Category Archives: vitenskap

Sosial felt-teori

I denne artikkelen skal jeg utforske et nytt fenomen som ligger i grenselandet mellom det individuelle og det kollektive. Jeg kaller dette for sosialt felt-teori. Navnet mitt er litt forvirrende i og med at det innenfor sosiologien finnes mange slike … Continue reading

Posted in filosofi, vitenskap | 5 Comments

Hjernevasket Harald Eia

Harald Eia er en interessant kar. Han ble flasket opp på venstreorientert ideologi, men klarte å bruke sin egen kritiske sans til å sette spørsmålstegn ved dette. Dette resulterte i serien “Hjernevask” på NRK, med temaet “født sånn eller blitt … Continue reading

Posted in filosofi, økonomi, vitenskap | 8 Comments

Derfor tjener gutta mer

Du har helt sikkert hørt det mange ganger før: menn tjener mer enn kvinner. Årsakene til dette er også velkjente: 1) menn jobber mer, 2) menn er mindre syke/gravide og 3) menn velger jobber som har høy lønn slik som … Continue reading

Posted in filosofi, vitenskap | 9 Comments

Hvordan utøver kvinner makt?

De fleste mennesker, både kvinner og menn, er snille og greie, men noen er ikke det og bruker makt mot andre mennesker. Det har ikke vært noen hemmelighet hvordan menn utøver makt. De er “det sterke kjønn.” De har større … Continue reading

Posted in feminisme, filosofi, vitenskap | 43 Comments

Måler IQ et ekte fysiologisk fenomen?

Opp gjennom årene har jeg med forbløffelse hørt svært intelligente mennesker på Mensa-nivå komme med forbløffende uintelligente påstander om IQ. Jeg husker første gangen jeg hørte noen påstå at alle land er like intelligente fordi gjennomsnitts-IQen i et land per … Continue reading

Posted in filosofi, vitenskap | 12 Comments

Religionens utvikling

Så godt som alle kulturer og alle folkeslag gjennom historien er og har vært religiøse. Dette er ikke tilfeldig. Når en atferd er så utbredt og så universell er dette solid bevis på at den har en biologisk forankring. Mennesket … Continue reading

Posted in filosofi, politikk, religion, vitenskap | 113 Comments

Epigenetisk evolusjon

I dag skal jeg beskrive en type evolusjon som jeg aldri har sett blitt beskrevet før. Det kan skyldes min egen uvitenhet, men det kan også godt hende at jeg setter ord på en prosess som ikke har blitt beskrevet … Continue reading

Posted in vitenskap | 12 Comments

Sjimpanser og sosialisme

Dette er del 2 i serien om sosialisme og genetikk. Jeg forutsetter at folk har lest del 1 “Er sosialisme genetisk?” I denne artikkelen forsøker jeg å besvare spørsmålet hvor sosialisme kommer fra, rent biologisk, og hvorfor det finnes visse … Continue reading

Posted in filosofi, politikk, vitenskap | 50 Comments

En dypere biologi

Biologi er viktig. De fleste har fått med seg dette. Likevel er debatten rundt arv og miljø veldig enkel og grunn. Enten er noe genetisk, eller så er noe miljøbetinget. Gener blir sett på som noe stabilt og uforanderlig noe, … Continue reading

Posted in vitenskap | 17 Comments

Svart/hvitt-tenkning

Vi mennesker har en fantastisk egenskap: vi har evnen til å abstrahere og kategorisere ting, sette merkelapper på alt i verden og på den måten være i stand til å orientere oss gjennom en jungel av farer og muligheter. Tenk … Continue reading

Posted in filosofi, politikk, vitenskap | 39 Comments