse radikale muslimene har alltid vært inspirert av koranen og av Muhammeds krigstokter.

Det ottomanske imperiet, for eksempel, ble startet av det som i dag ville blitt kalt IS-krigere. Dersom Muhammed hadde levd i dag, hvem hadde han da sagt var de sanne muslimene? IS. For IS gjør i grunnen ikke noe annet enn det Muhammed og hans menn gjorde i de siste 10 årene av Muhammeds liv.

Det påpekes ofte at det er moderate muslimer som er det største offeret for islamsk terrorisme. Dette er helt korrekt, og det var også korrekt i Muhammeds tid. Straffen for de moderate muslimene som sluntret unna de daglige bønnene den gangen var halshugging. De moderate muslimene angripes i dag fordi de radikale muslimene mener de ikke er gode muslimer, nettopp fordi de er moderate. De blir betraktet som frafalne. Derfor blir det fullstendig feil å bruke moderate muslimer som unnskyldning til å forsvare islam.

Så på samme måte som at det ikke er nazifobi å kritisere nazismen som ideologi og dens leder Hitler, er det ikke islamofobi å kritisere islam som ideologi og dens leder Muhammed. Tvert i mot gjør man de moderate muslimene en stor bjørnetjeneste ved å ikke være kritisk til det politiske aspektet av islam.

Share this:

This entry was posted in politikk, religion. Bookmark the permalink.

44 Responses to Hva med de moderate nazistene?

 1. Bra kronikk, Onar. Umulig å kritisere kronikken på rasjonelt grunnlag. Problemet med oss rasjonelle er at vi tror at rasjonalitet når frem hos de irrasjonelle, våre ideologiske fiender på venstresiden.

  Vi er virkelighetsorientert, de er ideologisk orientert og avviser noen entydig virkelighet. Ingen rasjonelle ville valgt verken marxisme, islam som venn, multikulturalisme, politisk korrekthet, klimahysteri, borgerlønn, masseproduksjon av Fake News, feminisme, massemigrasjon, EU-systemet eller En Verden, osv som mål. De har valgt alt sammen. Det sier noe om nivået på irrasjonalitet. Det eneste rasjonelle venstresiden har prestert er å velge vekk troen på en monoteistisk gud.

  Du har beskrevet at du opplevde det å være i en normalklasse i skolen som det ville vært for en normalelev å være i en elevklasse med barn med Down syndrom. Jeg opplever det sånn hele tiden – at vi må leve sammen med disse ekstremt irrasjonelle menneskene, som attpåtil i sterk grad påvirker livene våre. Hvor fantastisk det hadde vært om det eksisterte et sted uten sterkt irrasjonelle, at vi kunne dele oss, så de kunne utsatt hverandre for galskapen sin, mens vi satt utenfor og betalte lisens for å se på showet. Det er en av grunnene til at jeg heiet og heier på deg og andre som forsøker å etablere et alternativ til det bestående i alle land.

 2. Hva med kvinneundertrykkelsen, homo- og jøde-hatet som er i alle muslimske samfunn? Og det at det er strenge straffer for å forlate islam? Er ikke dette såpass allment blant muslimer over hele verden, at en på det grunnlaget kan si at islam, muslimer og sharia ikke er moderat, og ikke kan være det?
  For meg er en moderat muslim en som tillater sin sønn – og datter – å være homofil, som gir sine barn likeverdig oppvekst uansett kjønn, som ikke tvangsgifter sine døtre, og som ser på alle mennesker som i utgangspunktet likeverdige uansett hvem de er. Men, da er man vel ikke muslim…

  • Det kan være greit å skille mellom, på den ene siden – islam, som gitt av Muhammed og angivelig Allah og på den andre siden – muslimologi, som er en À la carte/hjemmelaget tilnærming, der muslimene plukker det de liker og lager det som passer inn i deres egen kultur/etikk. De som følger de islamske grunntekstene koranen, Sira og Hadith følger islam, de andre følger muslimologien, som er en 100% vilkårlig samling av ulike ideer, der noen av detaljene er hentet fra islam eller er islaminspirert.

   Når det er sagt er det tillatt, men ikke anbefalt å følge Mekka-islam, men man kan kanskje sies å være moderat, selv om man bare støtter oppunder terror, ekstremisme, vold og hat, sammenliknet med å delta direkte, slik Medina-muslimene gjør(IS blant annet). Moderat for meg betyr noe annet, men moderat er bare en gradsbøyning, så hvis utgangspunktet man bøyes etter er fullstendig ekstremt, så er man kanskje for moderat å regne dersom man avstår fra litt av grusomhetene som kreves?

   • realist says:

    Rudshaug: “Moderat for meg betyr noe annet, men moderat er bare en gradsbøyning, så hvis utgangspunktet man bøyes etter er fullstendig ekstremt, så er man kanskje for moderat å regne dersom man avstår fra litt av grusomhetene som kreves?”

    Jeg tror nok mange muslimer forholder seg til lovene i Koranen, og at de personlig støtter disse lovene. Det er derfor de kaller seg muslimer. Det er jo det samme med Kristendommen og Bibelen. Bibelen er jo minst like brutal som koranen, men så har man prinsippet om at den som er uten synd skal kaste første steinen. At man innser at ettersom man selv ikke alltid klarer å følge lovene så kan man ikke steine de andre som også trår feil. Det blir hyklersk.

    Meget mulig at muslimene har en lignende grunn til at de ikke steiner alle syndere. Hver eneste muslim er jo ikke en rabiat massemorder, som pælmer stein i hodet på alle andre, så et eller annet liknende første-stein-prinsipp opererer de tydeligvis etter i praksis, uten at jeg kan henvise til hvilket koranvers det er. Men de fleste av dem følger tydeligvis dette prinsippet i praksis.

    De fleste av oss har jo gjort en del “steinbare” forbrytelser men vi går ikke rundt å bekymrer oss for å bli steinet av hverken kristenfundamentalister eller muslimer av de grunn.

  • realist says:

   De fleste “moderate” muslimer er moderate i den forstand at de tolererer feks homofile, men hva de egentlig tenker om dem kan man ikke vite.

   Toleranse handler jo om å akseptere eksistensen av noen eller noe selv om man egentlig ikke liker det. Så det å være “tolerant” mot noe eller noen er egentlig ikke et kompliment mot de som blir tolerert. Det er faktisk en fornærmelse, en slags erkjennelse av uforsonlige uenigheter.

   Jeg tror egentlig svært få mennesker, også norske sosialdemokrater er skikkelig tolerante, dersom man bruker ordet i sin egentlige betydning.

   • En tolerant muslim er en muslim som tydelig uttrykker at han er for homofiles rett til å elske med hvem de vil og at Allah og Muhammed tok feil i denne saken. Dvs at kanskje 2-3% av muslimer er tolerante. At en muslim innrømmer homofile rett til å leve, så lenge demokrater styrer sjappa og så snur seg og ser på at de blir hengt når muslimer styrer sjappa, det er ikke toleranse, det er lureri. Vi har nok flere lure muslimer enn vi har tolerante muslimer. Det samme med frafall, utroskap, tegne Muhammed, osv. Tolerante muslimer my ass – som sagt, kanskje 2-3%, resten er ekstremister som støtter drap på fredelige mennesker som har syndet mot sinnssyke islamske lover.

    • realist says:

     En ting er å selv mene det samme som står i koranen, men å “gjøre” er ikke det samme som å “mene”.

     Det at folk mener forskjellige ting, gjør ikke skade på andre, det er handlinger som gjør skade.

     Mange muslimer er sikkert snille nok de, men kanskje en del homofile og liberale er nervøse fordi muslimene kanskje skjuler hva de egentlig mener om diverse “liberale” ting som foregår i vesten. Kanskje muslimer flest egentlig er svært tolerante, de trives godt i vesten, de liker den relativte velutbygde infrastrukturen og velstanden og de lar en del ting som de ikke liker passere, dvs de tolererer det.

     For å være retttroende muslim i vesten må man være svært tolerant ettersom mye av det vi gjør her er i strid med koranen. Når muslimene blir demokratisk flertall kan de med loven i hånd stanse det de ikke liker, men inntil videre tolererer de det.

     Mye av det som muslimene tolererer av oss er jo ting vi i vesten gjør som vi ikke er SÅ stolte av heller. Det er tvilsomt om vesten klarer å forsvare seg mot islamiseringen med den motivasjon at de ønsker å fortsette å synke ned i umoralen. Jeg tror den liberale argumentasjonen og den PK-islamkritikken som kommer fra forskjellig hold i vesten er tuftet på et litt ustøtt grunnlag. Det å være tolerant mot det som av muslimene anses som umoral, blir av muslimene ansett som moralsk svakhet og ettergivenhet.

     De respekterer det rett og slett ikke, de synes sikkert at det PK-skuespillet som foregår mellom venstreintellektuelle og “frigjorte” muslimer i vesten er bare komisk og en smule patetisk.

 3. På din egen side skriver du, Max Hermansen: “Åm er helt klar på at den nazistiske ideologi var feil. Men, fantes det – og finnes det – egentlig moderate nazister? Jeg kan ikke se det.”

  Er det utenkelig at det fantes og finnes nazister som var fullstendig mot jødeutryddelse og utryddelse av alle de andre etnisiteter og syke og som var motstandere av krigføringen og heller ville innføre nazismen med fredelige midler? Vi hadde da mange eksempler på at moderate nazister forsøkte å myrde Hitler. Jeg vil påstå at det er mulig å finne moderate blant muslimer, nazister, kommunister og fascister – mennesker som er enig i hhv deler av islam, deler av nazismen, deler av Marx lære og deler av klassisk fascisme, uten at de nødvendigvis ønsker den mest voldelige tilnærmingen. De fire store totalitære ideologiene er i seg selv ekstreme og det har vi sett mange eksempler på i de ulike fascismene, kommunismen og islam, men bare en eneste gang i nazismen, så å hevde at det ikke er mulig å kalle seg moderat nazist, hvis man kan kalle seg moderat kommunist, muslim eller fascist faller på sin egen urimelighet. Hvis man fjerner krig og utryddelse, så er essensen i nazisme sentrum-sosialdemokrati. Det finnes feks ikke noe essensiell høyrepolitikk i nazismen – nasjonalkorporativismen. Som Onar sier det: En nazist er en sinna sosialdemokrat. Det gjelder sikkert for en fascist og en kommunist også. Vi får snart se det igjen, når venstresiden har skreket, slått og rivd vekk limet i vestlige samfunn.

 4. “Jeg tror nok mange muslimer forholder seg til lovene i Koranen, og at de personlig støtter disse lovene. Det er derfor de kaller seg muslimer. Det er jo det samme med Kristendommen og Bibelen. Bibelen er jo minst like brutal som koranen, men så har man prinsippet om at den som er uten synd skal kaste første steinen. At man innser at ettersom man selv ikke alltid klarer å følge lovene så kan man ikke steine de andre som også trår feil. Det blir hyklersk.
  Meget mulig at muslimene har en lignende grunn til at de ikke steiner alle syndere.”

  Den absolutte, overveldende majoriteten av muslimer tenker at islam er gitt av Allah. Islam skal ikke tolkes vekk fra essensen, essensen er gitt via de tre grunntekstene koranen, Sira og hadith, der Allah og Muhammed kommer til orde og senere bekreftet av alle skriftlærde. Det finnes ingen logisk tolkning av islam der islam nærmer seg Menneskerettighetene. Dette kan ikke venstresiden få seg til å tro, men slik er virkeligheten. Venstresiden tror på ideologi, ikke virkelighet. De tror alt er formbart, inkludert islam og muslimer.

  Den absolutte, overveldende majoriteten av kristne tenker at Bibelen er inspirert av Gud, skrevet av mennesker og derfor må tolkes, gjerne/helst i lys av Jesus. Hvis du lar jødene holde på med GT, tar for deg NT, leser det i lys av Jesus og aksepterer at budbringerne av Bibelen er feilbarlige mennesker, så er kristendommen å regne som kontrastvæske, ikke en parallell til islam.

  «Hver eneste muslim er jo ikke en rabiat massemorder, som pælmer stein i hodet på alle andre, så et eller annet liknende første-stein-prinsipp opererer de tydeligvis etter i praksis, uten at jeg kan henvise til hvilket koranvers det er. Men de fleste av dem følger tydeligvis dette prinsippet i praksis.”

  Nei, det er bare det at majoriteten av dem, akkurat som majoriteten av nazister fikk i seg en god porsjon empati under oppdragelsen og verken nazister eller muslimer, som elsker konene, barna og vennene sine klarer å omfavne Medina-islam uten videre. Når de står overfor en Medina-situasjon, der de har makten, så skal du se andre boller. Dette har historien vist oss. Hvordan oppfører muslimer med makten seg mot ikke-muslimer i majoriteten av de islamske områder som har eksistert opp gjennom. Det er ikke slik at muslimene setter igang systematisk utrenskning med en gang de har makten, der var nazistene mer effektive mot sine erklærte fiender, men de tar det på langen, slik at eterhvert blir områdene tilnærmet 100 muslimske=100% muslimer.

  «De fleste av oss har jo gjort en del “steinbare” forbrytelser men vi går ikke rundt å bekymrer oss for å bli steinet av hverken kristenfundamentalister eller muslimer av de grunn.»

  De «kristne» er i flertall i vesten. Sjekk hvordan det går med kristne i islamdominerte områder.

  “De fleste “moderate” muslimer er moderate i den forstand at de tolererer feks homofile, men hva de egentlig tenker om dem kan man ikke vite. Toleranse handler jo om å akseptere eksistensen av noen eller noe selv om man egentlig ikke liker det. Så det å være “tolerant” mot noe eller noen er egentlig ikke et kompliment mot de som blir tolerert. Det er faktisk en fornærmelse, en slags erkjennelse av uforsonlige uenigheter. Jeg tror egentlig svært få mennesker, også norske sosialdemokrater er skikkelig tolerante, dersom man bruker ordet i sin egentlige betydning.”

  Toleranse er et ideal, der man ikke trenger å trykke sine egne ideer ned i halsen på andre som har andre verdier. Hvis begrepet hadde vært en fornærmelse, betyr det direkte at det finnes en objektivt best måte å leve på. Det gjør det jo – Objektivismen, men fordi ikke alle forstår det, så må vi erklære 2. plassen, toleranse, som øverste verdi. Toleranse ER en slags fornærmelse mot alle andre, men vi ser det som et potensiale. PKere ser det som en fornærmelse, de ser avvik som noe negativt og skal hjernevaske alle inn i ideologien sin, så alle kan bli like, så vi ikke trenger å fornærme hverandre. Ideen er selvsagt en av universets mest katastrofale tankefeil, fordi vi ER ulike på så mange måter og det krever at vi enten utrydder alle ulikheter=marxisme/nazisme/fascisme/islam eller tolererer dem=rasjonelt.

  “En ting er å selv mene det samme som står i koranen, men å “gjøre” er ikke det samme som å “mene”. Det at folk mener forskjellige ting, gjør ikke skade på andre, det er handlinger som gjør skade. Mange muslimer er sikkert snille nok de, men kanskje en del homofile og liberale er nervøse fordi muslimene kanskje skjuler hva de egentlig mener om diverse “liberale” ting som foregår i vesten. Kanskje muslimer flest egentlig er svært tolerante, de trives godt i vesten, de liker den relativte velutbygde infrastrukturen og velstanden og de lar en del ting som de ikke liker passere, dvs de tolererer det. For å være retttroende muslim i vesten må man være svært tolerant ettersom mye av det vi gjør her er i strid med koranen. Når muslimene blir demokratisk flertall kan de med loven i hånd stanse det de ikke liker, men inntil videre tolererer de det.”

  Det er jo dette som er den største kampen innad i islam idag. IS mot Det Muslimske Brorskap. IS er brutale jævler som har dårlig tid, Det Muslimske Brorskap vet at de vinner, dersom de bare benytter seg av livmor/immigrasjonsbomben.

  «Mye av det som muslimene tolererer av oss er jo ting vi i vesten gjør som vi ikke er SÅ stolte av heller. Det er tvilsomt om vesten klarer å forsvare seg mot islamiseringen med den motivasjon at de ønsker å fortsette å synke ned i umoralen. Jeg tror den liberale argumentasjonen og den PK-islamkritikken som kommer fra forskjellig hold i vesten er tuftet på et litt ustøtt grunnlag.”

  Årets understatement:-). PK-tenkning er fullstendig irrasjonelt, så kritikken derfra tjener vel mer til å bygge opp enn rive fra hverandre islam.

  «Det å være tolerant mot det som av muslimene anses som umoral, blir av muslimene ansett som moralsk svakhet og ettergivenhet. De respekterer det rett og slett ikke, de synes sikkert at det PK-skuespillet som foregår mellom venstreintellektuelle og “frigjorte” muslimer i vesten er bare komisk og en smule patetisk.»

  Helt klart. De ler seg skakke av Lars Gule og hans ilks som baner veien for dem med sin «islam-kritikk».

  • realist says:

   Rudshaug”Menneskerettighetene”???

   Regner med at du som objektivist skjønner at det ikke eksisterer rettigheter. Menneskerettigheter er det bare noen som har funnet på, akkurat som enhjørninger, tusser og troll. De finnes ikke på ordentlig.

   Det er de med pistolene som bestemmer hvilke rettigheter du har. Ikke du.

 5. Ja, makt(vold)=rett for alle andre enn Objektivister+. Men jeg svarte på ideen din om etisk likhet mellom ideologiene kristendommen og islam og avviste den ideen nokså tydelig:-) At kristendommen idag ligger et sted i nærheten av M og islam et hav avgårde, like i nærheten av helvete.

  • realist says:

   Islam er en totalitær ideologi, dvs den er intolerant mot en del ting som er akseptert i vesten i dag. Den såkalte “Islamkritikken” baserer seg på dette. Islam er dårlig fordi islam ikke tolererer mye av det som i dag blir tolerert, og så bruker de såkalte “moderate” muslimer for å trøste seg med.

   Men dette er en slags fordekt rasisme. Islamkritikerne er egentlig rasister som lider av en helt enormt undertrykt fremmedfrykt. De frykter ikke islam som sådan, men de frykter det fremmede folkeslaget som muslimene er. De stoler ikke helt på dem, fordi de instinktivt vet at lojalitet følger blodsbånd.

   Det er dette som er den iboende uærligheten med moderne vestlig “islamkritikk”. De som sier at islamkritikk er rasistisk motivert har helt rett, men islamkritikerne er så livredd for rasist-stempelet at de bare fortsetter den tannløse argumentasjonen sin.

 6. Jeg opplever at du projiserer, realisten. Jeg vet at du er opptatt av folkeslag, blodsbånd, biologi, etc. Alle rasjonelle islamkritikere jeg kjenner, og jeg kjenner endel og leser endel, ytrer stort sett at de er islamkritiske og ikke rasister. De er kulturrasister/kulturdiskriminerere, ikke biologirasister(kjønn, alder, handi, etc). Lojalitet har med etikk å gjøre, ikke med biologi.

  «…men islamkritikerne er så livredd for rasist-stempelet at de bare fortsetter den tannløse argumentasjonen sin.»

  Hva er tannløst med islamkritikken? At den tar for seg islamsk ideologi, historie, samtiden og ikke folkeslag, blodsbånd, etc? Med blodsbånd-kritikk når man bare de som er opptatt av sånn. All kamp mot islam er bra, bare en død islam er en god islam, så kjemp gjerne mot islam med blodsbånd-argumenter, så også slike blir islam-motstandere. Vi er i sivilisasjonskrig med islam, så alle monner drar. Vi vinner selvsagt, fordi vi – når alt kommer til alt – er de mest effektive voldsutøvere, men dess raskere vi vinner, dess mindre behov for vold. DET er mitt mål. Seire med minst mulig voldsbruk.

  • Jone Bjørheim says:

   Vi må huske på at etnisitet og kultur er akkurat det samme. Mao. muslimer består hovedsaklig av arabere og arabere er stort sett semitter. Arabere/semitter har dermed en teit og voldelig religion, fordi de er genetisk forhåndsprogrammerte til å være teite.

   Det er derfor riktig for oss nordboere å ta avstand fra arabere/semitter, fordi de er genetisk bestemte til ikke å være kompatible med den tenkemåte og det lynne som er typisk i Norden og også i store deler av Europa. Om vi holder dem på avstand pga. den voldelige og tåpelige religionen deres, eller fordi de er genetisk bestemte til ikke å være kompatible med nordisk verdensanskuelse, går egentlig ut på et. Det er samme sak.

  • realist says:

   Så lenge folk har mat og penger så vil folk muligens flokke seg etter kunstige”ideologiske” skillelinjer. Men når økonomien kollapser fullstendig og folk ikke lenger har til salt i grøten, så vil de likevel søke beskyttelse hos noen, og det eneste de føler instinktiv trygghet til er sitt eget folk. Det finnes ingen annen ekte verdi. Penger er bare tall på en datamaskin. Det er ikke en ekte verdi. Ideologier og -ismer er kunstige merkelapper. De representerer ikke noe ekte.

   Det er slik nasjoner ble dannet i utgangspunktet. Gruppelojalitet og felles sak, ingen nasjoner kom til dekket bord. Når samfunnet er oppbygd, slik som nå, kan man selvsagt se ned på og fnyse av slikes “primitive” ting, men når økonomien kollapser igjen vil man søke etter den eneste tryggheten som finnes.

   “Moderate” muslimer vil likevel være lojale mot sin egen gruppe. Deres eget folk er den eneste kapitalen de har og det eneste de virkelig kan stole på i en ellers presset situasjon. Jeg hater dem ikke for dette, selvsagt. De kan bare stole på sine egne når de ikke lenger har noe annet. Penger og overflod skaper som oftest dekadens og utakknemlighet overfor grunnpillarene man sitter på.

   Jeg tror mange, inkludert liberalister, har levd en altfor beskyttet tilværelse til å forstå dette, men når de kunstige spenene de har suttet på hele livet er tørre vil de igjen søke til det eneste som virkelig har verdi.

   Akkurat hvordan dette vil utspille seg i detalj, kan ikke jeg forutsi, men det vil utspille seg på en slik måte at vi lærer det, og ikke glemmer det på en god stund.

 7. Jeg tenker det kan være lurt å ha minst to tanker i hodet samtidig. Vite at kollapsen kommer og forberede seg best mulig på den(det innebærer ganske mye) og samtidig holde på etikken sin. Selvsagt endrer etikken seg litt under endrede omstendigheter, man får andre verdier, men essensen bør ikke endres – da er man ikke prinsipiell og da er ens tenkning lite verdt, da er man en simpel voldspragmatiker som alle andre fascister. Jeg kommer jo aldri til å forandre mening om at fred mot fredelige er eneste rette handling under alle scenarier, også i katastrofescenarier. Blir spennende å se om jeg blir en tyv, ransmann eller voldsmann dersom vi passerer helt ekstreme situasjoner. Som buddhist tror jeg at de inntrykk og vaner jeg har plantet i løpet av et liv fortsetter. At jeg får mulighet til å fortsette å meditere og fortsette å leve fredelig.

  Jeg klarer ikke å se for meg at ideen om langsiktig, rasjonell egeninteresse skal settes så hardt på prøve at jeg forlater den. Kom gjerne med eksempler som du mener utfordrer ideen, der insentivet blir å følge feks dine verdier fremfor mine. At man har lite er ingen grunn til å sette igang med vold, det er jo hele grunnlaget for marxismen, som jeg forakter mer enn det meste. Jeg drømmer om å målrettet ende sammen med andre Objektivister i en evt mørk fremtid, slik at man kan omgi seg med likesinnede. Drømmen min er en haug med buddhistiske Objektivister – fat chance:-). Jeg føler instinktiv trygghet hos mine likesinnede, altså Objektivister. Mine likesinnede er ikke fascistene som tilfeldigvis er nordmenn. Fascister kommer i alle varianter og jeg er ikke så opptatt av hva slags pistol som peker mot hodet mitt, om det er en islamsk eller marxistisk pistol. Jeg har jo nevnt det før, tanken om at man i en situasjon der marxister står mot islamister hele tiden hjelper den svakeste part, slik at de utsletter hverandre, mens fredelige folk står og ser på. Men det er kanskje mer uttrykk for størrelsen på forakten min for marxister enn hva jeg faktisk ville gjort var det reellt.

  Nasjoner ble dannet rundt relativt fredelige individer(de hadde ikke kommet så langt i tenkningen sin som vi har takket være Rand, mfl) som satte igang å produsere. Deretter kom marxister løpende og satte igang med volden sin for å skape likhet og tok over det som kunne blitt fredsnasjoner. Misunnelse, trygghetsbehov og misantropi står langt sterkere i mennesket enn fred. Gruppelojaliteten er åpenbart langt større enn fredslojaliteten, den har ingen rasjonell tenkning, krever svært lite av sine medlemmer og passer derfor ypperlig for majoriteten av sauene som løper rundt på jordene der ute.

  «Jeg tror mange, inkludert liberalister, har levd en altfor beskyttet tilværelse til å forstå dette, men når de kunstige spenene de har suttet på hele livet er tørre vil de igjen søke til det eneste som virkelig har verdi.»

  Det er her jeg håper du tar feil, at Objektivister vil være trofaste mot tenkningen sin og representere det eneste rasjonelle alternativet i en mørk fremtid, slik vi er eneste alternativ i dag. Men sikkert lurt for oss å søke sammen, for siden vi utgjør under en promille av befolkningen, blir det langt mellom oss hvis vi ikke gjør det. Primærgruppa mi, som jeg har aller størst identifikasjon med, er ikke nordmenn, men Objektivister. Du tenker på dette som ideologi, for meg eksisterer det ingen større identifikasjon enn langsiktig, rasjonell egeninteresse. Å permanent bryte med en av disse tre begrepene føles utenkelig.

  • realist says:

   Rudshaug:
   “Jeg føler instinktiv trygghet hos mine likesinnede, altså Objektivister. Mine likesinnede er ikke fascistene som tilfeldigvis er nordmenn. ”

   Fagre ord, men da Norge bla dannet som nasjon var ikke ordene fascist og objektivist oppfunnet. Det var bare Nordmenn, en biologisk realitet. De hadde ingen annen merkelapp på hverandre.

   At du føler en sterk tilknytning til en menneskeskapt filosofi er bare noe du sier nå. Når samfunnet kollapser, folk sulter og primærinstinktene overtar, tror du virkelig noen gidder å sette seg ned å lese lange filosofiske utledninger om metafysikk skrevet av intellektuelle New Yorkere?

   Tenk deg situasjonen, hvordan skal du komme i kontakt med disse prinsippfaste mulitkulturelle objektivistene i et apokalyptisk scenario, slik at dere overlever? Skal du se etter nerdete venneløse typer som løper rundt med en tykk bok (Atlas Shrugged) under armen? Dere, av alle “grupper”, skal liksom slå dere sammen og overleve i et kaos hvor folk ellers slår seg sammen etter biologiske linjer (slik nasjoner ble dannet)? Hvorfor tror du nasjoner eksisterer i utgangspunktet? Bruk dine objektivistiske ressonnerings-egenskaper som du tydeligvis har og forklar meg det.

   Jeg tror du har bedre sjans som buddhist faktisk, barber hodet ditt og kle deg ut som Dalai Lama og slå deg sammen med den lokale Thai-menigheten nede i gata. De driver sikkert thai-restaurant og har sikkert en del ris på lager som de gladelig deler med andre sultne buddhister. Kanskje en nordmann som er leke-buddhist vil bli mottatt med åpne armer? Det er vel flere norske leke-buddhister i Norge som vil trekkes dit, men jeg lurer på hvor mye tålmodighet Thaiene har med dere i lengden, spesielt når ris-lageret nærmer seg slutten. Koslig i begynnelsen, men tilløp til trykket stemning mot slutten.

   Jeg tror du må oppleve denne situasjonen selv og så skjønner du hvor virkelighetsfjernt det er. Men så lenge data-pengene tikker inn på data-kontoen og lastebilene fremdeles daglig frakter tonnevis av mat inn til byene så kan du fortsette å leve i fantasiverdenen din.

   Hva er det som er så galt med å bare akseptere det enkle faktum at du er født inn i et folk, og det er bare de du kan stole på i lengden. Er det et slags nederlag for deg? Er dette litt for lite sofistikert kanskje, fordi det gjør deg ikke spesiell i forhold til andre nordmenn som bare er “fascister”,”kollektivister” eller “sosialister”. Er det virkelig bedre å henge sin egen og andres identitet på ikke-eksisterende -ismer, som egentlig bare er kvasi-intellektuelt oppkok?

   • realist says:

    “Gruppelojaliteten er åpenbart langt større enn fredslojaliteten, den har ingen rasjonell tenkning, krever svært lite av sine medlemmer og passer derfor ypperlig for majoriteten av sauene som løper rundt på jordene der ute.”

    Ja det har du helt rett i. Og hvordan har du tenkt å forholde deg til det? Bare ignorere virkeligheten? Slik venstresiden også gjør?

    Jeg tror det var Ayn Rand selv som sa noe slikt som at man kan ignorere virkeligheten, men konsekvensene kan man ikke ignorere eller noe i den duren. Dette har hun selvsagt rett i, bare litt synd at hun samtidig lagde en semi-PK- filosofi som får dens etterfølgere til å tro at de har høyere moral enn alle andre bare fordi de ikke liker virkeligheten, og velger å stikke hodet i sanden.

    “Dersom virkeligheten ikke er slik jeg vil den vil den skal være så vil ikke jeg være med, Så det så!!!” 🙁

    Dette er en form for ansvarsfraskrivelse. Du lager et ideal oppe i hodet ditt, også samsvarer ikke dette med hvordan menneskene faktisk forholder seg til hverandre, og da er det noe feil med alle andre. De er ikke “fredelige” eller “rasjonelle” ut fra den definisjonen du bruker. Gruppelojalitet krever lite av folk, det kommer nesten instinktivt som du sier. Men dette er ikke et problem. Det er et faktum.

    Denne måten å resonere på er svært beslektet med feminisme og andre idealistiske teorier, som også lager problemer ut av ting som ikke er et problem. Dersom noen lagde en filosofi som sier at gresset er blått, så viser det seg å være grønt, så er ikke dette et problem. Det er bare filosofien som er feil.

    Objektivismen, dersom den faktisk var objektiv, burde bare nøytralt observert virkeligheten, se hvordan verden fungerer og forholde seg til det. Enkelt og greit.

 8. Du skriver veldig morsomt, jeg smiler og ler når jeg leser kommentarene dine:-)

  Litt av utfordringen er at du feks ikke problematiserer islam som ideologi. De muslimske araberne etter Muhammed herjet med afrikanere, tok dem til slaver og solgte vel 14 millioner av dem til andre arabere eller ca 10 millioner til den vestlige verden, hvis jeg ikke husker feil. Så dro afrikanerne igang verdens største Stockholm-syndrom og underkastet seg sine slavetakere og monsterideologien deres. Skal du problematisere ideologi, så må du problematisere islam, for hvem skal afrikanere snu seg til for støtte – arabere? Hvem er hvem sine blodsbrødre eller hva du kaller det.

  En annen, større utfordring er at du ikke helt skjønner hva Objektivismen representerer for meg(og jeg antar andre Objektivister). Objektivismen er grunnlaget for objektiv metafysikk, kunnskap og etikk, dvs at hvis jeg skulle velge å forlate Objektivismen, så forlater jeg samtidig virkeligheten. Da velger jeg å ikke forholde meg til en virkelighet jeg vet eksisterer. Det blir som å avvise all kunnskap vi har fra naturvitenskapen. Det gir ingen mening for meg å avvise virkeligheten. Den filosofiske virkeligheten har alltid vært der, uoppdaget, helt til noen få filosofer begynte å oppdage deler av den og Rand satte dette sammen. At man før oppdagelsen nødvendigvis fulgte andre, mer primitive former for sammenslutninger, betyr ikke at man for alltid burde gjøre dette. Vi utvikler oss biologisk og tenkningsmessig og for meg er det av det gode.

  «At du føler en sterk tilknytning til en menneskeskapt filosofi er bare noe du sier nå. Når samfunnet kollapser, folk sulter og primærinstinktene overtar, tror du virkelig noen gidder å sette seg ned å lese lange filosofiske utledninger om metafysikk skrevet av intellektuelle New Yorkere?”

  Antageligvis finnes det bare en liten promille mennesker som har menneskesyn høyt nok til å anerkjenne Objektivismen som det høyeste synet. De med lavere syn kan ikke se høyere. Når verden kollapser vil ideen fortsatt eksistere, kaanskje mer i det skjulte, fordi fascistsvin antagelig er mindre opptatt av ytringsfrihet når ingen kan se hvor onde de i realiteten er. Vanskelige tider betyr ikke at man som individ burde forlate virkeligheten. Man skjuler kanskje mer hvem man er og blender inn, men når man har mulighet, så lever man ut det man er og lærer mottagelige om det.

  «Hvorfor tror du nasjoner eksisterer i utgangspunktet? Bruk dine objektivistiske ressonnerings-egenskaper som du tydeligvis har og forklar meg det.”
  Jeg vet ikke så mye om nasjoner og nasjonsbygging, men jeg har hørt at det innebærer mye kriging og vold mot andre og samling om felles kultur og kanskje biologi? Hva vil du frem til? Om nasjoner ble samlet og ga trygghet til sine egne, er det ikke gitt at det vil falle tilbake til akkurat dette, selv om det er meget sannsynlig. Uansett kan man kanskje fortsette å leve som fredelig under et slikt system, jeg vil ihvertfall insistere på å være fredelig, så lenge det er overhodet mulig.

  “Det er vel flere norske leke-buddhister i Norge som vil trekkes dit, men jeg lurer på hvor mye tålmodighet Thaiene har med dere i lengden, spesielt når ris-lageret nærmer seg slutten. Koslig i begynnelsen, men tilløp til trykket stemning mot slutten.”

  Standup-kvalitet:-)

  “Jeg tror du må oppleve denne situasjonen selv og så skjønner du hvor virkelighetsfjernt det er.»

  Jeg klarer å forestille meg den og selv om jeg søker trygghet hos fascister som også er nordmenn, så kan JEG holde på virkeligheten.

  «Hva er det som er så galt med å bare akseptere det enkle faktum at du er født inn i et folk, og det er bare de du kan stole på i lengden. Er det et slags nederlag for deg?”

  I lengden kan du ikke stole på noen. Spør ofrene til Pol Pot eller hundrevis av millioner andre ofre for sine egne sin vold mot dem.

  «Er dette litt for lite sofistikert kanskje, fordi det gjør deg ikke spesiell i forhold til andre nordmenn som bare er “fascister”,”kollektivister” eller “sosialister”. Er det virkelig bedre å henge sin egen og andres identitet på ikke-eksisterende -ismer, som egentlig bare er kvasi-intellektuelt oppkok?”

  Hva er kvasi-intellektuelt med Objektivismen? Objektivismen er i høyeste grad levende og fortjener å holdes liv i, fordi det er det høyeste menneskesynet som har eksistert og eksisterer.

  “Gruppelojaliteten er åpenbart langt større enn fredslojaliteten, den har ingen rasjonell tenkning, krever svært lite av sine medlemmer og passer derfor ypperlig for majoriteten av sauene som løper rundt på jordene der ute.”

  «Ja det har du helt rett i. Og hvordan har du tenkt å forholde deg til det? Bare ignorere virkeligheten? Slik venstresiden også gjør?”

  Som buddhismen sier: “Ikke enten/eller, men, ja, takk, begge deler”

  I en virkelighet som tillater den virkelighetsnære filosofien Objektivisme å eksistere, vil jeg holde på den.

  «Jeg tror det var Ayn Rand selv som sa noe slikt som at man kan ignorere virkeligheten, men konsekvensene kan man ikke ignorere eller noe i den duren. Dette har hun selvsagt rett i, bare litt synd at hun samtidig lagde en semi-PK- filosofi som får dens etterfølgere til å tro at de har høyere moral enn alle andre bare fordi de ikke liker virkeligheten, og velger å stikke hodet i sanden.”

  Hva er pk med Objektivismen? Vi HAR høyere moral, altså en mer virkelighetsnær etikk en alle andre. Ikke fordi vi ikke liker virkeligheten, tvert imot, vi er jo virkelighetsekstremister, men fordi vi avviser å senke tenkningen vår ned på hundenivå, bare fordi fascister får mer grep på ting.

  “Dette er en form for ansvarsfraskrivelse. Du lager et ideal oppe i hodet ditt, også samsvarer ikke dette med hvordan menneskene faktisk forholder seg til hverandre, og da er det noe feil med alle andre. De er ikke “fredelige” eller “rasjonelle” ut fra den definisjonen du bruker. Gruppelojalitet krever lite av folk, det kommer nesten instinktivt som du sier. Men dette er ikke et problem. Det er et faktum.”

  Vi har jo lagt til grunn det mest virkelighetsnære som finnes. At individer er egoister. Og bygget det inn i tenkningen som et fundament, slik at alt som kommer etter tar hensyn til dette naturvitenskapelige faktumet. Det du savner er en contingency-plan, hva Objektivister skal gjøre når TSHTF. Kanskje det burde vært bygget inn også. Jeg vet ikke. Spør Onar.

  «Denne måten å resonere på er svært beslektet med feminisme og andre idealistiske teorier, som også lager problemer ut av ting som ikke er et problem.»

  Feminismen er en marxistisk anti-tenkning som skaper klassekonflikt unødvendig. Hvor skaper vi unødvendige konflikter eller problemer ut av intet?

  «Dersom noen lagde en filosofi som sier at gresset er blått, så viser det seg å være grønt, så er ikke dette et problem. Det er bare filosofien som er feil.”

  Helt enig.

  “Objektivismen, dersom den faktisk var objektiv, burde bare nøytralt observert virkeligheten, se hvordan verden fungerer og forholde seg til det. Enkelt og greit.»

  Det er jo akkurat det den gjør. TSHTF har ennå ikke inntruffet, selv om Objektivister antagelig er mer bevisst på at det er forestående. Som blodsbåndorientert evner du kanskje ikke å erkjenne at Objektivismen er et høyt menneskesyn, som antagelig kan overleve også i dårlige tider. Akkurat som man ikke trenger å forfalle til å bli en slavehandlende, massemyrdende, pedofil voldtektsforbryter som Muhammed bare fordi TSHTF, trenger ikke Objektivister å straks ty til alle slags typer kriminalitet når TSHTF. Vi søker nok ly sammen med «våre egne», der det er i vår langsiktige, rasjonelle egeninteresse, når den tid kommer. Til da holder jeg fascister, marxister, nazister, islamister og annet pakk lengst mulig unna.

  • realist says:

   Rudshaug

   Grunnen til at jeg ikke problematiserer islam som ideologi er at jeg aldri har hatt problemer med muslimer som sådan. Mulig jeg har havnet i klammeri med noen “muslimer” men jeg vet ikke om dette skyldes deres personlighet eller at de er muslimer.

   Du har selvsagt det som kalles muslimsk terror i media, men denne terroren utføres kanskje av kriminelle arabere, som blir finansiert av noen andre, også sier journalistene, som forøvrig ikke er tankelesere, at terroren skyldes islamsk ekstremisme. Hmmm? Hvordan kan vi vite at terroren ikke er økonomisk motivert, eller motivert for å kunne innføre et drakonisk overvåkningssamfunn?

   Terroren skader jo bare muslimer, men er veldig bra for de som vil innføre et orwelliansk overvåknings-regime.

   Hva om en hvit man dreper kona si, skyldes dette kristen ekstremisme? Eller kanskje det bare var en hvit mann som drepte kona si?

   Når terror skjer tenker jeg, who benefits?

   Hvordan foregår informasjonsflyten når en kjent muslimsk terrororganisasjon i følge media påtar seg ansvaret for en bombe?

   “Hallo, dette er kommunikasjonsansvarlig Al-Muhammed Hussein i Al-Qaida, har jeg kommet til Reuters?

   “Ja, hva kan vi hjelpe deg med”

   “Den bomben på diskoteket i Istanbul i går, det var oss.”

   “Ok, tusen takk for informasjonen, Ha en fin dag.”

   “Velbekomme, Allah Akhbar”

   Med andre ord, jeg tror ikke folk som ser på nyheter på TV skjønner hvor idiotisk det de ser og hører på idiot-boksen er.De tenker ikke over hvor latterlig dette er. Dersom de stoppet i to sekunder og bare brukte hønsehjernen sin litt ville de skjønt hvor falskt og oppkonstruert nyhetsbildet er.

   • Jone Bjørheim says:

    Vi kan ikke alltid vite om terror er reell, eller om den er et angrep som en viss gruppe har rettet mot seg selv for å få sympati. Jeg mistenker for eksempel at amerikanske myndigheter selv planla og godkjente 911, for å få sympati for å gå til en ikke legitim krig mot Irak og Afghanistan. Jeg kan ikke bevise dette, men det er sannsynlig, for amerikanerne har flere ganger arrangert eller fremprovosert angrep mot seg selv, for å få et påskudd til å gå til angrep mot et land som ikke på noen som helst måte har provosert dem.

    På den annen side, når du ser det store bildet og ser ting over lengre tid, da vil du se at der finnes en del grupperinger (etniske og religiøse) som det stort sett alltid har fulgt problemer og konflikt med. Ei av disse gruppene som det alltid har fulgt problemer er muslimene (som stort sett består at arabere). Dette gir meg en god grunn til å sette opp et rødt lys angående muslimer/arabere og jeg vil ikke ha fri innvandring av disse folkene til Norge. Her dømmer jeg inntil videre kollektivt, selv om dette skulle føre til at noen gode muslimer/arabere ikke fikk innreisetillatelse til Norge.

    Videre finnes det andre grupperinger (etniske grupper) som det sjelden følger problemer og konflikter med. Vi har for eksempel en god kontingent av asiater fra Korea, Vietnam, Japan osv. som har innvandret både til Norge og til USA. Disse folkene følger det ikke konflikter med på samme måte som med muslimer/arabere. De passer sine egne saker og de pleier stort sett å rusle rett opp på universitetet for å få seg en god utdannelse, med en gang de har gått i land fra flyktningebåten. Kan vi ønsker det bedre?

    • realist says:

     Ordet “terror” kommer fra det latinske ordet for å skremme, eller spre frykt.

     Terroren som har skjedd de siste årene har kanskje skapt litt frykt for å bli drept i terrorangrep, men det er ikke dette folk flest frykter. De frykter nok mer at myndighetene skal stemple dem som terrorister dersom de er motstandere av deres politikk, slik at de blir en pariakaste.

     Det er dette som er den egentlige effekten av alle terroraksjonene, derfor kan man trygt si at det er vestlige myndigheter og det regjerende maktsystemet som har tjent mest på terroren. De sitter på et ustødig fundament, men når de kan stemple sine motstandere som terrorister så sitter de litt tryggere.

     Da kan man jo selv vurdere hvem som egentlig står bak også.

     Det er logisk at et maktsystem som er i ferd med å kollapse vil benytte seg mer og mer av slik false flag-terror desto nærmere kollapsen de er, slik at de kan snøre sammen nettet hardere og hardere mot sine motstandere.

     Dette er selvfølgelig bare en teori, det kan jo hende at terroraksjonene har forløpt akkurat slik som våre kjære myndigheter og troverdige journalister forteller oss at de har gjort, men den økende frekvensen er mistenkelig.

     En annen ting er at det i praksis er umulig å stanse terror, så alle tiltakene de setter inn mot det vil ha ingen effekt, annet enn å kanskje fremprovosere ekte terror, som i sin tur kanskje er det de håper på.

     1. fase Falsk terror > 2. fase drakonisk overvåkning og undertrykking > 3. fase mer ekte eller falsk terror > 4. fase befolkingen aksepterer å bli undertrykket og ser på myndighetene som sin beskytter.

     Jeg tror vi er et sted mellom fase 3 og 4 nå.

     • Jone Bjørheim says:

      Greit nok, men jeg mener fremdeles at Norge og andre nasjoner kan og bør kraftig begrense innreisetillatelser til uønskede grupperinger (etniske og/eller voldelige religioner som Islam) som er kjente for at det følger konflikter med dem.

      Jeg vil ikke gjøre dette så teoretisk og elevert at vi ikke klarer å se de enkle sammenhengene og de enkle løsningene.

     • realist says:

      Hehehe, vi kan vel være trygge på at myndighetene i Norge ikke tar råd fra oss. De har sin egen plan som de ikke viker fra.

      Det er faktisk vanskelig å si hvorfor den hvite kristne sivilisasjonen har hatt så mye trøbbel med islam opp igjennom historien. Korstog etc. Vi har kriget ganske mye.

      Den tyrkiske presidenten rådet nylig tyrkiske familier i Europa til å få fem barn hver. Da tar det ikke lang tid før det ottomanske riket er gjennopprettet, uten at en kule er avfyrt.

      Gaddaffi snakket vel om det samme fenomenet, men jeg tror ikke han oppfordret Libyerne til å reise til Europa for og ta over. Han bare observerte utviklingen i Europa og trakk den logiske konklusjonen om hva som ville skje.

      Han forsto vel at Europeerne hadde mistet gnisten til å fortsette sin eksistens. Ikke så mye han kan gjøre med det i grunnen, annet enn å observere det.

    • realist says:

     “På den annen side, når du ser det store bildet og ser ting over lengre tid, da vil du se at der finnes en del grupperinger (etniske og religiøse) som det stort sett alltid har fulgt problemer og konflikt med.”

     Dersom to folkeslag okkuperer samme område så må den ene gruppen nødvendigvis dominere den andre, fordi de er forskjellige. De styrende representantene for hver gruppe vil favorisere sine egne, så dersom ikke den ene gruppen tar dominans, så vil den andre gjøre det. Og omvendt.

     Så for at et folk skal ha 100 % selvråderett må de være isolerte, og de fremmede som kommer må ha gjestestatus.

     Så argumentet om at det er bra for oss at høyt intelligente fremmedarbeidere kommer hit, hviler på at vi fremdeles er i flertall og styrer butikken. Dersom de overtar vil de gjøre oss til annenrangs innbyggere i vårt eget land, spesielt dersom de er intelligente.

     Liberalister kan virke som de har litt vanskelig for å forstå dette fordi de ikke forstår at mennesker, selv om de er individuelt forskjellige likefullt føler tilhørighet til sin egen gruppe. Liberalister ser bare de umiddelbare positive konsekvensene, men er fullstendig ute av stand til å tenke litt mer langsiktig. “Kan vi ønske det bedre?”, vel prøv å tenk et par steg lenger frem da. Hvem er “vi” dersom du drar dette til sin logiske konsekvens?

     • Jone Bjørheim says:

      Du spør i hvert fall de rette spørsmålene, men hvordan ville en hevning av det generelle intelligensnivået i et land virke inn?

      Generelt er det ting som tyder på at mer intelligente mennesker samarbeider bedre og i det store og hele klarer å lage en bedre levestandard for alle over tid. En årsak til at Afrika er lutfattig, er jo at afrikanerne har en forholdsvis lav intelligens.

      Hvordan ville det dermed ha virket inn på Norge dersom innvandring over tid hadde ført til en generelt sett høyere intelligens i Norge? Sannsynligvis hadde dett ha vært bedre enn slik som det er nå, der man importerer “lav intelligens” i stort antall. Lav intelligens assosieres jo også ofte med aggressivitet. Dette er jo en medvirkende årsak til at spesielt muslimske menn med forholdsvis lav intelligens fungerer så dårlig for eksempel i Frankrike, Sverige, Norge osv.

      Spørsmålet er om det er de tåpelige som også er aggressive som herser med de kloke, eller om høyere intelligens også gir større ondskap. Jeg har ikke et fasit svar på dette.

     • realist says:

      “Hvordan ville det dermed ha virket inn på Norge dersom innvandring over tid hadde ført til en generelt sett høyere intelligens i Norge?”

      Dersom vi nordmenn blander oss ut med en annen rase som har høyere intelligens enn oss, så er jo det fint for denne nye superintelligente hybrid-rasen. Man hva hjelper det oss når vi er borte?

      Man kan ikke nyte godt av andres høye intelligens når man selv ikke eksisterer.

     • realist says:

      En annen ting,

      Hvorfor skal en rase som er mer intelligent enn oss ville blande seg ut med oss og skape en lavere intelligensmessig rase enn seg selv?

      Er det ikke bare bedre å være det man er?

      Svar: da vi (homo sapiens sapiens) flyttet inn i Eurasia for ca 50.000 år siden blandet vi oss bittelitt med arkaiske mennesker (neandertalere, denovisanere). Som følge av dette har europeere ca 2-4% neandertal-gener. De neandertalgenene som har overlevd ser ut til å ha hatt en positiv effekt for oss. Vi har “lånt” deres lyse hudfarge og en del av immunforsvaret deres. Derimot ser det ikke ut som om vi har lånt så mye på intelligens og språksiden.

     • Jone Bjørheim says:

      “Dersom vi nordmenn blander oss ut med en annen rase som har høyere intelligens enn oss, så er jo det fint for denne nye superintelligente hybrid-rasen. Man hva hjelper det oss når vi er borte?”

      Jeg snakker ikke om folkemord. Det bør jo unngås. Uansett skal vi alle være “borte” i nesten 100 % av evigheten. Etter at jeg er død, kommer ikke jeg til å bekymre meg hvis det norske folk har blitt intelligentere.

      Det er ikke så uvanlig at relativt sett mindre og mer intelligente etniske grupper blander seg. Dette har skjedd både i Spania og i Portugal, der herrefolket fikk barn med de svarte slavene sine. Dermed har spanjoler og Portugisere blitt litt mørkere i huden enn nord europeere. Dette er ikke nødvendigvis ille for den etniske gruppen som har fått hevet sin generelle intelligens.

     • realist says:

      “Etter at jeg er død, kommer ikke jeg til å bekymre meg hvis det norske folk har blitt intelligentere.”

      Mer intelligent heter det kanskje, jeg er en moderat grammar-nazist 😉

      Vel dette går mer på om man ser seg selv som en del av en større enhet (sitt eget folk) eller om man bare betrakter seg som et enkeltindivid uten tilknytning til noe, hverken ens egne forfedre eller etterkommere.

      Dersom man driter i alt og alle etter man selv er død, så kan man jo like godt drite i alt og alle mens man lever også.

     • Jone Bjørheim says:

      “Dersom man driter i alt og alle etter man selv er død, så kan man jo like godt drite i alt og alle mens man lever også”.

      Det er ikke riktig. Jeg bryr meg noe om Norges utvikling også etter at jeg er død, men kanskje ikke så mye som du. Jeg har jo for eksempel ovenfor nevnt at jeg vil sterkt begrense adgang til Norge for religiøse og/eller etniske grupper som vi erfaringsmessig vet at det følger problemer og konflikt med. Dette gjelder for eksempel for muslimer som i praksis er arabere/semitter og for afrikanere, siden de ikke er intelligente nok til å skape eller opprettholde en høytstående sivilisasjon.

      Når det gjelder innvandring av folk som vi vet at stiller minst like sterkt intellektuelt og intelligensmessig som nordmenn, da er jeg villig til å være mer ettergivende, fordi jeg tror at disse folkene ikke over tid kommer til å ødelegge det relativt høytstående og humane samfunnet som vi har i Norge. Om jeg tar feil får være en annen sak, men det er ikke riktig å si at jeg gir blaffen i Norges utvikling. Jeg bryr meg en del, men i praksis er det vanligvis lite et menneske kan gjøre fra eller til.

      I praksis ønsker jeg ikke voldsomme opprivende forandringer over kort tid, slik som masseinnvandring av muslimer og arabere har vært til Norge og først og fremst til Sverige over meget kort tid. Dette er ikke bra for samfunnet fordi det gir uunngåelig opphav til konflikter og lavere levestandard.

     • realist says:

      “Vi har “lånt” deres lyse hudfarge og en del av immunforsvaret deres. Derimot ser det ikke ut som om vi har lånt så mye på intelligens og språksiden.”

      Selv er jeg skeptisk til om det i det hele tatt har eksistert noe som kan kalles Neanderthalere.

      Svar: vi har kartlagt deres gener i detalj.

      De er oppkalt etter noen beinrester som ble funnet i Neanderdalen i Tyskland. Om de var en egen menneskeart eller bare noen bein av vanlige mennesker som levde i Tyskland kan hverken bevises eller motbevises.

      Svar: åpenbart var de ikke en egen menneskeart i og med at de klarte å lage fruktbare avkom med oss.

      Det er mest sannsynlig at de er rester av mennesker, ettersom mennesker beviselig eksisterer, og har eksistert i mange år, mens de eneste bevisene for “Neanderthalere” er menneskebein som har blitt definert som “Neanderthalerbein” av de som har valgt å definere dem som det.

      Denisovanere er enda mer spekulativt:

      https://en.wikipedia.org/wiki/Denisovan#Fossils

      “Little is known of the precise anatomical features of the Denisovans, since the only physical remains discovered thus far are the finger bone, two teeth from which genetic material has been gathered and a toe bone.”

      To tenner, et fingerbein og et tåbein = Ny art.

      Svar: fordi vi har kartlagt genene og oppdaget at de er beslektet med neandertalene men forskjellige nok til at de fortjener et eget navn.

      Tror nok at mange av disse nye artene er projisert ønsketenking fra en del overivrige forskere som prøver å skape seg et navn. Dersom du ga dem fri tilgang til å grave i en kirkegård ville de sikkert funnet en ny menneskeart i hver grav.

      Svar: neandertalere og denisovanere er ikke egne arter, men raser som er enda mindre i slekt med oss enn de fjerneste nålevende menneskerasene.

      De er muligens “eksperter” på sitt område, men de har ikke mulighet til å teste teoriene sine, annet enn på hvor mange anerkjennende nikk de får av andre “eksperter”. Det er ikke vitenskap, det er sirkelrunking, for å bruke et litt mer treffende ord.

   • realist says:

    En annen grunn til at muslimer kan virke ekstreme er at de ikke alltid “tar avstand” fra terror, men dersom vanlige muslimer selv mistenker at terroren egentlig ikke er utført av muslimer, men av noen som prøver å skape trøbbel for dem, hvorfor skal de da hele tiden ta avstand fra noe de egentlig ikke har noe med å gjøre?

    Det er akkurat som Breivik aksjonen som brukes til å sverte islamkritikere, hvorfor skal islamkritikere ta avstand fra noe som ikke har med dem å gjøre?

    Guilt by association taktikken brukes svært aktivt, og ved å hele tiden programforpliktig si at man tar avstand fra ditt og datt (selvfølgeligheter) bare for å renvaske seg selv for uberettiget skyldfølelse så spiller man bare et skuespill på sine motstanderes premisser. Folk som bruker guilt by association taktikk mot deg er ikke, og vil aldri bli dine venner uansett, så da er det bedre og bare ikke ha noe med dem å gjøre.

 9. Jone, vi tenker likt. Jeg likte denne: “De passer sine egne saker og de pleier stort sett å rusle rett opp på universitetet for å få seg en god utdannelse, med en gang de har gått i land fra flyktningebåten. Kan vi ønsker det bedre?” 🙂

  realisten: Det er ikke islamsk terror som er hovedutfordringen fra islam, det er islamsk etikk og påfølgende politikk, på individnivå, gatenivå, kvartalsnivå, bydelsnivå, bynivå, regionnivå og statsnivå. Det starter med at 98% av muslimer er politiske muslimer, dvs islamister i sin etikk – de vil ha islam som styreform i deler av eller på alle samfunnsområder. Og så går det sin gang, dersom de er mange eller klarer å bli mange. Selve den direkte lidelsen som konsekvens av terror oppi dette er et marginalt problem, ser du bort fra frykten og underkastelsen som kommer i kjølvannet. Det er nettopp frykten og underkastelsen, slik vi ser den hos pk-politikere som er et av de store problemene. Fremfor å leke Fantomet med muslimene, så leker de Neville Chamberlain. Det er bare to metoder for å møte slikt: Hardt mot hardt eller gradvis underkastelse. Man fikk slutt på piratkapringer da man sendte kanonbåter og drepte alt og alle. Alle rasjonelle vet hva som vil skje når man møter islam med appeasement. Kikk til OIC-statene.

  Du skjønte ikke dette med problematisering. Ser du at afrikanere ikke kan ty til sine blodsbrødre(slavetagere) araberne for hjelp og veiledning? En blodsbror tar ikke sine blodsbrødre til slaver. Afrikanere har kollektivt underkastet seg sine slavetagere, det sier vel alt man trenger å vite statistisk sett om IQ-nivået.

  Hey, de drepte eller tok 120 millioner av våre forfedre som slaver, la oss underkaste oss deres fantastiske ideologi. Hvorfor underkastet afrikanerne seg islam, men ikke den hvite manns ideologi? De kunne jo plukket bomull glade og fornøyde, slik afrikanere som ble slaver i Arabia glade og fornøyde underkastet seg sine slavetagere. Kanskje de ikke engang kjenner sin egen historie. De arabiske muslimene har kanskje aldri fortalt dem at de tok afrikanere som slaver og afrikanerne har aldri brydd seg med å finne ut av det på egenhånd. Who knows, men fakta er fakta – afrikanere ble tatt som slaver og startet verdens største Stockholmsyndrom etterpå.

 10. realisten: Annet enn å observere og kommentere. Og Ghadafi hadde delvis rett. Europeere vet ikke lenger hva de bør jobbe for. De har fjernet seg fra de viktigste tingene i livet. Jeg har et sutat jeg synes passer bra i denne sammenheng som forklarer en patriots viktigste oppgave:

  “A patriot must always be ready to defend his country against his government.”
  Edward Abbey

 11. Du sier “Dersom to folkeslag…”

  Dersom to relativt forskjellige politiske doktriner befinner seg på samme sted, begge er dominante og det er mange i hver gruppe, så har du vel nokså rett i alt det andre du tenker.

 12. Onar

  Vi har en liten diskusjon gående på Facebook. Folk som kaller seg liberalister tar til orde for at foreldre må ha retten til å seksuelt lemleste jentebarna sine.

  Svar: LIBERTARIANERE mener dette. Rothbard og andre libertarianere mener at foreldre kan gjøre hva de vil med sine barn, at de er deres eiendom. Og det inkluderer å selge dem som slaver. Disse folka er kaklende sprø. Libertarianer er det korrekte begrepet for disse, ikke liberalist.

  Jeg er 100% sikker på at Objektivismen avviser slikt. Jeg opplever at begrepet liberalisme for svært mange betyr svært forskjellige ting, fordi så mange ulike ideologier inngår. Alle sosialdemokrater misforstår fullstendig og blander liberal med liberalisme. Ville det ikke vært et poeng at Objektivister utelukkende kaller seg Objektivister og ikke noe annet, ettersom begrepet liberalist er et så vidt og dermed utydelig begrep? Jeg blir snart flau over å bruke begrepet om meg selv, fordi det identifiseres med så mye rart.
  Hvorfor heter ikke feks DLF Det Objektivistiske Folkeparti? Hva er det denne utydelige liberalismen har som vi trenger? Jeg vil heller tilhøre 100 klart definerte Objektivister enn 50 000 liberalister som står for svært selvmotsigende ideer. Det er jo hele poenget med prinsipper, at det ikke er rom for forvirrede og forstyrrede følelser til å bestemme tenkning.

  Svar: Liberalister er “classical liberals”, altså samme gruppe som Jefferson & co.

 13. Takk, Onar, det var det jeg tenkte. Jeg har jo lest Vegards syn på Libertarianismen.

  Svar: nettopp. Jeg synes det er greit at de kaklende sprø kaller seg libertarianere og forsøpler det begrepet i stedet, men ikke liberalist. Du kan gjerne si til dem at dersom de skal holde på kaklende sprø meninger er det bedre at de kaller seg libertarianer for det er det er der alle galningene befinner seg, mens liberalist-begrepet er forbeholdt de fornuftige.

 14. Onar. Endte opp med et dilemma.

  Jeg opplever å være absolutt/prinsipiell motstander av skatt. Hvis man kommer i Stortingsposisjon og kan stemme for en senkning av skatten, så spiller man de voldeliges spill, klarer kanskje å senke skattene en prosent her og der, men forblir kanskje marginal og støtter vold mot fredelige på ubestemt tid.

  Men man mister også muligheten til å senke skattene, som i seg selv er positivt.

  Hva gjør man? Ville Rand stemt for en skattesenkning? Jeg konkluderte med alt eller intet, null skatt eller avstå fra å stemme. Hva sier du?

  Svar: Rand ville stemt for skattesenkning. Husk at det å være prinsipiell motstander av vold mot uskyldige mennesker ikke medfører at man ikke kan handle i selvforsvar. Da USA slapp atombombe over Hiroshima var det mange uskyldige mennesker som døde som tredjepartsskade. Dette ble dog gjort i selvforsvar i en legitim selvforsvarskrig. Denne tredjepartsskaden er motpartens ansvar.

  På samme måte som at man ikke legitimerer den andre siden ved å forsvare seg selv i krig, legitimerer man heller ikke skatt ved å stemme for en skattesenkning.

  • Jone Bjørheim says:

   “Hva gjør man? Ville Rand stemt for en skattesenkning?”

   Det fornuftige ville ha vært å bruke den makta som man har for det som den er verd, nemlig ved i stortinget å bruke sin innflytelse til å presse skattetrykket så langt ned som mulig. Mao. det ville ha vært akseptabelt for et liberalt parti å stemme for en skattesenkning fra dagens nivå, selv om den hadde vært liten.

   Det som etter mi mening hadde vært relevant kunne ha vært at man for eksempel nektet å stemme for statsbudsjettet, før man hadde fått inn noen skattesenkninger, men selvfølgelig kommer skjønn inn mht. hvor tøff man skal være i trynet.

   Det hadde for eksempel vært det rette for FRP under Bondeviks regjeringer å nekte å stemme for statsbudsjettet, før regjeringa hadde lagt inn en skattesenkning fra det foregående. Dette valgte FRP ikke å gjøre, de bare reddet Bondeviks statsbudsjetter gang etter gang, uten å sette foten ned. Dette indikerte for meg at FRP egentlig ikke var interesserte i lettelser i beskatningen, selv ikke moderate.

   Vi ser det samme i dagens regjering. FRP har vært med enda en gang å ese ut det offentlige byråkratiet, samt at de har øket statsbudsjettet og avgiftene mer enn noen sinne tidligere. De gjør altså ingenting for å bruke den makta, eller den negative makta som de har for å presse skattetrykket nedover. FRP burde etter mi mening valgt å gå i opposisjon og stemme mot enhver form for økede avgifter eller ved å nekte å stemme for statsbudsjettet før det legges inn en reell senkning av statsbudsjettet fra forrige år.

   Dersom Liberalistene kommer inn på stortinget i 2017, da ser jeg det som en selvfølge at de bruker sin makt, eller negative makt til ikke å stemme for statsbudsjettet før vi ser en reell senkning i kroner fra forrige år. Det ville altså være akseptabelt med et delvis samarbeid for å få det generelle skattetrykket ned. Man trenger ikke i første omgang å innta en “alt eller intet” holdning.

   Det følgende er “off topic”, men det er en så stor misforståelse at jeg bare må opplyse om hva som er riktig, og ikke hva nordmenn flest er hjernevaskede til å tro.

   “Da USA slapp atombombe over Hiroshima var det mange uskyldige mennesker som døde som tredjepartsskade. Dette ble dog gjort i selvforsvar i en legitim selvforsvarskrig”:

   USA sin krig mot Japan var ikke på noen som helst måte legitim. Hverken krigen mot Japan eller atombombinga var legitime. Atombombinga var en åpenbar krigsforbrytelse i 1945 og det er fremdeles en krigforbrytelse i dag.

   President F. D. Roosevelt begynte en helt uprovosert handelsblokade mot Japan. Dette førte til at Japan kom i en helt uholdbar situasjon, uten å kunne importere olje og andre livsviktige varer til Japan, som er veldig fattig på natur ressurser. De ble tvungne med ryggen mot veggen og de ble rett og slett provoserte at USA til meget motvillig å gå til et angrep. I denne situasjonen kom det likevel det ene rimelige forhandlingsutspillet etter det andre, noen som ble fullstendig ignorert av USA og av Roosevelt.

   Mange artikler som dokumenterer dette finnes på nettet, så det er bare å lese og jeg har bare linket til en av disse artiklene. Uansett var det USA som begynte uvennlige handlinger mot Japan og presset dem opp i et hjørne, som de flere ganger forsøkte å komme ut av ved å tilby forhandlinger og rimelige ordninger for begge parter. Dessuten er det en krigshandling å innføre en handelsblokade mot et land. I det minste har det landet som utsettes for en handelsblokkade en soleklar og legitim grunn til å gå mottiltak.

   http://www.independent.org/newsroom/article.asp?id=1930

   • Historien er jo ofte litt mer komplisert enn vinnerne skal ha det til, Jone. Hva synes du om Wikipedias beskrivelse:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Events_leading_to_the_attack_on_Pearl_Harbor

    • Jone Bjørheim says:

     Jeg er ikke en historiker, så jeg skal være veldig forsiktig med å gå i detaljer. Jeg kan likevel kommentere litt angående de store linjene.

     Sort sett er nok den artikkelen som du henviser til historisk korrekt. Jeg tror ikke at artikkelen fremstiller konkrete hendelser feilaktig. Det er jo ingen tvil om at Japan var ekspansivt og at de for veldig hardt frem i Indokina og i Kina. Jeg kan ikke se at dette direkte truet de allierte eller betydde noe særlig mht. den andre verdenskrigen i Europa. Jeg kan dermed ikke se at USA hadde noen gyldig grunn til å bruke det at Japan var ekspansivt i Indokina som et påskudd til å tvinge Japan til et angrep mot USA. I praksis var olje og handelsembargoet først og fremst ment for å provosere Japan til å gå til et væpnet angrep mot USA. Japan ble presset og provosert av USA til et meget motvillig forkjøpsangrep.

     Dessuten vil jeg si at artikkelen legger for lite vekt på de rimelige forslagene til kompromisser som Japan satte frem, men som ble trenerte og fullstendig ignorerte av USA:

     “Japan and the U.S. engaged in negotiations during the course of 1941 in an effort to improve relations. During these negotiations, Japan considered withdrawal from most of China and Indochina after drawing up peace terms with the Chinese. Japan would also adopt an independent interpretation of the Tripartite Pact, and would not discriminate in trade, provided all other countries reciprocated”.

     Artikkelen i Wikipedia er altså tydelig vinklet positivt for USA og mot Japan, i og med at den ikke nevner USA sin trenering av forhandlingsfremstøtene, og at “snillingene” i Japan “mistet ansikt” i og med at USA egentlig ikke forhandlet, men stort sett bare trenerte og ignorerte Japans rimelig forhandlingsforslag. Dette spilte ballen over til krigshisserne i Japan, fordi USA effektivt sørget for at forhandlingene ikke førte til noe konkret.

     Man må også nevne at der USA i den andre verdenskrigen kastet ut Japan fra Indokina, der fikk vi stort sett kommunistiske styresett, som for eksempel i Vietnam og Korea. USA kastet for eksempel Japan ut av Korea og fikk de sovjetiske kommunistene inn i Nord Korea i stedet for japanerne. Dette var ikke bedre og USA kan altså bare takke seg selv for at etter den andre verdenskrigen, har kommunistiske despoter styrt i Nord Korea. Var det dette USA ønsket da de ikke ville akseptere rimelige forhandlingsfremstøt fra Japan før Pearl Harbour?

     USA kan derfor bare takke seg selv for at vi i dag har en gal despot som styrer i Nord Korea. Dette kunne ha vært unngått dersom USA i den andre verdenskrigen hadde villet kompromisse med Japan, men USA kompromisser aldri. De forhandler ikke, men bare dikterer i konflikter som de ikke en gang forstår. Dersom de ikke på en prikk får det slik som de vil, da bomber de flatt, med de langsiktige negative konsekvensene som dette alltid fører med seg.

     https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Japan%E2%80%93Korea_relations#20th-21st_centuries

     • Det er for stort og komplisert til at jeg orker å sette meg inn i dette, men jeg kjenner igjen beskrivelsen av USA som : “bare dikterer i konflikter som de ikke en gang forstår. Dersom de ikke på en prikk får det slik som de vil, da bomber de flatt, med de langsiktige negative konsekvensene som dette alltid fører med seg.”

      Vi kjenner det fra nyere historie også, spesielt under Bush som dro til Irak basert på det han visste var løgn, for å hevne faren sin eller for at vennene skulle tjene noen dollar. Den dumme, lille mannen satte igang det islamistiske skredet. Måtte han brenne i helvete.

      Nå skal jo Trump igang også, ser ut som han har latt seg lure av globalistene og datteren sin.

      Kanskje krigen mellom USA og Japan kunne vært løst annerledes, selv om Japan var et krigshissende land. Kanskje USA visste nok til at det var etisk å fremprovosere et japansk angrep. Japan kunne tross alt latt være å angripe Pearl Harbor. Jeg tenker USA var i sin rett til å innføre embargo mot et så krigsivrig land som Japan. Men etter at krigen var kommet så langt som den var kommet, var det uansett etisk å bombe Hiroshima for å få avsluttet krigen med færrest mulig tap. Nagasaki var uetisk. Japanerne hadde gitt seg hadde de fått mer tid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *